Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interactive Seminars: Goals in Google Analytics

728 views

Published on

My Interactive Seminars presentation: Goals in Google Analytics (in Bulgarian). Goals, Virtual Pageviews, Tracking Events, Regular Expressions, Social Media tracking.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Interactive Seminars: Goals in Google Analytics

 1. 1. Маргарита Евтимова Цели вGoogle Analytics
 2. 2. Маргарита Евтимова• Над 9 години опит в областта на маркетинга• Сертифициран специалист Google Analytics• Web Analyst в Телерик
 3. 3. Съдържание• Goals• Virtual Pageviews• Track Events• Regular Expressions• Social Tracking
 4. 4. Създаване на Goals Какво са целите и защо са важни за сайта• Content Experiments• AdWords• Multi-Channel Funnels• Микро цели• Негативни цели
 5. 5. Създаване на Goals
 6. 6. Създаване на Goals
 7. 7. Създаване на Goals
 8. 8. Създаване на Goals
 9. 9. Създаване на Goals
 10. 10. Създаване на Goals
 11. 11. 4 типа целиURL Destination – когато посетителят отвори определена страница от сайтаVisit Duration – когато посетителят престои повече или по-малко време на сайта от определенотоPage/Visit – когато посетителят разгледа повече или по-малко страници за едно посещение от определения бройEvent – когато се случи определено от нас събитие
 12. 12. Създаване на Goals
 13. 13. Създаване на фунииПолзи на фуниите:• Можем да разберем къде посетителите влизат и излизат от процеса• Можем да елиминираме проблемни места, от които губим клиенти• Можем да намерим пътищата, които ни водят най-много клиенти• Можем да използваме наученото и да тестваме промени по сайта
 14. 14. Как да създадем нова цел1 42 53
 15. 15. URL Destination
 16. 16. Match Types• Head/offer1/• Exact/offer1/signup.html• Regular Expression/.*/signup.html
 17. 17. Threshold GoalsПолезни за измерване ангажираността на посетителите със сайта
 18. 18. Goal ValueGoal value – остойностяване на целите Ако успявате да реализирате 10% от запитванията, които получавате от сайта, и средната стойност на една поръчка е $250, стойността на една постигната цел от формата за контакт ще е $25.• Goal Conversions vs. Transactions
 19. 19. Funnel reportingЛявата част Дясната частпоказва откъде показва откъдепосетителите посетителитевлизат във излизат отфунията фунията
 20. 20. Reverse Goal Path ReportReverse Goal Path report – показва различните пътища, по коитопосетителите достигат до една и съща цел, независимо дали имасъздадена фуния или не.
 21. 21. Goal Flow Report
 22. 22. Virtual Pageviews Интерактивност – вграден видео плеър, използване на JS/AJAX, файлове за сваляне, линкове към други сайтове Virtual pageviews _trackPageview() _gaq.push([_trackPageview, /events/play-video]); <a href="/webinars.aspx" onclick="_gaq.push([_trackPageview, /peeking-ninja/cca-2012]);">Sign up for Q3 webinar week</a> Добри практики:• Naming convention - /virtual/• Нов профил с филтър за virtual pageviews
 23. 23. Virtual Pageviews
 24. 24. Event TrackingЗа всеки event се дефинират 4 елемента: category, action, label, value._trackEvent(category, action, optional_label, optional_value)_gaq.push([_trackEvent, whitepaper, download, Social Media ebook, 2]);_gaq.push([_trackEvent, videos, play, Beginners webinar]); <a href="/webinars.aspx" onclick="_gaq.push([_trackEvent, peeking- ninja, click, q3ww]);">Sign up for Q3 webinar week</a>Разлики между pageviews и events: при events не се генерира виртуална страница и позволяват по-добра организация.
 25. 25. Event Tracking
 26. 26. Event Tracking
 27. 27. Regular ExpressionsRegular expressions – специални символи, които се използват зазаместване на текст. Изключително полезни за цели и филтри.. замества един символ превръща специалните символи в обикновени^ начало на израз$ край на израз| или/thankyou.html|/success.html^/thankyou.html?id=123$
 28. 28. Regular Expressionshttp://tiny.cc/regexebook
 29. 29. Social Tracking
 30. 30. Social Tracking - Facebook
 31. 31. Social Tracking - Twitter
 32. 32. Social Tracking – Google+
 33. 33. Social Tracking
 34. 34. Обобщение• Goals в Google Analytics• 4 вида цели• Създаване на цели и фунии• Goal value• Reports – funnel visualization, reverse goal path, goal flow• Virtual pageviews• Track Events• Regular Expressions• Social media tracking
 35. 35. Препоръки1. Планирайте целите си:• Goal sets – помислете как да групирате целите• Goal values – установете кои са макро целите и микро целите• Goal types – кой вид цели ще използвате2. При създаване на нова цел - проверете стандартните отчети3. Проверете целите и създайте alerts
 36. 36. Въпроси? Маргарита Евтимоваmargarita.evtimova@gmail.comwww.linkedin.com/in/maggieto @maggieto

×