Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Gf k trends in digitale media dec 2016

 1. GfK Trends in Digitale Media GfK december 2016
 2. INHOUD • Bezit apparaten • Apps • Social media • Digitale magazine lezer • Onderzoeksverantwoording
 3. BEZIT APPARATEN
 4. BEZIT APPARATEN 83% 77% 67% 57% 35% 27% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 5. BEZIT APPARATEN • Bezit devices als tablet en smartphone stabiel • Ca. 9 miljoen NL’ers bezitten tablet (67%) • Ca.11,1 miljoen NL’ers bezitten smartphone (83%) • Gemiddeld heeft NL’er 3,7 verschillende apparaten in bezit
 6. APPS
 7. • Gemiddeld 27 apps gedownload op smartphone • Gemiddeld 24 apps gedownload op tablet • Gebruik magazine apps stabiel • 13% gebruikt een magazine app • Grootste magazine apps: Voetbal International, Veronica Superguide, Autoweek, LINDA. APPS Tablet Smart phone
 8. APPS Meest gebruikte media apps: 9% 13% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Spotify YouTube NU.nl 8% 10% 12% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% NU.nl Netflix YouTube smartphone tablet
 9. AD BLOCKERS • Gebruik ad blockers is stabiel gebleven • 25% van NL’ers gebruikt ad blocker • Onder jongeren (13-17 jaar) is dit 32% • Gebruik van ad blockers op mobiele devices nog beperkt (9%)
 10. SOCIAL MEDIA
 11. SOCIAL MEDIA 72% 21% 22% 17% 11% Facebook Twitter Instagram Pinterest Snapchat 13-17 jarigen: 75% 13-17 jarigen: 68% 13-17 jarigen: 61%
 12. SOCIAL MEDIA • 81% van de NL’ers is lid van 1 of meer sociale netwerken • 37% van alle NL’ers komt in aanraking met magazines op social media • NL’ers zien vaker frequent berichten op social media van magazines in vergelijking met vorig jaar
 13. DIGITALE MAGAZINE LEZER
 14. DIGITALE MAGAZINE LEZER 22% 15% 13% 14% 20% 12% 12% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Website op PC/Laptop Digitale kopie (pdf) op PC/Laptop Smartphone (app/website/pdf Tablet (app/website/pdf) dec'16 dec '15 Digitaal lezen van magazine content
 15. DIGITALE MAGAZINE LEZER - Socio demo -
 16. DIGITALE MAGAZINE LEZER - Media gebruik -
 17. • Digitaal lezen van magazines via website/ smartphone/tablet stabiel • De helft (53%) van digitale magazine lezers leest digitaal andere magazines dan op papier • 6% maakt wel eens gebruik van Blendle voor het lezen van artikelen uit magazines • De totale tijd die men besteedt aan het lezen van magazines is 88 minuten per week, waarvan 55 minuten van papier. DIGITALE MAGAZINE LEZER
 18. Onderzoeksverantwoording
 19. ONDERZOEKSVERANTWOORDING • N=1.251 (GfK Online panel) • Weging: representatief voor 13.375.000 internetters (toegang tot internet) 13+ • Veldwerk: week 49 2016 • Meting december 2016 is elfde editie
 20. Meer informatie: info@mma.nl
Advertisement