Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cancerul

13,404 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

Cancerul

 1. 1. http://info.cancerresearchuk.org/healthyliving/introducingcancerprevention/http://info.cancerresearchuk.org/healthyliving/introducingcancerprevention/
 2. 2. •Aduce în organismAduce în organism > 4.000> 4.000 de substanţede substanţe toxicetoxice •2 dintre acestea sunt cu efect major pro-2 dintre acestea sunt cu efect major pro- cancerigen :cancerigen : benzpirenul şi nicotinabenzpirenul şi nicotina •- 1 kg de carne la grătar aduce în organism- 1 kg de carne la grătar aduce în organism tot atâta benzpiren cât... 600 de ţigări !!!tot atâta benzpiren cât... 600 de ţigări !!! -Alte surse : fripturi, prăjeli, pâinea prăjită,Alte surse : fripturi, prăjeli, pâinea prăjită, afumăturile, asfaltarea şoselelor, traficul autoafumăturile, asfaltarea şoselelor, traficul auto intensintens
 3. 3. Femeile care obişnuiesc să beaFemeile care obişnuiesc să bea destul de des alcool riscă să sedestul de des alcool riscă să se îmbolnăvească de cancer de sân,îmbolnăvească de cancer de sân, au descoperit cercetătorii de laau descoperit cercetătorii de la Centrul Aichi de luptă împotrivaCentrul Aichi de luptă împotriva cancerului din Nagoya (Japonia).cancerului din Nagoya (Japonia). Medicii spun că printre cauzeleMedicii spun că printre cauzele acestei boli se mai numără lipsaacestei boli se mai numără lipsa naşterilor, a alăptatului şinaşterilor, a alăptatului şi alimentaţia bogată în grăsimialimentaţia bogată în grăsimi http://www.gandul.info/sanatate-food-drink/femeile-care-beau-http://www.gandul.info/sanatate-food-drink/femeile-care-beau- des-alcool-predispuse-la-cancer-mamar-4980071des-alcool-predispuse-la-cancer-mamar-4980071 http://www.gandul.info/sanatate-food-drink/femeile-care-beau-http://www.gandul.info/sanatate-food-drink/femeile-care-beau- des-alcool-predispuse-la-cancer-mamar-4980071des-alcool-predispuse-la-cancer-mamar-4980071
 4. 4. ttp://www.cancan.ro/actualitate/international/s-a-ttp://www.cancan.ro/actualitate/international/s-a- vindecat-de-cancer-fumand-si-band-alcool-86624.htmlvindecat-de-cancer-fumand-si-band-alcool-86624.html
 5. 5. - orice aliment de origineorice aliment de origine vegetal induce bazicitateăvegetal induce bazicitateă înîn organismorganism - orice aliment de origineorice aliment de origine animalăanimală induceinduce ACIDITATEACIDITATE în organismîn organism - La fel i pâinea alb , dulciurile concentrate (ultra-ş ăLa fel i pâinea alb , dulciurile concentrate (ultra-ş ă rafinatele), mur turile, b uturile carbogazoase,ă ărafinatele), mur turile, b uturile carbogazoase,ă ă alimentele alteratealimentele alterate CCancerul nu se dezvoltăancerul nu se dezvoltă NICIODATĂNICIODATĂ într-un mediu bazic, cîntr-un mediu bazic, c ii într-un mediuîntr-un mediu (cât mai) acid !!!(cât mai) acid !!!
 6. 6. Congresul canceruluiCongresul cancerului ţţinutinut recent la Paris a confirmatrecent la Paris a confirmat capacitatea exceptionalcapacitatea exceptionalăă aa fructelorfructelor şşi legumelor de ai legumelor de a prevenipreveni şşi vindecai vindeca tumorile ucigtumorile ucigăătoaretoare..
 7. 7. "Bomba" ultimului congres mondial al cancerului"Bomba" ultimului congres mondial al cancerului ţţinut lainut la Paris a fost victoria morcovuluiParis a fost victoria morcovului şşi a rubedeniilor luii a rubedeniilor lui îîmpotriva bolilor oncologice. Fructelempotriva bolilor oncologice. Fructele şşi legumele aui legumele au triumfat. Un studiu mamut,triumfat. Un studiu mamut, îîntins pe o durata de 35 dentins pe o durata de 35 de ani si efectuat pe 500.000 de subiecani si efectuat pe 500.000 de subiecţţi, a dovedit fi, a dovedit făărrăă dreptdrept de apel cde apel căă alimentaalimentaţţia vegetariania vegetarianăă reduce drastic aparireduce drastic apariţţaa cancerului. Practicancancerului. Practicanţţii terapiilor naturiste au avutii terapiilor naturiste au avut dreptate.dreptate.
 8. 8. DeDeşşi nu e noui nu e nouăă, ideea ca hrana joac, ideea ca hrana joacăă un rolun rol decisivdecisiv îîn stoparea sau dezvoltarea tumorilorn stoparea sau dezvoltarea tumorilor canceroase a fost multcanceroase a fost multăă vreme respinsvreme respinsăă,, minimalizatminimalizatăă sau privitsau privităă cu scepticism de lumeacu scepticism de lumea medicalmedicalăă occidentaloccidentalăă..
 9. 9. 2.2. LactateleLactatele cresc în special (dar nu numai !) riscul apariţieicresc în special (dar nu numai !) riscul apariţiei cancerului de : prostată, sân, col uterin, ovarcancerului de : prostată, sân, col uterin, ovar - proteină acidă- proteină acidă >>85% reprezentată de85% reprezentată de CAZEINĂCAZEINĂ =cel mai=cel mai cancerigen produs de origine animalăcancerigen produs de origine animală (CHINA STUDY)(CHINA STUDY) - conţin factori de creştere- conţin factori de creştere - “omul este SINGURA specie din regnul animal care mai- “omul este SINGURA specie din regnul animal care mai consumă lactate după ce a fost înţărcat”consumă lactate după ce a fost înţărcat”
 10. 10. EXERCIŢIUL FIZICEXERCIŢIUL FIZIC= ASUL sistemului de= ASUL sistemului de sănătate, fiind CEL MAI important factor desănătate, fiind CEL MAI important factor de - Creştere a sintezei de “molecule de plăcere”- Creştere a sintezei de “molecule de plăcere” cerebralecerebrale - Fixare a Ca- Fixare a Ca2+2+ în oaseîn oase - Scădere a tensiunii arteriale- Scădere a tensiunii arteriale
 11. 11. EXERCIŢIUL FIZICEXERCIŢIUL FIZIC= ASUL sistemului de sănătate, fiind= ASUL sistemului de sănătate, fiind CEL MAI important factor deCEL MAI important factor de:: -Scădere a colesteroluluiScădere a colesterolului - Stimulare a sintezei hormonului de creştereStimulare a sintezei hormonului de creştere - Stimulare a sintezei tuturor anti-oxidanţilor endogeni :- Stimulare a sintezei tuturor anti-oxidanţilor endogeni : SOD, Glutation, Catalază, CoQ10...SOD, Glutation, Catalază, CoQ10...
 12. 12.  < 18,5 (20) = subponderal< 18,5 (20) = subponderal  20–24,9 (23,9 la femei) = normoponderal20–24,9 (23,9 la femei) = normoponderal  25–29 = supraponderal25–29 = supraponderal  > 28 = creşte riscul cardio-vascular> 28 = creşte riscul cardio-vascular  30–34,9 = obezitate gradul I30–34,9 = obezitate gradul I  35–39,9 = obezitate gradul II35–39,9 = obezitate gradul II  > 40 = obezitate gradul III> 40 = obezitate gradul III  SimplificatSimplificat = Înălţimea (în cm) pentru valori cuprinse între 150-200 cm minus 100= Înălţimea (în cm) pentru valori cuprinse între 150-200 cm minus 100 =>=> valoarea maximă admisăvaloarea maximă admisă pentrupentru normoponderenormopondere  Valoarea maximă minus 15% =>Valoarea maximă minus 15% => valoarea minimă admisăvaloarea minimă admisă pentru a fi considerat(ă)pentru a fi considerat(ă) normoponderal(ă)normoponderal(ă)  Normal + 1-19% = supraponderalNormal + 1-19% = supraponderal  Normal + 20-39% = obez gr. INormal + 20-39% = obez gr. I  Normal + 40-59% = obez gr. IINormal + 40-59% = obez gr. II  Normal + 60% şi peste = obez gr. IIINormal + 60% şi peste = obez gr. III
 13. 13. - produce hormoni cancerigeni (estrogen în exces) - FIECAREkg în plus peste greutatea ideal ,ă SCADEdurata de via cu 1 trimestru !!!ţă
 14. 14.  Exerciţiul fizic eficientExerciţiul fizic eficient  Alimentaţia vegetariană totalăAlimentaţia vegetariană totală  Consum suficient de APĂ = urinăConsum suficient de APĂ = urină inodoră şi incoloră, darinodoră şi incoloră, dar >> 22,5,5 litri / zilitri / zi  Număr suficient / eficient de ore deNumăr suficient / eficient de ore de somnsomn  Menţinerea normală a greutăţiiMenţinerea normală a greutăţii corporale (dar mai mult spre limitacorporale (dar mai mult spre limita inferioară a acesteia)inferioară a acesteia)  Alăptarea la sân minim 6 luniAlăptarea la sân minim 6 luni  Prezenţa mamei într-o familie + oPrezenţa mamei într-o familie + o familie unită + climat familialfamilie unită + climat familial agreabilagreabil  Cuvintele de apreciere + mângâierileCuvintele de apreciere + mângâierile  Frecventarea cu regularitate a unuiFrecventarea cu regularitate a unui serviciu public de închinareserviciu public de închinare  Aeroionizarea negativăAeroionizarea negativă
 15. 15. a) Reţineţia) Reţineţi culorileculorile steaguluisteagului GERMANIEIGERMANIEI :: -- NEGRUNEGRU (resveratrol) : struguri, coacăze,(resveratrol) : struguri, coacăze, mure, dude, afine, stafide...(mure, dude, afine, stafide...(100-150x100-150x)) -- ROŞUROŞU (licopen) : tomate, pepeni, ardei,(licopen) : tomate, pepeni, ardei, grape-fruit, căpşuni, fragi... (5grape-fruit, căpşuni, fragi... (5-7x-7x)) -- GALBENGALBEN (b-caroten) : morcov, ardei,(b-caroten) : morcov, ardei, pepene, bostan, banane... (1pepene, bostan, banane... (1xx == referinţă)referinţă)
 16. 16. b)b) Fructele i legumeleşFructele i legumeleş de culori intensede culori intense :: varza, ceapa, grape-varza, ceapa, grape- fruit-ul roşfruit-ul roşuu broccolli, struguriibroccolli, strugurii negri, fasoleanegri, fasolea colorat ...ăcolorat ...ă c) Men iune special :ţ ăc) Men iune special :ţ ă fructele de p dureăfructele de p dureă (afine, mer oare,ş(afine, mer oare,ş mure, zmeur ,ămure, zmeur ,ă fragi...)fragi...) d) Consumul zilnic ald) Consumul zilnic al ““liderilorcap deliderilorcap de serieserie” : spirulin ,ă” : spirulin ,ă soia, tomate, (regina)soia, tomate, (regina) varzăvarză ro ieșro ieș , usturoi,, usturoi,
 17. 17. Consumând multe legume, fructe (chiar şiConsumând multe legume, fructe (chiar şi uscate, cum ar fi caisele şi prunele), tărâţe deuscate, cum ar fi caisele şi prunele), tărâţe de cereale şi zarzavaturicereale şi zarzavaturi, decoct de SALVIE, decoct de SALVIE
 18. 18. Vitaminele D, E, Calciu, Seleniu, soia, licopenVitaminele D, E, Calciu, Seleniu, soia, licopen
 19. 19. Consumaţi zilnic soia (şi alte alimente bogateConsumaţi zilnic soia (şi alte alimente bogate în fito-estrogeni) şi tărâţe de grâu !în fito-estrogeni) şi tărâţe de grâu !
 20. 20. -vitaminele D şi E, seminţele / uleiul de in,vitaminele D şi E, seminţele / uleiul de in, licopen, Seleniu, Calciulicopen, Seleniu, Calciu -Zilnic program de exerciţii fizice regulateZilnic program de exerciţii fizice regulate Se evităSe evită consumul grăsimilor saturate şi alcoolul !consumul grăsimilor saturate şi alcoolul !
 21. 21.  Zinc + Cupru + ManganZinc + Cupru + Mangan este cel mai puternic stimulator şi inductor aleste cel mai puternic stimulator şi inductor al enzimei SODenzimei SOD  SOD este cel mai mare distrugător natural al radicalilor liberi şi alSOD este cel mai mare distrugător natural al radicalilor liberi şi al celulelor canceroasecelulelor canceroase  Cu cât vom avea o cantitate mai mare de SOD în toate celuleleCu cât vom avea o cantitate mai mare de SOD în toate celulele corpului, vom trăi mai mult şi vom fi protejaţi eficient împotrivacorpului, vom trăi mai mult şi vom fi protejaţi eficient împotriva oricărui tip de canceroricărui tip de cancer  Din nefericireDin nefericire,, cantitatea de SOD începe să diminue după vârsta de 35cantitatea de SOD începe să diminue după vârsta de 35 de anide ani  Aducând prin alimentaţie cele 3 metale (există toate în cantităţiAducând prin alimentaţie cele 3 metale (există toate în cantităţi optime pentru absorbţie şi record în nuci şi-n castanele comestibile),optime pentru absorbţie şi record în nuci şi-n castanele comestibile), chiar dacă activitatea SOD este în acest moment mică, ea poate creştechiar dacă activitatea SOD este în acest moment mică, ea poate creşte şi se va reactiva la nivelul din tinereţe, în maxim 3 săptămânişi se va reactiva la nivelul din tinereţe, în maxim 3 săptămâni  Sucul (pudra) de orz verdeSucul (pudra) de orz verde conţine SOD într-o cantitate enormă, ceaconţine SOD într-o cantitate enormă, cea mai mare din întreg regnul vegetalmai mare din întreg regnul vegetal  Decoctul de SALVIEDecoctul de SALVIE are tropism deosebit pe tumorile tubului digestiv,are tropism deosebit pe tumorile tubului digestiv, dar mai ales de colondar mai ales de colon
 22. 22. Statisticile arată că femeile din SUA au riscuri mai mari de a dezvolta cancer de sân decât femeile în China sau Japonia şi că riscurile de cancer de sân în cazul femeilor care migreaza din Asia, în creşteri SUA a lungul generaţiilor, devenind asemănătoare cu cea a femeilor din SUA alb, prin urmare, sugerând că stilul de viaţă sau factorii de mediu, mai degrabă decât genetica fiind responsabil pentru această diferenţe, a condus la un studiu în vederea identificării acestor factori.

×