Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tp samtalsledare

519 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tp samtalsledare

 1. 1. Samtal kvalitetsskapande möten 2013-10-01
 2. 2. Samtal och möten • Systemteori och systemiskt tänkande • Samtalsledarrollen • Metoder och förhållningssätt i samtal • Samtal i grupper om tre
 3. 3. Lösningsinriktat förhållningssätt Systemiskt tänkande ALPs grundtankar bygger på… • Systemteori och systemiskt tänkande • Lösningsinriktat förhållningssätt • Sociokulturellt perspektiv
 4. 4. Systemteori Mammas släkt Idrotts- klubb Chefen
 5. 5. Systemteori • Alla människor ingår i olika system • Alla delar av ett system påverkar och påverkas ömsesidigt av varandra • System är stadda i ständig rörelse och förändring • Människor måste förstås utifrån de relationer och sammanhang som de ingår i
 6. 6. Om att tänka systemiskt ”Det är att leva med den sanna övertygelsen om att jag inte vet vad en annan människa tänker eller har för motiv för sitt handlande.” Harlene Anderson, amerikansk psykolog
 7. 7. Centrala begrepp • Genuin nyfikenhet • Neutralitet • Cirkularitet
 8. 8. • Att alla människor försöker alltid gör sitt bästa • Människan är inte problemet, problemet är problemet • Människor är i grunden goda, ansvarstagande och kompetenta och vill vara delaktiga • Varje människa och organisation är unik • Varje människa är stadd i ständig systemiskt tänkande
 9. 9. Om man vill åstadkomma förändring måste man börja med sig själv … därigenom skapas ett handlingsutrymme Systemiskt tänkande innebär också
 10. 10. Att inta ett systemiskt förhållningssätt…. Nyfiket utforskande Närvarande och lyssnande Icke värderande Fokus på styrkor och lösningarTron på människors inneboende resurser
 11. 11. SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV Genom språket formar vi vår världsbild tillsammans med andra
 12. 12. Genom språket skapas gruppens kultur
 13. 13. Hur lever jag min etik?
 14. 14. Verksamhetsutveckling Nya och fler perspektiv ger oss en större gemensam helhetsbild
 15. 15. ”Om man inte vet vart man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ju ändå inte när man är framme.” Nalle Puh
 16. 16. Rollen som samtalsledare • Undervisa, informera • Stödja, utmana, råda utifrån dilemma • Processa nya idéer • Beslutsfattande
 17. 17. Sammanhangsmarkering Tidsram Plats Relationer Uppdrag syfte frågeställningar Avtal
 18. 18. Struktur • Fokus på uppdraget • Se till att alla kommer till tals • Ställa frågor, fråga mer… • Lyssna • Sammanfatta • Reflektera/utvärdera
 19. 19. Process ”Konsten att ta tillvara allas resurser i arbetslaget”
 20. 20. Öppna frågor • Hur…? • Vad…? • Vem…? • Vilka…? Vid vilka tillfällen? • På vilket sätt…? • Kan du utveckla det lite mera? • Vilka tankar…? • Vad fungerar bra…? • Vad mer?
 21. 21. Svaren är intressanta främst som basen för en ny fråga (Sokrates) Resurs- och strategifrågor Hur klarade du av den situationen? Hur gjorde du för att det skulle bli så bra? Undantagsfrågor Finns det något tillfälle som fungerat lite bättre? Vad var annorlunda då? Vad skulle behöva hända för att det skulle bli så igen? Framtidsfr ågor Hur skulle du vilja att ert
 22. 22. Att tala om framtid och visioner leder till att vi talar om vägen dit.
 23. 23. ____________Vision______________ ___________Handling____________
 24. 24. Skalfrågan Var befinner du dig på en skala mellan 1 och 10?
 25. 25. Samtalsövning Samtals- ledare ObservatörI fokus Delaktighet Formativ bedömning Utvecklande förhållningssätt i arbetslaget
 26. 26. Litteraturtips Uppskattande samtalskonst Camilla Blomqvist Susanne Bergman

×