SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
☰ Menu
Ởphầntrước,chúngtôiđãgiớithiệuđếncácbạnlệnhbogóctrongCAD.Đâylànhữnglệnhphổbiếnsửdụngnhiềutrongcácbảnvẽthiếtkếkiếntrúc.
HômnayCôngtyThiếtkếnhàĐàNẵngBigFivesẽhướngdẫncácbạn1lệnhkháccũngđượcsửdụngcựckỳphổbiến.
ĐóchínhlàlệnhđokíchthướctrongCAD(HaycòngọilàlệnhDimtrongCAD).Mờicácbạnđónxem:
HướngdẫndùnglệnhDimensiondùngđểđođườngkíchthước:DLI:Đođoạnthẳng.Cáchlàm:DLI=>space1lần=>chọnđiểmđầuvàđiểmcuốiđoạnthằngcầnlấykíchthướchoặcspace2lầnrồichọnđọanthẳngcầnlấykíchthước.
DAL:Đođoạnxiên.Cáchlàm:DAL=>space1lần=>chọnđiểmđầuvàđiểmcuốiđoạnthằngxiêncầnlấykíchthước
Mụclụcnộidung1.HướngdẫndùnglệnhDimensiondùngđểđođườngkíchthước:2.VídụvềlệnhđochiềudàitrongCAD2.1.ĐokíchthướctheocácđoạnngangvàđứngtrongAutoCAD2.2.ĐokíchthướcxiêntrongAutoCAD2.3.LệnhđokíchthướcliêntụctrongCAD3.Lờikết

ThaotáclệnhDimtrongCAD– ĐokíchthướccựcchuẩnHome» ThaotáclệnhDimtrongCAD– Đokíchthướccựcchuẩn
Contact us
hoặcspace2lầnrồichọnđọanthẳngxiêncầnlấykíchthước.
DI:Xemthuộctínhđốitượng.DI– DISTđokhoảngcáchvàgócgiữa2điểm
DCO:Đoliêntiếp.Cáchlàm:DCO=>space=>chọnđườngdimmuốndimtiếptheo(saukhiđãdùnglệnhDLIhoặcDAL,…).
DRA:Đobánkínhđườngtrònhoặcbánkínhcungtròn.Cáchlàm:DRA=>spacerồichọnđườngtrònhoặccungtròncầnđobánkính.
DDI:Đođườngkínhđườngtròn.Cáchlàm:DDI=>spacechọnđườngtròncầnlấyđườngkínhchọnđiểmđặtđườngghikíchthước.
DAR:Đocungtròn.Cáchdùng:DAR=>spacechọncungtrònmuốnlấychiềudài,chọnđiểmđặtđườngđokíchthước.
DBA:Đođườngkíchthướctổngnằmởtrên.Cáchdùng:DBA=>space2lầnchọnđiểmdầumuốnlấykíchthướctổng=>chọnđiểmcuốimuốnlấykíchthướctổng.
DOR:Ghitọađộđiểm.Cáchdùng:DOR=>spacechọnđiểmcânlấytọađộ=>chọntoạđộcầnlấytheotrụcX(Xdatum),Y(Ydatum),….Thêmchữvàotọađộ(Mtext,text),góc(Angle),…
DAN:Đokíchthướcgóc.Cáchdùng:DAN=>spacechọnđườngthứnhấtvàthứ2của2đườnggiaonhaucầnlấygócgiữachúng=>rêchuộtchọngócmuốnđovàđiểmđặtgiátrịđo.
DDA:GiữchặtchânDimkhôngbịnhảykhidichuyểnđốitượng(khidichuyểnđốitượngcócáckíchthướcđikèm.Cáchlàm:DDA=>spacechọncácđốitượngkíchthướccầndichuyển=>space.
DIMREGEN:TáitạolạiđườngDim.ChủyếudùngkhitaDimbênlayout.
DIMASSOC(chọn=2):GhikíchthướcbênLayoutđúngvớibênModel.
D-DIMSTYSLE:tạokiểukíchthước.Contact us
DAL-DIMALIGNED:ghikíchthướcxiên
DED– DIMEDIT:chỉnhsửakíchthước
DIV– DIVIDE:chiađốitượngthànhcácphầnbằngnhau
DLI– DIMLINEAR:ghikíchthướcthẳngđứnghaynằmngang
DO– DONUT:vẽhìnhvằnkhăn
DT– DTEXT:ghivănbản
Chúý:
HiệnnaycácphiênbảnAutocadmớinhấtđãcóchứcnăngAnotativedùngđểhỗtrợghikíchthướccựckỳthuậntiện.
Đểsửdụng,tachỉcầnthaotáclập1loạiDimdùngchungchotấtcả.ChứkhôngcầnphảitạotừngloạiDimtheocáctỉlệnhưtrướcđâynữa.
Hướngdẫn:
Trongmục“Scalefordimentionsfeatures”.Chọn“Fit”vàtíchchọn“Anotative”.
Bậttínhnăngnàyvớistylevớidimthìsửdụngnóthếnào?Đểsửdụngnócácbạnlàmnhưsau:khimuốnviếtghichúhaydimkíchthướctheo1tỉlệbấtkìcácbạnxuốngmụctruycậpnhanh.
ỞphiênbảnAutocad2015,cácbạnchúýở3mụcnàynhé:
Trướckhighichú,tasẽchọntỉlệởmục“Anotationsscaleofthecurrentview”ngoàicùngbênphải.
Vídụ,chúngtathaotácdimtheotỉlệnàothìtachọntỉlệđó.Ngoàirataaddtextcũngthế.Chỉcầndùng1thiếtlậpdimvà2textsẽcựcnhanhchóngvàthuậntiện.
Contact us
VídụvềlệnhđochiềudàitrongCADĐokíchthướctheocácđoạnngangvàđứngtrongAutoCADĐầutiênvàocôngcụDimensionchọnLinear(Phímtắt:DLIenter).
BấmlệnhDLI+enterhailầnrồikíchvàođoạnthẳngđểđo.
Lưuý:ĐokíchthướcbằnglệnhDLIchỉdùngđểđocácđoạnthẳngtheophươngngangvàphươngđứng.
ĐokíchthướcxiêntrongAutoCADVàocôngcụDimesionchọnalignedhoặctagõtắt:(DAL+enter).Contact us
Bước1:Specifyfirstextensionlineoriginor<selectobject>:Kíchchuộttráivàođiểmđầutiêncủađườngthẳng.
Bước2:Specifysecondextensionlineorigin:Kíchtiếpvàođiểmcònlạicủađoạnthẳng.
Bước3:Kéochuộtvềmộtphíavàkíchvàomộtvịtríđểtạođườngkíchthước.
Chúý:BạncóthểsửdụnglệnhDALthaythếchoDLI.VìlệnhDALdùngđểđođượcchiềudàixiênvàcácđoạnngang,đoạnđứng.
LệnhđokíchthướcliêntụctrongCADBước1:SửdụnglệnhtắtDLIhoặcDALđođoạnthẳng12bằngcáchthựchiệnnhưtrên.Vàđotừđiểmbắtđầu(điểm1)tớiđiểmkếtthúc(điểm2).
Bước2:CũngvàocôngcụDimension->chọnthuộctínhContinuehoặc(lệnhtắt:DCO+enter).
Sauđólầnlượtbấmchuộttráivàođiểm4đểđokíchthướcđoạnthẳng34.
Máchbạn:CôngtythiếtkếxâydựngtạiĐàNẵnguytín,chuyênnghiệp
Tiếptụcchọnchuộttráivàođiểm6đểđokíchthướcđoạnthẳng56.Đoxong,takếtthúclệnhnhấnenter.
Vàđâylàkếtquảsaukhiđochiềudàicácđoạnliêntục.Vớilệnhđokíchthướcnàysẽgiúpbạnđonhanhchóngchonhiềuchiềudàiđoạnthẳng.Contact us
LờikếtNhưvậycôngtythiếtkếnhàđẹpBigFiveđãgiớithiệuđếncácbạnlệnhđokíchthướctrongAutoCad.
Hyvọngquabàiviếtnàyđãgiúpíchcácbạnrấtnhiềutrongviệcxâydựngbảnvẽthiếtkếnhàcủamình.
Xemthêm:Mẫuthiếtkếquáncàphêđẹpnhất2019.
5.0 09
Chiasẽ:  Facebook  Twitter  Pinterest
KTSAnhTrungAdministratorTôilàKTSNguyễnĐứcAnhTrung,làCo-FoundercủaCôngTyTNHHMTVKiếntrúc&XâydựngBigFive.Vớiniềmđammêvôhạnvềlĩnhvựcthiếtkếnhàở.Tôiluônsẵnsàngchiasẻnhữngthôngtin,xuhướngthiếtkế,hìnhảnhđẹpnhấtvềkiếntrúcxâydựng,nộithấtđếnvớicộngđồng.
BÌNHLUẬNBÀIVIẾT:
Youremailaddresswillnotbepublished.Requiredfieldsaremarked*
CommentContact us
Savemyname,email,andwebsiteinthisbrowserforthenexttimeIcomment.
POST COMMENT
Name
Email
Website
Danhmục
 Thiếtkếkiếntrúc
 Thiếtkếnộithất
 DựánBigFive
 Mẫunhàđẹp
Bàiviếtmới
ThaotáclệnhDimtrongCAD– ĐokíchthướccựcchuẩnĐăngbởi:KTSAnhTrung
[Tầngtumlàgì?]Côngdụng,bảnvẽvàmẫuđẹpthamkhảo
Search 
Contact us
đẹp a ảoĐăngbởi:KTSAnhTrung
[Bảnvẽhoàncông]– Quyđịnhpháplý,vaitròvàphânloạicụthểĐăngbởi:KTSAnhTrung
Gợiý35mẫuthiếtkếquáncàphêcựchotkhôngbaogiờlỗithờiĐăngbởi:KTSAnhTrung
Top10ýtưởngthiếtkếsânthượngđẹpvàcựcấntượngĐăngbởi:KTSAnhTrung
Bàiviếtliênquan
ThaotáclệnhDimtrongCAD– ĐokíchthướccựcchuẩnỞphầntrước,chúngtôiđãgiớithiệuđếncácbạnlệnhbogóctrongCAD.Đâylànhữnglệnhphổbiếnsửdụngnhiềutrongcácbảnvẽthiếtkế...
ầ à ì ô ả ẽ à ẫ
Contact us
[Tầngtumlàgì?]Côngdụng,bảnvẽvàmẫuđẹpthamkhảoTrongrấtnhiềubảnthiếtkếnhàhiệnnaythìxuấthiệnmộtloạinhàcókiểudángđộcđáolànhàcótầngtum.Đâylàloạihìnhrất...
[Bảnvẽhoàncông]– Quyđịnhpháplý,vaitròvàphânloạicụthểĐểhoànthiệnmộtcôngtrìnhkiếntrúcthìđòihỏichúngtaphảiđápứngđầyđủcácloạithủtục,hồsơ,giấytờđểcuốicùnglà...
CôngtyTNHHKiếntrúc&XâydựngBigFive
 MST:0401816229– PĐKKDSởKHĐTĐàNẵng Trụsởcôngty:75BìnhThái4,quậnCẩmLệ,thànhphốĐàNẵng Vănphòng:12HoàngNgọcPhách,ĐàNẵng Điệnthoại:0943101315 Email:bigfivedanang@gmail.com
Contact us
   
Tintứcmớicậpnhật
 ThaotáclệnhDimtrongCAD– Đokíchthướccựcchuẩn [Tầngtumlàgì?]Côngdụng,bảnvẽvàmẫuđẹpthamkhảo [Bảnvẽhoàncông]– Quyđịnhpháplý,vaitròvàphânloạicụthể Gợiý35mẫuthiếtkếquáncàphêcựchotkhôngbaogiờlỗithời Top10ýtưởngthiếtkếsânthượngđẹpvàcựcấntượng Lựachọntuyệtvờivới30mẫuphòngngủđẹpđơngiảncựcấn…
BigFiveonGoogleMap
©2019CopyrightbyBIGFIVEĐÀNẴNG.Allrightsreserved.MST:0401816229
Contact us

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Cách sử dụng lệnh Dim trong AutoCad