Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PAUL.VANDERES@SKYNET.BE
Strategisch management voor deStrategisch management voor de
vooruitziende bedrijfsleidervooruitzi...
STERFHUISCONSTRUCTIES IN HETSTERFHUISCONSTRUCTIES IN HET
VERLEDEN, HEDEN en TOEKOMSTVERLEDEN, HEDEN en TOEKOMST
Paul Van der Es
SENIOR CONSULENTSENIOR CONSULENT
Misbruik, gebruik en
oneigenlijk gebruik van de wet
Paul van der Es
Wijze van de voordracht
STERFHUISCONSTRUCTIESSTERFHUISCONSTRUCTIES
inhoudinhoud
1 Biografie Paul van der Es1 Biografie Paul van der Es
2 Definitie...
STERFHUISCONSTRUCTIESSTERFHUISCONSTRUCTIES
5 Legale- en illegale constructies5 Legale- en illegale constructies
66 Waarom ...
STERFHUISCONSTRUCTIESSTERFHUISCONSTRUCTIES
99 ISO 9001ISO 9001
10 Het roeibootscenario
11 Reële casestudie
12 Afsluiter en...
Biografie Paul van der Es
• Loopbaan
• Autodidact
• Abstracte wiskunde
• Gerechtelijke problemen
• Bespreking proces
• Gev...
Biografie Paul Van der Es
• Loopjongen DKT
• Avondschool Federation Maritime
• Atramef hulpexpediteur
• Sogemar expediteur...
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul Van der ES
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul Van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Ik ben de beste wiskundige onder
de juristen, en de beste jurist onder
de wiskundigen
Wat niet w...
Biografie Paul van der Es
Definitie
• Basis definitie Wikipedia
• Toevoeging brainstorm
• Toevoeging sterfhuisconsulent
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
1. Notariële ontbindingsakte
2. Verkoop handelsfonds
3. Schattingsverslag met drie
waarden
4. Betalingsbewijs voorschot
aa...
ISO 9001ISO 9001
INTEGRATIEPLAN
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
Biografie Paul van der Es
ISOMORPHOSIS … concept
Biografie Paul van der Es
Historiek
Historiek
• Wat deed men tussen 1830 en 1851 ?
• Toevoeging brainstorm
• Conflictsituatie tussen 1851 en 1872
• Heropbouw-...
Historiek
Wat deed men tussen 1830 en
1851?
Toevoeging brainstorm
Historiek
Conflictsituatie tussen 1851 en
1872
De andere schuldeisers kunnen
hoogstens een afzonderingsrecht
hebben(bijzon...
Historiek
Conflictsituatie tussen 1851 en
1872
Buiten de boedel, het faillissement
bestaat voor hen niet, zij hebben
een a...
Historiek
Heropbouw- en financiering
West-Vlaanderen
Historiek
Heropbouw- en financiering
West-Vlaanderen
KB pand handelsfonds 1919
Historiek
Cassatie 12 maart 1936
De perfecte
constructie
Oneigenlijk gebruik van de wet.
Verschil tussen misbruik,- gebruik-
en oneigenlijk gebruik van de ...
Sterfhuisconstructies zijnSterfhuisconstructies zijn
proceduresprocedures
SCHEMA FRACTALS BRAINSTORMSCHEMA FRACTALS BRAINS...
De perfecte constructie 1988
• Gebaseerd op wiskundige logica
• Cassatie 12 november 1914
• Nog steeds van toepassing spij...
1+2+3+4………= -1/12
WISKUNDIG GENIE
Axioma systeem
Axioma systeem
Axioma systeem
Axioma systeem
De perfecte
constructie
CONJECTURE
Vermoeden van
een stelling,
maar nog niet
bewezen.
Uitspraken
eerste aanleg en
Hof van ...
De perfecte
constructie
STELLING
Bewezen conjecture ,waaraan
niemand twijfelt.
De perfecte
constructie
Lemma
Hulpstelling noodzakelijk om de
hoofdstelling te bewijzen
CASSATIE EN HOF VAN BEROEP
Impleme...
De perfecte
constructie
Corollary.
Rechtstreeks gevolg van een
stelling
CASSATIE EN HOF VAN BEROEP
Implementatie
Inverse
C...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Ik woon in Antwerpen, dus ik woon in
België:
• A is gegeven
A  Q moet eerst bewezen worden.
Modus p...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Ik woon in België dus ik woon in
Antwerpen:
• A  Q is gegeven, is de conditional
• Q  A is de conv...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Ik woon niet in Antwerpen, dus ik woon
niet in België:
• A  Q is gegeven, is de conditional
~ A ~ ...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Ik woon niet in België dus ik woon niet in
Antwerpen:
• A  Q is gegeven, is de conditional
~ Q ~ A...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• MODUS PONENDO PONENS: DIRECT
PROOF
• A = hypothesis
– A  Q
– Q  P
– P  Z
– Z  W
CONCLUSIE A  W
Scientific American
Volume 253, Issue 6
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Voorbeeld modus ponendo ponens
– Cassatie 17 juni 1994: een vennootschap in
vereffening kan failliet...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Voorbeeld modus ponendo ponens
• A = vennootschap in vereffening
• B = vennootschap in faling
– A  ...
AXIOMATISCHE OPBOUW
• MODUS TOLLENDO TOLLENS:
INDIRECT PROOF
– Reductio ad absurdum
AXIOMATISCHE OPBOUW
• Voorbeeld modus tollendo tollens
– Gestelde: deurwaarder mag geen beslagen
meer uitvoeren als de ven...
AXIOMATISCHE OPBOUW
AUTODIDACT
• Je moet niet 100 boeken 1 maal lezen,
maar 1 boek 100 maal
– Knowledge keeps no longer than fish” ...
EXTENSIELEER
Voorbeeld extensieleer
• Combinatorics uur 00:00
– Base field
– Extensie cassatie 19 oktober 1987
De perfecte constructie 1988
De perfecte constructie
De perfecte constructie
De perfecte constructie
De perfecte constructie
De perfecte constructie
Legale en strafbare constructies
• Voorwaarden matrix
• Doorstart
• Ziekenhuisconstructie
• Slachthuisconstructie
– Bespre...
Voorwaarden matrix
STERFHUISCONSTRUCTIE-MATRIX
  PRIJS
  JUIST VERKEERD
BESTEDING
JUIST
OK Tegenwerpelijk pauliana
VERKEER...
De perfecte constructie
• Definitie:
– ELKE sterfhuisconstructie is legaal en niet
strafbaar zolang men maar DE JUISTE
PRI...
De perfecte constructie
• CONTRAPOSSITIVE.
• Corr. Mechelen, 11e
kamer, 02/11/2005.
• Beroep Antwerpen 9e
kamer, 16/06/200...
De perfecte
constructie
Base Field = vereffeningswet.
√2 = Cass. 12 november 1914
√3 = Cass. 19 oktober 1987
√6 = Vonnis e...
JUISTE PRIJS
• Liquidatiewaarde = 1
• Venale waarde = 3
• Going Concern Waarde = 5
– Bron: gemiddelde van 312
schattingsve...
JUISTE PRIJS
• W.C.O. = venale waarde
• Doorstart = venale waarde
• Sterfhuisconstructie = going concern
waarde
– Vonnis S...
JUISTE PRIJS
• Venale waarde
• Going concern waarde
– Open discussie met de zaal
DOORSTART
DOORSTART
ZIEKENHUISCONSTRUCTIE
ZIEKENHUISCONSTRUCTIE
SLACHTHUISCONSTRUCTIE
SLACHTHUISCONSTRUCTIE
Insolventieprocedures
    INSOLVENTIE-PROCEDURES
   
Handelsfonds 
overdracht
Debiteuren 
overdracht Betaling contant Beta...
Waarom zetelverplaatsing en
naamswijziging?
• Vrijwaringsplicht verkoper
• Lege doos
Waarom zetelverplaatsing en
naamswijziging?
BW 1653
Waarom wiskunde in recht ?
METHODIEK
NADRUK OP METHODIEK
 12 X 7
 XII maal VII
 Introductie van 0
 Negenproef (Modulus )
PRO CONSULT: Consultancy & Training
Waarom methodiek?
• Theory is the general,
experiments are the soldiers
(Leonardo da Vinci)
aX² + bx +c
Zie Galois theorie.
Analogie
Hoe wiskunde in recht ?
Abstracte opbouw
Abstracte
opbouw
constructies in
recht
SYSTEEM N
Wetsartikelen
Vb 1377 Bw
Abstracte
opbouw
constructies in
recht
SYSTEEM Z
Wetsartikelen
Vb 1377 Bw
Een vereffenaar die verkeerd uitbetaalt is
geen ...
Abstracte
opbouw
constructies in
recht
SYSTEEM Q
Alle combinaties tussen de
wetsartikelen
SYSTEEM Q
Oorzaken en gevolgen
If P then Q
P Q
P Q Converse
~ P ~ Q Inverse
~ Q ~ P Contrapossitive
SYSTEEM Q
ABSTRACTE OPBOUW Q
• Base field (wet)
• Maximum sub set
benodigde wets
artikelen
Abstracte
opbouw
constructies in
recht
SYSTEEM Ar
Toevoeging alle vonnissen en
arresten
SYSTEEM Ar
Ar: EXTENSIELEER
Constructie maximum
sub field (groep) Ar
Maximal
subgroep of
Ar
Voorbeeld Ar
• Base Field =
vereffeningswet
• √2 = Cass 12
november 1914
• √3 = Cass 19 oktober
1987
• √6 = Vonnis- en
Arr...
Abstracte
opbouw
constructies in
recht
SYSTEEM R
Toevoeging alle rechtsleer en
rechtsfiguren
VB openbare orde
SYSTEEM R
• Cassatie
• Hof van Beroep
• Base field (wet)
• Lemma’s
• Implicaties
• Inverse
• Converse
• Contrapossitive
Waarom en hoe
kriegsspielen?
Ontstaan brainstorm
Procedure ingeval van
sterfhuisconstructie
Consensustechniek
Bijzonder ve...
Kriegsspiele
Waarom consensus?
• VERSCHILLEN VAN 1 STEM (punt)
WELKE DE WERELDGESCHIEDENIS
BEPAALDEN
– +/- 1000 KERKSYNODE IN GRIEKENLA...
ORGANISATIE BRAINSTORM
T itre d u d ia g ra m m e
O N D E R S T E U N IN G
M u ltip lica to r
T A S K F O R C E
M u ltip l...
Hoe betaal ik mijn toeleveranciers
en onderaannemers ?
• Samenstellen lijst kritische leveranciers en
onderaannemers
– Enk...
Het roeibootscenario
Beter voorkomen dan genezen
Waarom roeibootscenario ?
Value ChainValue Chain
1 Processen en deelprocessen1 Processen en deelprocessen
2 Eisen en verwachtingenEisen en verwachti...
Missionstatement nieuweMissionstatement nieuwe
ondernemingonderneming
Mission statement nieuweMission statement nieuwe
ondernemingonderneming
Beroep sterfhuisconsulent
• Leiden en coördineren brainstorm
– Simulaties overdracht handelsfonds
– Wat met persoonlijke
a...
Reële case-studie nieuweReële case-studie nieuwe
sterfhuisconstructiesterfhuisconstructie
Politics.be
De fabriek
AfsluiterAfsluiter
“Knowledge keeps no longer than fish” ...
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
De geschiedenis leert ons:
Afsluiter.
Afsluiter
Prioriteitsregel voor bedrijven in
moeilijkheden.
1. W.C.O.
2. Doorstart onder
begeleiding van de
rechtbank.
3. ...
STERFHUISCONSULENT
Mail:
info@sterfhuisconsulent.be
Web:
www.sterfhuisconsulent.be
Vragen……
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VOORDRACHTEN STERFHUISCONSTRUCTIE 2017-2018

231 views

Published on

Verleden,heden en toekomst van sterfhuisconstructies

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VOORDRACHTEN STERFHUISCONSTRUCTIE 2017-2018

 1. 1. PAUL.VANDERES@SKYNET.BE Strategisch management voor deStrategisch management voor de vooruitziende bedrijfsleidervooruitziende bedrijfsleider
 2. 2. STERFHUISCONSTRUCTIES IN HETSTERFHUISCONSTRUCTIES IN HET VERLEDEN, HEDEN en TOEKOMSTVERLEDEN, HEDEN en TOEKOMST
 3. 3. Paul Van der Es
 4. 4. SENIOR CONSULENTSENIOR CONSULENT Misbruik, gebruik en oneigenlijk gebruik van de wet Paul van der Es
 5. 5. Wijze van de voordracht
 6. 6. STERFHUISCONSTRUCTIESSTERFHUISCONSTRUCTIES inhoudinhoud 1 Biografie Paul van der Es1 Biografie Paul van der Es 2 Definitie 3 Historiek 4 De perfecte constructie Integratie
 7. 7. STERFHUISCONSTRUCTIESSTERFHUISCONSTRUCTIES 5 Legale- en illegale constructies5 Legale- en illegale constructies 66 Waarom zetelverplaatsing enWaarom zetelverplaatsing en naamswijziging moetnaamswijziging moet 7 Waarom Kriegsspiele 8 Beroep sterfhuisconsulent Integratie
 8. 8. STERFHUISCONSTRUCTIESSTERFHUISCONSTRUCTIES 99 ISO 9001ISO 9001 10 Het roeibootscenario 11 Reële casestudie 12 Afsluiter en vragen Integratie
 9. 9. Biografie Paul van der Es • Loopbaan • Autodidact • Abstracte wiskunde • Gerechtelijke problemen • Bespreking proces • Gevolg van proces – Geen aanwijzing van de fout in de constructie – Nieuwe constructie 2016
 10. 10. Biografie Paul Van der Es • Loopjongen DKT • Avondschool Federation Maritime • Atramef hulpexpediteur • Sogemar expediteur • 23 jaar eigen tradingfirma • 27 jaar eerste faillissement (dollar) • Export manager Eiffet en Co. – Casa en Donnay
 11. 11. Biografie Paul van der Es
 12. 12. Biografie Paul van der Es
 13. 13. Biografie Paul van der Es
 14. 14. Biografie Paul Van der ES
 15. 15. Biografie Paul van der Es
 16. 16. Biografie Paul van der Es
 17. 17. Biografie Paul Van der Es
 18. 18. Biografie Paul van der Es
 19. 19. Biografie Paul van der Es
 20. 20. Biografie Paul van der Es
 21. 21. Biografie Paul van der Es
 22. 22. Biografie Paul van der Es
 23. 23. Biografie Paul van der Es Ik ben de beste wiskundige onder de juristen, en de beste jurist onder de wiskundigen Wat niet wil zeggen dat ik een goede wiskundige- of een goede jurist ben
 24. 24. Biografie Paul van der Es
 25. 25. Definitie • Basis definitie Wikipedia • Toevoeging brainstorm • Toevoeging sterfhuisconsulent
 26. 26. Biografie Paul van der Es
 27. 27. Biografie Paul van der Es
 28. 28. Biografie Paul van der Es
 29. 29. Biografie Paul van der Es
 30. 30. Biografie Paul van der Es
 31. 31. Biografie Paul van der Es
 32. 32. Biografie Paul van der Es
 33. 33. Biografie Paul van der Es
 34. 34. 1. Notariële ontbindingsakte 2. Verkoop handelsfonds 3. Schattingsverslag met drie waarden 4. Betalingsbewijs voorschot aan de vereffenaar 5. Akkoord pandhoudende schuldeiser 6. Staat activa en passiva opgesteld door vereffenaar 7. Dagboek van de vereffenaar Biografie Paul van der Es
 35. 35. ISO 9001ISO 9001 INTEGRATIEPLAN
 36. 36. Biografie Paul van der Es
 37. 37. Biografie Paul van der Es
 38. 38. Biografie Paul van der Es
 39. 39. ISOMORPHOSIS … concept
 40. 40. Biografie Paul van der Es
 41. 41. Historiek
 42. 42. Historiek • Wat deed men tussen 1830 en 1851 ? • Toevoeging brainstorm • Conflictsituatie tussen 1851 en 1872 • Heropbouw- en financiering West -Vlaanderen • Cassatie 12 maart 1936
 43. 43. Historiek Wat deed men tussen 1830 en 1851? Toevoeging brainstorm
 44. 44. Historiek Conflictsituatie tussen 1851 en 1872 De andere schuldeisers kunnen hoogstens een afzonderingsrecht hebben(bijzonder bevoorrecht(scheiding van tafel en bed)) Sub-boedel Specialiteitsbeginsel
 45. 45. Historiek Conflictsituatie tussen 1851 en 1872 Buiten de boedel, het faillissement bestaat voor hen niet, zij hebben een afscheidingsrecht(volledige scheiding) Specifiek vermeld in pand- en warrantwetgeving ‘De uitoefening van de rechten van de vorige artikelen wordt niet geschorst door het faillissement’ Lossingsrecht
 46. 46. Historiek Heropbouw- en financiering West-Vlaanderen
 47. 47. Historiek Heropbouw- en financiering West-Vlaanderen KB pand handelsfonds 1919
 48. 48. Historiek Cassatie 12 maart 1936
 49. 49. De perfecte constructie Oneigenlijk gebruik van de wet. Verschil tussen misbruik,- gebruik- en oneigenlijk gebruik van de wet.
 50. 50. Sterfhuisconstructies zijnSterfhuisconstructies zijn proceduresprocedures SCHEMA FRACTALS BRAINSTORMSCHEMA FRACTALS BRAINSTORM
 51. 51. De perfecte constructie 1988 • Gebaseerd op wiskundige logica • Cassatie 12 november 1914 • Nog steeds van toepassing spijts alle wetswijzigingen
 52. 52. 1+2+3+4………= -1/12
 53. 53. WISKUNDIG GENIE
 54. 54. Axioma systeem
 55. 55. Axioma systeem
 56. 56. Axioma systeem
 57. 57. Axioma systeem
 58. 58. De perfecte constructie CONJECTURE Vermoeden van een stelling, maar nog niet bewezen. Uitspraken eerste aanleg en Hof van Beroep.
 59. 59. De perfecte constructie STELLING Bewezen conjecture ,waaraan niemand twijfelt.
 60. 60. De perfecte constructie Lemma Hulpstelling noodzakelijk om de hoofdstelling te bewijzen CASSATIE EN HOF VAN BEROEP Implementatie Inverse Converse Contra possitive
 61. 61. De perfecte constructie Corollary. Rechtstreeks gevolg van een stelling CASSATIE EN HOF VAN BEROEP Implementatie Inverse Converse Contra possitive
 62. 62. AXIOMATISCHE OPBOUW • Ik woon in Antwerpen, dus ik woon in België: • A is gegeven A  Q moet eerst bewezen worden. Modus ponendo ponens Modus tollendo tollens Bewezen lemma (cassatie)
 63. 63. AXIOMATISCHE OPBOUW • Ik woon in België dus ik woon in Antwerpen: • A  Q is gegeven, is de conditional • Q  A is de converse Niet automatisch concluderen Moet bewezen worden Als bewezen, is het een biconditional A  Q en Q  A = A  Q
 64. 64. AXIOMATISCHE OPBOUW • Ik woon niet in Antwerpen, dus ik woon niet in België: • A  Q is gegeven, is de conditional ~ A ~ Q is de inverse Niet automatisch concluderen Meest voorkomende fout Modus ponendo ponens en modus tollendo tollens Lemma (cassatie rechtspraak)
 65. 65. AXIOMATISCHE OPBOUW • Ik woon niet in België dus ik woon niet in Antwerpen: • A  Q is gegeven, is de conditional ~ Q ~ A is de contrapositive Automatisch concluderen Moet niet bewezen worden Is altijd waar Tautologie
 66. 66. AXIOMATISCHE OPBOUW • MODUS PONENDO PONENS: DIRECT PROOF • A = hypothesis – A  Q – Q  P – P  Z – Z  W CONCLUSIE A  W
 67. 67. Scientific American Volume 253, Issue 6
 68. 68. AXIOMATISCHE OPBOUW • Voorbeeld modus ponendo ponens – Cassatie 17 juni 1994: een vennootschap in vereffening kan failliet verklaard worden – Vereffenen kan dus nooit het omzeilen van het faillissementsrecht zijn
 69. 69. AXIOMATISCHE OPBOUW • Voorbeeld modus ponendo ponens • A = vennootschap in vereffening • B = vennootschap in faling – A  (A v B) hof van cassatie 17-6-1994 – A  ~ B • Contradictie met excluded middle
 70. 70. AXIOMATISCHE OPBOUW • MODUS TOLLENDO TOLLENS: INDIRECT PROOF – Reductio ad absurdum
 71. 71. AXIOMATISCHE OPBOUW • Voorbeeld modus tollendo tollens – Gestelde: deurwaarder mag geen beslagen meer uitvoeren als de vennootschap ontbonden is • Art 190 vereffeningswet zegt dat de samenloop is ingesteld(onderstelde) • Samenloop is van openbare orde • Stel dat de deurwaarder toch verkoopt dan breekt hij een openbare orderegel (contradictie met art 190 vereffeningswet) • Conclusie: gestelde is juist
 72. 72. AXIOMATISCHE OPBOUW
 73. 73. AUTODIDACT • Je moet niet 100 boeken 1 maal lezen, maar 1 boek 100 maal – Knowledge keeps no longer than fish” ...
 74. 74. EXTENSIELEER
 75. 75. Voorbeeld extensieleer • Combinatorics uur 00:00 – Base field – Extensie cassatie 19 oktober 1987
 76. 76. De perfecte constructie 1988
 77. 77. De perfecte constructie
 78. 78. De perfecte constructie
 79. 79. De perfecte constructie
 80. 80. De perfecte constructie
 81. 81. De perfecte constructie
 82. 82. Legale en strafbare constructies • Voorwaarden matrix • Doorstart • Ziekenhuisconstructie • Slachthuisconstructie – Bespreking dubbel artikel Humo
 83. 83. Voorwaarden matrix STERFHUISCONSTRUCTIE-MATRIX   PRIJS   JUIST VERKEERD BESTEDING JUIST OK Tegenwerpelijk pauliana VERKEERD Tegenwerpelijk pauliana FRAUDE
 84. 84. De perfecte constructie • Definitie: – ELKE sterfhuisconstructie is legaal en niet strafbaar zolang men maar DE JUISTE PRIJS betaalt en onmiddellijk het uur 00:00 instelt van de samenloop der schuldeisers. • Cass. 12 november 1914 • Corr.Mechelen, 11e kamer, 02/11/2005. • Beroep Antwerpen 9e kamer, 16/06/2008 • Hyp. Wet art 7 & 8
 85. 85. De perfecte constructie • CONTRAPOSSITIVE. • Corr. Mechelen, 11e kamer, 02/11/2005. • Beroep Antwerpen 9e kamer, 16/06/2008. • A = Prijs niet juist • B = fraude • A B • ~B ~A • ~A = Juiste prijs.
 86. 86. De perfecte constructie Base Field = vereffeningswet. √2 = Cass. 12 november 1914 √3 = Cass. 19 oktober 1987 √6 = Vonnis en Arrest SCHEERS. (√2,√3) = Definitie legale en niet strafbare sterfhuisconstructie )
 87. 87. JUISTE PRIJS • Liquidatiewaarde = 1 • Venale waarde = 3 • Going Concern Waarde = 5 – Bron: gemiddelde van 312 schattingsverslagen van Troostwijk en Job Botequin
 88. 88. JUISTE PRIJS • W.C.O. = venale waarde • Doorstart = venale waarde • Sterfhuisconstructie = going concern waarde – Vonnis Scheers Mechelen
 89. 89. JUISTE PRIJS • Venale waarde • Going concern waarde – Open discussie met de zaal
 90. 90. DOORSTART
 91. 91. DOORSTART
 92. 92. ZIEKENHUISCONSTRUCTIE
 93. 93. ZIEKENHUISCONSTRUCTIE
 94. 94. SLACHTHUISCONSTRUCTIE
 95. 95. SLACHTHUISCONSTRUCTIE
 96. 96. Insolventieprocedures     INSOLVENTIE-PROCEDURES     Handelsfonds  overdracht Debiteuren  overdracht Betaling contant Betaling krediet Verkoop  vernietigbaar ? W.C.O. Ja neen ja neen neen Doorstart ja neen ja neen neen Sterfhuisconstructie ja ja ja ja ja* * zie voorwaarden matrix
 97. 97. Waarom zetelverplaatsing en naamswijziging? • Vrijwaringsplicht verkoper • Lege doos
 98. 98. Waarom zetelverplaatsing en naamswijziging? BW 1653
 99. 99. Waarom wiskunde in recht ?
 100. 100. METHODIEK
 101. 101. NADRUK OP METHODIEK  12 X 7  XII maal VII  Introductie van 0  Negenproef (Modulus ) PRO CONSULT: Consultancy & Training
 102. 102. Waarom methodiek? • Theory is the general, experiments are the soldiers (Leonardo da Vinci) aX² + bx +c Zie Galois theorie.
 103. 103. Analogie
 104. 104. Hoe wiskunde in recht ?
 105. 105. Abstracte opbouw
 106. 106. Abstracte opbouw constructies in recht SYSTEEM N Wetsartikelen Vb 1377 Bw
 107. 107. Abstracte opbouw constructies in recht SYSTEEM Z Wetsartikelen Vb 1377 Bw Een vereffenaar die verkeerd uitbetaalt is geen verrijking zonder oorzaak
 108. 108. Abstracte opbouw constructies in recht SYSTEEM Q Alle combinaties tussen de wetsartikelen
 109. 109. SYSTEEM Q Oorzaken en gevolgen If P then Q P Q P Q Converse ~ P ~ Q Inverse ~ Q ~ P Contrapossitive
 110. 110. SYSTEEM Q
 111. 111. ABSTRACTE OPBOUW Q • Base field (wet) • Maximum sub set benodigde wets artikelen
 112. 112. Abstracte opbouw constructies in recht SYSTEEM Ar Toevoeging alle vonnissen en arresten
 113. 113. SYSTEEM Ar
 114. 114. Ar: EXTENSIELEER
 115. 115. Constructie maximum sub field (groep) Ar Maximal subgroep of Ar
 116. 116. Voorbeeld Ar • Base Field = vereffeningswet • √2 = Cass 12 november 1914 • √3 = Cass 19 oktober 1987 • √6 = Vonnis- en Arrest SCHEERS • (√2,√3) = Definitie legale- en niet strafbare sterfhuisconstructie )
 117. 117. Abstracte opbouw constructies in recht SYSTEEM R Toevoeging alle rechtsleer en rechtsfiguren VB openbare orde
 118. 118. SYSTEEM R • Cassatie • Hof van Beroep • Base field (wet) • Lemma’s • Implicaties • Inverse • Converse • Contrapossitive
 119. 119. Waarom en hoe kriegsspielen? Ontstaan brainstorm Procedure ingeval van sterfhuisconstructie Consensustechniek Bijzonder verslag en alarmbelprocedure
 120. 120. Kriegsspiele
 121. 121. Waarom consensus? • VERSCHILLEN VAN 1 STEM (punt) WELKE DE WERELDGESCHIEDENIS BEPAALDEN – +/- 1000 KERKSYNODE IN GRIEKENLAND: VROUW = MENS OF DIER – 1776 VERENIGDE STATEN ENGELS OF DUITS – 1923 HITLER NIEUWE LEIDER POLITIEKE PARTIJ MUNCHEN
 122. 122. ORGANISATIE BRAINSTORM T itre d u d ia g ra m m e O N D E R S T E U N IN G M u ltip lica to r T A S K F O R C E M u ltip lic a to r T A S K F O R C E M u ltip lica to r T A S K F O R C E M u ltip lica to r T A S K F O R C E K W A L IT E IT S C O O R D IN A T O R C O N S U L E N T S T U U R G R O E P
 123. 123. Hoe betaal ik mijn toeleveranciers en onderaannemers ? • Samenstellen lijst kritische leveranciers en onderaannemers – Enkel die leveranciers en of onderaannemers waarvan wij - indien zij verkeerd of niet meer leveren - een klacht van een klant ontvangen
 124. 124. Het roeibootscenario Beter voorkomen dan genezen
 125. 125. Waarom roeibootscenario ?
 126. 126. Value ChainValue Chain 1 Processen en deelprocessen1 Processen en deelprocessen 2 Eisen en verwachtingenEisen en verwachtingen 3 PartnersPartners De ketting is zo sterk als… zijn zwakste schakel…
 127. 127. Missionstatement nieuweMissionstatement nieuwe ondernemingonderneming
 128. 128. Mission statement nieuweMission statement nieuwe ondernemingonderneming
 129. 129. Beroep sterfhuisconsulent • Leiden en coördineren brainstorm – Simulaties overdracht handelsfonds – Wat met persoonlijke aansprakelijkheidsvorderingen 1382 BW? • Opstellen bijzonder verslag • Opstellen financieel plan nieuwe onderneming – Vermijden van oprichtersaansprakelijkheid • Inplanting ISO 9001 in nieuw bedrijf als waarborg voor de toeleveranciers
 130. 130. Reële case-studie nieuweReële case-studie nieuwe sterfhuisconstructiesterfhuisconstructie Politics.be De fabriek
 131. 131. AfsluiterAfsluiter “Knowledge keeps no longer than fish” ...
 132. 132. De geschiedenis leert ons:
 133. 133. De geschiedenis leert ons:
 134. 134. De geschiedenis leert ons:
 135. 135. De geschiedenis leert ons:
 136. 136. De geschiedenis leert ons:
 137. 137. De geschiedenis leert ons:
 138. 138. De geschiedenis leert ons:
 139. 139. De geschiedenis leert ons:
 140. 140. Afsluiter.
 141. 141. Afsluiter Prioriteitsregel voor bedrijven in moeilijkheden. 1. W.C.O. 2. Doorstart onder begeleiding van de rechtbank. 3. Sterfhuisconstructie. 4. Deficitaire vereffening. 5. Faillissement.
 142. 142. STERFHUISCONSULENT Mail: info@sterfhuisconsulent.be Web: www.sterfhuisconsulent.be
 143. 143. Vragen……

×