คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4

1,811 views

Published on

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
610
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNoteX4

 1. 1. ปรับปรุงล่าสุด 31 /01/54 โดย ... ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ [email_address] แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 2. 2. EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) EndNote สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว ( Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป Introduction
 3. 3. <ul><li>จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote </li></ul><ul><li>สามารถสร้าง Library ได้ไม่จำกัดจำนวน และ แต่ละ Library สามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน </li></ul><ul><li>มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 4,5 00 รูปแบบ </li></ul><ul><li>สามารถสร้าง Group Set ได้สูงสุด 500 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด </li></ul><ul><li>สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 500 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด </li></ul><ul><li>สามารถถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF (Importing PDF Files) </li></ul>Introduction
 4. 4. <ul><li>สามารถค้นหาไฟล์เอกสารฉบับเต็มของเอกสารได้ โดยทำการค้นหาจาก ISI Web of Knowledge Full Text Links , EndNote Web Services, DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut และ OpenURL </li></ul><ul><li>สามารถสร้างบรรณานุกรมให้กับเอกสารในแต่ละบท พร้อมทั้งสร้างเอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายเอกสารให้ด้วย </li></ul><ul><li>สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป Microsoft Word for Windows 2003, 2007 และ 2010, OpenOffice.org Writer </li></ul><ul><li>ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista และ 7 </li></ul>Introduction
 5. 5. คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program Start EndNote Program
 6. 6. 1. เลือกที่ Create a new library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพื่อเลือกห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว Create a new library 1
 7. 7. 2. เลือกสถานที่จัดเก็บห้องสมุด 3. ระบุชื่อห้องสมุด แล้วคลิก Save 2 3 Create a new library
 8. 8. EndNote Library
 9. 9. Add References to EndNote library 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง ( Entering a References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 Direct Export เป็นการถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง 2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนำมาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม 2.3 Importing PDF Files to Create New References เป็นการถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF เข้าสู่ EndNote 2. 4 Searching an Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง
 10. 10. Entering a References
 11. 11. 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference 1 Entering a References
 12. 12. 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type 2 Entering a References
 13. 13. 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล 3 Entering a References
 14. 14. 1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure 1 Attach Figure
 15. 15. 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ 2 Attach Figure
 16. 16. 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ 3 Attach Figure
 17. 17. 4 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption Attach Figure
 18. 18. Attach Other File 1 1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File
 19. 19. 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ PDF 2 Attach Other File
 20. 20. Attach Other File
 21. 21. Quick Edit สามารถคลิกที่ Quick Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการได้ทันที
 22. 22. Bibliographic Styles
 23. 23. 1. เลือกเปลี่ยนรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ Select Another Style 1 Bibliographic Style
 24. 24. 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose 2 Bibliographic Style
 25. 25. Direct Export
 26. 26. Direct Export 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export 1
 27. 27. 3 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote… Direct Export
 28. 28. ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในทันที Direct Export
 29. 29. Importing Reference Data into EndNote
 30. 30. Importing Reference Data 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export 1
 31. 31. 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote 3 Importing Reference Data
 32. 32. 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 5 . เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) Importing Reference Data 4 5
 33. 33. 6 6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import - File Importing Reference Data
 34. 34. 7. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ Choose จากนั้นเลือก Filter หรือ รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะถ่ายโอน ( Import Option) ถ้าไม่พบ Filter ที่ต้องการ ให้คลิกที่ Other Filters 7 Importing Reference Data
 35. 35. 8. เลือก Filter ที่ต้องการและคลิก Choose Importing Reference Data 8
 36. 36. 9 9. คลิกที่ Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล Importing Reference Data
 37. 37. Importing PDF Files to Create New References
 38. 38. Importing PDF Files 1 1 . คลิกที่ File แล้วเลือก Import - File
 39. 39. Importing PDF Files 2 . คลิกที่ Choose เพื่อเลือกไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ( Full Text) ที่ต้องการถ่ายโอนจากนั้นในส่วน Import Option เลือก Filter ชื่อ PDF แล้วคลิก Import 2
 40. 40. Importing PDF Files
 41. 41. Searching Online Databases
 42. 42. Searching Online Databases 2 1. คลิกที่ Online Search Mode 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่สืบค้น หรือ คลิกที่ More เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลอื่นๆ 1
 43. 43. 3. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search 3 Searching Online Databases
 44. 44. 4 4. เลือกระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก OK Searching Online Databases
 45. 45. 5. จากรายการผลลัพธ์ที่ได้ ให้เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บไว้ในห้องสมุด 5 Searching Online Databases
 46. 46. 6. คลิกที่ References เลือก Copy References To และเลือกห้องสมุดที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล 6 Searching Online Databases
 47. 47. Create Custom Group
 48. 48. Create Custom Group 2 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล 2. คลิกที่ Groups เลือก Add References To เลือก Create Custom Group 1
 49. 49. 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลย่อยที่ต้องการ 3 Create Custom Group
 50. 50. Create Smart Group
 51. 51. Create Smart Group Create Smart Group การจัดกลุ่มรายการอ้างอิงโดยใช้การสืบค้น 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group 1
 52. 52. 2. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูล Smart Group Name ที่ต้องการ 3. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create 2 3 Create Smart Group
 53. 53. รายการบรรณานุกรมที่ได้จากการสืบค้น Create Smart Group
 54. 54. Create Group Set
 55. 55. Create Group Set 1 1. คลิกที่ Groups เลือก Create Group Set
 56. 56. 2 2 . ระบุชื่อ Group Set ที่ต้องการ Create Group Set
 57. 57. Find Full Text
 58. 58. Find Full Text 1 1. เลือกรายการอ้างอิง 2. คลิกที่ References เลือก Find Full Text 2
 59. 59. ผลของการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม จะแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. Found PDF พบไฟล์เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF 2. Found URL พบ URL Link ของเอกสารต้นฉบับนั้น Find Full Text
 60. 60. Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries
 61. 61. Transferring References 1 1. ในส่วนของ EndNote Web คลิกเลือก configure 2. ระบุ E-mail และ Password ที่ใช้งานใน EndNote Web แล้วคลิก OK 2
 62. 62. 3 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web 5. คลิก Transfer 5 Transferring References 4
 63. 63. 6 6. คลิก OK เพื่อยืนยันการถ่ายโอนข้อมูล Transferring References
 64. 64. Using EndNote While Writing a Paper With Microsoft Word
 65. 65. 1. ใน Word คลิกแถบ EndNote X4 – Insert Citation- Find Citation 1 Cite While You Write
 66. 66. 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Find 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 4. คลิก Insert 2 3 4 Cite While You Write
 67. 67. Cite While You Write
 68. 68. 1. คลิกที่ Edit & Manage Citation Edit & Manage Citation 1
 69. 69. <ul><li>2. คลิกที่ Edit Reference ในรายการที่ต้องการ แล้วเลือกจัดการ </li></ul><ul><ul><li>Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง </li></ul></ul><ul><ul><li>Remove Citation ลบรายการอ้างอิงที่เลือก </li></ul></ul><ul><ul><li>Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่ </li></ul></ul>2 Edit & Manage Citation
 70. 70. Bibliography Style เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการอ้างอิงจากส่วน Style ถ้าไม่พบรูปแบบที่ต้องการ คลิกที่ Select Another Style
 71. 71. Inserting Figure 1 1. คลิกแถบ EndNote X4 – Insert Citation- Find Figure
 72. 72. 2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Find 3. เลือกรายการอ้างอิงและคลิก Insert 2 3 Inserting Figure
 73. 73. Inserting Figure
 74. 74. Creating Multiple Bibliographies in a Single Document
 75. 75. 1. ใน EndNote เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการแก้ไขก่อน เช่น APA 6th 1
 76. 76. 2. คลิกที่ Edit - Output Styles - Edit “APA 6th” 2
 77. 77. 3. เลือกที่ Sections แล้วคลิกเลือกที่ Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document 3
 78. 78. 4. คลิกที่ File - Save As เพื่อบันทึกรูปแบบที่มีการแก้ไข 5. ระบุชื่อรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นคลิก Save 4 5
 79. 79. 6. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่แก้ไขใหม่จาก Select Another Style 6 6
 80. 80. 7. ใน Microsoft Word คลิกแถบ Page Layout - Breaks - Next Page 7
 81. 81. 8. เนื้อหาจะขึ้นบทถัดไป ให้แทรกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 8
 82. 82. 9. ให้เลือกชื่อรูปแบบบรรณานุกรมที่มีการแก้ไขแล้ว 9 9
 83. 83. จะได้เอกสารที่มีการอ้างอิงบรรณานุกรมในแต่ละบท พร้อมทั้งมีเอกสารอ้างอิงทั้งหมดอยู่ท้ายเอกสารให้ด้วย
 84. 84. Creating One Bibliography from Several Paper
 85. 85. 1. ใน Word สร้างไฟล์เอกสารจำนวน 4 ไฟล์ และทำการแทรกรายการอ้างอิงตามปกติ 1
 86. 86. 2. คลิกที่ Convert Citations and Bibliography แล้วเลือก Convert to Unformatted Citations 2
 87. 87. 3. คลิกที่ Save As แล้วเลือก Other Formats เพื่อบันทึกไฟล์ดังกล่าว 3
 88. 88. 4. ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล เช่น Introduction, Method, Results, References ตามลำดับ และเลือก Save as type เป็น Rich text Format (*.rtf) 4
 89. 89. 5. ใน EndNote เลือกที่ Tools – Format Paper – Format Paper 5
 90. 90. 6. เลือกไฟล์เอกสารที่บันทึก แล้วคลิก Open 6
 91. 91. 7. EndNote จะแสดงหน้าจอการตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิก Scan Next เพื่อเลือกเอกสารในลำดับถัดไปจนครบทุกไฟล์ 7
 92. 92. 8. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการใช้งานในส่วน Output Style เช่น APA 6th และคลิกที่ Format 8
 93. 93. 9. EndNote จะสร้างไฟล์ผลลัพธ์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งไฟล์เหล่านั้นจะมีชื่อเหมือนไฟล์ต้นฉบับ แล้วตามด้วยชื่อรูปแบบบรรณานุกรมที่เลือก เช่น Introduction-APA 6th.rtf 9

×