Twitter

775 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Twitter

 1. 1. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 1 คู่มือการใช้งาน Twitter กติกา สายเสนีย์ : http://keng.com/2009/07/27/what-is-twitter ได้ให้ความหมายของคาว่า Twitter คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog ซึ่งสามารถให้ผใช้ ู้ ส่งข้อความของตนเอง ให้เพื่อน ๆ ที่ตดตาม ิ twitter ของเราอยู่อ่านได้ และเราเองก็สามารถอ่าน ข้อความของเพื่อน หรือคนที่เราติดตามเค้าอยู่ได้ ซึ่ง twitter ก็ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ประเภท social Media ด้วยเช่นกันในรูปแบบของ twitter นี้ ที่เรียกว่าเป็น blog สั้นก็เพราะว่า twitter ให้เขียนข้อความ ได้ครังละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ซึ่งข้อความนี้เมื่อเขียนแล้วจะไปแสดงอยู่ในหน้า profile ของผู้เขียน ้ นั่นเอง และจะทาการส่งข้อความนี้ไปยังสมาชิกที่ตดตามผูเขียนคนนั้นอยู่ (follower) โดยอัตโนมัติ ิ ้ ผู้ใช้งานทั่วไปใช้ Twitter ทาอะไร ? อภิศลป์ ตรุงกานนท์ ิ slide Twitter เพื่อการศึกษา, กล่าวไว้ว่า ใช้สาหรับ  ติดตามข่าวสาร  บอกคนอื่นว่าเขากาลังทาอะไร หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  แบ่งบันเว็บไซต์ที่นาสนใจที่ได้อ่านมา ่  ถามคาถามที่ต้องการประสบการณ์จากผู้อ่น ื  แลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็น  รายงานเหตุการณ์ต่างๆ  ติดตามและร่วมรายงานสภาพอากาศและสภาพการจราจร ทาอย่างไรให้คนมา Follower เรามากๆ  ตกแต่ง Profile ให้เรียบร้อย  Tweet ข้อความที่เป็นประโยชน์นาสนใจ่  ปฏิสัมพันธ์กับผูใช้ Twitter คนอื่น ้  Tweet ข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเอง  แนะนาตัวเองในเว็บ เช่น www.wefollow.com www.thaifollow.com1 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 2. 2. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 2 1. การสมัครใช้บริการ 1.1 เข้าเว็บไซต์ www.twitter.com แสดงหน้าเว็บไซต์ดังภาพ คลิกปุ่ม Sign up สมัคร 1.2 คลิกปุ่ม Sign up แสดงหน้าจอการสมัคร กรอกชื่อ-สกุล ไทย/Eng ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 16 ตัวอักษร รหัสผ่าน ห้ามลืม อย่างน้อย 6 ตัวอักษร กรอก E-mail กรอกเสร็จคลิกปุ่มนี้2 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 3. 3. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 3 จะแสดงหน้าจอให้ยืนยันพิมพ์ภาพตัวอักษรที่ปรากฏมา ให้สังเกต ตัวพิมพ์ใหญ่ เล็ก เว้นวรรค กรณีตัวอักษรไม่ชัดให้คลิก Get Two New words เมื่อพิมพ์ขอความตามที่กาหนดเรียบร้อยให้คลิก Finish ้ 1.3 แสดงขันตอนดังนี้ ให้เลือกหัวข้อที่เราสนใจ จะเลือกหรือไม่ก็ได้ในที่น่ให้ข้ามขั้นตอนนี้ ้ ี คลิกปุ่ม Next Step Friends >>3 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 4. 4. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 4 แสดงหน้าจอให้คนหาเพื่อน คลิก Next Step Search สามารถทาภายหลังได้ ้ แสดงหน้าจอค้นหาบุคคล โดยคนจาก ชื่อ username เป็นต้น ในที่น้ีในข้ามขั้นตอนนี้ กดปุ่ม Next Step: You’re done !4 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 5. 5. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 5 1.4 แสดงหน้าจอเสร็จเสร็จการสมัครสมาชิกดังนี้ 1.5 ให้ทาการไปเช็คอีเมล์ที่เราได้ทาการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก ทาง Twitter จะมีอเมล์ส่งไปที่เมล์ของท่านให้เปิดอ่านแล้วคลิก link เพื่อยืนยัน ี 1.6 หน้าจอหลักของ Twitter ช่องค้นหาข้อมูล ข้อความ ชื่อ Username ของคุณ หรือ บุคคล ที่ต้องการ จานวน sms ที่ Tweets บุคลที่คุณ บุคคลที่ตดตามคุณ ิ ไปติดตาม ติดตาม สาหรับ Tweets ข้อความได้ไม่ เกิน 140 ตัวอักษร Twitter ทีกาลังเป็นที่นิยมใน ช่วงเวลาปัจจุบัน5 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 6. 6. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 6 2. การตั้งค่าต่างๆ Twitter - การใส่รูปภาพประจาตัว เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ฯลฯ 2.1 วิธีตั้งค่าสามารถทาได้ 2 วิธีคือ คลิกคาว่า Proflie หรือ คลิกที่ User ของคุณ จะแสดงคาว่า setting คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง Home Setting 2.2 กรณีคลิกปุ่ม Profile จะแสดงดังนีให้คลิก Edit your profile ก็จะแสดงภาพ 2.3 เหมือนกัน ้ คลิก Edit your….6 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 7. 7. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 7 2.3 กรณีคลิก Setting จะแสดงภาพดังนี้ ของเมนู Account ภาษาที่ใช้งาน เวลาของประเทศ ระบุพิกัดทางภูมศาสตร์ว่าเรา Tweet ที่ไหน ิ แสดงภาพ วิดโอให้ทุกคนเห็น ี การอนุญาตคนที่ Follower หรือ คนติดตามเรา เห็นข้อความหรือไม่7 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 8. 8. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 8 Password: สาหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านปัจจุบันของคุณ รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ พิมพ์ยนยันรหัสใหม่อีกครั้ง ื เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ อย่าลืมนะครับ...........กดปุ่ม Change และอย่าลืมรหัสผ่าน Notices : การแจ้งเตือนทางอีเมล์ การแจ้งเตือนทางอีเมล์ ถ้าเช็คถูกจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ เช่น มี Tweet ใหม่ มีคนส่งข้อความให้ จดหมายข่าวสารใหม่จากเว็บไซต์ เมื่อกาหนดแล้วให้ Save New Follower Emails: แจ้งเตือนว่ามีใครมาขอติดตาม Follow คุณ Direct Text Emails: แจ้งว่ามีคนส่งข้อความมาให้คุณ8 Email Newsletter: ต้องการรับจดหมายข่าวใหม่ Update จากระบบเว็บหรือไม่ * หมายเหตุ หากคุณไม่ต้องการให้มีจดหมายมาแจ้งเตือน ก็เอาเครื่องเช็คถูกออกให้หมด Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 9. 9. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 9 Profile สาหรับ แก้ไขข้อมูลชื่อ สกุล รูปภาพประจาตัว เว็บไซต์ ข้อมูลแนะนาตัวเอง สถานที่อย ู่ แสดงรูปของ เลือกไฟล์ใส่รูปภาพประจาตัวของ คุณ คุณ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 700 KB ไฟล์ที่ ใช้ได้คอ JPG, GIF,PNG. ื สามารแก้ไขชื่อคุณใหม่ได้ ชื่อเว็บไซต์คุณ คุณอยู่ที่ไหน เช่น พาน เชียงราย แนะตัวคุณเองให้คนอื่นรู้จัก ไม่เกิน 160 ตัวอักขระ จะแสดงข้อความนีในหน้าแรก ้ ของคุณ ให้แก้ไขข้อมูลที่คุณต้องการ และให้เลือกไฟล์เปลี่ยนรูปภาพของตัวเอง แล้วกดปุ่ม SAVE9 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 10. 10. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 10 Design : สาหรับส่วนแก้ไขภาพพื้นหลัง สีตัวอักษร เปลี่ยนแปลงทุกครั้งอย่าลืม Save Changes คลิกเลือกลายพืนหลังที่ ้ ต้องการแล้วคลิก Save Changes เปลี่ยนแก้ไขสีพืนหลัง สี ้ ตัวอักษร ฯลฯ ใส่รูปพื้นหลังอื่นๆ คลิก ที่นี่ เลือกไฟล์รูป ทต้องการ สีของ Link ต่างๆ สีกรอบขวามือ สีตัวอักษร สีพืนหลัง สีเส้นขอบกรอบขวามือ ้10 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 11. 11. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 11 3. การค้นหาบุคลที่เราต้องการ Following หรือคนที่เราต้องการติดตามเขา ให้คลิกที่ รูป Logo Twitter หรือ เมนู Home เพื่อแสดงหน้านี้ พิมพ์คนที่เราต้องการค้นหา ชื่อ หรือ Username ของที่เราต้องการ เช่น ปกรณ์กฤช หรือ Pakornkrits แล้วคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อนค้นหา คลิกคาว่า People จะแสดงผลลัพธ์ คลิกที่รูป +ให้เป็น  แสดงว่า ได้ร้องขอติดตามบุคคลนีแล้ว ้ รอการอนุญาตอนุมัติ11 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 12. 12. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 12 4. การอนุมัติบุคลที่ขอ Follower เรา หน้า Home หน้าแรก คลิก Followers คนที่ร้องขอ ติดตามเราจะแสดงว่ามีกี่คน ให้คลิกดูเพื่ออนุมัติ แสดงรายชื่อคนที่ขอ Following เรา การ12 อนุมัตคือการคลิกที่รูป + เพื่ออนุมัติ ิ บุคคลนี้ สามารถเห็นข้อความที่เรา Tweet ได้ กรณีที่ต้องการยกบุคคลนี้ก็ คลิกให้เป็น X Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 13. 13. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 13 5. การ Tweet ข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่เกิน แสดงจานวนตัวอักขระที่เหลือกี่ 140 ตัวอักขระ แล้วคลิก Tweet ตัวที่สามารถพิมพ์ได้อีก แปลกใจไหมครับทาไมถึงพิมพ์ได้แค่ 140 ตัวอักษร ลองหาความรู้ได้ที่ Google ครับ คลิกดูข้อความที่เรา Tweet คน ที่ติดตามเราจะเห็นข้อความนี้ ข้อความจากบุคคลที่เราติดตาม Following13 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 14. 14. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 14 6. การลบข้อความที่เรา Tweet (สามารถลบได้เฉพาะข้อความที่เรา Tweet เท่านั้นไม่สามารถ ลบของคนอื่นได้ เลื่อนเมาส์ไปชีข้อความที่ต้องการ ้ ลบ คลิกคาว่า Delete 7.2 จะแสดง @macroart 2. การ Reply หรือตอบกลับข้อความบุคคลอื่น ให้เว้น 1 วรรค พิมพ์ ความ แล้วคลิก Tweet 7.1 คลิก Reply เพื่อตอบกลับหรือแสดง ความคิดเห็นข้อความของ Macroart14 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 15. 15. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 15 3. ดูข้อมูลการ Tweet ล่าสุดของคนที่เราต้องการ คลิก > เพื่อแสดงข้อมูลล่าสุด ข้อมูล15 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 16. 16. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 16 4. การ Retweet (การแบ่งปันข้อความของคนที่ Follow เราให้คนอื่นๆได้อ่านได้เห็น ข้อความเหล่านั้นเรียกว่า การ Retweet เลื่อนเมาส์ไปยัง ข้อความที่ตองแบ่งปัน คลิก Retweet ้ หลังจากนั้นจะแสดงให้ยืนยัน คลิก Retweet อีกครั้งเพียงเท่านั้นเพื่อนที่ติดตามเราก็จะเห็น ข้อความเหล่านี้ มีสิ่งดีที่ต้องการแบ่งก็ใช้การ Retweet คลิกยืนยัน Retweet16 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 17. 17. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 17 การส่งข้อความเฉพาะบุคคลที่ต้องการ (Direct Message) การส่งแบบนีจะผูรับที่ระบุชื่อและผู้สงเท่านันที่สามารถเห็นข้อความได้ ้ ้ ่ ้ 1. คลิก Messages 2. คลิก New Messages 3. พิมพ์ User ที่ตองส่ง ้ ข้อความ 4. พิมพ์ขอความที่ตองการส่ง ้ ้ 5. คลิกส่ง ข้อความ17 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 18. 18. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 18 การออกจากระบบ : Sign Out เพื่อความปลอดภัยหลังจากใช้ Twitter ทุกครั้งควร Sign Out ออกจากระบบทุกครั้งป้องกัน คนแอบใช้ Twitter ของเรา คลิกยืนยัน Retweet การเข้าสู่ระบบ : Log in คลิก Sign in ใส่ user Name หรือ อีเมล์ที่ใช้สมัคร และรหัสผ่าน การเขียนที่อยู่ Twitter สามารถเขียนได้สองแบบมีความหมายเดียวกัน เช่น แบบที่ 1 http://twitter.com/pakornkrits18 แบบที่ 2 @pakornkrits Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 19. 19. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 19 การใส่รูปใน Twitter เข้าเว็บไซต์ http://twitpic.com (ต้องสมัครสมาชิก่อน) การตกแต่งเปลี่ยนพื้นหลัง (Design Twitter เข้าเว็บไซต์ http://twitrounds.com (เลือกพื้นหลังที่ต้องการแล้ว Sign in ที่หน้าเว็บนี้)19 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 20. 20. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 20 การย่อ Link หรือย่อ Website Url ให้สั้นสาหรับนาไปใช้ใน Twitter http://bit.ly http://gurlconvert.com/ ตัวอย่างการใช้ Web 1. พิมพ์หรือวาง URL เว็บไซต์ที่ ต้องย่อ 2. คลิก OK คือเว็บไซต์เดียวกัน 3. Web ย่อสั้นที่ได้รับ คัดลอก Url ที่ได้ไปใช้ได้เลย20 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 21. 21. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 21 Twitter ดารา คนดัง นักการเมืองไทย ดร.ทักษิณ ชินวัตร @Thaksinlive นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ @PM_Abhisit คุณสาธิต วงศ์หนองเตย @SatitTrang คุณกรณ์ จาติกวณิช @kornDemocrat คุณจาตุรนต์ ฉายแสง @chaturon คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ @Aoodda คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน @apirak_news คุณสุทธิชัย หยุ่น @suthichai วู้ดดี้ วุฒธร มิลินทจินดา @Woodytalk ิ หนุ่ย พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ @nuishow กาละแม พัชรศรี เบญจมาศ @kalamare พอลล่า เทเลอร์ @punlapa กิ๊ฟซ่า @GiftzaGB กิ๊ฟซี่ @GybzyGB เบล @BelleGB แนนนี่ @nannieGB เจ เจตริน @JJetrin พิตต้า @tapitta ขวัญ @Usamanee โจอี้บอย @JoeyBangkokBoy บอย ตรัย @Bayfridoy ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ @pakornkrits ที่มา: http://variety.eduzones.com/twitter/category/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1- twitter-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87/21 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 22. 22. คู่มอการใช้งาน Twitter ื 22 Twitter ข่าวสาร @kru_bannok ข่าวสารการศึกษาเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม @BangkokPost ข่าวจากหนังสือพิมพ์ BangkokPost @Ch7 ข่าวล่าสุดจากช่อง 7 @Kom_chad_luek ข่าวหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก @NationNews ข่าวหนังสือพิมพ์ The Nation @PostToday ข่าวหนังสือ PostToday @Thairath_News ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ22 Twitter | โรงเรียนพานพิทยาคม ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

×