Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Presentació AVALIS 2009
Què és AVALIS ? <ul><li>Societat de Garantia Recíproca (S.G.R.) de Catalunya </li></ul><ul><ul><li>Entitat Financera regul...
Què és AVALIS ? <ul><li>Requisits mutuals </li></ul><ul><ul><li>Per avals tècnics: adquirir una participació social de 200...
Socis protectors d’AVALIS <ul><li>Entitats públiques i privades que han fet una aportació </li></ul><ul><li>als fons propi...
Convenis de col·laboració amb Entitats Financeres
mostra Convenis de difusió signats Altres convenis de col·laboració
Objecte d’AVALIS <ul><li>Missió: </li></ul><ul><ul><li>Recolzar el finançament de la inversió empresarial de les PIMES i ...
<ul><li>PER A LA PIME </li></ul><ul><ul><li>Facilita l'accés a finançament a mig i llarg termini. </li></ul></ul><ul><ul>...
<ul><li>PER A L’ENTITAT DE CRÈDIT </li></ul><ul><ul><li>Aval de 1er requeriment, incondicional, irrevocable i solidari: to...
<ul><li>Responen de préstecs o leasings, atorgats per entitats financeres (privades o públiques), pel finançament d’invers...
Preus avals financers Campanya 1er Quatrimestre 2009 (*) Condicions estàndard. Compatibles amb convenis públics oficials ...
<ul><li>Pòlissa de crèdit / Préstec per circulant </li></ul><ul><li>Pel finançament del capital circulant de les pimes sol...
<ul><li>Préstec ICO LIQUIDEZ 2009 </li></ul><ul><li>Per finançar el circulant de les pimes solvents i viables. </li></ul><...
<ul><li>Avals tècnics: </li></ul><ul><li>  Avals no dineraris davant les AAPP i responen del cumpliment d’obligacions. <...
Tipologia d’operacions avalades per Avalis
<ul><li>Compra immoble afecte a l’activitat empresarial amb finançament en funció del valor de compra/taxació. </li></ul><...
<ul><li>Empresa amb elevada quota i concentració de risc a EEFF i que no pot accedir a nous imports sense garanties addici...
Tipologia d’operacions NO avalades per Avalis
<ul><li>Avals a empreses d’activitat immobiliària pel finançament de promocions immobiliàries, adquisició d’habitatges, co...
Com presentar una sol·licitud d’aval
Com presentar una sol·licitud d’aval <ul><li>Posar-se en contacte amb el nostre departament comercial. </li></ul><ul><li>C...
Com presentar una sol·licitud d’aval <ul><li>A través del DEPARTAMENT COMERCIAL: </li></ul>Gran Via 129-131 (Plaça Cerdà) ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jornada Noves Línies de Finançament 2009. Oficina Serveis a l'Empresa

500 views

Published on

Presentació d'Avalis com a Societat de Garantía Recíproca de Catalunya.

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Jornada Noves Línies de Finançament 2009. Oficina Serveis a l'Empresa

 1. 1. Presentació AVALIS 2009
 2. 2. Què és AVALIS ? <ul><li>Societat de Garantia Recíproca (S.G.R.) de Catalunya </li></ul><ul><ul><li>Entitat Financera regulada per Banc d’Espanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sense ànim de lucre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un sol producte: Aval, tant tècnic com financer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especialitzada en autònoms i PIMES </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facturació màxima 50 MM € o Actiu màxim 43 MM€ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>< 250 empleats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participació en capital < 25% d’empreses no Pimes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De caràcter mutual </li></ul></ul>
 3. 3. Què és AVALIS ? <ul><li>Requisits mutuals </li></ul><ul><ul><li>Per avals tècnics: adquirir una participació social de 200 €. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per avals financers i econòmics: adquirir participacions socials d’Avalis per un import equivalent al 4% del nominal de l’aval. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les participacions socials es reemborsen pel nominal quan venç l’aval. </li></ul></ul><ul><ul><li>La subscripció i reembors es fa pel valor nominal i lliure de despeses, mercès a la llei 1/94 </li></ul></ul>
 4. 4. Socis protectors d’AVALIS <ul><li>Entitats públiques i privades que han fet una aportació </li></ul><ul><li>als fons propis d’Avalis </li></ul>
 5. 5. Convenis de col·laboració amb Entitats Financeres
 6. 6. mostra Convenis de difusió signats Altres convenis de col·laboració
 7. 7. Objecte d’AVALIS <ul><li>Missió: </li></ul><ul><ul><li>Recolzar el finançament de la inversió empresarial de les PIMES i Autònoms (aval financer). </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar l'accés de les empreses a la licitació i execució de concursos públics i privats tant a Catalunya com a la resta de l’Estat (aval tècnic i econòmic). </li></ul></ul><ul><li>Requisits: </li></ul><ul><ul><li>Bones iniciatives empresarials amb potencial de creixement/ consolidació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Provada capacitat de gestió de l’equip humà. </li></ul></ul><ul><li>Èmfasi: </li></ul><ul><ul><li>Compromís del/s empresari/s i emprenedor/s. </li></ul></ul><ul><ul><li>La inversió en projectes de caràcter innovador (nous models productius o de negoci, millores productives a través d’implantació de sistemes d’ informació, etc). </li></ul></ul><ul><ul><li>La generació de nova ocupació derivada de la inversió. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>PER A LA PIME </li></ul><ul><ul><li>Facilita l'accés a finançament a mig i llarg termini. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cobreix la mancança o escassesa de garanties patrimonials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilita percentatges de finançament fins al 100% de la inversió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet obtenir subvencions públiques (CDTI, ACC10, AAPP, etc...) així com finançament a llarg termini sense consumir risc bancari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estalvi fiscal: AJD del 0.1% en les operacions amb garantia hipotecaria a favor d’Avalis, sempre i quan el bé hipotecat sigui propietat del titular de l’aval. </li></ul></ul>Avantatges d’obtenir l’aval d’una SGR
 9. 9. <ul><li>PER A L’ENTITAT DE CRÈDIT </li></ul><ul><ul><li>Aval de 1er requeriment, incondicional, irrevocable i solidari: total cobertura del risc d’insolvència. </li></ul></ul><ul><ul><li>Operació sense consum de risc: absència de la dotació de provisions per insolvències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menor consum de capital: s’assigna una ponderació del 20 % igual que qualsevol risc avalat per una Entitat de Crèdit. </li></ul></ul>Avantatges d’obtenir l’aval d’AVALIS
 10. 10. <ul><li>Responen de préstecs o leasings, atorgats per entitats financeres (privades o públiques), pel finançament d’inversions en Actiu Fix (material, immaterial o financer): </li></ul><ul><li>Maquinaria. </li></ul><ul><li>Instal·lacions. </li></ul><ul><li>Béns immobles afectes a l’explotació de l’empresa. </li></ul><ul><li>Software, programes. </li></ul><ul><li>I+D. </li></ul><ul><li>Compra d’accions d’empreses. </li></ul><ul><li>Expansió/internacionalització. </li></ul><ul><li>Traspassos. </li></ul><ul><li>Posada en marxa de noves empreses i negocis. </li></ul><ul><li>Préstecs reemborsables ICF, CDTI, ICIC, etc. </li></ul>Els avals financers
 11. 11. Preus avals financers Campanya 1er Quatrimestre 2009 (*) Condicions estàndard. Compatibles amb convenis públics oficials (ICO, ICF, CDTI, Autoempresa) els quals poden prevaler sobre les condicions estàndard. L’import màxim de risc acumulat per client és d’1.2 MM € 1 % Comissió anual de risc Euribor 12 mesos + 1 % Interès 0,50 % 0,50 % Comissió obertura Avalis EEFF
 12. 12. <ul><li>Pòlissa de crèdit / Préstec per circulant </li></ul><ul><li>Pel finançament del capital circulant de les pimes solvents i viables. </li></ul><ul><li>Aval del 50% de l’import del límit màxim de 500.000 euros (Avalis avalarà fins un màxim de 250.000 euros). </li></ul><ul><li>Termini de 36 mesos amb amortitzacions parcials dins el termini. </li></ul><ul><li>Condicions a aplicar per les EEFF* </li></ul><ul><li> Comissió obertura: 0.50% </li></ul><ul><li> Interès: Euribor 12 mesos + 2% </li></ul><ul><li>Condicions d’Avalis per a la pime: </li></ul><ul><li> Comissió obertura: 0.50% </li></ul><ul><li> Comissió anual de risc: 1% </li></ul><ul><li>* Condicions pel 50% avalat per Avalis </li></ul>Productes i campanyes 2009 (I)
 13. 13. <ul><li>Préstec ICO LIQUIDEZ 2009 </li></ul><ul><li>Per finançar el circulant de les pimes solvents i viables. </li></ul><ul><li>Aval del 50% de l’import del préstec amb un límit màxim de 500.000 euros (Avalis avalarà fins un màxim de 250.000 euros). </li></ul><ul><li>Termini de 36 mesos amb 6 mesos de carència inclosos. </li></ul><ul><li>Condicions EEFF: Conveni ICO LIQUIDEZ 2009 </li></ul><ul><li>Condicions d’Avalis per a la pime: </li></ul><ul><li> Comissió obertura: 0% </li></ul><ul><li> Comissió anual de risc: 1% </li></ul>Productes i campanyes 2009 (II)
 14. 14. <ul><li>Avals tècnics: </li></ul><ul><li> Avals no dineraris davant les AAPP i responen del cumpliment d’obligacions. </li></ul><ul><li>Avals econòmics: </li></ul><ul><li>Avals dineraris davant de tercers. </li></ul><ul><li>Responen del bon compliment del contracte davant de proveïdors i/o clients. </li></ul><ul><li>Bestretes de subvencions públiques (ACC10, AAPP, etc.) </li></ul>Els avals tècnics i econòmics L’import màxim de risc acumulat per client és d’1.8 MM € en avals tècnics provisionals (licitació) 0,25% Comissió trimestral s/disposat 0,50 % Comissió estudi i obertura Avalis
 15. 15. Tipologia d’operacions avalades per Avalis
 16. 16. <ul><li>Compra immoble afecte a l’activitat empresarial amb finançament en funció del valor de compra/taxació. </li></ul><ul><li>AVALIS accepta 2ones hipoteques de 2on rang en funció del valor de compra/taxació del bé immoble que s’aporta en garantia (habitatge dels socis, local comercial o nau industrial). </li></ul><ul><li>Compartir risc: AVALIS fomenta els plantejaments d’avalar el 50% de l’operació de préstec o leasing que atorga l’Entitat de Crèdit. </li></ul>Tipologia d’operacions avalades per Avalis
 17. 17. <ul><li>Empresa amb elevada quota i concentració de risc a EEFF i que no pot accedir a nous imports sense garanties addicionals. </li></ul><ul><li>Operació plantejada amb aval de socis. Empresa i socis sense solvència patrimonial suficient o amb càrregues hipotecaries prèvies. Projecte viable tot i que curt de garanties. </li></ul><ul><li>Empresa de nova creació, sense dades reals econòmiques i d’activitat, valorant el projecte i altres garanties. </li></ul>Tipologia d’operacions avalades per Avalis
 18. 18. Tipologia d’operacions NO avalades per Avalis
 19. 19. <ul><li>Avals a empreses d’activitat immobiliària pel finançament de promocions immobiliàries, adquisició d’habitatges, compra de sol per promoure, avals de permuta, etc. (segons CNAE ). </li></ul><ul><li>Vehicles pel transport de mercaderies per carretera (segons CNAE ). </li></ul><ul><li>Activitat agrícola, ramadera, pesquera i del carbó (segons CNAE), excepte l’activitat forestal i el manteniment i jardineria que sí avalem. </li></ul><ul><li>Reestructuració del deute. </li></ul><ul><li>Operacions de finançament del circulant a menys de 3 anys. </li></ul><ul><li>Incidències a ASNEF i/o RAI. </li></ul>Tipologia d’Operacions NO avalades per AVALIS
 20. 20. Com presentar una sol·licitud d’aval
 21. 21. Com presentar una sol·licitud d’aval <ul><li>Posar-se en contacte amb el nostre departament comercial. </li></ul><ul><li>Complimentar la documentació requerida (disponible a la nostra pàgina web): </li></ul><ul><ul><li>Imprès de sol·licitud d’aval. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imprès de declaració d’ajudes públiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Imprès de CIRBE </li></ul></ul><ul><ul><li>Expedient de l’operació: documentació fiscal de l’empresa i de l’operació objecte de finançament. </li></ul></ul><ul><li>Enviar la documentació a AVALIS. </li></ul>
 22. 22. Com presentar una sol·licitud d’aval <ul><li>A través del DEPARTAMENT COMERCIAL: </li></ul>Gran Via 129-131 (Plaça Cerdà) 08014 Barcelona [email_address] Tel 902 302 032 Tel 93 298 02 60 Fax 93 298 97 60 www.avalis-sgr.com Delegació de Lleida Tel. 973 229 060

×