Successfully reported this slideshow.

Presentatie Empowerpoint 11 Juni 2009 Lv Do

0

Share

Loading in …3
×
1 of 7
1 of 7

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Presentatie Empowerpoint 11 Juni 2009 Lv Do

  1. 1. Als ambtenaren dagelijks kiezen voor duurzaamheid... Een LvDO empowerpoint 11 juni 2009
  2. 2. Als ambtenaren dagelijks kiezen voor duurzaamheid… Krispijn Beek Rijksduurzaamheidsnetwerk
  3. 3. Als ambtenaren dagelijks kiezen voor duurzaamheid… <ul><li>… dan werken ze binnen het kader van de: </li></ul><ul><li>Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling </li></ul><ul><li>Drie pijlers: </li></ul><ul><li>Zes beleidsthema’s </li></ul><ul><li>Duurzame Bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Maatschappelijke Dialoog </li></ul>
  4. 4. De rol van duurzame bedrijfsvoering: spil tussen beleid en maatschappij Beleids Dg-en Rol Bedrijfs- voering Zes Beleid Thema’s <ul><li>Maat-schappelijke </li></ul><ul><li>Dialoog </li></ul>Rijksbrede Prioriteiten Betrokkenheid personeel Meten = Weten Ministerraad Overleg Directeuren-Generaal Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling
  5. 5. De rol van de individuele ambtenaar: speel het spel Budgethouders Departementaal Interdepartementaal Bedrijfsvoerders Rijksambtenaren Inspiratoren van buiten
  6. 6. Aanpak: Faciliteren strategische besluitvorming <ul><li>Inspiratie uit: </li></ul><ul><li>Markt </li></ul><ul><li>Wetenschap </li></ul><ul><li>Issue bewegingen </li></ul>Bedrijfsvoering Rijk Rijksambtenaren Topmanagement / budgethouder
  7. 7. Zelforganisatie via internet: Rijksduurzaamheidsnetwerk Vrijwillige partnerships: Alliantie duurzame bedrijsfvoering Koplopersloket Ambtenaar 2.0 Syntheose Etc. Meshwork template

×