Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PUŠČAVSKI BIOM
TIPI PUŠČAV IN NJIHOVA EKOSISTEMSKA UREDITEV
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA BIOLOGIJ...
Struktura predstavitve
• Uvod in definicija
• Vroče in suhe puščave
• Polsuhe puščave
• Priobalne puščave
• Mrzle puščave
...
Uvod in definicija
• Kombinacija podnebnih in geoloških značilnosti
• Letna količina padavin (P)
• Potencialna evapotransp...
Vroče in suhe puščave
• ABIOTSKI DEJAVNIKI
• Temperaturni ekstremi
• P/PET indeks
• Podlaga
• FLORA & FAVNA
• Značilne pri...
Polsuhe puščave
• ABIOTSKI DEJAVNIKI
• Značilnosti letnih časov
• Dostopnost vode
• Podlaga
• FLORA & FAVNA
• Značilne pri...
Priobalne puščave
• ABIOTSKI DEJAVNIKI
• Značilnosti geografske lege
• Dostopnost vode
• Podlaga
• FLORA & FAVNA
• Značiln...
Mrzle puščave
• ABIOTSKI DEJAVNIKI
• Značilnosti geografske lege
• Dostopnost vode
• Podlaga
• UNIKATNI BIOM
• Višje žival...
Pomen puščav za biosfero
• PRIMARNA PRODUKCIJA
• Neto primarna produkcija
• Fiksacija elementov
• Prevladujoči primarni pr...
Problematika in rešitve dezertifikacije
• DEFINICIJA
• PROBLEM
• 41 % kopnega
• razlogi dezertifikacije
• posledice
• REŠI...
Viri
• White F. 1983. Vegetation of Africa: a descriptive memoir to accompany the Unesco/AETFAT/UNSO vegetation map
of Afr...
Vprašanja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Puščave- predstavitev seminarske naloge pri predmetu ekologija

1,541 views

Published on

Sušna območja delimo v podkategorije na podlagi več faktorjev. Upošteva se indeks precipitacija in potencialne evapotranspiracije, povprečne temperature, geografske značilnosti … Na teh faktorjih temelji groba razdelitev puščav na vroče puščave, mrzle puščave, polsuhe puščave in priobalne puščave. Puščave nudijo zelo specifične okoljske pogoje. Značilno je pomanjkanje vode, visoke ali nizke temperature, velika dnevna nihanja temperature … Biomi puščavskih ekosistemov za spopadanje z okoljskimi omejitvami koristijo številne prilagoditve, kot so pospešen razvoj, anabioza, razni sistemi intenzivnega varčevanja z vodo. Zaradi specifičnih zahtev je biološka diverziteta v ekosistemih puščav praviloma nižja, kot v večini drugih ekosistemov. Zato intenzivno širjenje puščav (dezertifikacija) predstavlja precejšnji izziv v trenutnem, hitro spreminjajočem se podnebju.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puščave- predstavitev seminarske naloge pri predmetu ekologija

 1. 1. PUŠČAVSKI BIOM TIPI PUŠČAV IN NJIHOVA EKOSISTEMSKA UREDITEV UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Seminarska naloga pri predmetu Ekologija (mentor: asist. dr. Igor Zelnik in doc. dr. Tadeja Trošt Sedej) Ljubljana, 2013 Nejc DRAGANJEC, Tina SMOLIČ in Barbara STAREŠINIČ
 2. 2. Struktura predstavitve • Uvod in definicija • Vroče in suhe puščave • Polsuhe puščave • Priobalne puščave • Mrzle puščave • Pomen puščav za biosfero • Problematika in rešitve dezertifikacije • Vprašanja
 3. 3. Uvod in definicija • Kombinacija podnebnih in geoloških značilnosti • Letna količina padavin (P) • Potencialna evapotranspiracija (PET) B a r a k a t H . N . 2 0 0 0 . A r i d l a n d s : c h a l l e n g e s a n d h o p e s . E O L S S . h t t p : / / w w w . e o l s s . n e t / S a m p l e - C h a p t e r s / C 1 2 / E 1 - 0 1 - 0 6 - 0 4 . p d f ( 1 9 . 3 . 2 0 1 3 ) TIP OBMOČJA MIN. P/PET MAX. P/PET polvlažna območja 0,5 0,65 polsuha območja 0,2 0,5 suha območja 0,05 0,2 ekstremno suha območja 0,03 0,05
 4. 4. Vroče in suhe puščave • ABIOTSKI DEJAVNIKI • Temperaturni ekstremi • P/PET indeks • Podlaga • FLORA & FAVNA • Značilne prilagoditve flore • Značilne prilagoditve favne fotosmundo.net c k 1 2 . o r g
 5. 5. Polsuhe puščave • ABIOTSKI DEJAVNIKI • Značilnosti letnih časov • Dostopnost vode • Podlaga • FLORA & FAVNA • Značilne prilagoditve flore • Značilne prilagoditve favne nps.gov a r k i v e . o r g
 6. 6. Priobalne puščave • ABIOTSKI DEJAVNIKI • Značilnosti geografske lege • Dostopnost vode • Podlaga • FLORA & FAVNA • Značilne prilagoditve flore • Značilne prilagoditve favne cbr750.deviantart.com i p h y l o . o r g
 7. 7. Mrzle puščave • ABIOTSKI DEJAVNIKI • Značilnosti geografske lege • Dostopnost vode • Podlaga • UNIKATNI BIOM • Višje živali in rastline • Prevladujoče življenje discoveryinspired.com s c i e n t i s t a t w o r k . b l o g s . n y t i m e s . c o m
 8. 8. Pomen puščav za biosfero • PRIMARNA PRODUKCIJA • Neto primarna produkcija • Fiksacija elementov • Prevladujoči primarni producenti • PUŠČAVSKA FAVNA • Herbivori in granivori • Karnivori in omnivori http://www.globalchange.umich.edu n a s a . g o v a r k i v e . o r g n a t u r e - p h o t o t o u r s . c o mf l i c k r . c o m
 9. 9. Problematika in rešitve dezertifikacije • DEFINICIJA • PROBLEM • 41 % kopnega • razlogi dezertifikacije • posledice • REŠITVE • prosta živinoreja • pogozdovanje • irigacija earth.esa.int t h e g e f . o r g g r e e n c o n d u c t . c o m
 10. 10. Viri • White F. 1983. Vegetation of Africa: a descriptive memoir to accompany the Unesco/AETFAT/UNSO vegetation map of Africa. Unesco: 356 str. • Brown J. H., Heske E. J. 1990. Control of desert-grassland transition by keystone rodent guild. Science. 250, 4988: 1705-1707 • Walker A. S. 1996. Deserts: geology and resources. Government Printing Publication: 64 str. • Barakat H. N. 2000. Arid lands: challenges and hopes. EOLSS. http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C12/E1-01- 06-04.pdf (19.3.2013) • Smith R. L., Smith T. M. 2001. Ecology and field biology. 6th ed. Benjamin Cummings: 720 str. • Cockell C. S., Stokes M. D. 2004. Widespread colonization by polar hypoliths. Nature. 431: 414 • Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Desertification Synthesis. World Resources Institute: 27 str. • Paton C. 2008. The Sahara Forest Project – a new source of fresh water, food and energy. http://www.thefutureofscience.org/speaker/abstract/PatonCharlie.pdf (19.3.2013) • Savory A. 2008. A global strategy for addressing global climate change, samozaložba: 20 str. • Pointinga S. B., Chana Y., Lacapa D. C., Laua M. C. Y., Jurgensb J. A., Farrell R. L. 2009. Highly specialized microbial diversity in hyper-arid polar desert. PNAS. 106, 47: 19964–19969 • Borin S., Ventura S., Tambone F., Mapelli F., Schubotz F., Brusetti L., Scaglia B. 2010. Rock weathering creates oases of life in a high arctic desert. Environmental Microbiology. 12, 2: 293–303 • Nicholson S. E. 2011. Dryland Climatology. Cambridge University Press: 385–388 • University of California Museum of Paleontology. http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/deserts.php (19.3.2013) • Le Comitè Scientifique Français de la Désertification. http://www.csf-desertification.org/index.php/desertification-et- son-combat/fiche-actualite/great-green-wall (19.3.2013)
 11. 11. Vprašanja

×