Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Acta del comitè verd 6 de març

  1. 1. ACTA DEL COMITÈ VERD – 6 DE MARÇ DE 2017 ORDRE DEL DIA:  Fòrumd’EscolesVerdes  Setmanadel Medi Ambient  Precsi preguntes 1. FÒRUM D’ESCOLESVERDES Aquestanyla trobada”Fòrum d’EscolesVerdes”tindràllocala nostraescola. Hi assistiranmestresd’alguns centreseducatiusdelGironès. Més endavantcomunicaremel diade latrobadai tot el que calgui preparar. 2. SETMANA DEL MEDI AMBIENT La Setmanadel Medi Ambienttindràllocdel 3al 7 d’abril (setmanaabansde vacances). El temaésTINENÇA RESPONSABLEDE MASCOTES.ELS DRETS DELS ANIMALS. Cada cicle haurà d’anardefinintquinesactivitatsesdurana terme durantaquesta setmana.Cal omplirlagraellai fer-laarribaral Comitè Verd(Nuri). Els representantsdel ComitèVerduspassaranunllistatde pàgines webrelacionades amb el tema. El Comitè organitzaun Concurs de Dibuixsobre el tema.Les basesd’aquestconcurs són lessegüents: TEMA: ELS DRETS DELS ANIMALS PRESENTACIÓDE TREBALLS: Teniutempsfinsel dia10 d’abril de 2017 (uncop acabada la Setmana del Medi Ambient) En el dibuix nos’hi had’escriure el nom, nomésunnúmero.Cadatutoratindràuna llistaala classe persaber a qui corresponcada número. MATERIALS: El dibuix espotpintarambqualsevol tipusde material (colorsde fusta,retoladors...) TAMANY DEL DIBUIX: Mida foli CATEGORIES:Hi haurà una categoriapercada cicle.  CategoriaA:Educació Infantil  CategoriaB: Cicle Inicial  CategoriaC: Cicle Mitjà  CategoriaD: Cicle Superior Hi hauràun premi pera cada categoria. JURAT: Algunsrepresentantsdel Comitè Verd. La participaciónoésobligatòria.

×