Курс по информационни технологии (2013) - 1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation

478 views

Published on

Занятие №1 на курса по информационни технологии (2013) провеждан от ДАВИД академия в ПМГ "Никола Обрешков" - Казанлък. Включва темите:
- Desktop приложения
- Windows Forms
- Windows Presentation Foundation

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Курс по информационни технологии (2013) - 1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation

 1. 1. Курс по информационни технологии Занятие №1 Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation 2013
 2. 2. Съдържание 1/1 • Desktop приложения • Windows Forms • Windows Presentation Foundation
 3. 3. Desktop приложения • С какво се характеризират desktop приложенията? – – – – – Графичен потребителски интерфейс (GUI) Прозорци (форми) Контроли Събития и обработчици Самостоятелни процеси (за разлика от уеб приложенията)
 4. 4. Desktop приложения • Прозорци – – – – – Видима област Заглавна лента Системни бутони Фиксиран/променлив размер Главен прозорец
 5. 5. Desktop приложения • Контроли – – – – Визуални компоненти Контейнери Йерархия от контроли Потребителски контроли
 6. 6. Desktop приложения • Събития – Предизвикват се в определен момент от изпълнение на програмата или в отговор на външно явление – Могат да бъдат улавяни чрез обработчици, създадени от програмиста
 7. 7. Desktop приложения • Съобщения – – – – – – Опашка за съобщения Цикъл за обработка на съобщения Обработката е линейна (синхронна) Нишка за потребителския интерфейс Съобщенията обикновено предизвикват събития Програмно изпращане на съобщения
 8. 8. Desktop приложения • Модални диалози – Прозорци – Ограничават достъпа до останалите прозорци – Резултат от диалога
 9. 9. Windows Forms • Какво е Windows Forms? – Част от .NET Framework – Платформа за managed desktop приложения – Обвивка и надграждане на Win32 API
 10. 10. Windows Forms • Използване на Windows Forms – Windows Forms Application проект – Пространство от имена System.Windows.Forms
 11. 11. Windows Forms • Прозорци (форми) – – – – Базов клас Form Windows Form файлов шаблон Главна форма Метод Show()
 12. 12. Windows Forms • Често използвани свойства на формите – – – – – – – – Size Text StartPosition FormBorderStyle MinimizeBox, MaximizeBox ShowInTaskbar ShowIcon AcceptButton, CancelButton
 13. 13. Windows Forms • Контроли – – – – – – – – Базов клас Control Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox RadioButton Button
 14. 14. Windows Forms • Контроли – – – – – – ListView TreeView MonthCalendar DateTimePicker RichTextBox WebBrowser
 15. 15. Windows Forms • Често използвани свойства на контролите – – – – – – – – – Parent Size Location Margin Dock Anchor Text Enabled Visible
 16. 16. Windows Forms • Често използвани свойства на контролите – – – – – ForeColor BackColor Font TabIndex Tag
 17. 17. Windows Forms • Контейнери – – – – – – Panel GroupBox FlowLayoutPanel SplitContainer TabControl TableLayoutPanel
 18. 18. Windows Forms • Събития – Обикновени събития в .NET – Всяка контрола предоставя събития, съответсващи на предназначението ѝ – Обработчици – делегати – Закачане на обработчици през визуалния редактор
 19. 19. Windows Forms • Модални диалози – – – – Методът ShowDialog() Изброеният тип DialogResult Свойството Form.DialogResult Свойството Button.DialogResult
 20. 20. Windows Forms • Data binding – Пряко обвързване между свойства на контроли и вътрешни обекти с данни – Предотвратява описването на излишен програмен код – Улеснява поддръжката – Не е приложимо в пълна степен в Windows Forms
 21. 21. Windows Forms • Data binding – автоматично зареждане на списъци в списъчни контроли – Поддържа се от ListBox и ComboBox – Свойството DataSource – обект, който имплементира IList или IListSource – Свойството DisplayMember – Свойството ValueMember – Свойството SelectedValue
 22. 22. Windows Presentation Foundation • Какво е Windows Presentation Foundation (WPF)? – – – – – Част от .NET Framework (от версия 3.0 насам) Платформа за managed desktop приложения Базирана на DirectX, а не на Win32 Позволява разработката на Rich User Interface Разделя форматирането на интерфейса от поведението на програмата (XAML и code-behind)
 23. 23. Windows Presentation Foundation • Какво е XAML? – – – – – eXtensible Application Markup Language Базиран на XML Служи за деклариране на потребителски интерфейс Използва се в WPF, Silverlight и WinRT Visual Studio предоставя удобен визуален редактор за XAML
 24. 24. Windows Presentation Foundation • Защо XAML? – Разделя се външният вид на приложението от поведението му – Много варианти за потребителски интерфейс за еднакво поведение – Възможност интерфейсът да се проектира от дизайнер, а функционалността – от програмист
 25. 25. Windows Presentation Foundation • Използване на WPF – WPF Application проект – Пространство от имена System.Windows – .xaml и .xaml.cs файлове
 26. 26. Windows Presentation Foundation • Прозорци Базов клас Window Коренов елемент Window Window (WPF) файлов шаблон Главен прозорец – свойството Application.MainWindow – Метод Show() – – – –
 27. 27. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на прозорците – – – – – – – – Width, Height Title WindowStartupLocation Top, Left WindowStyle ResizeMode ShowInTaskbar Icon
 28. 28. Windows Presentation Foundation • Контроли – – – – – – – – Базов клас Control Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox RadioButton Button
 29. 29. Windows Presentation Foundation • Контроли – – – – – – – Border ListView TreeView Calendar DatePicker RichTextBox WebBrowser
 30. 30. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на контролите – – – – – – Parent Width, Height HorizontalAlignment, VerticalAlignment Content Items HorizontalContentAlignment, VerticalContentAlignment – Margin – IsEnabled – Visibility
 31. 31. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на контролите – – – – – Foreground Background FontFamily, FontSize TabIndex Tag
 32. 32. Windows Presentation Foundation • Контейнери – – – – – – Canvas GroupBox StackPanel TabControl UniformGrid Grid
 33. 33. Windows Presentation Foundation • Събития – Маршрутизирани събития – Стратегия за маршрутизиране: • Отгоре надолу (tunneling) • Отдолу нагоре (bubbling) • Директно (direct) – аналогично с обикновените събития в .NET – Двойки tunneling и bubbling събития
 34. 34. Windows Presentation Foundation • Модални диалози – Методът ShowDialog() – Свойството Window.DialogResult
 35. 35. Windows Presentation Foundation • Data binding в WPF – Широко приложим подход – Data binding е една от основните цели при проектирането на WPF платформата – Препоръчва се пред алтернативния подход (controldriven design) – Свойството FrameworkElement.DataContext
 36. 36. Windows Presentation Foundation • Markup разширението Binding – Служи за обвързване на свойство на контролата с данни от контекста – Възможно е да се укаже сложен път до свойството, съдържащо търсените данни – Възможно е обвързването да бъде еднопосочно или двупосочно – Възможно е да се укаже тип на обект, служещ за преобразуване на данните
 37. 37. Windows Presentation Foundation • Какво е Model-View-ViewModel (MVVM)? – Архитектура, при която програмата е разделена на три части със строго определена роля – Models – това са класове, които служат за вътрешно съхранение на данни, но не описват функционалност – Views – това са контроли/прозорци, които описват потребителския интерфейс на приложението, но не служат за съхранение на данни ине описват функционалност – View Models – това са класове, които описват функционалността на приложението и служат за посредници между моделите и изгледите
 38. 38. Windows Presentation Foundation • Защо MVVM? – Трислойна архитектура – Изолира всеки от слоевете от промени в реализацията на останалите – Позволява реализирането на много изгледи за едни и същи данни (дори и едновременното обвързване на няколко изгледа с един и същи абстрактен обект в паметта)
 39. 39. Въпроси?
 40. 40. Благодаря! • Александър Далемски – – – – sasho@david.bg musashi.bg@gmail.com Skype: musasho https://www.facebook.com/adalemski • ДАВИД академия – – – – acad@david.bg http://acad.david.bg/ @david_academy https://www.facebook.com/groups/david.academy/

×