Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת בנושא בנייה ירוקה:

3,936 views

Published on

Published in: Business, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת בנושא בנייה ירוקה:

 1. 1. ‫בניה ירוקה בישראל – מחזון למציאות‬ ‫ד"ר מיקי הרן‬ ‫מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה‬
 2. 2. ‫000,12‬ ‫7 מיליון‬ ‫קמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫גידול אוכלוסין‬ ‫תמ"ג לנפש‬ ‫%8.1‬ ‫$ 009,71‬ ‫צפיפות‬ ‫%29‬ ‫אוכלוסין‬ ‫עיור‬ ‫992 נ/ק"מר‬
 3. 3. ‫המטרה‬ ‫בריאותנו, איכות חיינו ושמירה על‬ ‫משאבי הטבע גם לדורות הבאים‬ ‫הכלי‬ ‫הטמעת החשיבה והשיקול‬ ‫הסביבתי לשגרת החיים בכל‬ ‫התחומים‬
 4. 4. ‫ענף הבנייה מנקודת המבט הסביבתית‬ ‫ענף הבנייה הוא ענף מרכזי בתהליכי הצמיחה‬ ‫•‬ ‫והפתוח של המדינה ולכן בעל השפעה מהותית‬ ‫על תחומי איכות הסביבה ופתוח בר קיימא .‬ ‫השפעה זו פוגשת אותנו ברבדים ובתחומים‬ ‫•‬ ‫שונים - החל בתכנון ארצי ועד לרמת המבנה‬ ‫הבודד.‬ ‫המשרד פועל בשגרה במגוון הנושאים.‬ ‫•‬ ‫תקן הבנייה הירוקה נועד לתת מענה להשפעת‬ ‫•‬ ‫המבנה הבודד ) מגורים ומשרדים תחילה(.‬
 5. 5. ‫בנייה ירוקה – רקע מחו"ל‬ ‫בעולם המודרני עוסקים בנושא למעלה מ 03 שנה.‬ ‫•‬ ‫קיימים כ 03 תקנים/ מדדים ) חלקיים (. כעיקרון התקנים‬ ‫•‬ ‫אינם מחייבים אולם מדינות שונות החלו בחיוב מרכיבים‬ ‫שונים בעיקר בתחום האנרגיה.‬ ‫בתקופות קדומות העיסוק בתחום נבע מתוך מוטיבציה של‬ ‫•‬ ‫נוחות אקלימית וניצול נכון של הנתונים הטבעיים.‬ ‫בתקופה המודרנית המוטיבציה הראשונית היתה חסכון‬ ‫•‬ ‫באנרגיה.‬ ‫התמריץ של התקנים: הכרה של השוק כמוצר טוב יותר‬ ‫•‬ ‫וחוסך בהוצאות, תשלום כספי למתכננים ופרסים.‬
 6. 6. ‫למה בנייה ירוקה - נתונים מארה"ב‬ ‫כ %86 מצריכת החשמל היא למבנים.‬ ‫•‬ ‫כ %83 מפליטת הפחמן הדו חמצני.‬ ‫•‬ ‫כ %04 מצריכת האנרגיה היא ממבנים.‬ ‫•‬ ‫כ %21 מצריכת המים היא ממבנים.‬ ‫•‬ ‫כ 631 מיליון טון בשנה פסולת בנין.‬ ‫•‬ ‫הבניה הירוקה: כדי ליעל את ביצועי ענף הבניה מבחינה כלכלית‬ ‫וסביבתית ) בריאותית (.‬
 7. 7. ‫בארה"ב:‬ ‫הבנייה הירוקה‬ ‫בחזית ענף‬ ‫הבנייה‬ ‫ואסטרטגיית‬ ‫השיווק‬ ‫על בסיס‬ ‫כלכלי וסביבתי‬
 8. 8. ‫למה בנייה ירוקה בישראל?‬ ‫משקי הבית צורכים כ %03 מסך יצור החשמל.‬ ‫•‬ ‫משקי הבית צורכים כ %21 מסך ייצור החשמל לחימום‬ ‫•‬ ‫קירור ) אקלום ( ותאורה.‬ ‫המגזר המסחרי צורך כ %03 מסך ייצור החשמל מרביתם‬ ‫•‬ ‫לאקלום ותאורה.‬ ‫בישראל כ 7 מיליון טון פסולת בניה בשנה.‬ ‫•‬ ‫צריכת המים השנתית של משקי הבית במגזר העירוני היא כ‬ ‫•‬ ‫%03 מכמות המים המתוקים המופקים בשנה.‬
 9. 9. ‫המצב בישראל‬ ELECTRICITY CONSUMPTION BY SECTORS 12000 RESIDENTIAL 10000 COMMERCIAL & 8000 OFFICE 10^6 kWh AGRICULTURAL 6000 SETTLEMENTS 4000 INDUSTRY 2000 REST 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
 10. 10. ‫בנייה ירוקה – בנייה מקיימת‬ ‫מאין באנו?‬ ‫• לפני כעשור הנושא כמעט ולא היה קיים במסגרת‬ ‫המוסדית בישראל .‬ ‫• המטרה והקושי: להחדיר נושא וולנטרי בעיקרו בעולם‬ ‫לתוך המציאות וסדרי העדיפות בישראל.‬
 11. 11. ‫בנייה ירוקה – בניה מקיימת‬
 12. 12. ‫בנייה ירוקה – בנייה מקיימת‬ ‫תחילת הדרך‬ ‫• עסקנו במספר פורמטים לקידום בניה ירוקה: ) מחקר,‬ ‫תכנון שכונתי, מדריך המלצות כללי, גישה נושאית (‬ ‫• תקן/מדד – הגענו להכרה כי תקן גנרי שמכיל את רוב‬ ‫הנושאים ויכול לשמש את רוב המקרים הוא מכשיר‬ ‫יעיל ביותר לקידום הנושא.‬
 13. 13. ‫בנייה ירוקה- בנייה מקיימת‬ ‫נקודת המבט הישירה‬ ‫• התקן הוא מסגרת לייצר בניינים איכותיים יותר, נוחים‬ ‫וכדאיים לשימוש. התקן יוצר תמריץ מובנה – כלכלי‬ ‫ואיכותי.‬ ‫• בנוסף התו הירוק הוא תמריץ ישיר לשוק.‬ ‫• הבנייה הירוקה משתלבת ותואמת את החלטת הממשלה‬ ‫משנת 3002 בנושא פתוח בר קיימא:‬ ‫איכות סביבה, חברה וכלכלה.‬
 14. 14. ‫תקן הבנייה הירוקה‬ ‫הווה ועתיד‬ ‫היעד - התקן ומתודולוגית הבנייה הירוקה ייושמו באופן שגרתי.‬ ‫קידום שתופי פעולה עם מוסדות ומשרדי ממשלה אחרים ליצירת‬ ‫תמריצים נוספים.‬ ‫אין כוונה להפוך את כל התקן כמחייב.‬ ‫יש כוונה להכניס אלמנטים מהתקן ומגישת הבנייה הירוקה ל"קוד‬ ‫הבניה" שנמצא כרגע בתהליך הכנה כפי שעשו מדינות אחרות.‬ ‫הכנת תקנים ירוקים למבני מסחר, ענף המלונאות, תעסוקה.‬
 15. 15. ‫פעילות בינלאומית בתחום האנרגיה‬ ‫גזי חממה‬ ‫• במסגרות הבינלאומיות יש לבניה הירוקה תפקיד חשוב אשר‬ ‫מתעצם במהלך השנים.‬ ‫• נושא האנרגיה הוא בעל משמעות לאומית וגלובלית. לצריכת‬ ‫האנרגיה ממבנים יש תפקיד משמעותי בעמידה ביעדים‬ ‫הגלובליים.‬ ‫• פרויקטים ישראלים מוזמנים לתחרות במסגרת פעילות של‬ ‫השותפות האירופית ים תיכונית לצמצום צריכת אנרגיה‬ ‫ממבנים- עמידה בפרק האנרגיה בתקן היא הקריטריון הקובע.‬
 16. 16. ‫תקן הבנייה ירוקה - סיכום‬ ‫ליישום התקן יש תועלות ישירות – איכות, בריאות,‬ ‫•‬ ‫סביבה, כלכלה וחברה.‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה יפעל להרחבת מגוון‬ ‫•‬ ‫התמריצים ליישום התקן.‬ ‫ליישום התקן יש יכולת לסייע בידי ישראל להיות‬ ‫•‬ ‫שותפה לעמידה ביעדים בינלאומיים.‬ ‫יישום התקן יוצר מצב של ‪ WIN-WIN‬ליזם‬ ‫•‬ ‫ולחברה.‬ ‫הגורמים השותפים: מכון התקנים, משרד התשתיות,‬ ‫•‬ ‫משרד השיכון, הטכניון ,העמותה לבנייה ירוקה,‬ ‫התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים, לשכת‬ ‫המהנדסים והאדריכלים, לשכות המסחר.‬
 17. 17. ‫תודה,‬ ‫!‬ ‫בהצלחה בשטח‬
 18. 18. ‫התפלגות ייצור החשמל בקיץ בשעות השיא‬ ‫%001‬ ‫ביתי‬ ‫4062‬ ‫%08‬ ‫תעשיה‬ ‫8281‬ ‫%06‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫4151‬ ‫%04‬ ‫מסחר ושירותים‬ ‫0101‬ ‫%02‬ ‫אחר‬ ‫449‬ ‫%0‬ ‫‪WM/h‬‬ ‫1‬

×