Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsf,spa(cat)

420 views

Published on

presencació hotelsalesforce

Published in: Business, Lifestyle, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsf,spa(cat)

 1. 1. Luis López Tel. 654560308luislopez@hotelsalesforce.es
 2. 2. • Serveis dexternalització daccions comercials – Visites comercials a agències de viatges, empreses i CCI. – Contractació i manteniment de majoristes, IDSs, Agències on line i nous canals. – Chanel Management i Revenue Management. – Gestió i representació a presentacions i fires. – Eines pròpies de comercialització.• Consultoria i formació – Gestió. – Atenció al client – Diseny i implementació de procediments (“Q”)
 3. 3. Ofertesexclusivesper l’úsd’agents deviatges iprescriptorsturístics
 4. 4. Els agents de viatges venen més elsproductes que millor coneixen.Per això hem creat la plataformasoloparaAgentes.comDes de la que es distribueixen ofertesque atreuen la seva atenció i elspermeten disfrutar i conèixer elsproductes que venen.
 5. 5. Disposem d´una extensa base dedades d’agents, responsables deviatges d’empreses, organitzadorsd’events i gestors de col.lectius.N´hi a prou amb registrar-se perinsertar les teves ofertes asoloparaagentes.com.
 6. 6. soloparaAgentes.comés una plataformaautogestionable, uncop registrat potsinsertar tu mateix lesofertes omplint unformulari i afegint finsa 5 fotos per oferta.
 7. 7. Si tens interés que els agents de viatges coneguin elteu producte, podem fer-los arribar les tevaspropostes a través de la nostra web i de la seva llistade subscripció.
 8. 8. Si els agents utilitzanles ofertes:Els pagaments i lesreserves es realizarande forma directa.No perdis l´oportunitatd´influir en els queinflueixen en lesdecisions de compradels teus clients.
 9. 9. Si els agents no aprofiten les ofertes:Hauràs aconseguit que la seva atencióes detingui en les teves propostes.
 10. 10. Disenya ofertes atractives, ajusta el marge de benefici iles farem arribar als agents de viatges, ells t’ajudaran avendre.
 11. 11. Ofertes privades per a col.lectius
 12. 12. hsfClub distribueix ofertes d’oci amb tarifesconfidencials a col.lectius i empreses a través dels seus propis canals de comunicació.
 13. 13. Distribució a través de la seva plataformapersonalitzada per cada un dels col.lectius
 14. 14. Distribució percorreu electrónic des deldepartament de comunicació o de rrhh del col.lectiu o empresa.
 15. 15. Distribució mitjançantinsercions en publicacions internes, botlletins o posters
 16. 16. Plataforma d´accés privat
 17. 17. Selecciódofertesdinterésper alcol.lectiu
 18. 18. Informacióampliada decadascunade lesofertes
 19. 19. Canaldinformaciói reservadirecte amblestabliment
 20. 20. Avantatges pels membres dels col.lectius• Accés a tarifes confidencials.• Ofertes d’última hora.• Cuidadosa selecció de productes.• Descomptes de grups.• Millor preu garantit.
 21. 21. Avantatge per l’empresa o col·lectiu• Reforça el sentiment de pertànyer a un grup.• Ofereix avantatges socials.• Demostra interès pels membres del col.lectiu.• Proporciona condicions especials: Gratuïtats Condicions especials per reunions i incentius
 22. 22. Avantatges per l’ofertant (1)• Incentiva la compra dels productes• Aconsegueix clients directes• Converteix gran part de les comissions en descomtes i beneficis pels seus clients• Dirigeix les seves ofertes a tot tipus de col.lectius personalizant-les i adaptant-les a cada grup.
 23. 23. Avantatges per l’ofertant (2)• Ensenya el seu producte davant de treballadors de grans empreses, obrint així la possibilitat de captar reunions de treball i incentius.• Oferta preus que només veuen els treballadors dels col.lectius.• Pot canalitzar ofertes d’última hora arribant ràpidament a un gran número de clients potencials.
 24. 24. soloparaagentes.com i hsfClub son ideesde hotelSalesforce, propostes deoutsourcing comercial per a la indústriaturística…… Tenim més!!!!!! Consulta´ns Luis López tel. 654560308

×