Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?

8,321 views

Published on

Jaka jest zasada działania Heat Pipe?
Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Published in: Education
 • Be the first to like this

Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?

 1. 1. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?  Jaka jest zasada działania Heat Pipe?  Jakie są zalety takiego rozwiązania?www.viessmann.pl
 2. 2. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Zasada działania Heat Pipe  Heat Pipe, czyli „rurka cieplna” – mechanizm przekazywania ciepła bez użycia dodatkowej energii, a jedynie dzięki naturalnym przemianom nośnika ciepła, który odbierając ciepło odparowuje, a oddając je skrapla się.  Przemiany stanu nośnika ciepła umożliwiają jego samoczynne przemieszczanie się i transportowanie ciepła Slajd 2
 3. 3. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Zasada działania Heat Pipe  3. Skraplanie się pary nośnika ciepła przy oddawaniu  2. Przepływ pary ciepła nośnika ciepła n ie awa d d ła O p cie  4. Spływanie 1. Parowanie ciekłego nośnikanośnika ciepła w p ły ciepłaodbierającego Do płaciepło cie Slajd 3
 4. 4. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Rodzaje kolektorów próżniowych Próżniowe kolektory słoneczne mogą pracować według 2-óch zasad: BEZPOŚREDNI przepływ  POŚREDNI przepływ czynnikaczynnika grzewczego (glikolu) grzewczego (glikolu) przez absorberyprzez absorbery (kolektory Heat Pipe) Slajd 4
 5. 5. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Budowa rurki cieplnej Slajd 5
 6. 6. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Kolektor Heat Pipe Slajd 6
 7. 7. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Kolektor Heat Pipe Czynnik grzewczy (glikol) nie ma kontaktuz absorberami, a jedynie odbiera ciepłoz poszczególnych „rurek cieplnych” kolektorasłonecznego Czynnik grzewczy schładza kondensatoryznajdujące się na końcach rurek cieplnych Slajd 7
 8. 8. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Rodzaje kolektorów próżniowych  Połączenie rurek cieplnych z wymiennikiem ciepła (w którym przepływa glikol), ma charakter „suchy”.  Każda z rur próżniowych kolektora słonecznego stanowi oddzielny element pod względem montażowym i hydraulicznym, ułatwiając tym samym montaż kolektora oraz jego konserwację i ewentualne wymiany pojedynczych rur (uszkodzenie) Slajd 8
 9. 9. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Parowanie wody w zależności od ciśnienia  Woda przy „normalnym” atmosferycznym ciśnieniu otoczenia (1000 hPa ≈ 1 bar) paruje przy 100 oC.  Przy wyższym ciśnieniu, woda zaczyna parować przy wyższej temperaturze, stąd też w kotłach grzewczych np. o ciśnieniu roboczym 16 bar, woda utrzymuje temperaturę 200 oC  Odwrotnie patrząc – im niższe ciśnienie (podciśnienie), tym wcześniejsze będzie parowanie wody.  W kolektorze słonecznym takim jak VITOSOL 300-T, w rurce Heat Pipe panuje podciśnienie ok. 10 razy niższe niż atmosferyczne, a więc parowanie rozpoczyna się już przy temperaturze ok. 30 oC Slajd 9
 10. 10. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Parowanie wody w zależności od ciśnienia Parowanie wody przy podciśnieniu, ok. 0,1 bar = ok. 30 oC Slajd 10
 11. 11. Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Parowanie wody w zależności od ciśnienia  Temperatura absorbera i miedzianej rurki Heat Pipe ok. 30 oC, wystarcza aby rozpoczęła się praca kolektora słonecznego – parowanie wody (ok. 5 ml) zawartej wewnątrz rurki miedzianej Heat Pipe Slajd 11
 12. 12. Viessmann – ponad 30-letnie doświadczeniew produkcji kolektorów słonecznych1975 2009 2009 Slajd 12
 13. 13. www.viessmann.pl

×