Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maruja mallo

CEIP Antonio Pedrosa Latas
Celeiro-Viveiro LUGO

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Maruja mallo

  1. 1. MARUJA MALLO Quen foi Maruja Mallo? Foi unha muller excepcional, Foi radical e orixinal, personificación da muller moderna. Foi unha pintora do século XX. Foi rebelde e transgresora. Foi filla, irmá, amiga e amante. Foi capaz de escribir sobre plástica e o seu proceso creativo. Foi esaxerada e escandalosa. Foi solidaria e comprometida. Foi silenciada e esquecida. Foi moito. Foi máis. Foi libre. Non só foi...ela é...hoxe, agora. Vanesa Zaro 8 de marzo Día internacional da muller. Este ano adicado a:
  2. 2. BIOGRAFÍA •O seu verdadeiro nome era Ana María Gó- mez González. •Naceu en Viveiro. •Pintora surrealista da xeración do 27. •Viviu en moitas cidades ata que se esta- bleceu en Madrid en 1922. •Coñeceu a moitos artistas importantes da súa época: Dalí, Lorca, Buñuel, Alberti… •Marchou a Arxentina nos anos da ditadu- ra. •Foi unha muller moderna para a súa época: montaba en bicicleta, facía deporte,asistía a tertulias en cafés con homes… A SÚA PINTURA •Empregaba moito as figuras xeométricas. •Pintaba esceas de verbenas, deportes, má- quinas... •Pintaba mulleres de caras fortes, con pre- cisión xeométrica. •Mariñas en tonos grises. •Paisaxes terrestres en ocres e dourados. •Elementos da natureza terrestre e mariña.

×