SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Регулярни изрази Светлин Наков Георги Пенков Българска асоциация на разработчиците на софтуер www.devbg.org
Съдържание ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Какво са регулярните изрази? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Още за регулярните изрази ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Какво е регулярен израз? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Примери за рег. изрази ,[object Object],[object Object],[object Object],[0- 1 ] + 088 [0- 9 ]{7} ([A-Za-z 0-9 -]+)+bg
Езикът на регулярните изрази ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Валидация на числа с .NET using System; using System.Text.RegularExpressions; public class RegExSample { static void Main(string[] args) { string s = " 1234 "; string pattern = @" [1-9][0-9]* "; if (Regex.IsMatch( s , pattern)) Console.WriteLine("{0} is valid number", s ); else Console.WriteLine("Invalid number: {0}", s ); } }
Валидация на имена с Perl ,[object Object],[object Object],$name = "Ангел Борисов"; $pattern = ' ^([А-Я][а-я]+)([А-Я][а-я]+)$ '; if ( $name =~ /$pattern/ ) { ... } if ($username !~ / ^[]{8,32}$ / ) { print " Invalid username! " ; }
Парсване на текст с .NET ,[object Object],[object Object],<име на потребител> < IP адрес> <време в системата> String text = &quot;root 193.168.22.18 22:12:38&quot; + &quot;nakov 217.9.231.126 00:07:24&quot;; string pattern = @&quot; (?<name>+)+(?<ip>[0-9]+)+(?<time>[0-9:]+) &quot;; MatchCollection matches = Regex.Matches(text, pattern); foreach (Match m in matches) { Console.WriteLine(&quot;name={0,-8} ip={1,-16} time={2}&quot;, m.Groups[&quot;name&quot;], m.Groups[&quot;ip&quot;],  m.Groups[&quot;time&quot;]); }
Заменяне на & с &amp; с Perl ,[object Object],[object Object],[object Object],# Входът идва от STDIN , а изходът е към STDOUT while (<STDIN>) { s/ &(?![a-zA-Z]{2,6};|#[0-9]{3,5};) /&amp;/g; print; }
Замяна на тагове с .NET ,[object Object],static void Main() { String text = &quot;Here is the link with logo:<br>&quot; + &quot;[URL=http://www.devbg.org][IMG]&quot; + &quot;http://www.devbg.org/logo.gif[/IMG][/URL]&quot;; string pattern = @&quot;URL=(?<url>[^]+)&quot; + @&quot;(?<content>(.|)*?)/URL &quot;; string newPattern = &quot;<a href=amp;quot;${url}amp;quot;>${content}</a>&quot;; string newText = Regex.Replace(text, pattern, newPattern); Console.WriteLine(newText); }
Тлъст, сложен, но пък пояснен regexp пример Da teeeeesttt sux 1000000 (million) timesssss ^ $ ( е+ ) ([]+) . + ? ({5,10}) (.*) i .*? s .* $1 $2 $3 $4 #!/usr/bin/perl $a ='Da teeeeesttt sux 1000000 (million) timesssss '; $a =~ /^.+? ( e+ )( []+ )( {5,10} )( .* ) i.*?s.*$/;
Езици и платформи ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Полезни съвети ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Полезни съвети ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Връзки по темата ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Регулярни изрази ,[object Object],[object Object]

More Related Content

Similar to BARS - Regular Expressions - Svetlin Nakov, George Penkov

High Quality Code Introduction
High Quality Code IntroductionHigh Quality Code Introduction
High Quality Code IntroductionSvetlin Nakov
 
18 operatori i funkcii
18 operatori i funkcii18 operatori i funkcii
18 operatori i funkciiIvan Peev
 
JDK 1.5 New Features
JDK 1.5 New FeaturesJDK 1.5 New Features
JDK 1.5 New FeaturesSvetlin Nakov
 
Introduction to-rdbms-systems
Introduction to-rdbms-systemsIntroduction to-rdbms-systems
Introduction to-rdbms-systemsRosen Spasov
 
Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL
Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQLКурс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL
Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQLDAVID Academy
 
6.константи във visual basic
6.константи във visual basic6.константи във visual basic
6.константи във visual basicdnaidenowa
 
Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...
Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...
Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...DAVID Academy
 
Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11
Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11
Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11DAVID Academy
 
Web applications with Catalyst BG
Web applications with Catalyst BGWeb applications with Catalyst BG
Web applications with Catalyst BGsvilen.ivanov
 
Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#
Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#
Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#DAVID Academy
 
Полуструктурирани данни
Полуструктурирани данниПолуструктурирани данни
Полуструктурирани данниTsvetanka Georgieva
 

Similar to BARS - Regular Expressions - Svetlin Nakov, George Penkov (20)

JavaScipt and AJAX Programming
JavaScipt and AJAX ProgrammingJavaScipt and AJAX Programming
JavaScipt and AJAX Programming
 
Web Programming with JavaScript and Ajax
Web Programming with JavaScript and AjaxWeb Programming with JavaScript and Ajax
Web Programming with JavaScript and Ajax
 
High Quality Code Introduction
High Quality Code IntroductionHigh Quality Code Introduction
High Quality Code Introduction
 
18 operatori i funkcii
18 operatori i funkcii18 operatori i funkcii
18 operatori i funkcii
 
JDK 1.5 New Features
JDK 1.5 New FeaturesJDK 1.5 New Features
JDK 1.5 New Features
 
Скаларни типове данни
Скаларни типове данниСкаларни типове данни
Скаларни типове данни
 
Introduction to-RDBMS-systems
Introduction to-RDBMS-systemsIntroduction to-RDBMS-systems
Introduction to-RDBMS-systems
 
Introduction to-rdbms-systems
Introduction to-rdbms-systemsIntroduction to-rdbms-systems
Introduction to-rdbms-systems
 
Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL
Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQLКурс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL
Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL
 
Въведение в Perl
Въведение в PerlВъведение в Perl
Въведение в Perl
 
6.константи във visual basic
6.константи във visual basic6.константи във visual basic
6.константи във visual basic
 
JSTL
JSTLJSTL
JSTL
 
Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...
Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...
Курс по програмиране на C# 2013 - 7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изкл...
 
Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11
Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11
Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014), занятие №11
 
C++ OpenFest 2015
C++ OpenFest 2015C++ OpenFest 2015
C++ OpenFest 2015
 
Web applications with Catalyst BG
Web applications with Catalyst BGWeb applications with Catalyst BG
Web applications with Catalyst BG
 
16 klauzi
16 klauzi16 klauzi
16 klauzi
 
Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#
Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#
Курс по програмиране на C# 2013 - 1. Въведение в компютърното програмиране и C#
 
Sed and awk
Sed and awkSed and awk
Sed and awk
 
Полуструктурирани данни
Полуструктурирани данниПолуструктурирани данни
Полуструктурирани данни
 

More from Svetlin Nakov

BG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учители
BG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учителиBG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учители
BG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учителиSvetlin Nakov
 
Programming World in 2024
Programming World in 2024Programming World in 2024
Programming World in 2024Svetlin Nakov
 
AI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and StartupsSvetlin Nakov
 
AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)
AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)
AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)Svetlin Nakov
 
AI Tools for Entrepreneurs
AI Tools for EntrepreneursAI Tools for Entrepreneurs
AI Tools for EntrepreneursSvetlin Nakov
 
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023Svetlin Nakov
 
AI Tools for Business and Personal Life
AI Tools for Business and Personal LifeAI Tools for Business and Personal Life
AI Tools for Business and Personal LifeSvetlin Nakov
 
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин Наков
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин НаковДипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин Наков
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин НаковSvetlin Nakov
 
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП
Дипломна работа: учебно съдържание по ООПДипломна работа: учебно съдържание по ООП
Дипломна работа: учебно съдържание по ООПSvetlin Nakov
 
Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ
Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТСвободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ
Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТSvetlin Nakov
 
AI and the Professions of the Future
AI and the Professions of the FutureAI and the Professions of the Future
AI and the Professions of the FutureSvetlin Nakov
 
Programming Languages Trends for 2023
Programming Languages Trends for 2023Programming Languages Trends for 2023
Programming Languages Trends for 2023Svetlin Nakov
 
IT Professions and How to Become a Developer
IT Professions and How to Become a DeveloperIT Professions and How to Become a Developer
IT Professions and How to Become a DeveloperSvetlin Nakov
 
GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)
GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)
GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)Svetlin Nakov
 
IT Professions and Their Future
IT Professions and Their FutureIT Professions and Their Future
IT Professions and Their FutureSvetlin Nakov
 
How to Become a QA Engineer and Start a Job
How to Become a QA Engineer and Start a JobHow to Become a QA Engineer and Start a Job
How to Become a QA Engineer and Start a JobSvetlin Nakov
 
Призвание и цели: моята рецепта
Призвание и цели: моята рецептаПризвание и цели: моята рецепта
Призвание и цели: моята рецептаSvetlin Nakov
 
What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?
What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?
What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?Svetlin Nakov
 
How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)
How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)
How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)Svetlin Nakov
 
Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)
Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)
Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)Svetlin Nakov
 

More from Svetlin Nakov (20)

BG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учители
BG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учителиBG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учители
BG-IT-Edu: отворено учебно съдържание за ИТ учители
 
Programming World in 2024
Programming World in 2024Programming World in 2024
Programming World in 2024
 
AI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and Startups
 
AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)
AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)
AI Tools for Scientists - Nakov (Oct 2023)
 
AI Tools for Entrepreneurs
AI Tools for EntrepreneursAI Tools for Entrepreneurs
AI Tools for Entrepreneurs
 
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
 
AI Tools for Business and Personal Life
AI Tools for Business and Personal LifeAI Tools for Business and Personal Life
AI Tools for Business and Personal Life
 
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин Наков
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин НаковДипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин Наков
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП - Светлин Наков
 
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП
Дипломна работа: учебно съдържание по ООПДипломна работа: учебно съдържание по ООП
Дипломна работа: учебно съдържание по ООП
 
Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ
Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТСвободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ
Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ
 
AI and the Professions of the Future
AI and the Professions of the FutureAI and the Professions of the Future
AI and the Professions of the Future
 
Programming Languages Trends for 2023
Programming Languages Trends for 2023Programming Languages Trends for 2023
Programming Languages Trends for 2023
 
IT Professions and How to Become a Developer
IT Professions and How to Become a DeveloperIT Professions and How to Become a Developer
IT Professions and How to Become a Developer
 
GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)
GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)
GitHub Actions (Nakov at RuseConf, Sept 2022)
 
IT Professions and Their Future
IT Professions and Their FutureIT Professions and Their Future
IT Professions and Their Future
 
How to Become a QA Engineer and Start a Job
How to Become a QA Engineer and Start a JobHow to Become a QA Engineer and Start a Job
How to Become a QA Engineer and Start a Job
 
Призвание и цели: моята рецепта
Призвание и цели: моята рецептаПризвание и цели: моята рецепта
Призвание и цели: моята рецепта
 
What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?
What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?
What Mongolian IT Industry Can Learn from Bulgaria?
 
How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)
How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)
How to Become a Software Developer - Nakov in Mongolia (Oct 2022)
 
Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)
Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)
Blockchain and DeFi Overview (Nakov, Sept 2021)
 

BARS - Regular Expressions - Svetlin Nakov, George Penkov

 • 1. Регулярни изрази Светлин Наков Георги Пенков Българска асоциация на разработчиците на софтуер www.devbg.org
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. Валидация на числа с .NET using System; using System.Text.RegularExpressions; public class RegExSample { static void Main(string[] args) { string s = &quot; 1234 &quot;; string pattern = @&quot; [1-9][0-9]* &quot;; if (Regex.IsMatch( s , pattern)) Console.WriteLine(&quot;{0} is valid number&quot;, s ); else Console.WriteLine(&quot;Invalid number: {0}&quot;, s ); } }
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. Тлъст, сложен, но пък пояснен regexp пример Da teeeeesttt sux 1000000 (million) timesssss ^ $ ( е+ ) ([]+) . + ? ({5,10}) (.*) i .*? s .* $1 $2 $3 $4 #!/usr/bin/perl $a ='Da teeeeesttt sux 1000000 (million) timesssss '; $a =~ /^.+? ( e+ )( []+ )( {5,10} )( .* ) i.*?s.*$/;
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.