Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ขั้นตอนการทาสัญญา กยศ1. เข้าเว็บ กยศ. https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp        ใส่เลขบัตรประจาตั...
4. คลิก “ทาสัญญา”5. พิมพ์ข้อมูล อย่างระมัดระวัง6. คลิกบันทึกสัญญา7. ออกจากระบบ
ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ
ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ

9,670 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ

  1. 1. ขั้นตอนการทาสัญญา กยศ1. เข้าเว็บ กยศ. https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp ใส่เลขบัตรประจาตัวประชาชน และ รหัสผ่าน และคลิกเข้าสู่ระบบ2. คลิกเลือกปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 13. คลิก “ทาสัญญากู้ยืมเงิน”
  2. 2. 4. คลิก “ทาสัญญา”5. พิมพ์ข้อมูล อย่างระมัดระวัง6. คลิกบันทึกสัญญา7. ออกจากระบบ

×