Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 อาชีพหลักของคนไทย ส่วนมากเป็นอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ทําไร่ และ ฟาร์มปศุสัตว์มาก อีกอ...
 ประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น
 คนไทยชอบบริโภคข้าวในทุกมื้ออาหาร แต่ว่า คนไทยก็ชอบรับประทานอาหารนานาชาติ อย่างอาหารเกาหลี เนื้อย่างเกาหลี อาหารญี่ปุ่น ท...
 การเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทานข้าวของคนไทย ให้คนไทยหันมารับประทานข้าวหอมมะลิ มากกว่าการกินข้าวสายพันธุ์อื่นที่ราคาถูกกว...
 ข้าวหอมมะลิไทยต้องติดตลาดการกินข้าวหอมมะลิมาเป็นอันดับ 1ภายในประเทศไทยมากกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น และ ยังต้องมียอดการส่งออก...
 ไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกําเนิดของข้าวหอมมะลิแท้ ที่คนทั่วโลกยอมรับและมีการรับประทาน จึงควรสนั...
 เมื่อรับประทานข้าวหอมมะลิ คุณจะมั่นใจได้ว่า ได้มาตรฐานทุกเม็ด นุ่มละเอียดและหอม ได้ประโยชน์ในการรับประทานข้าว ทําให้รสชา...
 กลยุทธ์การบุกตลาดเลือกใช้แบบ LOCALIZATION 4P’s PRODUCT : ข้าวหอมมะลิ PRICE : SKIMMING STATEGY ไม่กดราคาเกษตรกรไทย PL...
 Agency Selection : Local agency Budget Plan : 5 ล้านบาทต่อปี Media Convergence Branding Free Media , Paid Media , Own...
 ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ภาคใหญ่ๆ แต่ละภาคมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยจึงมีมากเพราะมี...
 คนไทยมีวัฒนธรรมการกินข้าวมาเนิ่นนาน และในประเทศไทยนั้น การกินข้าวถือเป็นอาหารหลักของประเทศที่กินคู่กับอาหารอย่างอื่น เพร...
 P-olitical◦ ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ◦ ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ การกดขี่ร...
 E-conomic◦ ประเทศไทยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม และรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและบริการ การท่องเที่ย...
 S-ocial◦ อยู่แบบครอบครัวเดี่ยว และ ครอบครัวใหญ่◦ เน้นสนับสนุนการศึกษาให้คนภายในประเทศไทยจบปริญญาตรี◦ คนไทยส่วนใหญ่นับถือ...
 เวียดนาม : คู่แข่งคนสําคัญในราคาข้าวหอมมะลิ เพราะประเทศเวียดนามสามารถกดราคาข้าวได้ตํ่ากว่าประเทศไทยในการส่งออก ทําให้ยอด...
 ญี่ปุ่น : ที่ญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งคนสําคัญในประเทศไทยอีกราย เนื่องจากคนในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติ อย่างอาห...
 ข้าวหอมมะลิจะเป็นที่นิยมในการรับประทานอาหารมากกกว่าการข้าวสายพันธุ์อื่นโดยเป็นอันดับ 1 ในการบริโภคของคนไทย ทําการสนับสนุ...
 BRAND VISIONการเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทานข้าวของคนไทย ให้คนไทยหันมารับประทานข้าวหอมมะลิ มากกว่าการกินข้าวสายพันธุ์อื่น...
 BRAND MISSIONข้าวหอมมะลิไทยต้องติดตลาดการกินข้าวหอมมะลิมาเป็นอันดับ 1ภายในประเทศไทยมากกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น และ ยังต้องม...
 POSITIONING◦ ข้าวหอมมะลิอร่อยเข้ากับทุกอาหาร◦ มีมาตรฐานยอมรับทั่วโลก
 BRAND ESSENCEไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกําเนิดของข้าวหอมมะลิแท้ ที่คนทั่วโลกยอมรับและมีการรับประ...
 BRAND PROMISEเมื่อรับประทานข้าวหอมมะลิ คุณจะมั่นใจได้ว่า ได้มาตรฐานทุกเม็ด นุ่มละเอียดและหอม ได้ประโยชน์ในการรับประทานข้...
 BRAND ATTRIBUTES◦ ORIGINAL◦ HEALTHY◦ THAI JUSMIN RICE
 BRAND TONE OF VOICEข้าวหอมมะลิไทยได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่ามีคุณภาพดี อร่อยและได้สุขภาพดีเข้าได้กับทุกอาหาร
 ใช้กลยุทธ์ LOCALIZATIONเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่คนในชาตินิยมรับประทานข้าวในทุกมื้ออาหารอยู่แล้ว จึงไม่ยากในการทําก...
 TARGET AUDIENCEกลุ่ม B ขึ้นไป เพราะข้าวหอมมะลิมีราคาระดับกลางๆ คนกลุ่มระดับB ขึ้นไปมีกําลังซื้อและสามารถจูงใจในการซื้อได...
 4P’s Product : ข้าวหอมมะลิไทย โดยวางแบรนด์ให้เป็นระดับพรีเมี่ยม Price : Skimming Strategy เน้นการเจาะกลุ่มตลาดบนเนื่อง...
 4P’s Place : จัดขายตาม Supermarket และ ตัวแทนขายข้าว จัดส่งตามร้านอาหารทั่วประเทศไทย Promotion : กิจกรรมส่งเสริมการขาย...
7P’s(4P’s + People + Physical + Process)
 7P’s People : มีการจัดฝึกพนักงานให้มีความรู้เรื่องข้าว ทุกสายพันธุ์ สามารถความรู้แก่ลูกค้า และสามารถชักจูงใจให้ลูกค้าเก...
 7P’s Physical Evidence and Presentationสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้ข้าวหอมมะลิไทยออกมาดูดีทั้งทางด้านบรรจุภัณฑ์ ต...
 7P’s Process : พนักงาน ตัวแทนจําหน่าย สามารถบอกรายละเอียดของข้าวแต่ละสายพันธุ์ได้ บอกข้อดีของการทานข้าวหอมมะลิ ไม่บังคั...
 LOCAL AGENCYเลือกใช้เอเจนซี่ท้องถิ่นเนื่องจากว่าประเทศไทย น่าจะทําโฆษณาเรื่องข้าวหอมมะลิของคนไทยได้ดีกว่า เพราะมีความรู้...
 FREE MEDIAจัดทําขบวนแห่ให้เกิด word of mouth เพื่อเป็นการบอกต่อและให้สื่อมาทําข่าว มีการแชร์ผ่านโลกออนไลน์ โดยทําขบวนแห่...
 PAID MEDIAจัดทํา EVENT สร้างการรับรู้ จัดทําโครงการรณรงค์ให้คนไทยหันมากินข้าวหอมมะลิ ลงพื้นที่ตามต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย
 OWN MEDIAสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างเว็ปไซด์ และ FACEBOOKYOUTUBE เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่คน สามารถติดตามได้ตลอด
5 ล้านบาท/ปี
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย

4,641 views

Published on

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ad410 โดยนางสาวภัทราภรณ์ คงสวัสดิ์วรากุล 1530324233

 • ความรู้เรื่องข้าวไทยยังมีอีกมากครับ
  http://www.thefingerchef.com/ข้าว/ข้าวหอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ
  ลองเข้าไปอ่านดูครับ
  http://www.thefingerchef.com/ข้าว/ข้าวหอมมะลิส่งออกดียังไง
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • PEST -T หาย?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ข้าวหอมมะลิในประเทศไทย

 1. 1.  อาชีพหลักของคนไทย ส่วนมากเป็นอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ทําไร่ และ ฟาร์มปศุสัตว์มาก อีกอาชีพคือแรงงานในอุตสาหกรรม คนไทยเป็นประเทศที่ชอบกินข้าวในทุกมื้ออาหาร และทานข้าวทุกเพศทุกวัย
 2. 2.  ประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น
 3. 3.  คนไทยชอบบริโภคข้าวในทุกมื้ออาหาร แต่ว่า คนไทยก็ชอบรับประทานอาหารนานาชาติ อย่างอาหารเกาหลี เนื้อย่างเกาหลี อาหารญี่ปุ่น ที่ใช้ข้าวญี่ปุ่นในการทํา หรือพวก พิซซ่า สเต็ก คนไทยในภาคอีสานนิยมรับประทานข้าวเหนียวมากกว่าข้าวหอมมะลิ ข้าวในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ซึ่งราคาแตกต่างกันมากจึงทําให้คนในประเทศไทยมีตัวเลือกการกินข้าวเยอะ
 4. 4.  การเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทานข้าวของคนไทย ให้คนไทยหันมารับประทานข้าวหอมมะลิ มากกว่าการกินข้าวสายพันธุ์อื่นที่ราคาถูกกว่า หรือการกินข้าวของต่างประเทศ
 5. 5.  ข้าวหอมมะลิไทยต้องติดตลาดการกินข้าวหอมมะลิมาเป็นอันดับ 1ภายในประเทศไทยมากกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น และ ยังต้องมียอดการส่งออกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
 6. 6.  ไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกําเนิดของข้าวหอมมะลิแท้ ที่คนทั่วโลกยอมรับและมีการรับประทาน จึงควรสนับสนุนให้คนไทยกินข้าวหอมมะลิมากขึ้นกว่าเดิม และ ส่งเสริมการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรช่วยสนับสนุนราคาข้าวเพื่อเกษตรกรไทยอีกด้วย
 7. 7.  เมื่อรับประทานข้าวหอมมะลิ คุณจะมั่นใจได้ว่า ได้มาตรฐานทุกเม็ด นุ่มละเอียดและหอม ได้ประโยชน์ในการรับประทานข้าว ทําให้รสชาติอาหารทุกมื้อนั้นอร่อยเมื่อรับประทานกับข้าวหอมมะลิ
 8. 8.  กลยุทธ์การบุกตลาดเลือกใช้แบบ LOCALIZATION 4P’s PRODUCT : ข้าวหอมมะลิ PRICE : SKIMMING STATEGY ไม่กดราคาเกษตรกรไทย PLACE : SUPERMARKET , ตลาดสดในประเทศไทย PROMOTION : กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยทําการจับมือกับธุรกิจร้านอาหารทั่วประเทศ
 9. 9.  Agency Selection : Local agency Budget Plan : 5 ล้านบาทต่อปี Media Convergence Branding Free Media , Paid Media , Own Media
 10. 10.  ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ภาคใหญ่ๆ แต่ละภาคมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยจึงมีมากเพราะมีหลากหลายภูมิประเทศและอากาศในประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีความขึ้นชื่อเรื่องอาหารอย่าง ต้มยํากุ้ง ผัดไทย และส้มตํา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอีกด้วย
 11. 11.  คนไทยมีวัฒนธรรมการกินข้าวมาเนิ่นนาน และในประเทศไทยนั้น การกินข้าวถือเป็นอาหารหลักของประเทศที่กินคู่กับอาหารอย่างอื่น เพราะข้าวเข้าได้ดีกับทุกอาหารและอิ่มท้อง มีประโยชน์ที่ร่างกายต้องการ อาชีพของคนไทย : เกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศ และ อุตสาหกรรม
 12. 12.  P-olitical◦ ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ◦ ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ การกดขี่ราคาข้าวของเกษตรกร
 13. 13.  E-conomic◦ ประเทศไทยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม และรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว◦ สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมากเป็นอันดับแรก คือ เครื่องจักร รองมาคือ อาหาร
 14. 14.  S-ocial◦ อยู่แบบครอบครัวเดี่ยว และ ครอบครัวใหญ่◦ เน้นสนับสนุนการศึกษาให้คนภายในประเทศไทยจบปริญญาตรี◦ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 15. 15.  เวียดนาม : คู่แข่งคนสําคัญในราคาข้าวหอมมะลิ เพราะประเทศเวียดนามสามารถกดราคาข้าวได้ตํ่ากว่าประเทศไทยในการส่งออก ทําให้ยอดขายข้าวของประเทศเวียดนามสูงกว่าประเทศไทย
 16. 16.  ญี่ปุ่น : ที่ญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งคนสําคัญในประเทศไทยอีกราย เนื่องจากคนในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติ อย่างอาหารญี่ปุ่น ซึ่งข้าวญี่ปุ่นมีความเหนียว นุ่ม อร่อยแบบเป็นเอกลักษณ์ทําให้คนซื้อข้าวญี่ปุ่นมารับประทาน
 17. 17.  ข้าวหอมมะลิจะเป็นที่นิยมในการรับประทานอาหารมากกกว่าการข้าวสายพันธุ์อื่นโดยเป็นอันดับ 1 ในการบริโภคของคนไทย ทําการสนับสนุนการข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวไทย เมื่อเราเป็นคนไทยก็ต้องบริโภคข้าวหอมมะลิไทย
 18. 18.  BRAND VISIONการเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทานข้าวของคนไทย ให้คนไทยหันมารับประทานข้าวหอมมะลิ มากกว่าการกินข้าวสายพันธุ์อื่นที่ราคาถูกกว่า หรือการกินข้าวของต่างประเทศ เพราะว่าข้าวหอมมะลิ มีความนุ่ม อร่อย และมีคุณประโยชน์มากกว่าข้าวชนิดอื่นและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า ข้าวหอมมะลิไทยมีความอร่อย
 19. 19.  BRAND MISSIONข้าวหอมมะลิไทยต้องติดตลาดการกินข้าวหอมมะลิมาเป็นอันดับ 1ภายในประเทศไทยมากกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น และ ยังต้องมียอดการส่งออกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน แม้ว่าราคาข้าวพันธุ์อื่นจะมีราคาถูกกว่าและให้เลือกมากกว่า เราก็จะจัดทําโปรโมชั่นสนับสนุนให้ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่คนไทยนิยมบริโภค รวมถึงคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยด้วย
 20. 20.  POSITIONING◦ ข้าวหอมมะลิอร่อยเข้ากับทุกอาหาร◦ มีมาตรฐานยอมรับทั่วโลก
 21. 21.  BRAND ESSENCEไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกําเนิดของข้าวหอมมะลิแท้ ที่คนทั่วโลกยอมรับและมีการรับประทาน จึงควรสนับสนุนให้คนไทยกินข้าวหอมมะลิมากขึ้นกว่าเดิม และ ส่งเสริมการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรช่วยสนับสนุนราคาข้าวเพื่อเกษตรกรไทยอีกด้วย
 22. 22.  BRAND PROMISEเมื่อรับประทานข้าวหอมมะลิ คุณจะมั่นใจได้ว่า ได้มาตรฐานทุกเม็ด นุ่มละเอียดและหอม ได้ประโยชน์ในการรับประทานข้าว ทําให้รสชาติอาหารทุกมื้อนั้นอร่อยเมื่อรับประทานกับข้าวหอมมะลิ
 23. 23.  BRAND ATTRIBUTES◦ ORIGINAL◦ HEALTHY◦ THAI JUSMIN RICE
 24. 24.  BRAND TONE OF VOICEข้าวหอมมะลิไทยได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่ามีคุณภาพดี อร่อยและได้สุขภาพดีเข้าได้กับทุกอาหาร
 25. 25.  ใช้กลยุทธ์ LOCALIZATIONเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่คนในชาตินิยมรับประทานข้าวในทุกมื้ออาหารอยู่แล้ว จึงไม่ยากในการทําการตลาดให้คนไทยรับประทานข้าวหอมมะลิมากกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น โดยจัดตั้งหน่วยงานทําโครงการสนับสนุนการทานข้าวหอมมะลิ และนอกจากนี้ยังร่วมมือกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย
 26. 26.  TARGET AUDIENCEกลุ่ม B ขึ้นไป เพราะข้าวหอมมะลิมีราคาระดับกลางๆ คนกลุ่มระดับB ขึ้นไปมีกําลังซื้อและสามารถจูงใจในการซื้อได้มากกว่าในการทําการตลาดเนื่องจากกลุ่มคนที่ตํ่ากว่า B ลงไปมีฐานะทางการเงินไม่มาก และการทานข้าวสายพันธุ์อื่นก็สามารถทดแทนกันได้และราคาถูกกว่ากัน
 27. 27.  4P’s Product : ข้าวหอมมะลิไทย โดยวางแบรนด์ให้เป็นระดับพรีเมี่ยม Price : Skimming Strategy เน้นการเจาะกลุ่มตลาดบนเนื่องจากคนในประเทศไทยมีการกินข้าวอยู่แล้ว และข้าวหอมมะลิราคาพรีเมี่ยมก็ทําให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิมีคุณค่ามากขึ้น น่าสนใจกว่าข้าวอื่นๆในตลาด
 28. 28.  4P’s Place : จัดขายตาม Supermarket และ ตัวแทนขายข้าว จัดส่งตามร้านอาหารทั่วประเทศไทย Promotion : กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการร่วมมือกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ให้ราคาพิเศษกับร้านอาหาร
 29. 29. 7P’s(4P’s + People + Physical + Process)
 30. 30.  7P’s People : มีการจัดฝึกพนักงานให้มีความรู้เรื่องข้าว ทุกสายพันธุ์ สามารถความรู้แก่ลูกค้า และสามารถชักจูงใจให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และหันมารับประทานข้าวหอมมะลิ และให้ความรู้ไปยังชาวต่างชาติให้หันมาทานข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น
 31. 31.  7P’s Physical Evidence and Presentationสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้ข้าวหอมมะลิไทยออกมาดูดีทั้งทางด้านบรรจุภัณฑ์ ต้องแสดงความสวยงามดึงดูด มีความเป็นไทย การทําevent ก็ต้องจัดงานที่มีความเป็นไทย ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
 32. 32.  7P’s Process : พนักงาน ตัวแทนจําหน่าย สามารถบอกรายละเอียดของข้าวแต่ละสายพันธุ์ได้ บอกข้อดีของการทานข้าวหอมมะลิ ไม่บังคับลูกค้าแต่สามารถทําให้ลูกค้าประทับใจและหันมาทานข้าวหอมมะลิไทยมากกว่าข้าวต่างชาติและข้าวไทยสายพันธุ์อื่น
 33. 33.  LOCAL AGENCYเลือกใช้เอเจนซี่ท้องถิ่นเนื่องจากว่าประเทศไทย น่าจะทําโฆษณาเรื่องข้าวหอมมะลิของคนไทยได้ดีกว่า เพราะมีความรู้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม และยังสามารถทําให้ข้าวไทยดูน่าสนใจ และการทํางานน่าจะมีประสิทธิภาพเนื่องจากคุ้นเคยกับข้าวหอมมะลิและประเทศไทยอยู่แล้ว
 34. 34.  FREE MEDIAจัดทําขบวนแห่ให้เกิด word of mouth เพื่อเป็นการบอกต่อและให้สื่อมาทําข่าว มีการแชร์ผ่านโลกออนไลน์ โดยทําขบวนแห่ชาวนาขนข้าวหอมมะลิ มีการหยุดขบวนหน้าสถานที่สําคัญและให้ความรู้ข้อดีของข้าวหอมมะลิ
 35. 35.  PAID MEDIAจัดทํา EVENT สร้างการรับรู้ จัดทําโครงการรณรงค์ให้คนไทยหันมากินข้าวหอมมะลิ ลงพื้นที่ตามต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย
 36. 36.  OWN MEDIAสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างเว็ปไซด์ และ FACEBOOKYOUTUBE เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่คน สามารถติดตามได้ตลอด
 37. 37. 5 ล้านบาท/ปี

×