Unitat 01 presentacio

588 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
288
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat 01 presentacio

 1. 2. 1. El sistema financer <ul><li>Conjunt d’institucions, mitjans i mercats o entitats financeres que fan d’intermediaris entre els estalviadors i els inversors, canalitzant l’estalvi cap a la inversió. </li></ul>
 2. 3. Elements del sistema financer <ul><li>Què? Qui ? Com ? A on? </li></ul><ul><li>Oferents o estalviadors. </li></ul><ul><li>Demandants o inversors. </li></ul><ul><li>Diners o actius financers. </li></ul><ul><li>Mercat. </li></ul><ul><li>Intermediaris financers. </li></ul>
 3. 4. Esquema del mercat financer
 4. 5. Entitats financeres <ul><li>Bancàries: Banc Central de l’Estat, banca privada i caixes d’estalvis. </li></ul><ul><li>No bancàries : Companyies asseguradores, fons de pensions, fons d’inversió, entitats d’arrendament financer, entitats de factoring, les societats de garantia recíproca... </li></ul>
 5. 6. Els diners <ul><li>Avui pot existir un mercat sense diners? </li></ul><ul><li>Els diners no han existit sempre. Història: </li></ul><ul><ul><li>Bescanvi. Limitacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercaderies generalment acceptades, duradores i no peribles (pells d’animals, sal, pedres precioses i metalls). </li></ul></ul><ul><ul><li>Monedes metàl·liques (dificultats: Quantitat de metall necessari i trasllat de metalls). Al principi formades pels seus metalls (bronze, ferro, plata, or) i valor-pes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bitllets bancaris. Rebuts de dipòsits emesos per orfebres. Després paper moneda o bitllets bancaris. </li></ul></ul>
 6. 7. Els diners bancaris <ul><li>Dipòsits en institucions financeres. </li></ul><ul><li>Generalització d’instruments de pagament (lletres de canvi, xecs i targetes de canvi) redueix monedes i bitllets en circulació. </li></ul>
 7. 8. Funcions dels diners <ul><li>Instrument de canvi. </li></ul><ul><li>Mitjà de pagament. </li></ul><ul><li>Mesura de valor (unitat de compte). </li></ul><ul><li>Reserva de valor (riquesa econòmica). </li></ul>
 8. 9. El sistema financer espanyol. Objectius <ul><li>Captar els recursos financers sobrants (estalvis), a canvi d’interessos i seguretat en reembors i prestació de serveis. </li></ul><ul><li>Satisfer les necessitats financeres dels inversors, exigint el pagament d’interessos i garanties de solvència. </li></ul>
 9. 10. Mercats financers <ul><li>Aquells on es negocien els actius financers. </li></ul><ul><li>ACTIUS FINANCERS: Títols valor emesos per inversors econòmics amb necessitats de finançament per fer les seves inversions o compres. </li></ul>
 10. 11. Funcions dels mercats financers <ul><li>Posar en contacte estalviadors i inversors. </li></ul><ul><li>Fixar el preu d’actius financers en funció de la seva oferta i demanda. </li></ul><ul><li>Proporcionar liquiditat. </li></ul><ul><li>Reduir termines i costos d’intermediació per agilitar la liquidació. </li></ul>
 11. 12. Tipus de mercats financers <ul><li>Mercat monetari: Diners o actius financers a curt termini. </li></ul><ul><li>Mercat de capitals: Actius financers a llarg termini. </li></ul><ul><li>Mercats primaris: Actius financers nous. </li></ul><ul><li>Mercats secundaris: Actius financers ja creats (borsa de valors o comerç). </li></ul>
 12. 13. Composició del sistema financer espanyol <ul><li>Entitats amb funcions de direcció i control . </li></ul><ul><li>( BCE, Govern, ministeri, CCAA, CNMV...) </li></ul><ul><li>Entitats financeres bancàries. </li></ul><ul><li>(Banca privada, Caixes d’estalvis, Cooperatives de crèdit) </li></ul><ul><li>Entitats financeres d’intermediació borsària . </li></ul><ul><li>(Societats de valors i agències de valors, institucions d’inversió col·lectiva) </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Entitats de finançament no bancàries . </li></ul><ul><li>( Empreses de leasing, factoring i societats de garantia recíproca) </li></ul><ul><li>Institucions d’assegurances. </li></ul><ul><li>(Companyies d’assegurances, gestors de fons de pensions) </li></ul>
 14. 15. El Banc d’Espanya <ul><li>Funcions principals: </li></ul><ul><ul><li>Serveis de tresoreria i deute públic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjans i sistemes de pagament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Supervisió i control del sistema financer. </li></ul></ul>
 15. 16. Política monetària <ul><li>Conjunt de mesures per controlar les variacions en la quantitat de diners en circulació. </li></ul><ul><li>Estabilitat preus: Reduir diners en circulació quan pugen els preus, augmentant el tipus d’interès i augmentar els diners en circulació quan hi ha poca inflació, reduint el tipus d’interès. </li></ul>
 16. 17. Política monetària <ul><li>Establir coeficient de caixa. Dipòsits en el Banc d’Espanya d’entitats financeres. </li></ul><ul><li>Subhasta desenal de certificats del Banc d’Espanya. </li></ul><ul><li>Operar en mercat obert, comprant o venent certificats del Banc d’Espanya i títols públics. </li></ul><ul><li>Préstecs de regulació monetària, concedits a curt termini a les entitats financeres. </li></ul>
 17. 18. Política de tipus de canvi <ul><li>- El Banc Central Europeu fixa la política de canvi i el Banc d’Espanya l’executa. </li></ul><ul><li>Posseeix, gestiona, adquireix i ven actius en moneda estrangera i metalls preciosos. </li></ul><ul><li>Efectua transaccions bancàries amb entitats estrangeres. </li></ul><ul><li>Publica diàriament el canvis oficials en el Butlletí Oficial de l’Estat. </li></ul><ul><li>Exerceix el control de canvis en divises. </li></ul>
 18. 19. Servei de tresoreria i deute públic <ul><li>És el banc de l’Estat i de les comunitats autònomes. </li></ul><ul><li>S’encarrega del deute públic, tant en la col·locació, administració i pagament d’interessos </li></ul>
 19. 20. Mitjans i sistemes de pagament <ul><li>Emet bitllets i monedes en euros i determina la quantitat en circulació. Decideix sobre l’anulació, reposició i posada en circulació dels bitllets i monedes. </li></ul><ul><li>La Casa de la Moneda s’encarrega de la fabricació de les monedes i els bitllets. </li></ul>
 20. 21. Supervisió i control <ul><li>Autoritza el registre d’entitats de crèdit. </li></ul><ul><li>Estableix normativa comptable, financera i operativa de les entitats financeres. </li></ul><ul><li>Controla i inspecciona les entitats de crèdit. </li></ul><ul><li>Expedienta i sanciona les entitats que cometen irregularitats. </li></ul><ul><li>Intervé en entitats amb dificultats de gestió. </li></ul>
 21. 22. Altres competències del Banc d’Espanya <ul><li>Central d’informació de riscos. Estadístiques sobre el crèdit. </li></ul><ul><li>Central de balanços. Informació econòmica i financera d’entitats. </li></ul><ul><li>Servei de reclamacions. Rebuda i tramitació de les queixes dels clients d’entitats financeres. </li></ul>
 22. 23. Banca privada (50%) <ul><li>Recull de diners d’estalviadors i lliurament d’interès i inverteix en préstecs, cobrant un interès i exigint garanties. </li></ul><ul><li>L’interès rebut és superior al lliurat, per cobrir despeses i obtenir beneficis. </li></ul><ul><li>Integra entitats amb forma de SA. </li></ul><ul><li>Molta concentració: BBVA - Santander </li></ul>
 23. 24. Caixes d’estalvis (45%) <ul><li>Sense ànim de lucre, amb caràcter benèfic social. </li></ul><ul><li>Abans no operaven lliurement i estaven obligades a invertir en deute públic i finançaments preferents (construcció entitats públiques). </li></ul><ul><li>Actualment, molt semblant a la banca privada. Concentració i conversió en bancs </li></ul><ul><li>S’organitza a través de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis. Elaboració d’estudis. </li></ul>
 24. 25. Introducció a les operacions financeres <ul><li>En estalviar o invertir s’espera un rendiment: El tipus d’interès. </li></ul><ul><li>En demanar prestat, ens cobraran també uns interessos. </li></ul><ul><li>Per calcular-ho se segueix una regla concreta: Llei financera. </li></ul>
 25. 26. Dades que influeixen en el càlcul de l’interès <ul><li>El temps (n). </li></ul><ul><li>El tipus d’interès, en tant per u (i). </li></ul><ul><li>El criteri de càlcul (llei financera). </li></ul>
 26. 27. Operació financera <ul><li>Acció de substituir, en un moment determinat, un o diversos capitals per un altre o uns altres equivalents en diferents moments, aplicant una llei financera. </li></ul><ul><li>Valor actual (capital inicial)– valor final (capital final). </li></ul><ul><li>Capital inicial – capital final o import. </li></ul><ul><li>Mirar cas pràctic 1 pàg 22 i fer exercici 13 pàg 21 </li></ul>
 27. 28. Elements d’una operació financera <ul><li>Origen de l’operació financera (n 1 ) . </li></ul><ul><li>Final de l’operació financera. (n n ) </li></ul><ul><li>Durada de l’operació financera. (n n -n 1 ) </li></ul><ul><li>Creditor de l’operació financera. (prestador) </li></ul><ul><li>Deutor de l’operació financera. (prestatari) </li></ul><ul><li>Mirar cas pràctic 2 pàg. 23 </li></ul>
 28. 29. Classificació de les operacions financeres <ul><li>Segons certesa de quantia i venciment: </li></ul><ul><li>Certes: tant la quantia com el venciment estan determinats des de l’inici de l’operació </li></ul><ul><li>Aleatòries : tant la quantia com el venciment no estan determinats des de l’inici </li></ul><ul><li>Segons durada de l’operació: </li></ul><ul><li>Curt termini: operacions inferiors a l’any </li></ul><ul><li>Llarg termini: operacions superior a l’any </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Segons l’aplicació de la llei financera: </li></ul><ul><li>Capitalització: vas pagant els interessos a mesura que avança l’operació. No hi ha cap modificació. </li></ul><ul><li>Actualització: modificació del pagament d’interessos abans del venciment del primer capital. (descompte efecte comercial) </li></ul><ul><li>Mixta: Quan hi ha una modificació del pagament d’interessos passat el venciment del primer capital i abans de la finalització de l’operació </li></ul><ul><li>Segons la distribució temporal dels components de l’operació: </li></ul><ul><li>Simples: tan sols intervé un únic capital. </li></ul><ul><li>Compostes: hi intervenen diversos capitals en diferents venciments. </li></ul>
 30. 31. Règims de capitalització <ul><li>Totes les operacions estan subjectes a una llei financera que s’anomena règim de capitalització: </li></ul><ul><li>Simple. Els interessos no s’acumulen per al càlcul de nous interessos. Normalment són les operacions a curt termini </li></ul><ul><li>Compost: Els interessos són acumulatius. Normalment s’utilitzen en operacions a llarg termini. </li></ul><ul><li>Mirar casos pràctics 3, 4 i 5 pàg 25 i 26 </li></ul>

×