Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sprawność kolektorów słonecznych
Akademia Miedzi
11.2009
Sprawność kolektorów słonecznych
Podstawowy bilans cieplny kolektora słonecznego
• Uzysk ciepła kolektora słonecznego
jest...
Sprawność kolektorów słonecznych

Sprawność

Wykres sprawności kolektorów słonecznych

Różnica temperatury pomiędzy absorb...
Sprawność kolektorów słonecznych
Wykres sprawności kolektorów słonecznych
• Wykres sprawności przedstawia jej
wartość w za...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność optyczna kolektora słonecznego
• Dla kolektorów słonecznych określa się także S...
Sprawność kolektorów słonecznych

Sprawność

Sprawność optyczna i rzeczywista kolektora

Sprawność optyczna
(wyjściowa)

R...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność rzeczywista kolektora słonecznego - wzór
• Dla kolektorów słonecznych określa s...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność rzeczywista kolektora słonecznego - wzór

η0 - sprawność optyczna
k1 - współczy...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy

Sprawność

Kolektor bez szyby
(basenowy)
K...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy
• Ten sam kolektor słoneczny może
pracować ...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy
• Im niższa będzie temperatura
absorbera w ...
Sprawność kolektorów słonecznych
Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy

• Popularne kolektory próżniowe
mające kon...
Akademia Miedzi
Polskie Centrum Promocji Miedzi
ul. św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław
Tel.:
+48 (71) 78 12 502
E-mail: pcpm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sprawność kolektorów słonecznych

2,438 views

Published on

Uzysk ciepła kolektora słonecznego jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od przepuszczalności promieniowania słonecznego przez szybę, zdolności absorbowania promieni słonecznych przez absorber oraz od izolacji cieplnej obudowy kolektora słonecznego

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawność kolektorów słonecznych

 1. 1. Sprawność kolektorów słonecznych Akademia Miedzi 11.2009
 2. 2. Sprawność kolektorów słonecznych Podstawowy bilans cieplny kolektora słonecznego • Uzysk ciepła kolektora słonecznego jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od przepuszczalności promieniowania słonecznego przez szybę, zdolności absorbowania promieni słonecznych przez absorber oraz od izolacji cieplnej obudowy kolektora słonecznego. 2 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 3. 3. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność Wykres sprawności kolektorów słonecznych Różnica temperatury pomiędzy absorberem, a otoczeniem (K) 3 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 4. 4. Sprawność kolektorów słonecznych Wykres sprawności kolektorów słonecznych • Wykres sprawności przedstawia jej wartość w zależności od różnicy temperatury między absorberem, a otoczeniem kolektora - im większa będzie temperatura absorbera w stosunku do otoczenia, tym większe będą straty ciepła kolektora słonecznego i niższa jego sprawność. • Im skuteczniejsza będzie izolacja cieplna kolektora słonecznego, tym wyższa będzie jego sprawność przy dużych różnicach temperatury. 4 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 5. 5. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność optyczna kolektora słonecznego • Dla kolektorów słonecznych określa się także SPRAWNOŚĆ OPTYCZNĄ. • To jeden z najważniejszych parametrów określany w warunkach laboratoryjnych, a jego wartość mówi jaką moc chwilową uzyskałby kolektor słoneczny przy danym nasłonecznieniu i przy braku strat ciepła (a więc temperatura absorbera = temperaturze otoczenia). • Rzeczywista chwilowa sprawność kolektora słonecznego określana jest na podstawie właśnie sprawności optycznej (jako wyjściowej) pomniejszanej o składniki związane ze wskaźnikami strat ciepła k1 i k2. 1000 W/m2 800 W/m2 5 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 6. 6. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność Sprawność optyczna i rzeczywista kolektora Sprawność optyczna (wyjściowa) Różnica temperatury (K) 6 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 7. 7. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność rzeczywista kolektora słonecznego - wzór • Dla kolektorów słonecznych określa się także SPRAWNOŚĆ OPTYCZNĄ. • To jeden z najważniejszych parametrów określany w warunkach laboratoryjnych, a jego wartość mówi jaką moc chwilową uzyskałby kolektor słoneczny przy danym nasłonecznieniu i przy braku strat ciepła (a więc temperatura absorbera = temperaturze otoczenia). • Rzeczywista chwilowa sprawność kolektora słonecznego określana jest na podstawie właśnie sprawności optycznej (jako wyjściowej) pomniejszanej o składniki związane ze wskaźnikami strat ciepła k1 i k2. 1000 W/m2 800 W/m2 7 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 8. 8. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność rzeczywista kolektora słonecznego - wzór η0 - sprawność optyczna k1 - współczynnik strat ciepła liniowych (W/m2K) k2 - współczynnik strat ciepła liniowych (W/m2K2) ΔT - różnica temperatury między absorberem, a otoczeniem kolektora (K) Eg – natężenie promieniowania słonecznego (W/m2) 8 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 9. 9. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy Sprawność Kolektor bez szyby (basenowy) Kolektor płaski Kolektor próżniowy Woda basenowa Sprawność optyczna (wyjściowa) Podgrzew c.w.u., ogrzewanie c.o. Technologia Różnica temperatury (K) 9 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 10. 10. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy • Ten sam kolektor słoneczny może pracować z różną sprawnością, w zależności od rodzaju instalacji solarnej – jej przeznaczenia. • Sprawność zależy także od nasłonecznienia (na wykresie wariant 400 i 1000 W/m2). 10 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 11. 11. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy • Im niższa będzie temperatura absorbera w stosunku do otoczenia, tym wyższa będzie sprawność pracy kolektora słonecznego, z uwagi na niskie straty ciepła do otoczenia. • Najwyższą sprawność kolektory uzyskują więc w pracy na podgrzew wody basenowej, czy też podgrzew ciepłej wody użytkowej – szczególnie w dużych instalacjach solarnych. 11 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 12. 12. Sprawność kolektorów słonecznych Sprawność kolektora w różnych warunkach pracy • Popularne kolektory próżniowe mające konstrukcję 2-ściennej rury szklanej ograniczają dostęp promieni słonecznych do absorbera i tym samym taki kolektor posiada wyraźnie niższą sprawność od kolektora płaskiego. Sprawność • Należy mieć na uwadze, że nie każdy kolektor próżniowy może mieć wyższą sprawność od kolektorów płaskich. Różnica temperatury (K) 12 | Sprawność kolektorów słonecznych | 11.2009
 13. 13. Akademia Miedzi Polskie Centrum Promocji Miedzi ul. św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław Tel.: +48 (71) 78 12 502 E-mail: pcpm@copperalliance.pl www.copperalliance.pl 1 3 | Presentation title and date

×