art revision arkitektura abangoardia eskultura artea avant-garde sculpture pintura architecture arts painting roman gotikoa erromanikoa romanesque barrokoa erromatar gothic inpresionismoa berpizkundea greziar selektibitatea selectivity baroque renaissance dadaismoa kubismoa futurismoa arrazionalismoa goya euskal islamic basque azken joerak surrealismoa konstruktibismoa neoplastizismoa abangoardiak fauvismoa espresionismoa organizismoa bauhaus modernismoa herria eskola chicagoko postinpresionismoa errealismoa erromantizismoa neoklasikoa neoklasizismoa berpizkundeko historizismoa rome greece greek contemporary figurative presentacion trabajo grupo autoevaluacion rúbrica curso intef insignia reto credenciales alternativas educalab banco conocimiento mooc educación expandida herramientas euskal pintoreak euskal pintura selek painters euskal eskultura azken joerak last trends organicism rationalism surrealism dadaism matafisikoa metaphysical errusiar abangoardia russian avant-garde neo-plasticism futurism cubism expressionism fauvism neo-classicism architecture. paining neoklasizism berpizkunde figurazioa abstrakzioa erraionismoa suprematismoa metafisikoa errusiar islameko last trends
See more