Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Empowerpoint 11 Juni 2009 Lv Do

Presentatie gegeven bij de Empowerpoint van Leren voor Duurzame Ontwikkeling van 11 juni 2009.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentatie Empowerpoint 11 Juni 2009 Lv Do

  1. 1. Als ambtenaren dagelijks kiezen voor duurzaamheid... Een LvDO empowerpoint 11 juni 2009
  2. 2. Als ambtenaren dagelijks kiezen voor duurzaamheid… Krispijn Beek Rijksduurzaamheidsnetwerk
  3. 3. Als ambtenaren dagelijks kiezen voor duurzaamheid… <ul><li>… dan werken ze binnen het kader van de: </li></ul><ul><li>Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling </li></ul><ul><li>Drie pijlers: </li></ul><ul><li>Zes beleidsthema’s </li></ul><ul><li>Duurzame Bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Maatschappelijke Dialoog </li></ul>
  4. 4. De rol van duurzame bedrijfsvoering: spil tussen beleid en maatschappij Beleids Dg-en Rol Bedrijfs- voering Zes Beleid Thema’s <ul><li>Maat-schappelijke </li></ul><ul><li>Dialoog </li></ul>Rijksbrede Prioriteiten Betrokkenheid personeel Meten = Weten Ministerraad Overleg Directeuren-Generaal Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling
  5. 5. De rol van de individuele ambtenaar: speel het spel Budgethouders Departementaal Interdepartementaal Bedrijfsvoerders Rijksambtenaren Inspiratoren van buiten
  6. 6. Aanpak: Faciliteren strategische besluitvorming <ul><li>Inspiratie uit: </li></ul><ul><li>Markt </li></ul><ul><li>Wetenschap </li></ul><ul><li>Issue bewegingen </li></ul>Bedrijfsvoering Rijk Rijksambtenaren Topmanagement / budgethouder
  7. 7. Zelforganisatie via internet: Rijksduurzaamheidsnetwerk Vrijwillige partnerships: Alliantie duurzame bedrijsfvoering Koplopersloket Ambtenaar 2.0 Syntheose Etc. Meshwork template

×