Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dieta ideala ppt by lucas

5,704 views

Published on

 • Be the first to comment

Dieta ideala ppt by lucas

 1. 1. A)A) ppeste 90%este 90%A)A) ppeste 90%este 90% V) 40-60%V) 40-60%V) 40-60%V) 40-60%
 2. 2. A)A) ssub 10%ub 10%A)A) ssub 10%ub 10% V) 40-60%V) 40-60%V) 40-60%V) 40-60%
 3. 3. A) Mic, uscat şi iritantA) Mic, uscat şi iritantA) Mic, uscat şi iritantA) Mic, uscat şi iritant V) Mare, umed şi neiritantV) Mare, umed şi neiritantV) Mare, umed şi neiritantV) Mare, umed şi neiritant
 4. 4. A)A) ConţineConţineA)A) ConţineConţine V)V) NU conţineNU conţineV)V) NU conţineNU conţine
 5. 5. A) Conţine colesterolA) Conţine colesterol oxidat şi acid miristicoxidat şi acid miristic A) Conţine colesterolA) Conţine colesterol oxidat şi acid miristicoxidat şi acid miristic V) NU conţine colesterol şi niciV) NU conţine colesterol şi nici acid miristic (excepţii : nuca deacid miristic (excepţii : nuca de cocos, margarinele)cocos, margarinele) V) NU conţine colesterol şi niciV) NU conţine colesterol şi nici acid miristic (excepţii : nuca deacid miristic (excepţii : nuca de cocos, margarinele)cocos, margarinele)
 6. 6. A)A) >> 1>> 1 Efect : înfundă vaseleEfect : înfundă vasele A)A) >> 1>> 1 Efect : înfundă vaseleEfect : înfundă vasele V) << 1V) << 1 Efect :Efect : desdesfundă vaselefundă vasele V) << 1V) << 1 Efect :Efect : desdesfundă vaselefundă vasele
 7. 7. A) NU conţineA) NU conţineA) NU conţineA) NU conţine V) ConţineV) ConţineV) ConţineV) Conţine
 8. 8. A) Câteva minerale şi uneleA) Câteva minerale şi unele vitamine în anumite organevitamine în anumite organe A) Câteva minerale şi uneleA) Câteva minerale şi unele vitamine în anumite organevitamine în anumite organe V) Conţine toate mineralele şiV) Conţine toate mineralele şi vitaminele necesare corpuluivitaminele necesare corpului V) Conţine toate mineralele şiV) Conţine toate mineralele şi vitaminele necesare corpuluivitaminele necesare corpului
 9. 9. FalsaFalsa “Problemă” a“Problemă” a vitaminei Bvitaminei B 1212 a) “Fiziologie” – Baciu Editura Medicală 1971,1977 pag. 255 : “Vitaminele din grupa B provin din cereale (85%) şi unele alimente animale” ; b) “Fiziologie” – Baciu Editura Medicală 1971,1977 pag. 255 : “Vitamina B 12 există în ficat, muşchi, rinichi, albuş de ou, drojdie de bere, pâine integrală” c) “Spirulina” – Ştefan Manea pag. 18 : “Spirulina este un produs extrem de bogat în vitamine. Semnalăm în special cantitatea foarte mare de ciancobalamină (B12)...” (2 ppm) d) “Tratamentul bolilor prin legume fructe şi cereale” – Jean Valnet ed. Ceres 1991 ed. a 8-a pag. 276 : “Vitamina B12 este prezentă în polen” • Argumentul etnic : călugării Tao şi Shaolin etc. a) “Fiziologie” – Baciu Editura Medicală 1971,1977 pag. 255 : “Vitaminele din grupa B provin din cereale (85%) şi unele alimente animale” ; b) “Fiziologie” – Baciu Editura Medicală 1971,1977 pag. 255 : “Vitamina B 12 există în ficat, muşchi, rinichi, albuş de ou, drojdie de bere, pâine integrală” c) “Spirulina” – Ştefan Manea pag. 18 : “Spirulina este un produs extrem de bogat în vitamine. Semnalăm în special cantitatea foarte mare de ciancobalamină (B12)...” (2 ppm) d) “Tratamentul bolilor prin legume fructe şi cereale” – Jean Valnet ed. Ceres 1991 ed. a 8-a pag. 276 : “Vitamina B12 este prezentă în polen” • Argumentul etnic : călugării Tao şi Shaolin etc.
 10. 10. 9)9) PPrin prin putrefacutrefacţia/fermentaţia colonicăţia/fermentaţia colonică rezultă NHrezultă NH33, indol, scatol, putrescină,, indol, scatol, putrescină, cadaverină, histamină...cadaverină, histamină... A)A) În cantitate mare, cu efect iritant laÎn cantitate mare, cu efect iritant la nivelul peretelui colonic, care se vornivelul peretelui colonic, care se vor absorbi şi-n sânge, suprasolicitândabsorbi şi-n sânge, suprasolicitând ficatul pentru inactivare.ficatul pentru inactivare. PredominăPredomină PUTREFACŢIAPUTREFACŢIA V) În cantitate redusă, dar datorităV) În cantitate redusă, dar datorită fibrelor, cea mai mare cantitatefibrelor, cea mai mare cantitate rămâne în colon, eliminându-se larămâne în colon, eliminându-se la exterior.exterior. PredominăPredomină FERMENTAŢIAFERMENTAŢIA
 11. 11. A) Crescut (A) Crescut (>> 24 de ore)24 de ore)A) Crescut (A) Crescut (>> 24 de ore)24 de ore) V) Scăzut (V) Scăzut (16-2016-20 de ore)de ore)V) Scăzut (V) Scăzut (16-2016-20 de ore)de ore)
 12. 12. A) MIC, risc de îngrăşareA) MIC, risc de îngrăşare V) În general MARE,V) În general MARE, fără riscurifără riscuri
 13. 13. A)A) < 7 (acid)< 7 (acid)A)A) < 7 (acid)< 7 (acid) V) > 7 (bazic)V) > 7 (bazic)V) > 7 (bazic)V) > 7 (bazic)
 14. 14. A)A) <<<< 11/3/3 • EfecteEfecte pro- : inflamatoare,pro- : inflamatoare, aterogene, reumatice,aterogene, reumatice, cancerigene, trombotice şicancerigene, trombotice şi vaso-constrictoarevaso-constrictoare A)A) <<<< 11/3/3 • EfecteEfecte pro- : inflamatoare,pro- : inflamatoare, aterogene, reumatice,aterogene, reumatice, cancerigene, trombotice şicancerigene, trombotice şi vaso-constrictoarevaso-constrictoare V)V) >> 1/31/3 • EfecteEfecte anti- : inflamatoare,anti- : inflamatoare, reumatice, aterogene,reumatice, aterogene, cancerigene, trombotice,cancerigene, trombotice, vasodilatatoare...vasodilatatoare... V)V) >> 1/31/3 • EfecteEfecte anti- : inflamatoare,anti- : inflamatoare, reumatice, aterogene,reumatice, aterogene, cancerigene, trombotice,cancerigene, trombotice, vasodilatatoare...vasodilatatoare...
 15. 15. • A) Prezenţi în cantităţi minime înA) Prezenţi în cantităţi minime în unele alimenteunele alimente • Alimentele de origine animalăAlimentele de origine animală necesită AO pentru a fi conservatenecesită AO pentru a fi conservate (se alterează repede în contact cu(se alterează repede în contact cu aerul) şi pentru a fi metabolizate ;aerul) şi pentru a fi metabolizate ; consumă AO organismului =consumă AO organismului =>> generatoare de o sumedenie degeneratoare de o sumedenie de boli cronice şi degenerative (“aleboli cronice şi degenerative (“ale civilizaţiei”), scad imunitatea,civilizaţiei”), scad imunitatea, durata de viaţă şi altereazădurata de viaţă şi alterează calitatea acesteiacalitatea acesteia • A) Prezenţi în cantităţi minime înA) Prezenţi în cantităţi minime în unele alimenteunele alimente • Alimentele de origine animalăAlimentele de origine animală necesită AO pentru a fi conservatenecesită AO pentru a fi conservate (se alterează repede în contact cu(se alterează repede în contact cu aerul) şi pentru a fi metabolizate ;aerul) şi pentru a fi metabolizate ; consumă AO organismului =consumă AO organismului =>> generatoare de o sumedenie degeneratoare de o sumedenie de boli cronice şi degenerative (“aleboli cronice şi degenerative (“ale civilizaţiei”), scad imunitatea,civilizaţiei”), scad imunitatea, durata de viaţă şi altereazădurata de viaţă şi alterează calitatea acesteiacalitatea acesteia • V) Prezenţi în cantităţi importante, sau chiarV) Prezenţi în cantităţi importante, sau chiar enorme în toate alimentele din această clasăenorme în toate alimentele din această clasă • Alimentele de origine vegetală sunt o sursăAlimentele de origine vegetală sunt o sursă excepţională de AO pentru organism (+/- îiexcepţională de AO pentru organism (+/- îi reciclează pe cei endogeni), nu se alterează uşorreciclează pe cei endogeni), nu se alterează uşor în contact cu aerul =în contact cu aerul =>> previn apariţia bolilorprevin apariţia bolilor cronice şi degenerative, cresc imunitatea,cronice şi degenerative, cresc imunitatea, durata şi calitatea vieţiidurata şi calitatea vieţii • Coaja / pieliţa unor fructe şi legume este o sursăCoaja / pieliţa unor fructe şi legume este o sursă majoră de AO : struguri, mere, citrice, prune,majoră de AO : struguri, mere, citrice, prune, tomate...tomate... • V) Prezenţi în cantităţi importante, sau chiarV) Prezenţi în cantităţi importante, sau chiar enorme în toate alimentele din această clasăenorme în toate alimentele din această clasă • Alimentele de origine vegetală sunt o sursăAlimentele de origine vegetală sunt o sursă excepţională de AO pentru organism (+/- îiexcepţională de AO pentru organism (+/- îi reciclează pe cei endogeni), nu se alterează uşorreciclează pe cei endogeni), nu se alterează uşor în contact cu aerul =în contact cu aerul =>> previn apariţia bolilorprevin apariţia bolilor cronice şi degenerative, cresc imunitatea,cronice şi degenerative, cresc imunitatea, durata şi calitatea vieţiidurata şi calitatea vieţii • Coaja / pieliţa unor fructe şi legume este o sursăCoaja / pieliţa unor fructe şi legume este o sursă majoră de AO : struguri, mere, citrice, prune,majoră de AO : struguri, mere, citrice, prune, tomate...tomate...
 16. 16. Re ine i culorile dinţ ţRe ine i culorile dinţ ţ STEAGSTEAGULUL GERGERMANIEIMANIEI atunciatunci când dori i s v alimenta i s n tos !!!ţ ă ă ţ ă ăcând dori i s v alimenta i s n tos !!!ţ ă ă ţ ă ă
 17. 17. A) Există în piele, sânge, plămâni,A) Există în piele, sânge, plămâni, intestine, carnea de porc, sardină,intestine, carnea de porc, sardină, anşoa, ton şi-nanşoa, ton şi-n toate produseletoate produsele lactatelactate A) Există în piele, sânge, plămâni,A) Există în piele, sânge, plămâni, intestine, carnea de porc, sardină,intestine, carnea de porc, sardină, anşoa, ton şi-nanşoa, ton şi-n toate produseletoate produsele lactatelactate VV) NUL.) NUL. Apare doar prinApare doar prin fermentare în murături,fermentare în murături, sau însau în alimentele alteratealimentele alterate VV) NUL.) NUL. Apare doar prinApare doar prin fermentare în murături,fermentare în murături, sau însau în alimentele alteratealimentele alterate
 18. 18. •Este principala substanţă pro- alergică •Creşte secreţia de mucus nazal, lichid lacrimal, salivar şi bronşic •Provoacă prurit, eritem, edeme, erupţie urticariană şi strănuturi în “salve” •Puternic vasodilatator arterial şi arteriolar : poate scădea drastic şi brutal TA, mergând până la colaps cardiovascular (şocul anafilactic) •Accentuează foarte mult permeabilitatea vasculară determinând formarea edemelor •Determină bronhoconstricţie + bronhosecreţie => crize de astm bronşic
 19. 19. •Stimulează intens secreţiaStimulează intens secreţia gastrică acidă cu risc de ulcergastrică acidă cu risc de ulcer gastro-duodenalgastro-duodenal •Intră în patogenia colonuluiIntră în patogenia colonului iritabil, dă tulburări de tranzitiritabil, dă tulburări de tranzit intestinal şi alternanţeintestinal şi alternanţe constipaţie / diareeconstipaţie / diaree •Provoacă crize repetate deProvoacă crize repetate de migrenă, greu suportabilemigrenă, greu suportabile îndeosebi la femeiîndeosebi la femei
 20. 20. Smoothie de banana cu grefa Ingrediente 1 banana 1 grefa 1 portocala blend blend blend blend.
 21. 21. Ingrediente(pentru o portie mare mare:) 1 banana 1 mar 6 smochine uscate 6 prune uscate 4 caise uscate un pumn de nuci scortisoara zeama de la o portocala mica Am pus in robotul de bucatarie jumatate de mar, 2 smochine, prunele uscate, scortisoara si zeama de portocala, am amestecat putin nu trebuie sa fie foarte fin. Am taiat banana feliute, restul de smochine si caisele le-am taiat in 2, , am adaugat nucile si jumatatea de mar taiata mai marunt am amestecat cu "crema" din robot! A iesit delicios.. Salata de fructe uscate cu banana
 22. 22. A) Unele metale grele (Pb, Hg, U, Cd), în special PEŞTELE şi PRODUSELE LACTATE, cu risc de acumulare în organism. Pesticide în cantitate de 7-40 ori mai mare decât a produselor de origine vegetală A) Unele metale grele (Pb, Hg, U, Cd), în special PEŞTELE şi PRODUSELE LACTATE, cu risc de acumulare în organism. Pesticide în cantitate de 7-40 ori mai mare decât a produselor de origine vegetală V) Unele pesticide şi fungicide, dar adesea în cantităţi mult mai reduse decât în produsele de origine animală, ca : DDT, HCH, paration, ecotiopat etc. V) Unele pesticide şi fungicide, dar adesea în cantităţi mult mai reduse decât în produsele de origine animală, ca : DDT, HCH, paration, ecotiopat etc. 16.CONCENTRAREA DE SUBSTANŢE TOXICE16.CONCENTRAREA DE SUBSTANŢE TOXICE
 23. 23. Batoane energizante de ciocolata cu cereale Sunt perfecte pentru micul dejun, te tin satul in decursul zilei, sau ca o gustare si usor de facut. Ingrediente 1 cana orz 1 cana ovaz 1 banana jumatate cana alune macinate fin 100 g caise uscate 50 g stafide maruntite 3 linguri cacao 2 linguri miere 2 lingurite coaja de portocala 2 linguri de zeama de lamaie Mod de preparare Se proceseaza banana, caisele si mierea
 24. 24. • Am pus in caserola o parte din blat le-am taiat in batoane si am dat la congelator, iar cealaltsa parte din aluat am pus in tavita pentru gheata si am facut niste bomboane
 25. 25. Inca un semn bun, unde duc toate astea? Sunt bucuroasa nu ma gandeam dar ma uit in oglinda si ma minunez, si nu imi vine sa cred:), dar e adevarat.Despre ce e vorba? Pai eu e cand ma stiu aveam cosuri p barbie(unde am incercuit in imagine era zona afectata) nu se vede in foto si nu era vizibil tare, dar se vedeau, dar acum nici urma de ele si nu imi vine sa cred, mi-au trecut toate punctele negre.
 26. 26. Acum altceva.Eu de la 16 ani am avut problemele cu menstruatia, am mers pe la o gramada de doctori, am luat tratament cu anticonceptioanale de la 15 ani, aveam chisturi pe ovare, atunci a fost perioada in care mi-am schimbat si corpul si mi-am dat peste cap hormonii din cauza tratamentelor, au urmat o gramada de tratamente pana la varsta de 19 ani cand am zis stop, m-am saturat de pastile si doctori si tot rau ma simt, mi s-a recomandat si operatia dar nu am vrut sa o iau in calcul.Ba aveam de 2 ori pe luna menstruatie ba nu aveam, o data chiar m-a tinut si 3 saptamani menstruatia, atunci am luat tratament cu injectii, 2 pe zi, eram cu moralul la pamant, anyway vorbesc in mare ca problemele mele erau mult mai ample si inca sunt, acum unde vreau sa ajung e ca de cand sunt raw, adica de aproximativ 2 luni nu am avut menstruatie, iar in prima luna in fiecare zi am avut dureri mari de ovare, interesant nu stiu unde duc toate astea, dar de doctor nu vreau sa aud si nici de pastile , acum ori organismul meu incearca sa intre pe un drum normal si lucreaza acolo unde e problema ori nu stiu, astept pentru ca mi-am dat seama ca problemele pe care le-am alimentat timp de 20 de ani nu au cum sa treaca peste noapte sau intr-o luna nu?va tin la curent, peste o luna ma duc sa imi fac analizele si un control medical sa vedem ce mai zic si ovarele, atunci voi afla care e problema, sau poate nu o sa mai fie nici o problema:)
 27. 27. A)A) CrescutăCrescutăA)A) CrescutăCrescută V) ScăzutăV) ScăzutăV) ScăzutăV) Scăzută
 28. 28. Mihaela, este o tanara biochimista de 34 de ani care in urma catorva complicatii de sanatate, a decis ca-si poate schimba cursul normal al vietii prin trasformari majore in dieta zilnica. Ea isi povesteste experienta aici, alaturand poze si retete preferate. Am 34 de ani si sunt o fata de la tara, crescuta la curte pana la varsta de 15 ani, cand am plecat de acasa spre capitala tarii, unde am petrecut urmatorii 10 ani. Fiind un mediu poluat, neaerisit si lipsit de bunatatile imbelsugate de acasa, au inceput sa apara diverse problemele de sanatate. Problemele au aparut si au trecut, de la sine sau cu diverse tratamente medicamentoase pana in primavara anului 2008, cand a inceput sa ma doara rau de tot mijlocul. Am crezut ca e ceva trecator, insa totul s-a prelungit pe o perioada de 6 -7 luni si nu am reusit sa gasesc nici un tratament medicamentos care sa dea rezultate si sa vindece cauza. Cum e vorba din batrani, “cel mai bun doctor esti tu insuti”, asa ca am inceput sa caut pe internet, cea mai la indemana sursa, metode de vindecare. Dupa multa lectura si dovezi, am ajuns la concluzia ca sucurile verzi ma vor ajuta enorm, fiind un bun inceput.
 29. 29. Mi-am luat storcator de fructe si am inceput sa storc legume, frunze comestibile combinate cu fructe. Cel mai adesea am folosit varza, asortandu-o cu diferite fructe si legume pentru un gust incantator. Dupa o luna de baut sucuri in fiecare dimineatza, un regim alimentar putin mai sanatos, luat propolis in fiecare dimineatza, gel de aloe, mers la sala de doua ori pe saptamana, la aerobic, durerile au incetat si m-am simtit foarte bine, plina de viata si energie.
 30. 30. A) DEZECHILIBRAT.A) DEZECHILIBRAT. Pot surveni carenţePot surveni carenţe V) ECHILIBRAT.V) ECHILIBRAT. 18. CON18. CON INUT ÎN PRINCIPIIŢINUT ÎN PRINCIPIIŢ NUTRITIVENUTRITIVE (PROTEINE, GLUCIDE, LIPIDE)(PROTEINE, GLUCIDE, LIPIDE) 18. CON18. CON INUT ÎN PRINCIPIIŢINUT ÎN PRINCIPIIŢ NUTRITIVENUTRITIVE (PROTEINE, GLUCIDE, LIPIDE)(PROTEINE, GLUCIDE, LIPIDE)
 31. 31. Proteine Glucide Lipide Colesterol Fibre Vitamine Minerale CARNEACARNEA Max. 27% NU conţine AG saturaţi + + NU conţine Ceva B1 şi B2 Câteva SOIASOIA 38-40% 10-15% AG nesaturaţi - Conţine Aproape toate Aproape toate
 32. 32. • Proteină completă (având toţi AA şi-ntr-o proporţie optimă pentruProteină completă (având toţi AA şi-ntr-o proporţie optimă pentru absorbţie)absorbţie) • Foarte digerabilăFoarte digerabilă • Nu are efect diuretic ca şi proteina animală pentru Ca, Cu, Zn, Mn,Nu are efect diuretic ca şi proteina animală pentru Ca, Cu, Zn, Mn, Mg, ci favorizează chiar absorbţia acestoraMg, ci favorizează chiar absorbţia acestora • Anti-alergizantă. Preparate pentru sugariAnti-alergizantă. Preparate pentru sugari • Nu suprasolicită rinichiul, ci din contră !Nu suprasolicită rinichiul, ci din contră ! • Determină scăderea colesterolului sanguin, a LDL-C (principalulDetermină scăderea colesterolului sanguin, a LDL-C (principalul responsabil de ateroscleroză)responsabil de ateroscleroză) • Scade absorbţia intestinală a colesterolului şi a acizilor biliariScade absorbţia intestinală a colesterolului şi a acizilor biliari • Amplifică eliminarea colesterolului sanguin pe cale biliarăAmplifică eliminarea colesterolului sanguin pe cale biliară • Tofu din soia conţine 747 mg/100 g produs (Spirulina are 1300 mgTofu din soia conţine 747 mg/100 g produs (Spirulina are 1300 mg %) Triptofan, precursorul Serotoninei (“moleculă de plăcere”) =>%) Triptofan, precursorul Serotoninei (“moleculă de plăcere”) => aliment-medicament ce tratează/previnealiment-medicament ce tratează/previne depresiadepresia (alături de uleiul(alături de uleiul de in, cerealele integrale şi nuci)de in, cerealele integrale şi nuci)
 33. 33. • Cel mai important fixatorde CalciuCel mai important fixatorde Calciu în / din oase (alături de exerciţiul fizic)în / din oase (alături de exerciţiul fizic) • Conferă protecţie vasculară majoră chiar şi la bărbaţiConferă protecţie vasculară majoră chiar şi la bărbaţi • CombatCombat tulbur rile de climacteriuătulbur rile de climacteriuă (există şi capsule cu fitoestrogeni din(există şi capsule cu fitoestrogeni din soia)soia) • Ajută la regularizarea ciclului menstrual şi se opune oricăror manifestăriAjută la regularizarea ciclului menstrual şi se opune oricăror manifestări dismenoreicedismenoreice • Chiar în exces, oferă protecţie împotriva cancerului de sân şi col uterin şi nuChiar în exces, oferă protecţie împotriva cancerului de sân şi col uterin şi nu induc cancer (consumul de 2X/săpt. a minim 100 g soia reduce riscul deinduc cancer (consumul de 2X/săpt. a minim 100 g soia reduce riscul de cancer cu 40%, de 3X/săpt. cu 70%, iar aportul zilnic practic anuleazăcancer cu 40%, de 3X/săpt. cu 70%, iar aportul zilnic practic anulează acest risc !!!)acest risc !!!) • ““Reduc fertilitatea masculină”Reduc fertilitatea masculină”?? = minciună sfruntată (!?!) – vezi China= minciună sfruntată (!?!) – vezi China • CaCanntitatea de fito-estrogeni creşte de câteva ori dacă boabele de soia sunttitatea de fito-estrogeni creşte de câteva ori dacă boabele de soia sunt ţinute la înmuiat (nu mai mult de 48 de ore)ţinute la înmuiat (nu mai mult de 48 de ore) • (Fito-) estrogenii sunt substanţe inductoare enzimatice (hepatice) cu rol în(Fito-) estrogenii sunt substanţe inductoare enzimatice (hepatice) cu rol în detoxifierea organismului, dar nu numai : creşte sinteza antioxidanţilordetoxifierea organismului, dar nu numai : creşte sinteza antioxidanţilor endogeni, a substanţelor necesare corpului etc.endogeni, a substanţelor necesare corpului etc. • Alte surse de fitoestrogeniAlte surse de fitoestrogeni : spirulina, p trunjelul, granulele de polen,ă: spirulina, p trunjelul, granulele de polen,ă semin ele de m rar, grape-fruit-ul ro u,ţ ă şsemin ele de m rar, grape-fruit-ul ro u,ţ ă ş frunzele de papadiefrunzele de papadie
 34. 34. LECITINA = complex fosfolipidic ce stimuleaz metabolismul neuronală 1.Măreşte performanţele intelectuale1.Măreşte performanţele intelectuale 2.Detoxifiant hepatic2.Detoxifiant hepatic 3.Ajută la descompunerea şi arderea grăsimilor3.Ajută la descompunerea şi arderea grăsimilor 4.Scade colesterolul plasmatic şi previne formarea plăcii de4.Scade colesterolul plasmatic şi previne formarea plăcii de ateromaterom 5.Tonic miocardic5.Tonic miocardic 6.Contribuie la menţinerea culorii normale a tegumentelor şi6.Contribuie la menţinerea culorii normale a tegumentelor şi mucoaselormucoaselor
 35. 35. 7.Previne / combate căderea părului7.Previne / combate căderea părului 8.Prezintă proprietăţi antiinflamatorii, scăzând durata, frecvenţa şi8.Prezintă proprietăţi antiinflamatorii, scăzând durata, frecvenţa şi intensitatea durerilorintensitatea durerilor reumatice meteorosensibilereumatice meteorosensibile 9.Uşor efect laxativ şi sedativ9.Uşor efect laxativ şi sedativ 10.Previne balonarea10.Previne balonarea 11.Previne / combate formarea calculilor biliari11.Previne / combate formarea calculilor biliari
 36. 36. •Soia nu conţine colesterolSoia nu conţine colesterol •Furnizează 377 kcal / 100g produsFurnizează 377 kcal / 100g produs •Conţine fibraţiConţine fibraţi •În compoziţia ei găsim aproape toate vitaminele şi mineraleleÎn compoziţia ei găsim aproape toate vitaminele şi mineralele necesare organismului (excepţie vitamina C)necesare organismului (excepţie vitamina C) •Contrar unei opinii larg înrădăcinate, soia conţine vitamina BContrar unei opinii larg înrădăcinate, soia conţine vitamina B1212 •În cancer, GENISTEINA din soia distruge vasele care irigăÎn cancer, GENISTEINA din soia distruge vasele care irigă tumoratumora •Are cel mai echilibrat raport Ca / Mg (260 mg / 242 mg)Are cel mai echilibrat raport Ca / Mg (260 mg / 242 mg) •Fierul (7 mg%) în soia boabe, creşte prin germinare la 45 mg%Fierul (7 mg%) în soia boabe, creşte prin germinare la 45 mg% (după 48 de ore)(după 48 de ore) •Conţine AG omega 6 şi omega 3 într-un raport optim (sub 3)Conţine AG omega 6 şi omega 3 într-un raport optim (sub 3) •Alimentarea zilnică cu leguminoase ameliorează echilibrulAlimentarea zilnică cu leguminoase ameliorează echilibrul glicemic şi lipidicglicemic şi lipidic •Uleiul de soia e o sursă f. bogată de Coenzimă QUleiul de soia e o sursă f. bogată de Coenzimă Q1010. Nu-l. Nu-l recomand pentru că este un ulei preponderent omega 6recomand pentru că este un ulei preponderent omega 6
 37. 37. A) Predomină NaA) Predomină Na > 100 mg%,> 100 mg%, cu efect hipertensor,cu efect hipertensor, excitant, pro-aterosclerotic.excitant, pro-aterosclerotic. A) Predomină NaA) Predomină Na > 100 mg%,> 100 mg%, cu efect hipertensor,cu efect hipertensor, excitant, pro-aterosclerotic.excitant, pro-aterosclerotic. V) Na esteV) Na este < 50 mg%< 50 mg%,, predominând K şi Mg, cupredominând K şi Mg, cu efect relaxant, hipotensorefect relaxant, hipotensor şi anti-ateroscleroticşi anti-aterosclerotic V) Na esteV) Na este < 50 mg%< 50 mg%,, predominând K şi Mg, cupredominând K şi Mg, cu efect relaxant, hipotensorefect relaxant, hipotensor şi anti-ateroscleroticşi anti-aterosclerotic
 38. 38. 20)20) Durata de viaţă a persoanelorDurata de viaţă a persoanelor care folosesc acest tip de alimentaţiecare folosesc acest tip de alimentaţie A) (mai)A) (mai) REDUSĂREDUSĂA) (mai)A) (mai) REDUSĂREDUSĂ V)V) (mai) MARE(mai) MAREV)V) (mai) MARE(mai) MARE
 39. 39. 21)21) StareaStarea de sde săănnătateătate aa persoanelorpersoanelor carecare folosescfolosesc acestacest tip detip de alimentaţiealimentaţie A) (mai) bolnăvicioaseA) (mai) bolnăvicioase V) Mult mai sănătoase
 40. 40. 22)22) Frecvenţa CANCERULUIFrecvenţa CANCERULUI A) CrescutăA) Crescută V)V) Este nuEste nulă la veganilă la vegani
 41. 41. 23)23) Frecvenţa REACŢIILOR ALERGICEFrecvenţa REACŢIILOR ALERGICE A) CrescutăA) Crescută V) ScăzutăV) Scăzută
 42. 42. 25)25) ColoranţiColoranţi A)A) ADĂUGAŢIADĂUGAŢI cu potenţial cancerigen şicu potenţial cancerigen şi cu numeroase altecu numeroase alte efecte adverseefecte adverse ((alergice)alergice) V)V) CONŢINUŢICONŢINUŢI,, cucu efect anti-cancerigenefect anti-cancerigen important,important, dardar fărăfără eefecte adversefecte adverse
 43. 43. 26)26) ProblemaProblema ECOLOGICECOLOGICĂĂ A) O suprafaţă mare deA) O suprafaţă mare de teren produce o cantitateteren produce o cantitate mică de alimente, cu costurimică de alimente, cu costuri ridicate. Poluare şiridicate. Poluare şi deşertificare.deşertificare. V) O suprafaţă mică de terenV) O suprafaţă mică de teren este capabilă să alimentezeeste capabilă să alimenteze multe persoane, cu costuri mici.multe persoane, cu costuri mici. Risc de poluare NUL.Risc de poluare NUL.
 44. 44. 27)27) Costurile alimentaCosturile alimentaţieiţiei A) Adesea mai mici (artificial, prinA) Adesea mai mici (artificial, prin subvenţionarea statului) dar…subvenţionarea statului) dar… V) Adesea mai mari, dar…V) Adesea mai mari, dar…
 45. 45. 28) „Arderea” şi eliminarea proteinelor28) „Arderea” şi eliminarea proteinelor A) Se face preponderent spre acid oxalic şi uricuric (greu eliminabile şi greu solubile în apă) şi mult mai puţin spre uree. Suprasolicitare renală, risc litiazic şi de gută (organismul uman NU posedă urează !) + acidifierea mediului intern V) Se face preponderent spre uree (uşor eliminabilă şi foarte solubilă în apă) şi mai puţin spre acid uric şi oxalic (ştevie, lobodă, măcriş, sfeclă roşie, spanac). Nesolicitare renală la un aport lichidian suficient, fără risc de gută sau litiazic *Problema celei de-a II-a hidroxilări renale a vitaminei D care se face exclusiv în mediu bazic + consecinţele ce decurg de-aici !!!
 46. 46. 2299)) Alte proprietAlte proprietăţiăţi A1) Pro-inflamatorie, favorizând apariţia tuturor bolilor reumatismale, alergice şi degenerative, dând vasoconstricţie, conducând la ateroscleroză şi la formarea de microcheaguri în circulaţia sangvină A2) Carnivorele au dentiţia adaptată pentru sfâşiat şi muşcat, o aciditate gastrică extrem de mare şi un intestin scurt cu evacuare rapidă A3) Dă dependenţă V1) Anti-inflamatoare, desensibilizantă şi vasodilatatoare, opunându-se apariţiei tuturor bolilor reumatismale, alergice şi degenerative, dând şi o protecţie vasculară sigură şi eficientă V2) Omul are dantura adaptată pentru mestecat, o aciditate gastrică medie şi un intestin lung (7-10 m) cu evacuare lentă (cca. 24 de ore) V3) Nu dă dependenţă
 47. 47. Reţineţi că întotdeauna, din punct de vedere chimic,Reţineţi că întotdeauna, din punct de vedere chimic, organismul nostru, în ceea ce priveşte aportul…organismul nostru, în ceea ce priveşte aportul… • Vrea necondiţionatVrea necondiţionat :: - levogir- levogir - cis- cis - bazic- bazic - neoxidat şi neoxidant- neoxidat şi neoxidant • Vrea preferenţialVrea preferenţial :: - (mono-, poli-- (mono-, poli-w3w3) nesaturat) nesaturat - alifatic- alifatic - antioxidant, cât de- antioxidant, cât de puternicputernic
 48. 48. Piramida alimentaţieiPiramida alimentaţiei • Baza alimentaţiei esteBaza alimentaţiei este reprezentată dereprezentată de cerealelecerealele integraleintegrale. Consumaţi-le după. Consumaţi-le după dorinţă (dar totuşi cu precauţie,dorinţă (dar totuşi cu precauţie, nu de alta dar furnizează în jurnu de alta dar furnizează în jur de 250-300 kcal / 100 g produs !)de 250-300 kcal / 100 g produs !) • De-asupra bazei sunt situateDe-asupra bazei sunt situate legumele, fructele şi sucurilelegumele, fructele şi sucurile naturalenaturale. Consumaţi-le într-o. Consumaţi-le într-o cantitate generoasăcantitate generoasă • Apropiindu-ne de vârfApropiindu-ne de vârf se găsescse găsesc produsele lactate, carnea,produsele lactate, carnea, leguminoasele şi nucileleguminoasele şi nucile.. Consumaţi-le cu moderaţieConsumaţi-le cu moderaţie • La vârf se găsescLa vârf se găsesc alimentelealimentele ultrarafinateultrarafinate : uleiurile vegetale,: uleiurile vegetale, grăsimile animale, dulciurilegrăsimile animale, dulciurile concentrate şi sarea. Consumaţi-concentrate şi sarea. Consumaţi- le cât mai rar şi-ntr-o cantitatele cât mai rar şi-ntr-o cantitate cât mai mică !cât mai mică !
 49. 49. ((11) Date importante referitoare la) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Alimentaţia este “medaliatul cu argint” al sistemului de sănătate ; principalul factor de sănătate este exerciţiul fizicexerciţiul fizic • Alimentaţia incorectă, sau / şi greşelile alimentare datorate ignoranţei sau neştiinţei, determină până la 30% dintre cazurile de cancer, indiferent de localizare • “Masa de dimineaţăMasa de dimineaţă mănânc-o singursingur, masa demasa de prânzprânz împarte-o cu prieteniiprietenii, iar masa de searămasa de seară, dă-o duşmanilorduşmanilor” (proverb german). Masa de dimineaţă se depune cel mult 10%, masa de prânz între 30-40%, în vreme ce o cină luată după ora 18, se depune în proporţie de 80-90% ! • Se recomandă minim 5 ore între mese • Ultima masă (de seară), va fi luată, cel târziu la ora 18 • Oricând este posibil, tentaţi să luaţi 2 mese pe zi, regim care este mai sănătos decât 3 mese / zi (recomandarea nu este întotdeauna valabilă ; excepţie pacienţii cu ulcer gastro-duodenal, diabet zaharat etc.) • Alimentele cele mai sănătoase, de regulă se gătesc şi cel mai simplu, necesitând un timp de scurt pentru preparare. Din nefericire, şi reciproca este perfect valabilă !
 50. 50. (2) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Căutaţi să aveţi zilnic o alimentaţie cât mai variatăCăutaţi să aveţi zilnic o alimentaţie cât mai variată • Consumaţi alimente care să aibă preponderent unConsumaţi alimente care să aibă preponderent un indice glicemic sub 70 şi extrem de rar pe cele cuindice glicemic sub 70 şi extrem de rar pe cele cu IGIG > 70> 70 • Consumaţi cât mai rar alimente rafinate (dulciuriConsumaţi cât mai rar alimente rafinate (dulciuri concentrate, biscuiţi, napolitane, paste făinoaseconcentrate, biscuiţi, napolitane, paste făinoase din făină albă, pâine albă, uleiuri etc.)din făină albă, pâine albă, uleiuri etc.) • Folosiţi cât mai multe fructe şi legume proaspeteFolosiţi cât mai multe fructe şi legume proaspete şi sănătoase (minim 4-5 / zi), având culori intenseşi sănătoase (minim 4-5 / zi), având culori intense • Promovaţi în alimentaţia dvs. cotidiană surselePromovaţi în alimentaţia dvs. cotidiană sursele importante de anti-oxidanţi şi bioflavonoideimportante de anti-oxidanţi şi bioflavonoide • Consumaţi zilnic, sau cât de des cu putinţă soia.Consumaţi zilnic, sau cât de des cu putinţă soia. Evitaţi soia modificată genetic ! E cancerigenă !Evitaţi soia modificată genetic ! E cancerigenă ! • Utilizaţi exclusiv uleiul de măsline (w 9) în loculUtilizaţi exclusiv uleiul de măsline (w 9) în locul uleiurilor w 6 (floarea soarelui, porumb, germeniuleiurilor w 6 (floarea soarelui, porumb, germeni de grâu, soia, rapiţă...)de grâu, soia, rapiţă...) • Folosiţi din când în când remarcabilul ulei de inFolosiţi din când în când remarcabilul ulei de in (alimentar !), în cantităţi mici (1-3 linguriţe/zi), în(alimentar !), în cantităţi mici (1-3 linguriţe/zi), în special în alimentaţia copiilorspecial în alimentaţia copiilor • Combateţi cu hotărâre constipaţiaCombateţi cu hotărâre constipaţia ! 90% dintre! 90% dintre persoanele care au, sau vor avea cancer, au fost,persoanele care au, sau vor avea cancer, au fost, sau sunt constipate !!!sau sunt constipate !!!
 51. 51. ((33) Date importante referitoare la) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Masa va fi luată... la masă şi nu în faţaMasa va fi luată... la masă şi nu în faţa televizorului, a ecranului PC, în timp ce factelevizorului, a ecranului PC, în timp ce fac altceva, sau pe ritm de muzică !!!altceva, sau pe ritm de muzică !!! • Recomand evitarea atitudinilor fanatice,Recomand evitarea atitudinilor fanatice, extremiste în ceea ce priveşte alimentaţia.extremiste în ceea ce priveşte alimentaţia. Stabilesc, când sunt invitat la cineva la masă,Stabilesc, când sunt invitat la cineva la masă, întâi de toate relaţii, dar totuşi... până laîntâi de toate relaţii, dar totuşi... până la principii !principii ! • Gustul unui aliment nu va prima şi nici nu va fiGustul unui aliment nu va prima şi nici nu va fi exclusiv în alegerea acestuia, dar totuşi vaexclusiv în alegerea acestuia, dar totuşi va conta ! Primează faptul ca un aliment să fieconta ! Primează faptul ca un aliment să fie sănătos şi apoi voi aplica criteriul gustului !sănătos şi apoi voi aplica criteriul gustului ! Voi mânca întâi cu creierul şi apoi cu papileleVoi mânca întâi cu creierul şi apoi cu papilele gustative. Educaţi-vă gusturi sănătoase,gustative. Educaţi-vă gusturi sănătoase, pentru că altfel sănătatea dvs. va avea drasticpentru că altfel sănătatea dvs. va avea drastic de suferit !de suferit ! • Căutaţi să consumaţi alimente ecologice, fărăCăutaţi să consumaţi alimente ecologice, fără “E”-uri. Se găsesc ceva mai greu, dar merită“E”-uri. Se găsesc ceva mai greu, dar merită din plin efortul de a le căuta şi achiziţiona !din plin efortul de a le căuta şi achiziţiona ! • Evitaţi pâinea albă !!!Evitaţi pâinea albă !!! • Consumaţi alimente bogate în fibre !Consumaţi alimente bogate în fibre ! • Atenţie la “regula celor 3” : zahăr, miere, ulei,Atenţie la “regula celor 3” : zahăr, miere, ulei, seminţe de in, nuci, tărâţeseminţe de in, nuci, tărâţe
 52. 52. ((44) Date importante referitoare la) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Ar fi bine să introduceţi în alimentaţia dvs.Ar fi bine să introduceţi în alimentaţia dvs. cotidianăcotidiană superalimentesuperalimente : lăptişor de matcă,: lăptişor de matcă, polen granule (la nealergici !), spirulină,polen granule (la nealergici !), spirulină, aloe vera, rădăcină de Ginseng, germeni dealoe vera, rădăcină de Ginseng, germeni de cerealecereale • Ar fi bine să consumaţi zilnic cel puţin unAr fi bine să consumaţi zilnic cel puţin un lider cap de serielider cap de serie : spirulină, soia, măr,: spirulină, soia, măr, grapefruit rosugrapefruit rosu, usturoi, secară,, usturoi, secară, nuci,nuci, fragifragi etc.etc. • Alimentele pe care le consumăm trebuie săAlimentele pe care le consumăm trebuie să conţină toate principiile alimentareconţină toate principiile alimentare (proteine, glucide şi lipide), cât şi minerale(proteine, glucide şi lipide), cât şi minerale şi vitamineşi vitamine • Consumaţi preponderent, sau exclusivConsumaţi preponderent, sau exclusiv alimente cu caracter bazic (cele de originealimente cu caracter bazic (cele de origine vegetală şi nerafinate)vegetală şi nerafinate) • Evitaţi alimentele care determină aciditateEvitaţi alimentele care determină aciditate în organism (cele de origine animală,în organism (cele de origine animală, rafinatele, murăturile, băuturilerafinatele, murăturile, băuturile carbogazoasecarbogazoase, o, oţet, alcool...)ţet, alcool...) • Nu “alimentaţie sănătoasă”Nu “alimentaţie sănătoasă” în loc deîn loc de un altun alt principiu de sănătate, ciprincipiu de sănătate, ci alături dealături de acesta !acesta ! Evitaţi guma de mestecatEvitaţi guma de mestecat
 53. 53. ((55) Date importante referitoare la) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Atenţie la numărul de calorii pe care leAtenţie la numărul de calorii pe care le furnizează alimentele ce compun dieta dvs.furnizează alimentele ce compun dieta dvs. !! Adesea (Adesea ( > 50%> 50% din cazuri), consumămdin cazuri), consumăm mult mai mult caloric decât este necesarmult mai mult caloric decât este necesar ==>> obezitateobezitate şi tot cortegiul de boli ceşi tot cortegiul de boli ce decurg de-aici ! Deci, nr. de calorii va fidecurg de-aici ! Deci, nr. de calorii va fi adaptat în funcţie de sex, activitateaadaptat în funcţie de sex, activitatea desfăşurată, greutatea corporală,desfăşurată, greutatea corporală, perioada fiziologică (creştere, sarcină), sauperioada fiziologică (creştere, sarcină), sau patologică (boli cronice, febră etc.)patologică (boli cronice, febră etc.) • Evitaţi recordmenii înEvitaţi recordmenii în colesterolcolesterol (ouă, unt,(ouă, unt, untură, seu, slănină, organe animale) şiuntură, seu, slănină, organe animale) şi acid miristicacid miristic (nucă de cocos, margarină,(nucă de cocos, margarină, brânză grasă, untură, slănină). Aduceţi celbrânză grasă, untură, slănină). Aduceţi cel mult 200 mg / zi de colesterol prinmult 200 mg / zi de colesterol prin alimentaţie (ar fi bine să nu aduceţi delocalimentaţie (ar fi bine să nu aduceţi deloc colesterol prin alimentaţie !)colesterol prin alimentaţie !) • Aveţi grijă să aveţi zilnic un raport w3 / w6Aveţi grijă să aveţi zilnic un raport w3 / w6 >> 11/3/3, cu efecte remarcabile pentru, cu efecte remarcabile pentru sănătatea dvs.sănătatea dvs. • Utilizaţi alimente care pot fi mestecateUtilizaţi alimente care pot fi mestecate (mai) mult(mai) mult ““½ din cantitatea de½ din cantitatea de alimente pe care-o consumăalimente pe care-o consumă oamenii este ca să trăiascăoamenii este ca să trăiască ei, iar cealaltă ½ ca săei, iar cealaltă ½ ca să trăiască… doctorii !!!”trăiască… doctorii !!!”
 54. 54. ((66) Date importante referitoare la) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Evitaţi alimentele care vă provoacă balonări (testaţi-vă toleranţa individuală !), dar şi peEvitaţi alimentele care vă provoacă balonări (testaţi-vă toleranţa individuală !), dar şi pe cele care sunt surse / inductori de Histamină (principala substanţă pro-alergică) :cele care sunt surse / inductori de Histamină (principala substanţă pro-alergică) : produsele lactate, murăturile, alimentele alterate, carnea de porc, cacaoa, arahidele,produsele lactate, murăturile, alimentele alterate, carnea de porc, cacaoa, arahidele, peştele decongelat, ton, sardină, anşoa...peştele decongelat, ton, sardină, anşoa... • Evitaţi carnea roşie şi neagră ; consumaţi eventual carne albă, dar şi aceea într-oEvitaţi carnea roşie şi neagră ; consumaţi eventual carne albă, dar şi aceea într-o cantitate cât mai mică !cantitate cât mai mică ! • La o cantitate dată de alimente de origine animală, asiguraţi-vă că veţi consuma celLa o cantitate dată de alimente de origine animală, asiguraţi-vă că veţi consuma cel puţin o cantitate triplă de alimente de origine vegetală !puţin o cantitate triplă de alimente de origine vegetală ! • Evitaţi “ciugulitul” între mese (fie la TV, fie la meci) ; îngraşă şi strică stomacul !Evitaţi “ciugulitul” între mese (fie la TV, fie la meci) ; îngraşă şi strică stomacul ! • Evitaţi alimentele prea reci sau prea calde ; strică dinţii şi stomacul !Evitaţi alimentele prea reci sau prea calde ; strică dinţii şi stomacul ! • Evitaţi combinaţia legume + fructe la aceeaşi masă ! Produce fermentaţieEvitaţi combinaţia legume + fructe la aceeaşi masă ! Produce fermentaţie • Evitaţi orice asociere dintre următoarele : lactate +/- zahăr +/- ouă. Produc fermentaţieEvitaţi orice asociere dintre următoarele : lactate +/- zahăr +/- ouă. Produc fermentaţie
 55. 55. ((77) Date importante referitoare la) Date importante referitoare la alimentaţiealimentaţie • Evitaţi consunul lichidelor în timpul mesei ! Lichidele vor fi consumate cu minim 20’-30’ înainte de masă şi după minim 90’-120’ după masă ; altfel diluează sucurile digestive şi ajung să fermenteze în stomac • Evitaţi prăjelile, afumăturile, grăsimile alimentare +/- hidrogenate (margarinele), alimentele la grătar. Sunt cancerigene, aterogene şi / sau îngraşă ! • Consumaţi preferabil cât mai multe alimente în stare crudă şi fiartă ! • Evitaţi excitantele şi iritantele ; provoacă iritabilitate şi afectează stomacul • Alimentele nu se răcesc punându-le sare ! Reduceţi cât de mult consumul de sare, fie aveţi, fie nu aveţi probleme cu hipertensiunea arterială !
 56. 56. ((11) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de sănătate :sănătate : exerciţiul fizicexerciţiul fizic • Nu voi pleca dimineaţa pentru a presta oriceNu voi pleca dimineaţa pentru a presta orice activitate, fără a mânca mai întâi (doar cu oactivitate, fără a mânca mai întâi (doar cu o cafea +/- o ţigară !)cafea +/- o ţigară !) • Alimentele consumate vor asigura un optimAlimentele consumate vor asigura un optim energetic şi de principii alimentare, favorabileenergetic şi de principii alimentare, favorabile contracţiei musculare. Nu neglijaţi sursele decontracţiei musculare. Nu neglijaţi sursele de anti-oxidanţi şi cele proteice bazice (soia)anti-oxidanţi şi cele proteice bazice (soia) • Voi consuma alimente care să-mi furnizezeVoi consuma alimente care să-mi furnizeze atât calorii rapide, cât şi lente, într-un raportatât calorii rapide, cât şi lente, într-un raport echilibratechilibrat • Nu voi presta imediat după o masă un efortNu voi presta imediat după o masă un efort fizic intens, ci abia după 2-3 ore după masăfizic intens, ci abia după 2-3 ore după masă • Voi putea însă munci până imediat înainte deVoi putea însă munci până imediat înainte de o nouă masăo nouă masă • Este interzisă stimularea ilicită a creşteriiEste interzisă stimularea ilicită a creşterii musculare printr-o dietă hiper-proteică demusculare printr-o dietă hiper-proteică de origine animală +/- steroizi ! Determinăorigine animală +/- steroizi ! Determină creşterea homocisteinei, distruge inima şicreşterea homocisteinei, distruge inima şi oasele !oasele ! • Spirulină 3-5g/zi + Coenzima QSpirulină 3-5g/zi + Coenzima Q1010 30-60 mg / zi +30-60 mg / zi + un regim alimentar echilibrat, determinăun regim alimentar echilibrat, determină creşterea performanţelor fizicecreşterea performanţelor fizice
 57. 57. ((22) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de sănătate :sănătate : consumul de lichideconsumul de lichide • Evitaţi consunul apei în timpul mesei ! Apa va fi consumată cu minim 20’-30’Evitaţi consunul apei în timpul mesei ! Apa va fi consumată cu minim 20’-30’ înainte de masă şi după minim 90’-120’ după masă ; altfel diluează sucurileînainte de masă şi după minim 90’-120’ după masă ; altfel diluează sucurile digestive şi ajunge să fermenteze în stomacdigestive şi ajunge să fermenteze în stomac • Nu folosiţi băuturi carbogazoase (numite eronat în unele ţări “ape minerale”),Nu folosiţi băuturi carbogazoase (numite eronat în unele ţări “ape minerale”), sau / şi băuturi carbogazoasesau / şi băuturi carbogazoase • Nu consumaţi băuturi / alimente cafeinice (cafea, -cola, cacao, ciocolată, ceaiNu consumaţi băuturi / alimente cafeinice (cafea, -cola, cacao, ciocolată, ceai verde sau rusesc)verde sau rusesc) • Evitaţi consumul alimentelor prea reci sau prea caldeEvitaţi consumul alimentelor prea reci sau prea calde • Evitaţi consumul de alcoolEvitaţi consumul de alcool
 58. 58. ((33) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de sănătate :sănătate : odihnaodihna • Ultima masă (cina) va fi luată cu minim 4 ore înainte de culcare, altfelUltima masă (cina) va fi luată cu minim 4 ore înainte de culcare, altfel somnul va fi neodihnitor, iar dimineaţa mă voi trezi fără poftă de mâncaresomnul va fi neodihnitor, iar dimineaţa mă voi trezi fără poftă de mâncare • Nu voi “ronţăi” ceva în timp ce privesc la TV, calculator, citesc, meci, sau unNu voi “ronţăi” ceva în timp ce privesc la TV, calculator, citesc, meci, sau un anumit hobby. Risc drastic de îngrăşare !anumit hobby. Risc drastic de îngrăşare ! • Nu voi mânca în timpul timpul nopţiiNu voi mânca în timpul timpul nopţii • Iritantele +/- excitantele perturbă somnul, provocând agitaţie, nelinişte,Iritantele +/- excitantele perturbă somnul, provocând agitaţie, nelinişte, iritabilitate / coşmaruri, insomnieiritabilitate / coşmaruri, insomnie
 59. 59. (4) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de sănătate : cumpătareacumpătarea • Alimentele vor fi consumate cât trebuie,Alimentele vor fi consumate cât trebuie, cantitativ şi calitativ, într-un timp suficient, nucantitativ şi calitativ, într-un timp suficient, nu ultrarapid (dar nici nu adorm la masă !)ultrarapid (dar nici nu adorm la masă !) • Masa de dimineaţă va fi o regulă, iar masa deMasa de dimineaţă va fi o regulă, iar masa de seară, o excepţieseară, o excepţie • Excesele alimentare în orice sens sunt extremExcesele alimentare în orice sens sunt extrem de dăunătoare (excesul provoacă obezitate,de dăunătoare (excesul provoacă obezitate, în vreme ce deficitul determinăîn vreme ce deficitul determină subponderabilitate)subponderabilitate) • O persoană cumpătată ţine la propria-iO persoană cumpătată ţine la propria-i sănătate şi nu se lasă condus de gusturi, sausănătate şi nu se lasă condus de gusturi, sau de pofte, evitând excesele. Mănânc cude pofte, evitând excesele. Mănânc cu creierul şi nu cu papilele gustative !creierul şi nu cu papilele gustative ! • Abuzul alimentar (îmbuibarea) esteAbuzul alimentar (îmbuibarea) este echivalent cu beţiaechivalent cu beţia • Există situaţii de excepţie, când sunt necesareExistă situaţii de excepţie, când sunt necesare mese mai multe, mai dese şi mai redusemese mai multe, mai dese şi mai reduse cantitativ (diabet zaharat, ulcer gastro-cantitativ (diabet zaharat, ulcer gastro- duodenal etc.)duodenal etc.)
 60. 60. ((55) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de) Corelaţii dintre alimentaţie şi alte principii de sănătate :sănătate : credinţa în Dumnezeucredinţa în Dumnezeu • Masa va fi luată într-oMasa va fi luată într-o atitudine mulţumitoare,atitudine mulţumitoare, pentru ceea ce mi-a datpentru ceea ce mi-a dat DumnezeuDumnezeu • Atmosferă de linişte şi paceAtmosferă de linişte şi pace sufleteascăsufletească • Cer binecuvântarea ceruluiCer binecuvântarea cerului asupra bucatelor de pe masaasupra bucatelor de pe masa meamea • Voi alege spre binele meu, ceVoi alege spre binele meu, ce I-ar place şi lui Isus (pentru căI-ar place şi lui Isus (pentru că El a proiectat un anumit tip deEl a proiectat un anumit tip de alimente pentru sănătateaalimente pentru sănătatea mea)mea) • Nu voi folosi “alimente” careNu voi folosi “alimente” care doar să-mi aţâţe simţurile şidoar să-mi aţâţe simţurile şi nimic mai mult !nimic mai mult !
 61. 61. ProverbProverbee :: “Dacă vrei să fii puternic cum e boul, mănâncă ce mănâncă boul, dar… nu-l mânca pe bou !” “Fiecare dintre noi ne săpăm groapa, folosind lingura, furculiţa şi cuţitul” ……în loc de concluziiîn loc de concluzii ::
 62. 62. Dr. Lucian MarinDr. Lucian Marin văvă mulmulţumeşte pentru atenţie şi văţumeşte pentru atenţie şi vă doreşte multă sănătate !!!doreşte multă sănătate !!!

×