Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoi thao tai Dai hoc Tay Nguyen - 2 Dec 13

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoi thao tai Dai hoc Tay Nguyen - 2 Dec 13

  1. 1. TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăk Lăk, ngày 28 tháng 11 năm 2013 GIẤY MỜI Kính gửi: Cô Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Khoa Kinh tế trường Đại học Tây Nguyên trân trọng kính mời cô Nguyễn Hoàng Mỹ Phương đến tham dự buổi Hội thảo khoa học của khoa chúng tôi và giới thiệu cuốn sách tham khảo có tên: "Quản trị rủi ro giá nông sản- Nhìn từ thị trường cà phê Việt Nam". Thời gian: 14h 00 ngày 02 tháng 12 năm 2013 (Thứ Hai). Địa điểm: Giảng đường 7 phòng P.7.2 Rất mong sự hiện diện và đóng góp của cô. Trân trọng, Trưởng Khoa TS. Lê Đức Niêm
  2. 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (Thời gian: Chiều ngày 2 tháng 12 năm 2013) STT Nội dung Thời gian 1 Đón tiếp đại biểu 13h30h - 14h00 2 Khai mạc 14h00 - 14h15 3 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Trường 14h15 - 14h30 4 Báo cáo 1: Khung sinh kế bền vững 14h30 - 14h50 Người thực hiện ThS. Dương Minh Ngọc 5 Báo cáo 2: Nghiên cứu khả năng cạnh 14h50 - 15h10 tranh của cà phê Đắk Lắk trong thị ThS. Nguyễn Văn Hóa trường hội nhập 6 Giới thiệu sách: Quản trị rủi ro giá 15h10-15h30 nông sản- Nhìn từ thị trường cà phê Ths. Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Việt Nam. (Hutech, HCMC) 7 Nghỉ giải lao 15h30 - 15h45 8 Báo cáo 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến 15h45 - 16h00 ThS. Lê Thế Phiệt sự phát triển SMEs 9 Báo cáo 4: Kinh nghiệm viết bài báo 16h00 - 16h20 TS. Lê Đức Niêm 10 Báo cáo 5: Kinh nghiệm tìm học bổng 16h20 - 16h40 ThS. Y Trung Niê và học tập trong môi trường quốc tế Kdăm 11 Thảo luận 16h40 - 17h10 12 Tổng kết, bế mạc 17h10 - 17h20 KHOA KINH TẾ

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

486

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×