Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors Latvijā

1,220 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors Latvijā

 1. 1. Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors Latvijā asoc. prof., Dr. phil. Ainārs Dimants, Biznesa augstskola “Turība” Apvienotais 3. Pasaules latviešu zinātnieku un 4. Letonikas kongress, 2011. gada 25. oktobrī
 2. 2. Dažādas žurnālistikas kultūras vienā mediju sistēmā? <ul><li>Mediju sistēmu veido normu konteksts, ieskaitot profesionālos standartus (Weischenberg 1992) </li></ul><ul><li>Reintegrācija Ziemeļ- un Viduseiropas (demokrātiski korporatīvajā) mediju sistēmas modelī (Hallin, Mancini 2004) , kāds Latvijai bija pirmajā neatkarības periodā un iezīmīgs ar politiskā paralēlisma un žurnālistikas profesionālisma līdzāspastāvēšanu </li></ul>
 3. 3. Dažādas žurnālistikas kultūras vienā mediju sistēmā? <ul><li>Mūsdienu Latvijas mediju sistēmai raksturīgs augsts politiskā paralēlisma līmenis – taču ne kopīga žurnālistikas kultūra </li></ul><ul><li>Hipotēze: kļūstot viendabīgākai Latvijas žurnālistikas kultūrai, kā sabiedrības apakšsistēma nodalīsies gan patstāvīga nacionālā masu mediju sistēma, gan stiprināsies Latvijas tautas kopīgā nacionālā identitāte </li></ul>
 4. 4. Mūsdienu Latvijas trīs žurnālistikas kultūras <ul><li>Modernā (Rietumu) žurnālistikas kultūra : </li></ul><ul><li>ziņas un autora vai redakcijas komentāra nošķiršana; </li></ul><ul><li>redakcionālā autonomija no izdevēja un īpašnieka; </li></ul><ul><li>korporatīvā sociālā atbildība: galvenais kapitāls ilgtermiņā ir ticamība un mediju saturs, ko publika atbalsta, maksājot par to </li></ul><ul><li>Lielākoties pārstāvēta daļā no latviešu valodas medijiem </li></ul>
 5. 5. Mūsdienu Latvijas trīs žurnālistikas kultūras <ul><li>Krievijas (krievu) žurnālistikas kultūra : ziņas un autora vai redakcijas komentāra nenošķiršana </li></ul><ul><li>Paver lielākas iespējas politiskai manipulācijai, arī Krievijas nacionālās, nevis tikai krievu kultūras identitātes virzienā </li></ul><ul><li>Raksturīga krievvalodīgajiem Latvijas medijiem </li></ul>
 6. 6. Mūsdienu Latvijas trīs žurnālistikas kultūras <ul><li>Autoritārā (pēcpadomju) žurnālistikas kultūra : žurnālistikai galvenokārt instrumentāla, nevis patstāvīga loma, masu mediji nav autonomi no sabiedrības politiskās un ekonomiskās apakšsistēmas </li></ul><ul><li>Plaši izplatīta gan Latvijas krievvalodīgajos, gan latviešu valodas medijos </li></ul>
 7. 7. Divas krievvalodīgo mediju darbības stratēģijas Latvijā <ul><li>Pirmā stratēģija – etnocentriska un uz (autoritāro) Krieviju orientēta ar galvenokārt instrumentālu lomu, vidējā un ilgtermiņā novedot pie krievvalodīgo mediju un to publiku marginalizācijas un eventuāli korespondējot ar pieaugošu latviešu valodas mediju lietojumu </li></ul><ul><li>Krievijas investīcijas Latvijas medijos </li></ul>
 8. 8. Divas krievvalodīgo mediju darbības stratēģijas Latvijā <ul><li>Otra stratēģija – galvenokārt vadās pēc žurnālistikas profesionālisma un mediju biznesa loģikas (redakcionāli neatkarīgi mediji) ar uzsvaru uz Latvijas tautas kopīgo pilsoniski demokrātisko nacionālo identitāti, vienlaikus pārstāvot atsevišķās mazākumtautību intereses </li></ul><ul><li>Krievvalodīgiem medijiem konkurējošā ir Krievijas nacionālā identitāte, bet palīdz vietējā un reģionālā (Daugavpils avīžu piemērs iepretī Rīgas avīzēm) </li></ul>
 9. 9. Divas krievvalodīgo mediju darbības stratēģijas Latvijā <ul><li>Veiksmes stāsti: “5 min” un Latvijas Radio 4 </li></ul><ul><li>Mediju darbinieku profesionālo apvienību neizmantotais potenciāls (Latvijas Žurnālistu savienība iepretī Latvijas Žurnālistu asociācijai, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Raidorganizāciju asociācija) </li></ul>
 10. 10. Secinājumi <ul><li>Veicinot uz Rietumu žurnālistikas profesionālajiem standartiem balstītas kopīgas žurnālistikas kultūras veidošanu, ieskaitot ziņas un autora vai redakcijas komentāra nošķiršanu, tiktu mazinātas iespējas politiski manipulēt ar publiku un tādējādi zināmā mērā vismaz neitralizēta Krievijas nacionālās identitātes veidošana Latvijā </li></ul>

×