8 March

1,100 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

8 March

  1. 1. Образ на жена. Излъчване. Безмълвност. Красота. Сияние. И необхватност. Разгърнати ухания. Мистичен ключов знак от дълъг нотопис за любовта. Излята същност. Съвършенство и хармония... Магия тайнствена. Акорд. И ... трепет на Вселена. Адажио и скерцо. Мелодия на утринна соната. Ритмичност. Докосване на сетива. Със дъх творена. Тя е живот в живота! ... Дар божи на Земята! Мили дами, Честит и весел празник! Бъдете преди всичко здрави, усмихнати и много щастливи! ACE HR Services

×