Nokios Tv2012 Hva Forventer En Fjortis

470 views

Published on

Presentert på Nokios 2009 av Thor-Christian Lorange, Capgemini

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • © 2007 Capgemini - All rights reserved Invisible Infostucture Utility Business Infrastructure The even more basic infrastructure of storage, network and computing capacity is mainly becoming available on-demand or ‘on-tap’. Managing capacity across multiple servers and disks and for multiple clients requires more sophisticated infrastructure management software. Also, virtualisation and/or grid technologies are crucial to achieve new levels of productivity. This also includes remote desktop management. Intel vPro™ technology, for example, will enable system operators to monitor and control remote devices, even when they have stopped functioning as in the case of a virus attack. De-perimeterised ‘Jericho style’ Security and Identity The huge explosion in business use of the network in many unpredictable ways and methods of collaboration render the traditional firewalled approach to securing a network boundary at its best flawed, and at its worst ineffective. Example In a fully de-perimeterised network, every component will be independently secure, requiring systems and data protection on multiple levels, using a mixture of: Encryption Inherently secure computer protocols Inherently secure computer systems Data-level authentication Sensing Networks External events are brought into the infostructure through sensing networks. These networks link ‘the internet of things’ to the organisation. This goes from basic identification of goods or persons at various locations using radio frequency identification (RFID), up to sensing the ripening process inside a 40-foot container while it is travelling from Asia to Europe. The sensor network is extended to remote locations using mobile networks and mesh-network concepts. Smart electricity meters can be connected using the electricity grid, and the rhythm of your running can be linked through your iPod.
 • Nokios Tv2012 Hva Forventer En Fjortis

  1. 1. NOKIOS Sesjon 4A Grenseløs samhandling - Utopi eller nært forestående? Trondheim, oktober 2008
  2. 2. Agenda <ul><li>12:30 Hvordan vil fremtidens eForvaltning se ut? </li></ul><ul><ul><li>Hva slags tjenester vil dagens fjortiser forvente i fremtiden </li></ul></ul><ul><ul><li>BRR presenterer samhandlingstjenestene i AltInn II </li></ul></ul><ul><ul><li>SKD presenterer eDialogprosjektet </li></ul></ul><ul><li>13:15 Paneldebatt </li></ul><ul><li>13.45 Difi oppsummerer </li></ul><ul><li>- og forteller om sine planer og forventninger til offentlige etater. </li></ul>
  3. 3. Hva slags tjenester vil dagens fjortiser forvente fra det offentlige? <ul><li>TechnoVision 2012 </li></ul><ul><li>Resultat av Innovasjonsfokus i vårt strategiarbeid fra 2007 </li></ul><ul><li>Har sett på: </li></ul><ul><ul><li>de mest innovative løsningene som finnes </li></ul></ul><ul><ul><li>vurdert ulike sektorers teknologibehov </li></ul></ul><ul><li>Gjennom dette identifisert 17 teknologitrender som vil forandre vår hverdag </li></ul>© 2008 Capgemini - All rights reserved
  4. 4. 17 teknologitrender – gruppert i 7 teknologiclustre Real-time Integrated Business Intelligence Mastered Data Management Google-fication Mash-up Applications iPodification Role Based User Portals Rich Internet Applications Software as a Service Packaged Sector / Segment Solutions Real-Time Business Process Control Composite Applications Jericho Style Security Sensing Networks Utility Business Infra-structure Smart Business Networks Social Collaboration Tools / Wikinomics Free Agents Nation  Real-time integrated business intelligence Smart business networks Software- as-a-service Real-time business process control Packaged sector / segment solutions iPodification Jericho style security Mashup applications Sensing networks Social collaboration tools /Wikinomics Composite applications Role-based user portals Utility business infra-structure Free agents nation  Google-fication Rich Internet applications Mastered data management
  5. 5. Hovedfokus i teknologiclustrene <ul><li>FUNDAMENTET </li></ul><ul><li>Åpne standarder & Tjenesteorientering </li></ul><ul><li>THE YOU EXPERIENCE </li></ul><ul><li>Radikal endring av grensenittet – mer attraktiv brukeropplevelse </li></ul><ul><li>Personalisert, fleksibelt, tilpasset – tilgjengelig i flere kanaler </li></ul><ul><li>FROM TRANSACTION TO INTERACTION </li></ul><ul><li>Flytt operasjoner fra innenfor brannveggen til utsiden </li></ul><ul><li>Forenkle prosessene - la brukeren gjøre ”sin del” av jobben </li></ul><ul><li>PROCESS ON THE FLY </li></ul><ul><li>Løst koblede tjenester, rask tilgang til tjenester </li></ul><ul><li>Standardisering av virksomhetsprosesser </li></ul><ul><li>Hendelsesbasert forretningsprosessorkestrering </li></ul><ul><li>THRIVING ON DATA </li></ul><ul><li>Gi tilgang til informasjon i ’hjertet’ av systemet </li></ul><ul><li>Muliggjøre hurtig behandling av data </li></ul><ul><li>SECTOR AS A SERVICE </li></ul><ul><li>Gi tilgang til kjerneprosesser som en billig infrastrukturtjeneste </li></ul><ul><li>Sektor- og industristandard tilnærming </li></ul><ul><li>INVICIBLE INFOSTRUCTURE </li></ul><ul><li>Gjør laget av ’gjemte’ kjerneinfrastrukturtjenester tykkere </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjør (nye) effektive bakgrunnstjenester </li></ul>
  6. 6. Hvor kommer fjortisen inn? <ul><li>Lever i en TJENESTEORIENTERT verden </li></ul><ul><ul><li>Medlemmer av mange sosiale nettverk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Er ’på’ hele tiden - avanserte brukere i mange kanaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjøper mange produkter og tjenester på nett </li></ul></ul><ul><ul><li>Er villig for å betale for gode tjenester – dårlige tjenester dør.. </li></ul></ul><ul><li>Som skattebetalere vil de </li></ul><ul><ul><li>forvente gode og effektive tjenester fra det offentlige </li></ul></ul><ul><ul><li>forstå meget godt at ’staten’ vet mye om dem </li></ul></ul><ul><li>Utfordringen: </li></ul><ul><ul><li>INVICILBE INFOSTRUCTURE, SECTOR AS A SERVICE og PROCESS ON THE FLY tas for gitt av fjortisgenerasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Staten vet mye om dem => ’gi meg gode tjenester’ </li></ul></ul><ul><ul><li>.. og ’når jeg trenger dem’ .. ’på den måten som passer meg’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenestene tilbys proaktivt og de må være personaliserte, fleksible og tilbys i mange kanaler (= god YOU EXPERIENCE) </li></ul></ul><ul><li>Det positive: </li></ul><ul><ul><li>De gjør gjerne saksbehandlingen selv </li></ul></ul><ul><ul><li>De er vant til interaktive løsninger når de opererer på nettet (FROM TRANSACTION TO INTERACTION), </li></ul></ul><ul><ul><li>De skjønner at de må oppgi nødvendig informasjon for å få de produktene og tjenesten de ønsker (THRIVING ON DATA) </li></ul></ul>
  7. 7. FAOS – vs - TechnoVision Mye mer sofistikert riv ned siloene Tilgjengeliggjør flere tjenester
  8. 8. Hvordan henger dette sammen med dagens tema? <ul><li>Hva forventer en fjortis </li></ul><ul><li>BRR og SKD </li></ul><ul><li>Paneldebatten </li></ul>Valley of dreams Transform the old Enable the business
  9. 9. <ul><li>Bacup slides </li></ul>
  10. 10. Mer om hvert cluster… <ul><li>THE YOU EXPERIENCE </li></ul><ul><li>Hovedfokus </li></ul><ul><ul><li>Radikal endring av brukergrensenittet </li></ul></ul><ul><ul><li>Personalisert, fleksibelt, tilpasset </li></ul></ul><ul><ul><li>Multikanaler, differensierende </li></ul></ul><ul><li>Typiske teknologier og verktøy </li></ul><ul><ul><li>Enkle men avanserte flerkanalteknologier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PC, Web, Mobile enheter TV, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mash-up applikasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale nettverk, blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Rollebaserte portaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaktive, hendelsesbaserte applikasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuell virkelighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Rike internettappliksjoner </li></ul></ul>Mashup applications Rich Internet applications Role-based user portals iPodification
  11. 11. Litt om hvert cluster… <ul><li>FROM TRANSACTION TO INTERACTION </li></ul><ul><li>Hovedfokus </li></ul><ul><ul><li>Flytte operasjoner fra innenfor brannveggen til utsiden (”You” to ”Me”-modellen) </li></ul></ul><ul><li>Typiske teknologier og verktøy </li></ul><ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale nettverk / Web 2.0 / Wiki… </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeidsverktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>BPM verktøy </li></ul></ul>Smart business networks Social collaboration tools /Wikinomics Free agents nation 
  12. 12. Litt om hvert cluster… <ul><li>PROCESS ON THE FLY </li></ul><ul><li>Hovedfokus </li></ul><ul><ul><li>Løst koblet, rask respons, </li></ul></ul><ul><ul><li>Hendelsesbasert forretningsprosess orkestrering </li></ul></ul><ul><li>Typiske teknologier og verktøy </li></ul><ul><ul><li>Industri (service/prosess) referansemodeller </li></ul></ul><ul><ul><li>Real-time prosesskontroll </li></ul></ul><ul><ul><li>Simulering </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtualisering </li></ul></ul>Real-time business process control Composite applications
  13. 13. Litt om hvert cluster… <ul><li>THRIVING ON DATA </li></ul><ul><li>Hovedfokus </li></ul><ul><ul><li>Tilgang til informasjon i ”hjertet” av systemet </li></ul></ul><ul><ul><li>Behandle og respondere hurtig </li></ul></ul><ul><li>Typiske teknologier og verktøy </li></ul><ul><ul><li>Business Information Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Real-time Business Intelligence </li></ul></ul><ul><ul><li>Master data management </li></ul></ul>Real-time integrated business intelligence Google-fication Mastered data management
  14. 14. Litt om hvert cluster… <ul><li>SECTOR AS A SERVICE </li></ul><ul><li>Hovedfokus </li></ul><ul><ul><li>Ubegrensede kjerneprosesser tilgjengeliggjort som en billig infrastrukturtjeneste </li></ul></ul><ul><ul><li>Sektor- og industristandard tilnærming </li></ul></ul><ul><li>Typiske teknologier og verktøy </li></ul><ul><ul><li>” On demand” sektor- og industritjenesteløsninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Software as a service - bygget på felles referansemodeller (Google apps..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapping mellom kjerne/ikke-kjerne-tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Cloud computing </li></ul></ul>Software- as-a-service Packaged sector / segment solutions
  15. 15. Litt om hvert cluster… <ul><li>INVICIBLE INFOSTRUCTURE </li></ul><ul><li>Hovedfokus </li></ul><ul><ul><li>Gjør laget av ’gjemte’ kjerne infrastrukturtjenester tykkere, og legge på (nye) bakgrunnstjenester </li></ul></ul><ul><li>Typiske teknologier og verktøy </li></ul><ul><ul><li>Cloud computing </li></ul></ul><ul><ul><li>Grid teknologi, utility infrastructure; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensing networks (monitoring / optimisation) – RFID, CCTV </li></ul></ul><ul><ul><li>virtualisering </li></ul></ul><ul><ul><li>intelligent (physical) infrastructures </li></ul></ul>Sensing networks Jericho style security Utility business infra-structure
  16. 16. TechnoVision gir struktur og innsikt TechnoVision er vår måte å koble dagens teknologimuligheter og bestemme hvilke teknologier som er relatert til behovene til en konkret sektor eller kunde. Den gir en klarhet som skal bidra til at forretningssiden og teknologisiden kan fokusere innsatsen og arbeide mer effektivt sammen. © 2008 Capgemini - All rights reserved Financial Services Institutions Telecom, Media & Entertainment Energy, Utilities & Chemicals Retail Government and Public Sector Manufacturing

  ×