Advertisement

Diskursiva arbetsmiljörisker. Arbetslivets Dag 4 april 2013

Företagsutvecklare på KullbergUtveckling AB - med hjärta för din verksamhet at KullbergUtveckling AB
Jun. 3, 2013
Advertisement

More Related Content

More from Maria Kullberg(20)

Advertisement

Diskursiva arbetsmiljörisker. Arbetslivets Dag 4 april 2013

 1. Diskursiva arbetsmiljörisker Lisbeth Rydén, konsult och forskare EllErr konsult Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning och Utvärdering, Malmö Högskola Kommunförbundet Skåne Mer från Arbetslivets Dag 2013 på http://arbetslivetsdag.se
 2. Diskursiva arbetsmiljörisker Lisbeth Rydén Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering Malmö högskola & Kommunförbundet Skåne
 3. Vad är diskurs? • Något med språket att göra • Ett system av tankar, idéer och värderingar • Resonemang • ”Så som det pratas”
 4. En diskursiv ansats • Fokus på de diskurser som ”styr” organiserandet • Bedöma risker med utgångspunkt från de organiserande diskurserna (de som refereras till i samtalandet) • Diskursernas funktionssätt snarare än deras innehåll
 5. När diskurserna marginaliserar: Att inte räknas
 6. När diskursen bestämmer vad som kan sägas: Att inte komma till tals
 7. När diskurserna är motstridiga: Att inte kunna försvara sig
 8. När diskurserna avpersonifierar: Att endast tilltalas som funktion och inte som person
 9. När diskurserna blockerar handling: Att inte kunna agera i enlighet med sitt kunnande
 10. Övergripande risk: Att bli någon man inte vill vara
 11. Risker som är annorlunda… … än arbetsbelastning • De går inte att mäta • De går inte att fråga om i en enkät • Vi är alla med och upprätthåller dem • De kan inte elimineras – endast hanteras
 12. …och som behöver förstås… … eftersom belastningsåtgärder ofta riskerar att göra situationen värre • Kommer inte till tals • Blir ”omhändertagen” • Individualiserar ett organisatoriskt problem • Försvårar ett agerande i enlighet med ens erfarenhet • Därigenom blir många någon de inte vill vara!
Advertisement