Rapport Duurzaamheidkompas #2.Oktober2009

985 views

Published on

Nederlanders maken zich onverminderd zorgen over hoe we met onze planeet en de mensen die daarop leven omgaan. Duurzame merken hebben bij consumenten een streepje voor. Het is opmerkelijk dat slechts vier op de tien Nederlanders spontaan een duurzaam merk kan noemen. Gebrek aan communicatie en transparantie van bedrijven speelt daarbij ongetwijfeld een rol.

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport Duurzaamheidkompas #2.Oktober2009

 1. 1. Welke duurzaamheidthema’s zijn hot? Duurzaamheidkompas #2 2009 oktober 2009
 2. 2. Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen Met regelmaat Definitie van duurzaamheid - In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en Het Duurzaamheidkompas is een initiatief van Duurzaamheid is een breed begrip. economische crises is het bepalen van de Schuttelaar & Partners en MarketResponse. Respondenten wordt gevraagd om spontaan juiste strategische richting en het nemen van Driemaal per jaar bieden wij u inzicht en aan te geven wat men onder duurzaamheid de daarbij horende beslissingen essentieel. nieuwe inspiratie om effectieve en vooral verstaat. Daarna wordt hen de volgende Is duurzaam kansrijk of niet? Moet de voet op duurzame beleidskeuzes te maken. Met definitie meegegeven: de rem of geven we gas? Besparen of steeds wisselende actuele thema's. investeren? Consuminderen of juist meer? Met dit keer: Welke thema’s zijn hot? Duurzaamheid is: Leiden of volgen? Dit zijn slechts enkele Zorgen voor een balans tussen de duurzaamheiddilemma’s waar vrijwel elke Onderzoeksopzet economische, sociale en milieuaspecten. producent, retailer, beleidsmaker of Het onderzoek is gehouden onder n= 512 Het doel daarvan is te voorzien in de maatschappelijke organisatie mee te maken respondenten in de periode van 3 tot 31 behoeften van nu, zonder het vermogen van krijgt. augustus 2009. Daarvan waren er 70 toekomstige generaties om in hun behoeften Cultureel Creatieven en 144 potentieel te voorzien in gevaar te brengen. Snelle en goede besluiten Cultureel Creatieven. De Onderzoek Groep, Het Duurzaamheidkompas geeft aan welke het consumentenpanel van MarketResponse, Uw eigen positie in kaart kant het opgaat met de publieke opinie inzake levert de deelnemers aan het onderzoek. MarketResponse en Schuttelaar & Partners duurzaamheid. Het levert de benodigde bieden bedrijven en organisaties de inzichten voor het ontwikkelen, implemen- Cultureel Creatieven gelegenheid om de eigen duurzaamheid- teren of evalueren van duurzame beleids- Cultureel Creatieven (ca. 15% van de positie en beleidsalternatieven te evalueren alternatieven. volwassen Nederlanders) maken zich door mee te lopen in onze reguliere monitor. nadrukkelijk hard voor duurzaamheid. Een De volgende meting start half november. U Inzicht in mening Nederlander bijna even groot percentage is potentieel kunt zich tot begin november aanmelden als MarketResponse voert het onderzoek online Cultureel Creatief. Wilt u meer weten over participant. uit onder een representatieve steekproef van deze Nederlanders? Kijk op Nederlanders. Schuttelaar & Partners is www.marketresponse.nl. Meer informatie? Neem contact op met: verantwoordelijk voor een gedegen inhou- delijke inbreng in de vragenlijst en analyse. Pauline Bron Jacqueline Rempt MarketResponse Schuttelaar & Partners Duurzaamheidkompas #2 2009 2
 3. 3. Leeswijzer Aandachtspunten, goede scores en trends In dit rapport maken we gebruik van pictogrammen die de lezer attent maken op een aantal punten. Prima score, met deze pictogram leggen we de nadruk op Nederlanders versus (potentieel) onderzoeksresultaten die goed zijn. Cultureel Creatieven De uitkomsten van Nederland zijn Aandachtspunt, met deze pictogram vaak in het blauw weergegeven. leggen we nadruk op onderzoeks- resultaten die aandacht behoeven.. Wanneer in de tekst of grafieken gesproken wordt over Nederland of Nederlanders is de basis alle n= 512 respondenten van dit onderzoek. Quote, met deze pictogram leggen we de nadruk op quotes uit onderzoek De uitkomsten van de (potentieel) Cultureel Creatieven zijn in het groen weergegeven. Wanneer wordt gesproken over (potentieel) Cultureel Creatieven is de basis n= 144 respondenten. Duurzaamheidkompas #2 2009 3
 4. 4. Samenvatting van de resultaten (1) Nederlander maakt zich zorgen om de planeet en de verminderde zorg en aandacht voor de medemens De Nederlander maakt zich grote zorgen regenwoud heeft dit thema topprioriteit in de over hoe we met onze planeet en de ogen van de Nederlanders. Vooral omdat zij mensen die daarop leven omgaan. Vooral vinden dat de situatie van deze thema’s de lager opgeleiden en de (potentieel) laatste tijd verslechterd is. Cultureel Creatieven, die zich nadrukkelijk hard maken voor een meer duurzame Ondanks het feit dat de Nederlander het samenleving, spreken hun zorg daarover korte-termijn-winstbejag ook één van de uit. Hoewel de Nederlander erkent dat er meest zorgwekkende thema’s vindt, wordt dit voor bedrijven en consumenten een als minder urgent ervaren dan eerder schone taak ligt, wordt vooral van de genoemde thema's. overheid verwacht dat zij aan de slag gaat. De overheid aan zet, bedrijven moeten Het regenwoud en de mens in de buurt mee hebben prioriteit De Nederlander verwacht vooral van de Planet thema’s domineren de top-10 van de overheid dat zij de verantwoordelijkheid op duurzaamheid issues. Nederlanders maken zich neemt voor duurzame oplossingen. Dit zich het meest zorgen over het verdwijnen geldt in nog sterkere mate voor de van het regenwoud. Maar ook het leegvissen (potentieel) Cultureel Creatieven. Deze groep van de zeeën, de vervuiling van bodem en is echter ook veeleisend richting bedrijfs- oceanen en het uitsterven van planten en leven. Ruim de helft van hen legt een dieren vinden zij zorgwekkend. belangrijke verantwoordelijkheid bij bedrijven neer. 85% van de Nederlanders geeft aan het Laag opgeleide Nederlanders maken zich het belangrijk te vinden dat bedrijven duurzaam meest zorgen over de vermindering van zorg ondernemen. en aandacht voor de medemens in de buurt. Samen met het verdwijnen van het Duurzaamheidkompas #2 2009 4
 5. 5. Samenvatting van de resultaten (2) Voldoende kansen voor duurzaam ondernemen en profileren Duurzame merken hebben een streepje Duurzaamheid is ook goed voor het imago. Wantrouwen, gebrek aan communicatie en voor. Zij worden eerder aanbevolen en De helft van de Nederlanders krijgt een goed transparantie speelt grote rol bij oordeel eerder gekocht. Tweederde van de gevoel bij een duurzaam merk. En een over duurzaam consumenten leeft minder duurzaam dan duurzame werkgever heeft de voorkeur. Van bedrijven en merken die niet uitdragen ze eigenlijk zouden willen. 60% van de dat zij duurzaam zijn en die niet transparant consumenten is niet in staat om een Bijna alle Nederlanders geven aan het zijn over de wijze waarop ze dit bereiken, duurzaam merk te noemen. Gebrek aan belangrijk te vinden dat bedrijven duurzaam wordt al snel aangenomen dat ze niet vertrouwen in bedrijven en merken speelt ondernemen. duurzaam zijn. hier een rol. Kwaliteit, lange levensduur en eerlijke Ondanks zorgen vertoont slechts een handel wint derde duurzaam gedrag Spontaan worden merken die geassocieerd Slechts een derde van de Nederlanders zegt worden met kwaliteit, lange levensduur en bewust bezig te zijn met duurzaam consump- eerlijke handel het meest duurzaam tiegedrag. Onder (potentieel) Cultureel gevonden. Merken die van origine een Creatieven is de motivatie groter. Ruim de duurzame positionering hebben, scoren het helft van hen zegt naar duurzaam consump- hoogst. Keurmerken zoals Max Havelaar en tiegedrag te streven. FSC hout vervullen steeds meer de rol van merk voor de consument. Duurzame merken hebben voordeel Duurzame merken worden eerder aanbe- Niet duurzame merken volen en eerder gekocht. Ook zegt de helft Een kwart van de Nederlanders is overigens van de Nederlanders meer voor duurzame in staat spontaan een merk te noemen dat merken te willen betalen. niet duurzaam is. Zij noemen met name Shell Laag opgeleiden, die zich over de hele linie en Hummer als niet duurzame merken. meer zorgen maken over duurzaamheid, zijn minder geneigd om duurzame merken eerder aan te schaffen. Duurzaamheidkompas #2 2009 5
 6. 6. Welke duurzaamheidthema’s zijn hot? Duurzaamheidkompas #2 2009 6
 7. 7. Waar maakt de Nederlander zich zorgen over? Vervuiling van de aarde, uitputting van natuurlijke bronnen en energieverbruik 13% uitputting 22% van natuurlijke bodemvervuiling bronnen 11% stijging energieverbruik 9% 5% stijgende consumptie- hoeveelheid maatschappij afval Duurzaamheidkompas #2 2009 7 7
 8. 8. Waar maakt de Cultureel Creatief zich zorgen over? Cultureel Creatief: meer bezorgd, ook over eerlijke beloning van werknemer in ontwikkelingslanden Bijna een derde van de Nederlandse volwassen bevolking is inmiddels (potentieel) Cultureel Creatief. Deze groep 22% maakt zich nadrukkelijk hard voor een meer duurzame uitputting samenleving. Zij maken zich over de hele linie meer van natuurlijke zorgen en zijn meer begaan met de medemens in andere bronnen delen van de wereld. 18% 29% stijgende bodemvervuiling hoeveelheid afval 15% 10% stijging eerlijke energieverbruik beloning werknemers ontwikkelings- landen Duurzaamheidkompas #2 2009 8
 9. 9. Welke duurzaamheidthema’s zijn hot? Zorgen om de planeet en verminderde zorg en aandacht voor medemens in de buurt domineren top-10 Ondanks de roep om aandacht voor Planet thema’s domineren de top-10 van duurzaamheidissues. het warmer worden Nederlanders maken zich het meest zorgen over het verdwijnen van het van de aarde door regenwoud. Maar ook het leegvissen van de zeeën, vervuiling, uitsterven van klimaatverandering, planten en dieren en stijging energieverbruik vindt men erg zorgwekkend. maakt slechts 12% zich daar veel zorgen over. De hot People issues zijn in de eerst plaats verminderde zorg en aandacht De Nederlander legt niet direct de relatie voor de medemens in de buurt, maar ook kinderarbeid en gebrek aan vrijheid tussen het warmer van meningsuiting. worden van de aarde en de stijging in energieverbruik waar men zich veel meer zorgen over Profit. Opvallend is dat het thema korte-termijn-winstbejag, ondanks een maakt. 10e plaats in de overall top-10, op een gedeelde 1e plaats staat als het gaat om zaken die de laatste tijd sterk verslechterd zijn. Duurzaamheidkompas #2 2009 9
 10. 10. Welke duurzaamheid thema’s zijn hot? Nederlander maakt zich zorgen om de planeet en verminderde zorg en aandacht voor medemens in de buurt In hoeverre maakt u zich persoonlijk zorgen over onderstaande thema’s? Verdwijnen regenwoud 36% 46% 14% 3% Vermindering zorg en aandacht voor medemens in buurt 36% 43% 16% 3% 2% Leegvissen zeeën 25% 53% 17% 4% Top 10 Vervuiling oceanen 27% 51% 18% 3% 2% Vervuiling bodem 26% 50% 18% 5% 1% Kinderarbeid 35% 39% 18% 6%2% Niet voor mening uit mogen komen in landen 28% 44% 20% 6%2% Uitsterven planten en dieren 29% 43% 19% 7%2% Stijging energiegebruik 21% 49% 20% 7% 2% Korte termijn winstbejag van bedrijven 36% 34% 22% 7%1% Verspilling van voedsel in rijke landen 21% 45% 22% 10% 2% Honger en ondervoeding in Afrika 25% 41% 24% 7%3% Stijgende hoeveelheid afval 22% 43% 23% 9% 3% Warmer worden aarde door klimaatverandering 12% 50% 18% 14% 6% Gebruik giftige bestrijdingsmiddelen 21% 39% 27% 11% 3% Eerlijke beloning werknemers ontw. landen 15% 43% 31% 8%2% Stijging Zeespiegel 10% 47% 24% 13% 7% Obesitas 17% 39% 26% 12% 7% Steeds industriëler worden voedselproductie 16% 38% 31% 11% 4% Groeiende wereldbevolking 19% 33% 33% 13% 3% Stijgende vleesconsumptie 9% 27% 38% 19% 7% Veel zorgen Enigzins zorgen Neutraal Niet veel zorgen Helemaal geen zorgen Duurzaamheidkompas #2 2009 10
 11. 11. Welke duurzaamheidthema’s zijn hot? Ook laag opgeleide Nederlander maakt zich veel zorgen Percentage dat zich veel / enigszins zorgen maakt over onderstaande thema’s Laag en hoog opgeleide Nederlanders maken zich meer zorgen over duurzame Laag Middelbaar Hoog thema’s dan middelbaar opgeleide personen. Nederland opgeleid opgeleid opgeleid Spontaan weten laag opgeleide personen Verdwijnen regenwoud 82% 83% 77% 86% echter minder thema’s te noemen waarover ze zich zorgen maken dan middelbaar en Vermindering zorg en hoger opgeleiden. aandacht voor medemens in 79% 90% 79% 71% buurt Leegvissen zeeën 78% 83% 75% 79% Opvallend is dat laag opgeleiden zich Vervuiling oceanen 77% 83% 73% 79% het meest zorgen maken over de vermindering van zorg en aandacht Bodemvervuiling 76% 80% 74% 77% voor de medemens in de buurt, terwijl dit juist voor hoger opgeleiden veel Kinderarbeid 74% 79% 70% 76% minder speelt. Vrijheid van meningsuiting 72% 72% 71% 73% Uitsterven van plant- en diersoorten 72% 76% 68% 74% Stijging van het 70% 71% 66% 74% energieverbruik Kortetermijn winstbejag 70% 79% 65% 70% Duurzaamheidkompas #2 2009 11
 12. 12. Welke duurzaamheidthema’s moeten worden aangepakt? Regenwoud en zorg en aandacht voor medemens in de buurt topprioriteit Het verdwijnen van het regenwoud en de Top prioriteit slechter vermindering van zorg en aandacht voor de medemens in de buurt hebben in de ogen van 10 de Nederlander de hoogste prioriteit. Deze 2 thema’s vinden Nederlanders het meest belangrijk en zij vinden dat de situatie in de 1 afgelopen tijd verslechterd is. De overige Planet-thema’s en het terug- ontwikkeling 9 3 dringen van kinderarbeid hebben hierna de 4 meeste prioriteit. 8 5 7 Opvallend is dat de duurzaamheid- thema’s die topprioriteit hebben zowel ver van het bed als heel dicht bij huis beter liggen. 6 Nederlanders maken zich druk over onbelangrijk belang belangrijk kinderarbeid. Ook al vinden zij wel dat 1. Verdwijnen regenwoud 6. Kinderarbeid het daar beter mee gaat. 2. Zorg en aandacht voor medemens 7. Vrijheid van meningsuiting 3. Leegvissen zeeën 8. Uitsterven van plant- en diersoorten 4. Vervuiling oceanen 9. Stijging energieverbruik 5. Vervuiling van bodem/ aarde 10. Korte-termijn-winstbejag Duurzaamheidkompas #2 2009 12
 13. 13. Wie moet verantwoordelijkheid voor oplossingen nemen? Verantwoordelijkheid voor oplossingen ligt vooral bij overheid Wie is er verantwoordelijk en moet aan de slag voor de Hoewel de Nederlander erkent dat er voor `verbetering van de top 10 thema’s? bedrijven en consumenten een schone taak ligt, wordt vooral van de overheid verwacht dat zij verantwoordelijkheid voor duurzame Nederland oplossingen neemt. Consumenten Bedrijfsleven Overheid Consumenten menen dat zij zelf het voor- Verdwijnen regenwoud 49% 51% 78% touw moeten nemen bij het terugdringen van energieverbruik en het verbeteren van Vermindering zorg en aandacht 73% 11% 69% de zorg en aandacht voor de medemens in voor medemens in buurt de buurt. Leegvissen zeeën 53% 43% 78% Vervuiling oceanen 56% 49% 74% Bodemvervuiling 61% 48% 72% Kinderarbeid 39% 38% 84% Vrijheid van meningsuiting 23% 10% 91% Uitsterven van plant- en diersoorten 62% 43% 72% Stijging van het energieverbruik 83% 48% 60% Korte-termijn-winstbejag 31% 48% 74% Duurzaamheidkompas #2 2009 13
 14. 14. Wie moet verantwoordelijkheid voor oplossingen nemen? Cultureel Creatief is meer veeleisend, vooral richting bedrijfsleven Wie is er verantwoordelijk en moet aan de slag voor de Vergeleken met de Nederlander verwacht `verbetering van de top 10 thema’s? de (potentieel) Cultureel Creatief in nog sterkere mate dat de overheid met duurzaam beleid oplossingen aandraagt. (potentieel) Cultureel Creatieven Zij zijn echter ook meer veeleisend richting Consumenten Bedrijfsleven Overheid bedrijfsleven. Verdwijnen regenwoud 51% 62% 81% En maar liefst 90% is van mening dat vooral Vermindering zorg en aandacht 18% 68% de consument actie moet ondernemen om 76% de stijging van energieverbruik tegen te voor medemens in buurt gaan. Leegvissen zeeën 59% 51% 78% Vervuiling oceanen 61% 57% 73% Bodemvervuiling 66% 60% 73% Kinderarbeid 48% 50% 84% Vrijheid van meningsuiting 27% 16% 91% Uitsterven van plant- en 65% 52% 76% diersoorten Stijging van het energieverbruik 91% 60% 68% Korte-termijn-winstbejag 40% 56% 71% Duurzaamheidkompas #2 2009 14
 15. 15. Duurzaamheid trends Duurzaamheidkompas #2 2009 15
 16. 16. Belang van duurzaamheid Bedrijven moeten bezig zijn met duurzaamheid Hoe belangrijk vindt u het dat bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid? 85% van de Nederlanders geeft aan het belangrijk te vinden dat bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid. Bijna alle (potentieel) Cultureel 3% 3% 11% 14% Creatieven vinden dit belangrijk. Heel onbelangrijk 40% 50% Onbelangrijk 56% 63% Niet belangrijk, niet onbelangrijk 57% Belangrijk 46% 33% 22% Heel belangrijk Nederland m aart Nederland oktober (potentieel) Cultureel (potentieel) Cultureel Creatieven m aart Creatieven oktober Duurzaamheidkompas #2 2009 16
 17. 17. Duurzaam consumptiegedrag Ondanks de wens van Nederlanders om duurzamer te worden is slechts een derde duurzaam in gedrag Hoe bewust bent u zelf met duurzaamheid bezig als u kijkt naar uw eigen Ongeveer een derde van de Nederlanders zegt (heel) bewust bezig te zijn met zijn consumptiegedrag? consumptiegedrag wanneer het gaat om duurzaamheid. Onder (potentieel) Cultureel Creatieven is 8% 6% 19% dit zelfs ruim de helft. 22% 35% 39% In vergelijking met de vorige meting is er een lichte daling in duurzaam gedrag 44% 45% zichtbaar. 57% 54% 37% “Ik koop heel bewust en heel kritisch. 33% Ik mijd bewust bepaalde artikelen en winkels. Ik betaal graag wat meer voor Nederland maart Nederland oktober (potentieel) Cultureel Creatieven (potentieel) Cultureel Creatieven iets als ik weet dat het duurzaam maart oktober geproduceerd is.” (heel) bewust bezig Neutraal (helemaal) niet bewust bezig Duurzaamheidkompas #2 2009 17
 18. 18. Positieve effecten van duurzaamheid Duurzame merken hebben voordeel, vooral onder de (potentieel) Cultureel Creatieven Duurzame merken hebben een streepje voor Beveelt duurzame Zou duurzame merken merken eerder aan eerder aanschaffen bij de consument. Zij worden eerder aanbevolen en eerder gekocht. Ook zegt de 74% 75% helft van de Nederlanders meer voor 61% duurzame merken te willen betalen. 59% 45% 56% Daarnaast is duurzaamheid ook goed voor 37% 50% het imago. De helft van de Nederlanders krijgt een goed gevoel bij een duurzaam merk. m aart 2009 oktober 2009 m aart 2009 oktober 2009 Wil (iets) meer betalen Krijgt eerder een goed voor duurzame merken gevoel bij duurzame merken 82% 76% 73% 76% 59% 58% 50% 53% m aart 2009 oktober 2009 m aart 2009 oktober 2009 Nederland (Potentiële) Cultureel Creatieven Duurzaamheidkompas #2 2009 18
 19. 19. Positieve effecten van duurzaamheid Vooral Cultureel Creatieven en hoog opgeleiden werken liever bij een duurzaam bedrijf Werkt liever voor een Ruim 40% van de Nederlanders werkt liever voor een duurzaam bedrijf. duurzame werkgever Dit geldt in nog sterkere mate voor de (potentieel) Cultureel Creatieven en de hoog 62% opgeleiden. Respectievelijk 62% en 52% heeft voorkeur voor een duurzame werkgever. 42% Nederland (potentieel) Cultureel Creatieven Ik zou liever voor een duurzaam bedrijf werken dan voor een niet-duurzaam bedrijf Nederland (potentieel) Laag Middelbaar Hoog Cultureel opgeleid opgeleid opgeleid Creatieven Helemaal mee eens 6% 15% 8% 3% 9% Mee eens 35% 47% 23% 36% 43% Noch mee eens, noch mee oneens 46% 33% 53% 48% 38% Mee oneens 9% 4% 11% 8% 9% Helemaal mee oneens 4% 1% 5% 5% 2% Duurzaamheidkompas #2 2009
 20. 20. Duurzame merken volgens consument Spontaan worden merken die geassocieerd worden met kwaliteit, lange levensduur en eerlijke handel het meest genoemd Duurzame top tien: Nederland 1. Philips 6. Toyota Prius 2. Max Havelaar 7. Nuon 3. Miele 8. Bosch 4. Eneco 9. ASN Bank 5. Fair Trade 10. Essent Keurmerken zoals Max Havelaar en FSC Hout vervullen steeds meer de rol van merk voor de consument. Cultureel Creatieven Bijna 60% van de consumenten is niet in (potentieel) staat om een duurzaam merk te noemen. Shell en Hummer zijn merken die volgens de consument juist niet duurzaam zijn. Hoe groter, hoe vaker genoemd Duurzaamheidkompas #2 2009 20
 21. 21. Wat maakt een merk niet duurzaam? Wantrouwen, gebrek aan communicatie en transparantie speelt een grote rol “het zijn veel mooie woorden, maar als het op winst aankomt zijn ze flinterdun” “zijn in hun uitstraling niet duurzaam, en “omdat ik van die kant nooit iets staan daar ook niet voor” over duurzaamheid hoor” “je weet niet wat de fabriek er mee uitspookt” “deze grote bedrijven willen alleen duurzaam lijken omdat dat IN is” “omdat zij in mijn beleving op geen enkele wijze rekening houden met het “gewoon gevoel, geen bewijs” milieu, hun producten volstoppen met chemische toevoegingen, of geen enkele rekening houden met arbeidsomstandigheden in de regio's “omdat dit bedrijf, voor zover ik weet, waar hun grondstoffen of producten vooral let op de economische aspecten vandaan komen” van de productie en niet op de milieu- of sociale kanten” Duurzaamheidkompas #2 2009 21
 22. 22. Het onderzoeksbureau Over MarketResponse MarketResponse is één van de grootste onafhankelijke research consultancy bureaus van Nederland. MarketResponse streeft naar een zo groot mogelijke effectiviteit voor haar klanten. Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek helpen wij onze klanten maximaal rendement te halen uit het managen van klanten, medewerkers, portfolio en communicatie, zodat zij hun bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren. MarketResponse heeft ruim 24 jaar ervaring in het faciliteren van besluitvorming op basis van marktonderzoek. www.marketresponse.nl Duurzaamheidkompas #2 2009 #1 22
 23. 23. Het communicatieadviesbureau Over Schuttelaar & Partners Schuttelaar & Partners is een groot en snel groeiend communicatieadviesbureau dat draagvlak creëert voor innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Samen met onze klanten faciliteren wij maatschappelijke dialoog over ontwikkelingen in de landbouw, de biotechnologie, de gezondheidszorg en consumentengedrag. Als adviesbureau geloven wij dat de tijd rijp is om te investeren in innovaties die leiden tot meer gezondheid en duurzaamheid. Door middel van strategisch advies, onderzoek en communicatie helpen wij onze klanten een aanpak te kiezen die oog heeft voor science, society & sense. www.schuttelaar.nl Duurzaamheidkompas #2 2009 #1 23

×