Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hợp đồng kỳ hạn cà phê Robusta (ký hiệu: LRC)Khối lượng giao 10 tấndịchXuất xứ cà phê    Cà phê Robusta ở bất kỳ nước nào ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phuong - Hop dong ky han ca phe Robusta (NYSE LIFFE)

5,873 views

Published on

Đây là bản tiếng Việt của hợp đồng kỳ hạn cà phê Robusta giao dịch tại NYSE LIFFE (lưu ý là bản dịch được chuyển ngữ vào tháng 10/2011, không phải là bản cập nhật mới nhất)

Bản gốc tiếng Anh: http://www.euronext.com/fic/000/032/284/322843.pdf

Các bạn có thể dùng từ khóa "liffe robusta contract specification" để tìm kiếm thông tin cập nhật.

--

It is a Vietnamese version of Robusta coffee futures contract trading at NYSE LIFFE (translated in October 2011)

The origin: http://www.euronext.com/fic/000/032/284/322843.pdf

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to like this

Phuong - Hop dong ky han ca phe Robusta (NYSE LIFFE)

  1. 1. Hợp đồng kỳ hạn cà phê Robusta (ký hiệu: LRC)Khối lượng giao 10 tấndịchXuất xứ cà phê Cà phê Robusta ở bất kỳ nước nào được tự do xuất khẩu đến bất kỳ nơi nàoChất lượng Cà phê Robusta loại 1 sẽ có giá bằng với giá Hợp đồng. Những cà phê với chất lượng khác sẽ có giá cộng hoặc trừ so với mức giá này.Tháng giao hàng Các tháng 1, 3, 5, 7, 9 và 11 Niêm yết 10 tháng hợp đồng.Giá niêm yết USD/tấn tại Kho được sở giao dịch chỉ định ở châu Âu hoặc Mỹ.Bước giá 1 USD/tấn (10 USD)Ngày giao dịch Lúc 12:30 của ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàngcuối cùngKhoảng thời gian Bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng giao hàngđấu giá (tenderperiod)Thời gian giao 09:00 – 17:30 (giờ London)dịchPlatform giao LIFFE CONNECT ®dịchThuật toán Ghi chép lệnh tập trung và áp dụng thuật toán giao dịch theo tỷ lệ, nhưng sẽ ưu tiên cho lệnh nào đặt trước tiên tại mức giá tốt nhất tùy theo khối lượng lệnh tối thiểu và giới hạn ở mức tối đa.Hỗ trợ giao dịch Thỏa thuận giao hàng ngoài sàn (Against Actuals);hàng thực Tổ chức và thực thi hợp đồng kỳ hạn bằng giao dịch hoán đổi OTC (Exchange for Swaps)

×