Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEMINAR PROFESIONAL

2,397 views

Published on

Program

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SEMINAR PROFESIONAL

  1. 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Filiala Biblioteci de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, http://libruniv.usarb.md SEMINAR PROFESIONAL Vineri, 16 decembrie 2016 Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi). Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi. PROGRAM 09.45- 10.30 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut - Ana PLĂMADEALĂ, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova - Mariana HARJEVSCHI, dr., preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” 10.30 – 12.30 Discursuri. Comunicări Diseminare: - Conferinţa naţională ABRM Bibliotecile dezvoltă comunitățile şi Adunarea Generală, 8 noiembrie 2016: Conferința satelit Deschidere și Credibilitate. Secțiunea Biblioteci Universitare şi Specializate. Lina MIHALUŢA, director adjunct, vicepreședinte ABRM, coordonarea Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate, Secțiunii Dezvoltarea, prezervarea și conservarea colecțiilor, Secțiunii Catalogare, clasificare indexare și bibliografie - Conferinţă satelit pentru bibliotecarii şcolari Bibliotecile şcolare pentru viitor: schimbare, modernizare, competenţe în dezvoltare Elena COCIURCA, metodist OLSDÎ Soroca, membrul Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate - Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci „Implicarea Bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiectivelor Globale 2030”. - Declaraţie privind implicarea bibliotecarilor în promovarea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) 2030. Bibliotecile şi Agenda ONU 2030.
  2. 2. Lina MIHALUŢA, director adjunct, secretar Filiala BIN ABRM - Calendarul datelor remarcabile – 2017. Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări info-bibliotecare - Expoziţiile tematice on-line - suport de cunoaştere şi instruire pentru mediul şcolar. Ala LÎSÎI, bibliotecar principal ,serviciul Comunicarea colecţiilor - Programul de activitate al Filialei BIN - Biblioteci de Învăţământ din Nord ABRM pentru anul 2017. - Raport de activitate al Filialei BIN - Biblioteci de Învăţământ din Nord ABRM în anul 2016. Elena STRATAN, şef serviciu, Mihaela STAVER, bibliotecar principal Serviciul Cercetare.Asistenţa de specialitate - Rapoarte statistice în Google Drive prezentate de către specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare: conexiune şi corectitudine. Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea - NOMENCLATOR-CADRU al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară. Ciclul IV. Comunicarea resurselor informaţionale Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor - Bibliotecarii şcolari, de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii în presă şi on-line în anul 2015- 2016: bibliografie Marina MAGHER, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor - Surse de informare electronice în sprijinul bibliotecarilor din învăţământul general şi profesional tehnic Olga DASCAL, bibliotecar principal, Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca 12.30 – 13.00 Pauză de cafea 13.00 – 14.00 Chestiuni de organizare. Socializare. Înmânarea certificatelor de participare. - Distribuirea formularului Forma 6-c - Raport de activitate a bibliotecii în anul 2016 - Actualizarea bazei de date a membrilor ABRM, inclusiv Filiala BIN - Cotizaţii ABRM 2015-2017 Lina MIHALUŢA, director adjunct Echipa de organizare: Ana PLĂMĂDEALĂ, consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare - ana.plamadeala@edu.md Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică USARB - elena.harconita@mail.ru Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.com Mihaela STAVER, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate – staver.mihaela@gmail.com Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi activităţi în reţea - prian.tatyana@gmail.com Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorială - sciobanu64@gmail.com

×