Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budowa próżniowego kolektora słonecznego

4,109 views

Published on

Jakie są różnice pomiędzy kolektorem płaskim, a próżniowym?
Jak zbudowany jest próżniowy kolektor słoneczny?
Jakie są wymagania dla montażu kolektora próżniowego?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Budowa próżniowego kolektora słonecznego

 1. 1. Budowa próżniowego kolektora słonecznego  Jakie są różnice pomiędzy kolektorem płaskim, a próżniowym?  Jak zbudowany jest próżniowy kolektor słoneczny?  Jakie są wymagania dla montażu kolektora próżniowego?www.viessmann.pl
 2. 2. Kolektory słoneczne płaskie i próżniowe  Kolektory słoneczne oferowane są w dwóch podstawowych typach – jako płaskie lub próżniowe  Kolektory próżniowe są najczęściej zbudowane z rur szklanych, gdzie indywidualnie umieszczone są absorbery izolowane od otoczenia próżnią  Kolektory próżniowe płaskie należą do rzadkości, przede wszystkim z uwagi na trudności w uzyskaniu dobrej szczelności na tak znacznej powierzchni płaskiej szyby Slajd 2
 3. 3. Bilans cieplny kolektora płaskiego Slajd Komentarz  slajd 4 3
 4. 4. Bilans cieplny kolektora płaskiego  Płaskie kolektory słoneczne nie posiadają hermetycznie zamkniętej obudowy, z uwagi na konieczność zapewnienia jej wentylacji.  Wentylacja obudowy jest konieczna dla usuwania wilgoci, jaka jest absorbowana z otoczenia przez izolację cieplną obudowy kolektora (np. wełnę mineralną)  Wskutek wentylacji jednak, powstaje odbieranie ciepła z rozgrzanej płyty absorbera poprzez konwekcję (unoszenie podgrzanego powietrza)  Konwekcja stanowi znaczący udział w stratach ciepła kolektorów płaskich Slajd 4
 5. 5. Kolektory próżniowe – podstawowa różnica  Absorbery w próżniowych kolektorach słonecznych otoczone są próżnią – w rzeczywistości minimalną ilością powietrza (podciśnienie)  W dobrej klasy próżniowych kolektorach słonecznych wytwarza się wysokie podciśnienie rzędu: 0,001÷0,002 Pa  Dzięki próżni, straty ciepła z wnętrza kolektora próżniowego są niższe niż dla kolektorów płaskich Slajd 5
 6. 6. Kolektory próżniowe – podstawowa różnica  Próżnia w kolektorach słonecznych odgrywa znaczenie, gdy różnica temperatury między absorberem, a otoczeniem jest znaczna, a więc przede wszystkim w systemach solarnych, które pracują dla wspomagania ogrzewania budynku czy dla układu klimatyzacji  W okresie zimowym, próżnia w kolektorach próżniowych zwiększa ich sprawność w porównaniu do kolektorów płaskich  W niektórych przypadkach (jak np. duże instalacje solarne) nie są widoczne wyraźne różnice pomiędzy pracą kolektorów płaskich, a próżniowych Slajd 6
 7. 7. Kolektory próżniowe – rodzaje budowy Kolektor o popularnej konstrukcji  Kolektory z pojedynczą rurąz podwójną rurą szklaną, z próżnią szklaną zapewniają podobnywytworzoną pomiędzy nimi dostęp promieniowania Absorber często w kształcie słonecznego do wnętrza,walca, jeden lub dwa przewody jak w przypadku kolektorówczynnika grzewczego płaskich Slajd 7
 8. 8. Kolektory próżniowe – rodzaje budowy  Podwójne przeszklenie kolektora słonecznego znacząco wpływa na spadek jego sprawności, wskutek ograniczenia dostępu promieniowania słonecznego do absorbera Slajd 8
 9. 9. Kolektor próżniowy – ogólna budowa  Kolektory próżniowe rurowe składają się z pojedynczych rur próżniowych, z których każda zawiera absorber i przewody czynnika grzewczego  W górnej części znajdują się przewody zbiorcze czynnika grzewczego, gdzie następuje jego rozpływ na poszczególne rury próżniowe  Rury kolektora można w większości przypadków obracać wokół własnej osi, korygując w ten sposób ich ustawienie względem słońca Slajd 9
 10. 10. Kolektor próżniowy z bezpośrednimprzepływem czynnika grzewczegoObudowa przewodów Rura szklanarozdzielczych z izolacją z próżniącieplną Absorber 2-ścienny zbiorczy przewód czynnika grzewczego („rura w rurze”) 2-ścienny przewód czynnikaPrzewód zbiorczy zasilania grzewczego („rura w rurze”)instalacji solarnej (wyjściez kolektora słonecznego) Slajd 10
 11. 11. Działanie kolektora z bezpośrednimprzepływem czynnika grzewczego 3. Na końcu kolektora można wyprowadzić zasilanie instalacji solarnej lub wpiąć przewód nawrotny, aby zasilanie i powrót kolektora były po jednej jego stronie4. Wyjście 1. Glikol wpływaz kolektora, wewnętrznym przewodemzasilanie zbiorczym i rozpływainstalacji 2. Glikol płynie przewodem się na poszczególne wewnętrznym, na końcu zawracasolarnej 2-ścienne przewody i płynąc przewodem w rurach próżniowych zewnętrznym odbiera ciepło Slajd z absorbera 11
 12. 12. Kolektor próżniowy z bezpośrednimprzepływem czynnika grzewczegoPrzewód zbiorczyzasilania instalacjisolarnej (wyjściez kolektorasłonecznego) Przewód nawrotny2-ścienny zbiorczy zasilania instalacjiprzewód czynnika solarnej – na końcugrzewczego kolektora lub baterii(„rura w rurze”) kolektorów słonecznych Przykład: Viessmann Vitosol 200-T Slajd 12
 13. 13. Budowa kolektora próżniowego - wymagania  Próżniowe kolektory słoneczne muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy tym bardziej, że temperatury robocze w nich występujące mogą sięgać 300 oC, podczas, gdy dla kolektorów płaskich zazwyczaj do 200 oC (dane katalogowe)  Kolektory próżniowe podlegają takim samym badaniom wytrzymałościowym, jak kolektory płaskie, a więc także dla rur próżniowych wymagana jest odporność na uderzenia i naciski mechaniczne zgodnie z wymaganiami normy EN 12975 o czym powinien wspominać certyfikat z badań dla kolektora słonecznego. Slajd 13
 14. 14. Budowa kolektora próżniowego – możliwościnietypowego montażu  Próżniowe kolektory słoneczne posiadają zazwyczaj takie same wymagania i zalecenia montażu jak kolektory płaskie (zazwyczaj zakres pracy od 25o do 70o nachylenia)  Nieliczne typy kolektorów próżniowych, jak np. Viessmann Vitosol 200-T pozwala na pracę w dowolnej pozycji – również na elewacji budynku lub na dachu poziomym  Montaż na dachu poziomym jest przydatny np. dla budynków wysokich, gdzie nachylone kolektory powodują zbyt duże siły działające na konstrukcję dachu Slajd 14
 15. 15. Potwierdzenie jakości kolektora próżniowego  Należy podkreślić, że znaczna większość próżniowych kolektorów słonecznych na rynku polskim, to kolektory o podwójnym przeszkleniu, jako popularne w produkcji i stosunkowo tanie urządzenia  Odrębną kwestią pozostaje jakość tego typu konstrukcji – najczęściej brak jest potwierdzenia jakości w badaniach niezależnych laboratoriów, zgodnie z normą europejską EN 12975  Gwarancją jakości jest potwierdzenie jakości zgodnie z normą EN 12975, występujące również jako znak Solar Keymark Slajd 15
 16. 16. Viessmann – ponad 30-letnie doświadczeniew produkcji kolektorów słonecznych1975 2009 Slajd 16
 17. 17. www.viessmann.pl

×