Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 4 javascript

238 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les 4 javascript

 1. 1. Javascript 4<br />Events<br />
 2. 2. Javascriptevents<br />Alle elementen binnen een webpagina hebben gebeurtenissen (events) die een javascript kunnen laten activeren! Bijvoorbeeld de ‘onCLick’ event van een knop nadat de gebruiker deze heeft aangeklikt. We definieren deze events in de htmltags.<br />Voorbeeldenhiervanzijn:<br /><ul><li>Eenmuis-klik
 3. 3. Eenwebpagina of fotolader
 4. 4. Een input veld van eenformulier
 5. 5. Submitten van eenformulier</li></li></ul><li>Javascript Loops<br />onLoad en onUnload<br />Functie in de header<br />voorbeeld1.html<br /> en voorbeeld2.html<br />
 6. 6. onFocus, onBlur en onChange<br />Voorbeeld3.html<br />onFocus<br />onBlur<br />onChange<br />
 7. 7. Code voorbeeld 3<br />In de header!<br />In de body<br />
 8. 8. onSubmit<br />Het onSubmit event word gebruiktvoor het valideren van allevelden van eenformuliervoordat het bevestigd (submit) wordt.<br />voorbeeld4.html<br />onsubmit<br />Activeert script<br />
 9. 9. onMouseOver en onMouseOut<br />Deze events wordenveelgebruiktvoor animated buttons.<br />voorbeeld5.html<br />eifeltoren.png<br />eifeltoren2.png<br />
 10. 10. Opdracht<br />Maak onderstaand voorbeeld na .En maak hiervoor een pagina aan t.b.v. de vrolijke druif.Met dezelfde styling etc…..<br />Upload deze naar natschool.<br />

×