Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Er Amazon EC2 klar for virksomhetskritiske systemer?

941 views

Published on

Foredrag holdt på DND\'s Geilo seminar om bruk av Cloud Computing til virksomhetskritiske systemer

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Er Amazon EC2 klar for virksomhetskritiske systemer?

 1. 1. Morten Udnæs - Seniorkonsulent Amazon EC2 – Grid Computing
 2. 2. Hvem vil være med på Bullshit bingo?! Elastic Compute Cloud Virtual-ization Utility Com-puting Cluster Cloud SaaS SOA IaaS GRID
 3. 3. Amazon EC2 er klar for forretningskritiske applikasjoner! <ul><li>… men det betyr ikke at det er riktig for deg og din løsning å benytte det. </li></ul>
 4. 4. En praktisk tilnærming til tåkeheimen Begreper Demo Konsekvenser
 5. 5. Arkitekter vet ikke alt, men vi kommer borti mye! <ul><li>Utfordring med arkitektrollen er at man jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, forretning og organisasjon </li></ul><ul><li>Cloud Computing kan potensielt påvirke alle disse områdene </li></ul>
 6. 6. Hva er min bakgrunn? <ul><li>Arkitektansvar for forretningskritiske applikasjoner hos </li></ul><ul><ul><li>Svenske Postgirot, Hydro Alluminium, NordPool og BBS </li></ul></ul><ul><li>Erfaring med teknologi: </li></ul><ul><ul><li>MVS Stormaskin, Klient/Tjener, Microsoft .NET, Java </li></ul></ul><ul><li>Har brukt Amazon EC2 i ca. et år </li></ul><ul><li>… . og en noe over gjennomsnittelig interesse for Grid og CloudComputing… </li></ul>
 7. 7. Hva kjennetegner en forretningskritisk applikasjon? <ul><li>Ofte mange og forskjellige roller involvert </li></ul><ul><li>Direkte konsekvenser for forretning og/eller bunnlinjen ved problemer </li></ul><ul><li>Applikasjonen er del av en verdikjede og kan ikke fungere alene </li></ul>
 8. 8. På innsiden av en applikasjon
 9. 9. Den er del av en verdikjede
 10. 10. I følge Wikipedia… <ul><li>Cloud computing is Internet (&quot;cloud&quot;) based development and use of computer technology (&quot;computing&quot;). </li></ul><ul><li>It is a style of computing in which dynamically scalable and often virtualised resources are provided as a service over the Internet. </li></ul>
 11. 11. Hva er et virtualisert GRID <ul><li>Grid Computing benytte mange datamaskiner for å løse et ”problem” </li></ul><ul><ul><li>Compute Grid – for prosessering </li></ul></ul><ul><ul><li>Data Grid – for å lagre/hente data </li></ul></ul><ul><li>Virtualisering </li></ul><ul><ul><li>Dele en fysisk ressurs i mange virtuelle </li></ul></ul><ul><ul><li>Få mange fysiske ressurser til å se ut som en virtuell </li></ul></ul>
 12. 12. Hva er Amazon EC2?
 13. 13. Eksempel arkitektur HTTP- Lastbalanserer (Ngnix) merlinreactor.net Elastic IP 172.x.x.x EC2 Instans (Jetty/Postgres) EC2 Instans (Jetty/Postgres) EC2 Instans (Jetty/Postgres)
 14. 14. Demo: Starte virtuell server
 15. 15. Demo: Installere applikasjon
 16. 16. Demo: Gjøre endring og re-redploy
 17. 17. Pass på EC2 login! <ul><li>Hvem som helst som har tilgang til sertifikatet og din private nøkkel kan starte så mange EC2 instanser de vil (og du vil ikke merke noe før neste faktura…) </li></ul>“ As such, you should protect your authentication keys and security credentials. Actions taken using your credentials shall be deemed to be actions taken by you” (Amazon Customer Agreement)
 18. 18. Konsekvenser
 19. 19. Hva var nå utfordringen igjen… <ul><li>Bygge forretningskritiske løsninger som holder mål og få satt disse i produksjon… </li></ul><ul><li>Er det noe å lære av andre? </li></ul>
 20. 20. Bønder er glupe! <ul><li>En kort historie om en kompis som leverer verdi til kundene sine: </li></ul><ul><ul><li>Planter, Skjærer og Pakker </li></ul></ul><ul><li>En mye lenger historie om hvordan jeg leverer verdi: </li></ul><ul><ul><li>Utvikler, Systemarkitekt, Testleder, Tester, Webserver-administrator, Sikkerhetsansvarlig, Nettverksansvarlig, Applikasjonsserver administrator, Databaseadministrator, Deploy ansvarlig, Unix administrator, Driftsovervåker, Driftsutvikler og Teknisk ressurs koordinator og Driftskoordinator </li></ul></ul>
 21. 21. Strøm er fantastisk! Naboen påvirkes ikke av ditt strømforbruk Du betaler kun for det du bruker. Stikkontakter og apparater virker i mer enn 3. år uten at de må byttes (og uten supportavtale) Apparater kan hente den strømmen de trenger og sikringen går hvis de tar for mye Apparater kan skrus på og av, og nye kan legges til Grensesnittet er standardisert (220v/2 pinner + jord) El-selskap legger opp strøm til huset og en elektriker legger opp kurser og kontakter
 22. 22. Mistet tråden? <ul><li>Hva har dette med EC2 og forretningskritiske applikasjoner å gjøre? </li></ul>
 23. 23. Det koster å ha en elektriker boende på hybel! <ul><li>Infrastruktur og drift av forretningskritiske løsninger har en vesentlig kostnad </li></ul><ul><li>End-Of-Life problematikk hvert 3 år </li></ul><ul><ul><li>Koster penger, tid og gir risiko </li></ul></ul><ul><li>Infrastruktur og drift er en hygiene faktor, dvs. å overgå mål gir liten gevinst </li></ul><ul><li>Pay-As-You-Go gir en betydelig gevinst </li></ul>
 24. 24. Teknologi
 25. 25. Komplisert hverdag?
 26. 26. Complexity bears are dangerous!
 27. 27. Enklere hverdag med EC2? Naboen påvirkes ikke av ditt strømforbruk Du betaler kun for det du bruker. Stikkontakter og apparater virker i mer enn 3. år uten at de må byttes (og uten supportavtale) Apparater kan hente den strømmen de trenger og sikringen går hvis de tar for mye Apparater kan skrus på og av, og nye kan legges til Grensesnittet er standardisert (220 volt og stikkontakt med 2 pinner El-selskap legger opp strøm til huset og en elektriker legger opp kurser og kontakter Du kjører alene på din virtuelle maskin Betaler for det du bruker og en fast support avgift Dynamisk skalering Enkelt grensesnitt for installere ny applikasjoner og starte nye servere Webservices, OS (Linux/ Windows), nettverk og lagring Amazon EC2
 28. 28. Cloud bør ikke bidra med mer kompleksistet, derfor.. <ul><li>Self-contained med enkel deploy </li></ul><ul><li>Må i vareta gode basis egenskaper innen </li></ul><ul><ul><li>Monitorering, deploy og administrasjon </li></ul></ul><ul><li>Selv skalerende, dvs. mottar/henter arbeid selv </li></ul><ul><li>Ikke begynn med automatisk auto-skalering og lignende </li></ul>
 29. 29. Kun kjørende software har verdi <ul><li>Software as a Service </li></ul><ul><ul><li>En hellig gral av gjenbruk, endringsdyktighet (som SOA) og Zero-time-to market? </li></ul></ul><ul><li>SaaS + Cloud = SANT? </li></ul><ul><li>Tjenester gir verdi fra den dagen de kobles opp (fantastisk!) </li></ul>
 30. 30. Forretning
 31. 31. Hva skjer á? Kilde: http://status.aws.amazon.com/ - 24. juli 2008
 32. 32. Hva koster det?
 33. 33. Spørsmål man bør besvare <ul><li>Who else might see the data? </li></ul><ul><li>What if you don't pay the bill? </li></ul><ul><li>What if your service provider enters your business? </li></ul><ul><li>What if you do business abroad? </li></ul><ul><li>What does the cloud expect of you? </li></ul><ul><li>What's the access control? </li></ul><ul><li>Do you want your employees getting advertising (perhaps from competitors, or for naughty products) along with their e-mail? </li></ul><ul><li>What is your exit strategy? </li></ul><ul><li>Harry Lewis, Professor of Computer Science at Harvard University </li></ul>
 34. 34. Organisasjon
 35. 35. Kan bruk av Cloud endre organisering av IT? <ul><li>Oppgaveorientering vs. Smidig fokus </li></ul><ul><li>Standardisering, konsolidering og gjenbruk av infrastruktur har store konsekvenser </li></ul><ul><ul><li>Drift og infrastruktur er kostbart, det bør gjøres så effektiv som mulig </li></ul></ul><ul><ul><li>Mulig det, men hva slags konsekvenser har det for evnen til å levere verdi til kunden… </li></ul></ul><ul><li>Er ikke dette bare ”outsourcing” da.. </li></ul>
 36. 36. Hva er viktigst? <ul><li>Utfordring nr. 1: Skape forretningsmessig verdi av IT-investeringer </li></ul><ul><ul><li>Trøbbel med samhandling, forankring, prioritering og avstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Trøbbel med smidighet i forskjellige deler av organisasjon (eller hvorfor kan jeg ikke få det i morgen spørsmålet..) </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Utfordring nr. 8: Samhandling mellom IT-ressurser </li></ul><ul><li>Hvorfor organiser vi IT-ressurser sammen??! </li></ul>
 37. 37. På tide å selge huset? <ul><li>Når elektrikeren har flyttet ut av hybelen er det kanskje på tide å flytte nærmere de som betaler regningene… </li></ul>
 38. 38. Hva om… <ul><li>IT-ressursene allokeres nært forretningsområde de jobber for… </li></ul><ul><li>Men da må IT-ressursene koordinere gjenbruk og delte ressurser?! </li></ul><ul><ul><li>Ja… </li></ul></ul>
 39. 39. Oppsummering <ul><li>Teknologisk og “utviklervennlighet” overgår det aller meste </li></ul><ul><li>De-facto plattform forenkler oppsett og tuning av kompliserte pakker </li></ul><ul><li>Forretningsmessig må man vurdere fordeler mot risiko </li></ul><ul><li>For å få full effekt bør man se på organisering av IT-funksjonen </li></ul>
 40. 40. Spørsmål? <ul><li>Takk for oppmerksomheten! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 41. 41. BACKUP

×