SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16/12/51 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร [email_address] บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล
ABI/Inform ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3 ,500 ชื่อเรื่อง รวมถึง The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles และดุษฎีนิพนธ์  (Dissertations)  และวิทยานิพนธ์  (Theses) สาขาบริหารธุรกิจที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) อีก 18,000  ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก  ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น Content
ฐานข้อมูล  ABI/INFORM มีการแบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline Content
ABI/Inform Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 2 ,500 ชื่อเรื่องจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,700 รายชื่อ และให้เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน Content
ABI/Inform Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลประเภทข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหลักๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง ปิโตรเคมี และอื่นๆ สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,125 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Candy Industry , Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D Content
ABI/Inform Dateline ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาคทางบริหารธุรกิจที่หาได้ยากเข้าไว้ พร้อมด้วยข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทท้องถิ่น บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิ่น  เป็นต้น ตัวอย่างวารสาร เช่น : Crain’s Chicago Business , Business Journal- C entral New York , Smart Business Pittsburgh , Sacramento Business Journal , Texas Business Review Content
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Table of Contents
Databases Selected เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Continue
1. ใส่คำค้น 2. ระบุระยะเวลา 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 5. คลิกปุ่ม Search 5 3 1 4 2 Basic Search
1 . ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Look up publications 2. ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุเขตข้อมูล 5. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 6. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. เลือกประเภทบทความ 1 2 3 4 5 6 Basic Search: More Search Options
2. ระบุเขตข้อมูล 1. ใส่คำค้น 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search 6 5 1 3 2 Advanced Search 4
Advanced Search ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น เช่น ค้นหาจากหัวเรื่อง (subjects) โดยคลิกที่ Look up subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
1. ใส่หัวเรื่องที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3. คลิก Find Term 4. คลิก View เพื่อดูบทความ 5. คลิก  Narrow เพื่อดูหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3 1 2 4 5 Topic Guide
1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ 3 2 1 Topic Guide
1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. คลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ  4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ 2 3 1 4 Publication Search
1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ 3. หรือ เลือกดูจากเล่มและฉบับที่ต้องการ 3 Publication Search 1 2
1. จำนวนผลลัพธ์ที่พบ  2. คลิกประเภทของเอกสาร 3. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์  4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูเอกสาร 5. หรือ เลือกรูปแบบแสดงเอกสารฉบับเต็ม 6. คลิกที่ Refine Search เพื่อปรับปรุงการสืบค้น 4 1 3 Search Results 6 5 2
พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search
1. สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก  URL หรือต้องการอ้างอิงเอกสารรายการนี้  (Cite this) 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม หรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject  เดียวกัน เป็นต้น 2 3 Document View 1
2 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ Marked List 1
คลิกเลือก  Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้ My Research
1 2 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download Create your bibliography 3
1 2 3 6 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2 . เลือกรูปแบบข้อมูล 3 . เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่ง 5. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 6 . คลิก Send Email 4. ระบุ Email address ที่จะจัดส่ง Email marked documents 4 5
คลิกเลือกรูปแบบในการ  Export Export citations
คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit  เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page
1. คลิกที่ File 2. คลิก Save Page as 1 Create a web page : Download 2
1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email 2. คลิก Send Email 2 Create a web page : Email 1
1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update 2 Create a web page : Edit 1
1 1. คลิก Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set Up Alert 2
 

More Related Content

What's hot (10)

Iel
IelIel
Iel
 
Iel 2014
Iel 2014Iel 2014
Iel 2014
 
Projectmuse
ProjectmuseProjectmuse
Projectmuse
 
Abi inform complete 2014
Abi inform complete 2014Abi inform complete 2014
Abi inform complete 2014
 
Web of science 2014
Web of science 2014Web of science 2014
Web of science 2014
 
งานประชุม
งานประชุมงานประชุม
งานประชุม
 
Acm digital library 2014
Acm digital library 2014Acm digital library 2014
Acm digital library 2014
 
Endnote X4
Endnote X4Endnote X4
Endnote X4
 
Iel
IelIel
Iel
 
คู่มือ EndnoteX5
คู่มือ EndnoteX5 คู่มือ EndnoteX5
คู่มือ EndnoteX5
 

Viewers also liked

Niyogi books catalogue march 2012[1]
Niyogi books catalogue march 2012[1]Niyogi books catalogue march 2012[1]
Niyogi books catalogue march 2012[1]Niyogi Books
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Rietz Wiguna
 
Sintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppingan
Sintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppinganSintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppingan
Sintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppinganGetstar Zsky
 
Windows Design Language - Metro Style ( for the WP8 Course )
Windows Design Language -Metro Style ( for the WP8 Course )Windows Design Language -Metro Style ( for the WP8 Course )
Windows Design Language - Metro Style ( for the WP8 Course )Khalil Saleem
 
من نفس عن مؤمن كربة
من نفس عن مؤمن كربةمن نفس عن مؤمن كربة
من نفس عن مؤمن كربةamani166
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1jb87areiza
 
Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013
Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013
Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013konzulatNYC
 
Monasteri benedettini
Monasteri benedettiniMonasteri benedettini
Monasteri benedettinimarco anselmi
 
Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...
Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...
Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...South Asia Fast Track
 
Rubber Republic - Space camping!
Rubber Republic - Space camping!Rubber Republic - Space camping!
Rubber Republic - Space camping!Melanie Peck
 
закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014
закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014
закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014Vladimir Razbegaev
 
Ventum Presentación
Ventum PresentaciónVentum Presentación
Ventum Presentaciónventum01
 
Conrad Quilty-Harper newsrw presentation
Conrad Quilty-Harper newsrw presentationConrad Quilty-Harper newsrw presentation
Conrad Quilty-Harper newsrw presentationrachelmcathy
 

Viewers also liked (20)

Niyogi books catalogue march 2012[1]
Niyogi books catalogue march 2012[1]Niyogi books catalogue march 2012[1]
Niyogi books catalogue march 2012[1]
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 
2015 2016 elections in africa
2015 2016 elections in africa2015 2016 elections in africa
2015 2016 elections in africa
 
Sintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppingan
Sintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppinganSintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppingan
Sintesis TiO2 melalui metoda sol gel dan pendoppingan
 
Dpa
DpaDpa
Dpa
 
Athens government
Athens governmentAthens government
Athens government
 
Windows Design Language - Metro Style ( for the WP8 Course )
Windows Design Language -Metro Style ( for the WP8 Course )Windows Design Language -Metro Style ( for the WP8 Course )
Windows Design Language - Metro Style ( for the WP8 Course )
 
من نفس عن مؤمن كربة
من نفس عن مؤمن كربةمن نفس عن مؤمن كربة
من نفس عن مؤمن كربة
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Узбекистан
УзбекистанУзбекистан
Узбекистан
 
Sixth sense technology
Sixth sense technologySixth sense technology
Sixth sense technology
 
Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013
Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013
Konzulárne dni v Manchestri 11.-12. októbra_2013
 
Gan gift
Gan giftGan gift
Gan gift
 
Monasteri benedettini
Monasteri benedettiniMonasteri benedettini
Monasteri benedettini
 
Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...
Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...
Sourajit Aiyer - Financial Planning Standards Board Journal - Transition to F...
 
Rubber Republic - Space camping!
Rubber Republic - Space camping!Rubber Republic - Space camping!
Rubber Republic - Space camping!
 
закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014
закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014
закон о пдн_последние_изменения_разбегаев_в_авг_2014
 
Working title
Working titleWorking title
Working title
 
Ventum Presentación
Ventum PresentaciónVentum Presentación
Ventum Presentación
 
Conrad Quilty-Harper newsrw presentation
Conrad Quilty-Harper newsrw presentationConrad Quilty-Harper newsrw presentation
Conrad Quilty-Harper newsrw presentation
 

Similar to Abi inform (20)

Springer link[1]
Springer link[1]Springer link[1]
Springer link[1]
 
Springer link
Springer linkSpringer link
Springer link
 
Springer link
Springer linkSpringer link
Springer link
 
Springer link
Springer linkSpringer link
Springer link
 
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORM
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORMแนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORM
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORM
 
Abi inform complete 2014
Abi inform complete 2014Abi inform complete 2014
Abi inform complete 2014
 
Pqdt
PqdtPqdt
Pqdt
 
Iel
IelIel
Iel
 
Iel
IelIel
Iel
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4
คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4
คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4
 
End notex4
End notex4End notex4
End notex4
 
การสะกดคำ
การสะกดคำการสะกดคำ
การสะกดคำ
 
การสะกดคำ
การสะกดคำการสะกดคำ
การสะกดคำ
 
การสะกดคำ
การสะกดคำการสะกดคำ
การสะกดคำ
 
Science direc new
Science direc newScience direc new
Science direc new
 
ScienceDirect...New
ScienceDirect...NewScienceDirect...New
ScienceDirect...New
 
Science direc new
Science direc newScience direc new
Science direc new
 
Science direc new
Science direc newScience direc new
Science direc new
 
ScienceDirect New
ScienceDirect NewScienceDirect New
ScienceDirect New
 
Science direc new
Science direc newScience direc new
Science direc new
 

Abi inform

 • 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16/12/51 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร [email_address] บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล
 • 2. ABI/Inform ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3 ,500 ชื่อเรื่อง รวมถึง The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารธุรกิจที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) อีก 18,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น Content
 • 3. ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline Content
 • 4. ABI/Inform Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 2 ,500 ชื่อเรื่องจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,700 รายชื่อ และให้เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน Content
 • 5. ABI/Inform Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลประเภทข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหลักๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง ปิโตรเคมี และอื่นๆ สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,125 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Candy Industry , Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D Content
 • 6. ABI/Inform Dateline ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาคทางบริหารธุรกิจที่หาได้ยากเข้าไว้ พร้อมด้วยข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทท้องถิ่น บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิ่น เป็นต้น ตัวอย่างวารสาร เช่น : Crain’s Chicago Business , Business Journal- C entral New York , Smart Business Pittsburgh , Sacramento Business Journal , Texas Business Review Content
 • 7.
 • 9. 1. ใส่คำค้น 2. ระบุระยะเวลา 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 5. คลิกปุ่ม Search 5 3 1 4 2 Basic Search
 • 10. 1 . ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Look up publications 2. ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุเขตข้อมูล 5. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 6. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. เลือกประเภทบทความ 1 2 3 4 5 6 Basic Search: More Search Options
 • 11. 2. ระบุเขตข้อมูล 1. ใส่คำค้น 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search 6 5 1 3 2 Advanced Search 4
 • 12. Advanced Search ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น เช่น ค้นหาจากหัวเรื่อง (subjects) โดยคลิกที่ Look up subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
 • 13. 1. ใส่หัวเรื่องที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3. คลิก Find Term 4. คลิก View เพื่อดูบทความ 5. คลิก Narrow เพื่อดูหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3 1 2 4 5 Topic Guide
 • 14. 1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ 3 2 1 Topic Guide
 • 15. 1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. คลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ 2 3 1 4 Publication Search
 • 16. 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ 3. หรือ เลือกดูจากเล่มและฉบับที่ต้องการ 3 Publication Search 1 2
 • 17. 1. จำนวนผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกประเภทของเอกสาร 3. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูเอกสาร 5. หรือ เลือกรูปแบบแสดงเอกสารฉบับเต็ม 6. คลิกที่ Refine Search เพื่อปรับปรุงการสืบค้น 4 1 3 Search Results 6 5 2
 • 19. 1. สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL หรือต้องการอ้างอิงเอกสารรายการนี้ (Cite this) 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม หรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น 2 3 Document View 1
 • 20. 2 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ Marked List 1
 • 21. คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้ My Research
 • 22. 1 2 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download Create your bibliography 3
 • 23. 1 2 3 6 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2 . เลือกรูปแบบข้อมูล 3 . เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่ง 5. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 6 . คลิก Send Email 4. ระบุ Email address ที่จะจัดส่ง Email marked documents 4 5
 • 25. คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page
 • 26. 1. คลิกที่ File 2. คลิก Save Page as 1 Create a web page : Download 2
 • 27. 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email 2. คลิก Send Email 2 Create a web page : Email 1
 • 28. 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update 2 Create a web page : Edit 1
 • 29. 1 1. คลิก Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set Up Alert 2
 • 30.