Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teamutbildning 27.3.2012         BYGGA TEAM     Varför finns vi till som grupp?     Vilka är våra roller...
Definition• Ett team är en fast grupp som arbetar med en gemensam uppgift och som har möjlighet att själv planera sitt a...
Målet•  Emotionellt syfte: gemensamma känslan att det vi  gör är värdefullt•  Klara gemensamma mål samt de egna delmål...
Skillnaden mellan team och grupp• Teamet fokuserar på gemensamma mål och har integrerade arbetsuppgifter där medlemmarna ...
Viktigaste principer i teamet!     Begränsat antal medlemmarOlika kompletterande färdigheter och erfarenheter  Helh...
Team-arbete - utmaningarJu mer svåröverskådliga och osäkra uppgifter desto  större behov av varierande erfarenheter i tea...
Punkter att diskuteras med teamarbete••  Vad är det som gör att teamarbetet fungerar bra ?•  Vad lyckas man som team gem...
Faser i teamutvecklingFas 1 – Tillhöra – gruppen ”barndom” – gruppbildning     – roller – vara med eller ej – in elle...
Vad är kompetens ?Kompetens är förmågan att utföra en arbetsuppgift vid en    given tidpunkt och med givna resurser. F...
Bra sagt”Det är mycket svårare att se och räkna idéer och sakkunskap än att räkna pengar och produkter”         P...
Social kompetensinnebär att snabbt upprätta och använda en länk till andra, oavsett  motpartens karaktär och intressen, ...
KommunikationEtt socialt utbyte i vilket parterna delar tankar,   åsikter och erfarenheter på verbal eller       ...
Kommunikation - felkällor  Man lyssnar inte, utan hör vad man vill höraMan tänker på något helt annat under tiden den an...
STÄLLA KLARGÖRANDE FRÅGORATT LYSSNA AKTIVT INNEBÄR OCKSÅ ATT STÄLLA    KLARGÖRANDE FRÅGOR. EXEMPEL:   HUR MENAR DU ? ...
Nej - sätta gränser för andras beteende     I står för Informera. "Det här ingår inte i mina             ...
Fundera på: Känner jag tillförsikt eller osäkerhet i dialoger med           medarbetarna?   Hur kan jag förber...
Varför ge feedback Det bästa resultatet nås i grupper som får både beröm        och kritik för sina insatser.Det nä...
Ge och ta beröm!Beröm ska vara ärligt menat, välförtjänt och beskriva vad som är bra och                 ...
Olika sätt att ta emot kritikHur brukar dina medarbetare ta emot kritik? Hur reagerar du             själv? ...
Förmågan att lyssna      bildar nära/icke nära kontakt  kräver intensitet, förmåga att konsentrera sig ett effekt...
Mötesetikett            Kom punktligt till möten          Man låter alla prata till punktOrdförande ha...
Olika roller i diskussionen Varje deltagare skall försöka komma in i diskussionen så            tidigt som möjl...
Diskussionsplan Det fordras förberedelse, uppmärksamhet och självdisciplin  av den som skall delta i ett möte. En diskuss...
Alla bör fråga sigHur är jag som arbetsmiljö för andra? Är jag "stjälpare" eller  "närande" i mitt umgänge med andra ? Må...
Rätt Attityd ! Positivt tänkandeSäj till dej själv varje morgon när du vaknar :      Det här blir en fin dag !   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Utbildning 27.3.

390 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utbildning 27.3.

 1. 1. Teamutbildning 27.3.2012 BYGGA TEAM Varför finns vi till som grupp? Vilka är våra roller i gruppen? Hur skall vi arbeta i gruppen?Hur ser våra olikheter ut och hur kan de användas? Hur skapar vi ett bra klimat? Hur kan utvecklingen stimuleras?
 2. 2. Definition• Ett team är en fast grupp som arbetar med en gemensam uppgift och som har möjlighet att själv planera sitt arbete. ett kollektiv bestående av flera personer som står i fortlöpande växelverkan med varandra och som har ett gemensamt mål• Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett team och en liten arbetsenhet av sedvanligt slag som fungerar enligt en fastställd arbetsfördelning
 3. 3. Målet• Emotionellt syfte: gemensamma känslan att det vi gör är värdefullt• Klara gemensamma mål samt de egna delmålen, vilka kan uppnås• ”Stora mål” till små realistiska lätthanterliga åtgärder – lättare uppgifter och framgångar!
 4. 4. Skillnaden mellan team och grupp• Teamet fokuserar på gemensamma mål och har integrerade arbetsuppgifter där medlemmarna kompletterar varandra.• Teamet har kollektivt ansvar för prestationerna och har stödjande funktion med delat ledarskap
 5. 5. Viktigaste principer i teamet! Begränsat antal medlemmarOlika kompletterande färdigheter och erfarenheter Helhjärtat engagemang för syfte och mål Gemensamt överenskomna arbetsformer Ömsesidigt ansvarstagande
 6. 6. Team-arbete - utmaningarJu mer svåröverskådliga och osäkra uppgifter desto större behov av varierande erfarenheter i teamenEn hög grad av varierande bakgrunder kan medföra svårigheter på grund av olika yrkesmässiga mål, ideologiska avstånd, svårare att förstå varandra
 7. 7. Punkter att diskuteras med teamarbete•• Vad är det som gör att teamarbetet fungerar bra ?• Vad lyckas man som team gemensamt att genomföra ?• Vad bidrar jag själv med?• Hur går personal in med sina olika roller?• Hur är det med balansen mellan att vara generalist och specialist?• Vad krävs för att kunder ska tycka att samverkan fungerar bra?• Vad krävs för att personalen ska tycka att samverkan fungerar bra?• Vilka förutsättningar för ett bra teamarbete är uppfyllda ?• Vilka hinder kan ha bidragit till att samverkan ser ut som det gör ?
 8. 8. Faser i teamutvecklingFas 1 – Tillhöra – gruppen ”barndom” – gruppbildning – roller – vara med eller ej – in eller ut Fas 2 – Kontroll – gruppen ”tonår” – upp eller ner – maktkamp – relationer – normer Fas 3 – Samhörighet – gruppens ”vuxenperiod – koncentration påuppgiften/uppdraget – man vill vara med – maktkampen avklarad– samhörighet/identitet – konstruktivt arbete
 9. 9. Vad är kompetens ?Kompetens är förmågan att utföra en arbetsuppgift vid en given tidpunkt och med givna resurser. Förmågan kan bero på kunskaper och färdigheter, men också på erfarenheter, attityder och värderingar.
 10. 10. Bra sagt”Det är mycket svårare att se och räkna idéer och sakkunskap än att räkna pengar och produkter” Peter Drucker
 11. 11. Social kompetensinnebär att snabbt upprätta och använda en länk till andra, oavsett motpartens karaktär och intressen, samt att ombilda den enkla länken till en kanal för produktivt utbyte inom vad helst område som är aktuellt. Snabbhet definieras i följande komponenter:skapa intresse hos motparten - kommunikation utan konflikt - föra dialogen mot samförstånd - skapa förtroende - ge intryck av att man kan förlita sig på mig Utbyte som är produktivt innebär att båda parter i samspelet har någon form av nytta eller nöje av detta. Social kompetens innebär utbyte. Man ger och tar information, känslor, intryck, kunskaper och förståelse. Man bara inte "tar" - utan måste också ge för att relationen skall överleva.
 12. 12. KommunikationEtt socialt utbyte i vilket parterna delar tankar, åsikter och erfarenheter på verbal eller nonverbal nivå
 13. 13. Kommunikation - felkällor Man lyssnar inte, utan hör vad man vill höraMan tänker på något helt annat under tiden den andre säger något Man kan inte formulera vad man tänkt i ord Man blandar in känslor för att påverka den andre Man hör vad man vill höra, inte vad som sägs
 14. 14. STÄLLA KLARGÖRANDE FRÅGORATT LYSSNA AKTIVT INNEBÄR OCKSÅ ATT STÄLLA KLARGÖRANDE FRÅGOR. EXEMPEL: HUR MENAR DU ? HUR TÄNKER DU ? HUR KÄNNER DU ? HUR GJORDE DU ?VILL DU BERÄTTA MER ? KAN DU UTVECKLA DET ? JAG VET INTE OM JAG FÖRSTÅTT DIG RÄTT ? VAD HÄNDE SEN ? HUR ? VARFÖR ?
 15. 15. Nej - sätta gränser för andras beteende I står för Informera. "Det här ingår inte i mina arbetsuppgifter". K står för Kräva. "Jag måste be dig att utföra den där uppgiften själv". I står för Insistera. "Jag har vid upprepade tillfällen påpekat att..."K står för Klippa. Du måste ta dig ur situationen för att skydda dig själv. Avlägsna dig själv eller den andra personen ur situationen. "Jag vill inte diskutera det här längre."
 16. 16. Fundera på: Känner jag tillförsikt eller osäkerhet i dialoger med medarbetarna? Hur kan jag förbereda mig inför en dialog? Hur skapar jag ett gott samtalsklimat?Hur kan jag gå in på personliga och känsliga ämnen? Vilka sinnen använder jag när jag lyssnar? Vilka frågor öppnar för eftertanke, nyfikenhet och kreativitet?
 17. 17. Varför ge feedback Det bästa resultatet nås i grupper som får både beröm och kritik för sina insatser.Det näst bästa resultatet får dem som enbart får beröm.Det näst sämsta resultatet får dem som enbart får kritik. Det sämsta resultatet får dem som helt negligeras.
 18. 18. Ge och ta beröm!Beröm ska vara ärligt menat, välförtjänt och beskriva vad som är bra och varför Ge beröm direkt! Beröm och uppskattning bidrar till: Glädje - innebär ett gott klimat för den fortsatta kommunikationen och relationen.Generositet - ger ringar på vattnet. Den som får beröm ger lättare beröm till andra.Önskat beteende - personen upprepar beteendet som gav uppskattning. Våga Ta emot beröm
 19. 19. Olika sätt att ta emot kritikHur brukar dina medarbetare ta emot kritik? Hur reagerar du själv? Du kan å ena sidan: lyssna på kritiken, sakligt ställa klargörande frågor försöka förstå vad kritiken handlar om fundera över konsekvenserna av ditt beteende tänka på hur du kan dra nytta av kritiken vara beredd på att göra förändringar å andra sidan kan du: förkasta kritiken, försvara dig ge olika förklaringar till ditt beteende förringa följderna av beteendet känna dig förorättad inte se någon orsak att ändra något
 20. 20. Förmågan att lyssna bildar nära/icke nära kontakt kräver intensitet, förmåga att konsentrera sig ett effektivt sätt att få och behandla information visar talarens vilja att vara med i växelvärkanen bra lyssnare kan skilja förnuft- och känslomässiga budskap
 21. 21. Mötesetikett Kom punktligt till möten Man låter alla prata till punktOrdförande har det yttersta ansvaret att fördela ordetOrdet är fritt under ansvar och med hänsyn till andra Under mötet håller man sig till dagordningen Ta hand om kreativitet – så att tänkandet går från det vanliga och iväg till nya områden
 22. 22. Olika roller i diskussionen Varje deltagare skall försöka komma in i diskussionen så tidigt som möjligt.Den ängslige eller ovane debattören skall helst vara en av de första som yttrar sig. Ledarens roll: Formulera och delge deltagarna en plan för diskussionen. Vid behov inleda. Leda diskussionen mot målet. Återföra dem som kommit utanför ämnet. Fördela tiden och ordet så jämt som möjligt mellan deltagarna.Hjälpa fram tysta och osäkra samt dämpa storpratarna och de omdömeslösa pratarna. Avsluta och sammanfatta diskussionen.
 23. 23. Diskussionsplan Det fordras förberedelse, uppmärksamhet och självdisciplin av den som skall delta i ett möte. En diskussionsplan kan fungera som disciplinerande ram. Diskussionsplan: Inledning. Beskrivning av förhållandena som de ser ut i dag. Vilka mål skall vi ställa för framtiden? Hur skall vi nå dem? Vilket av förslagen till lösning är bäst? Hur skall vi kunna påverka utvecklingen i önskad riktning? SammanfattningAlla skall få tillfälle att på så lika villkor som möjligt få uttrycka sina tankar.
 24. 24. Alla bör fråga sigHur är jag som arbetsmiljö för andra? Är jag "stjälpare" eller "närande" i mitt umgänge med andra ? Måste man göra något åt det? Går inte, det är sista utvägen att byta jobb! Humor är mycket mer än att locka till skratt. Humor är ett förhållningssätt till livet och en insikt om sin egen roll. Människor som alltid skämtar kan ofta vara plumpa och okänsliga. Skratt är ett socialt lim. Kan vi skratta kan vi också jobba tillsammans. Humor kan vara en stämning där det finns utrymme för alla. Det är också lätt att locka in flera med hjälp av humor för att skapa en god gemenskap.
 25. 25. Rätt Attityd ! Positivt tänkandeSäj till dej själv varje morgon när du vaknar : Det här blir en fin dag ! Jag klarar mer än jag tror ! Ingenting blir bättre för att man oroar mej !Man kan inte göra mer än sitt bästa, Gör det !! Alltid finns det något att glädjas åt ! Jag känner mej i utmärkt form ! Det är ingen ide` att deppa ! Var optimist !

×