Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badminton

468 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Badminton

 1. 1. UD: “BÀDMINTON”. 3r cicle de Primària Mestre: LUIS DE LA HABA MOLINA
 2. 2. ÍNDEX 1. Justificació 2. Objectius generals 3. Objectius didàctics 4. Continguts 5. Criteris d’avaluació 6. Avaluació 7. Metodologia 8. Material i instal·lacions 9. Competències bàsiques 10. Activitats d’E/A 11. Bibliografia
 3. 3. 1. JUSTIFICACIÓ:
 4. 4. 2. OBJECTIUS GENERALS:
 5. 5. 3. OBJECTIUS DIDÀCTICS: 1. Adquirir habilitats i destreses bàsiques amb raqueta i volant. 2. Practicar els colps bàsics del bàdminton. 3. Desenvolupar les qualitats perceptiu-motrius bàsiques per a la pràctica esportiva. 4. Conèixer i descriure la pista i l’equipament necessari per la seua pràctica. 5. Participar activament en les activitats i jocs proposats. 6. Desenvolupar una actitud de superació personal. 7. Respectar els materials i les instal·lacions.
 6. 6. 4. CONTINGUTS:  Conceptes: 1. El material: raquetes i volants. 2. Reglament bàsic (bàdminton adaptat): línies, zona i ordre de treta, puntuació... 3. Gestos tècnics fonamentals (familiarització). 4. Història del bàdminton (pinzellades).
 7. 7. 4. CONTINGUTS II:  Procediments: 1. Aplicació de la reglamentació bàsica. 2. Realització dels diferents tipus de servei. 3. Pràctica de les preses de raqueta. 4. Pràctica dels colps bàsics. 5. Utilització de les decisions estratègiques en defensa i atac.
 8. 8. 4. CONTINGUTS III:  Actituds, valors i normes: 1. Compliment de les normes. 2. Cooperació entre els companys per aconseguir fites comunes. 3. Acceptació i utilització dels resultats com a eina de millora. 4. Respecte i cura pel material i les instal·lacions.
 9. 9. 5. CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 10. 10. 6. AVALUACIÓ:
 11. 11. 7. METODOLOGIA:
 12. 12. 8. MATERIAL I INSTAL·LACIONS:
 13. 13. 9. COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
 14. 14. 10. ACTIVITATS E/A:
 15. 15. 11. BIBLIOGRAFIA:
 16. 16. ANNEXOS:

×