Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rekruttering

1,506 views

Published on

Der er altid kamp om de bedste medarbejdere. DI's Rekruttering handler både om branding af arbejdspladsen, selve ansættelsesprocessen og om at sikre, at den nye medarbejder så hurtigt som muligt er oppe på 100 pct. effektivitet. Få samspillet mellem Employer Branding, rekruttering og indføring i virksomheden til at fungere, så du sikrer en kompetent og slagkraftig medarbejderstyrke.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rekruttering

  1. 1. Erik Beckmann RekrutteringRekrutteringDI’s HR-uddannelser
  2. 2. Erik Beckmann RekrutteringRekruttering Reference Ansættelse 7 8 Test 6 Fastansættelse 9 Jobsamtale 5 10Fratrædelse 4 11 Ledig Ansøgninger stilling 3 Jobannonce 2 1 Ledig Tiltrækning Jobanalyse stilling Image og branding aktiviteter
  3. 3. Erik Beckmann RekrutteringJobanalysen• Primære og sekundære opgaver/ansvarsområder i jobbet• Ad hoc opgaver• Interne og eksterne samarbejdsparter• Succeskriterier/resultatkrav• Faglige kompetencer• Personlige kompetencer 3
  4. 4. Erik Beckmann RekrutteringJobannoncen – de 10 bud1. Det vigtigste først – fang interessen2. Skriv direkte – ansøgeren skal kunne spejle sig i jobbet3. Lige på – skriv som I taler4. Smag på teksten5. Prøv at sætte ”ikke” foran dine krav6. Undgå gentagelser7. Konkludér ikke8. Skjul ikke vigtige eller ubehagelige ting9. Læs korrektur10. Du må ikke bedrive ord(kilde: Signatur) 4
  5. 5. Erik Beckmann RekrutteringJobsamtalens struktur• Rammer for samtalen• Deltagere og roller• Samtalens faser • Velkomst og præsentation • Agenda, formål og tidsramme • Gennemgang af CV • Motiv for at søge væk / for at søge jobbet • Succeshistorier • Faglige og personlige kompetencer • Præsentation af job og afdeling/virksomhed • Spørgsmål • Forventningsafstemning – også lønforventninger • Den videre proces 5
  6. 6. Erik Beckmann Rekruttering Eksempel 2 - Personaleomsætning KROSCH-kurven Ny medarbejder100 % Opsigelse Fratrædelse starterindsats N- N-1 0 1 2 3 Måneder 2

×