Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGCybermobbningi arbetslivetSandra Jönsson, fil drRebecka Forssell, doktorandCentrum...
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGCybermobbning i arbetslivetForskningsprojekt på CTA, Malmö högskola•Tuija Muhonen,...
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGKränkande särbehandling i arbetslivet• Återkommande klandervärda eller negativtprä...
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGBakgrund till cybermobbning• Kommunikation på arbetsplatsen sker i alltstörre utst...
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGCybermobbning• Uttryck: Kränkande SMS eller e-post (massutskick ellermellan två pe...
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGDiskussionsfrågor1. Förekommer cybermobbning på dinarbetsplats?2. Hur hanteras cyb...
CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGVi vill komma i kontakt med organisationereller arbetsplatser som vill delta i vår...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cybermobbning. Föredrag av Sandra Jönsson & Rebecka Forssell. Arbetslivets Dag 2013

599 views

Published on

Föredrag från Arbetslivets Dag 2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cybermobbning. Föredrag av Sandra Jönsson & Rebecka Forssell. Arbetslivets Dag 2013

  1. 1. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGCybermobbningi arbetslivetSandra Jönsson, fil drRebecka Forssell, doktorandCentrum för Tillämpad Arbetslivsforskningoch Utvärdering, Malmö HögskolaMer från Arbetslivets Dag 2013 på http://arbetslivetsdag.se
  2. 2. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGCybermobbning i arbetslivetForskningsprojekt på CTA, Malmö högskola•Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap medinriktning mot arbetslivets psykologi•Sandra Jönsson, Fil.dr. i psykologi med inriktningpå arbets- och organisationspsykologi•Rebecka Forssell, doktorand i Urbana studier
  3. 3. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGKränkande särbehandling i arbetslivet• Återkommande klandervärda eller negativtpräglade handlingar som riktas mot enskildaarbetstagare på ett kränkande sätt och kanleda till att dessa ställs utanför arbetsplatsensgemenskap (Arbetarskyddsstyrelsen, 1993)• 8-9 % av både kvinnor och män uppger att deblivit utsatta för mobbning (Arbetsmiljöverket,2006)
  4. 4. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGBakgrund till cybermobbning• Kommunikation på arbetsplatsen sker i alltstörre utsträckning i elektronisk form• Ökad internetanvändning- 88% av Sveriges befolkning har tillgång till Internet- 52 % besöker ett socialt nätverk- 70 % i åldrarna 26 - 55 år kollar mailen dagligen• Ska cybermobbning ses som en förlängningav traditionell mobbning eller som ett nyttfenomen?
  5. 5. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGCybermobbning• Uttryck: Kränkande SMS eller e-post (massutskick ellermellan två personer), exkluderande e-post utskick,kränkande information (bilder, filmer, text) läggs upp på nätetetc.• Utmärkande för cybermobbning:- Ej begränsat till tid och rum- Snabb spridning- Svårt att radera- Förövaren kan vara anonym- Förövare och vittnen ser inte reaktioner hos den utsatta
  6. 6. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGDiskussionsfrågor1. Förekommer cybermobbning på dinarbetsplats?2. Hur hanteras cybermobbning på din arbetsplatsav chef respektive medarbetare?3. Vilket ansvar har chef respektive medarbetare iatt förebygga cybermobbning?4. Gränsen mellan privatliv och arbete suddas utgenom tillgången till nätet, när är manprivatperson och när är manmedarbetare/chef?
  7. 7. CENTRUM FÖR TILLÄMPADARBETSLIVSFORSKNINGVi vill komma i kontakt med organisationereller arbetsplatser som vill delta i vårpilotstudie!E-mail: rebecka.forssell@mah.sewww.facebook.se/cybermobbningiarbetslivethttp://blogg.mah.se/cybermobbningiarbetslivet/Enkät:http://asp.artologik.net/mah/qr/surveys/cybermobbning.htm

×