SlideShare a Scribd company logo
☰ Menu
HiệnnaymậtđộdânsốViệtNamđangcóxuhướngtănglênrấtnhanh.Vìvậymànhucầuxâydựngnhàởtheođócũngtănglênchóngmặt.
Việcxâydựngcôngtrìnhnhàởsaochokiêncố,bềnđẹplàđiềuchủnhàđặcbiệtquantâm.
Trongđóviệclựachọnloạimóngnhàphùhợpvớiđịachất,quymôcôngtrình,…làđiềucựckỳquantrọng.
Ởphầntrước,chúngtôiđãgiớithiệucácbạnvềmóngcốclàgì?.Hômnaychúngtôisẽgiớithiệuđếncácbạnloạimóngkhácđượcsửdụngcũngkháphổbiến.Đóchínhlàmóngbăng.
HãycùngCôngtytưvấnthiếtkếnhàphốBigFivethamkhảomộtvàithôngtinvềmóngbăngngaysauđâynhé.
Mụclụcnộidung1.Móngbănglàgì?2.Côngdụngcủamóngbăng3.Cấutạocủamóngbăng4.Móngbăngcómấyloại?5.Móngbăngthườngđượcsửdụngtrongcôngtrìnhnào?6.Ưuvànhượcđiểmcủamóngbăng6.1.Ưuđiểm6.2.Nhượcđiểm7.Quytrìnhthicôngmóngbăngtiêuchuẩn7.1.Giảiphóngmặtbằng7.2.Sanlấpmặtbằng

[Móngbăng]Cấutạo,phânloại,ưuđiểmvànhượcđiểmHome» [Móngbăng]Cấutạo,phânloại,ưuđiểmvànhượcđiểm
Contact us
Móngbănglàgì?Móngbănglàloạimóngnhàcóhìnhdạngnhưmộtdảidài,hoặccóthểđặtđộclập(hoặcgiaonhautheohìnhchữthậpvớicácmócnối).
Cócôngdụngdùngđểchịutảivàđỡcáchàngcột,bờtườngtrongquátrìnhxâydựngcôngtrình.
Trongcácloạikiếntrúcnhàởnhưnhàphố,biệtthự,…thìmóngbăngđượcsửdụngnhiềunhấtvìcóchiphírẻ,antoànvàcóđộlúnđồngđều.Đặcbiệtlàthicôngdễhơnmóngđơnrấtnhiều.
Đểápdụngphươngándùngmóngbăngthìtrướctiêntaphảikhảosátđịahình,địachất(độcứng,độlúncủavịtríđấtthicông).Yêucầuđólàphảiđặttrênnềnđấtổnđịnh.
7.3.Côngtácchuẩnbịcốtthép7.4.Côngtáclắprápcốppha7.5.Côngtácđổbêtông8.Mẫubảnvẽmóngbăngthamkhảo8.1.Bảnvẽkếtcấumóngbăngnhà1tầng8.2.Bảnvẽkếtcấumóngbăngnhà2tầng8.3.Bảnvẽkếtcấumóngbăngnhà3tầng9.Lờikết
Minhhọamóngbăng
Contact us
Đểtừđóchúngtachọnloạimóngbăngphùhợp.Lưuý:chiềurộngphảitrên1,5m.Cấutạomóngcósailệchsẽdẫnđếnlúnnhiềuhơnmóngđơn.
Côngdụngcủamóngbăng
Chứcnăngcơbảncủamóngbănglàgiảmáplựcđáymóngvàđảmbảotruyềntảitrọnglựccôngtrìnhxuốngđềuchocáccọcbêtôngbêndướihoặccọccừtràm.Ởcáccôngtrìnhnhàxâydựngcótầnghầm.Chẳnghạnnhưbiệtthự,nhàphốcógarathìxâymóngbăngcòncótácdụngchắnđất,tạotườnghầm,hầmgiữxehoặcnhàkhochứađồ.Khiđịachấtđấtcôngtrìnhkhôngổnđịnh,vàkhôngsửdụngđượccácloạimóngkhác,thìmóngbănggạchhoặcmóngbăngbêtôngcốtthépsẽlàmchocôngtrìnhdễtiếnhànhthicônghơn.
Xemthêm:Mácbêtông– CáchxácđịnhmácvàQuyđịnhvềlấymẫubêtông
CấutạocủamóngbăngSaukhiđãbiếtmóngbăngvàcôngdụngcủanó,BigFivexingiớithiệusơbộvềcấutạothôngquahìnhảnhnhưsau:
Móngbăngbaogồmlớpbêtônglótmóng,bảnmóngchạyliêntụcliênkếtmóngthànhmộtkhối,dầmmóng.
Contact us
Cụthể:
Lớpbêtônglótdày100mm.Kíchthướcbảnmóngphổthông:(900-1200)x350(mm).Kíchthướcdầmmóngphổthông:300x(500-700)(mm).Thépbảnmóngphổthông:Φ12a150.Thépdầmmóngphổthông:thépdọc6Φ(18-22),thépđaiΦ8a150.
Lưuýđâylànhữngsốliệucơbản.Còntùyvàođịachấtkhuvựcthicông,loạihìnhcôngtrìnhmàcácloạithayđổichophùhợp.
Móngbăngcómấyloại?Xétvềtínhchất,độcứngthìchúngtôichiamóngbănglàm3loạiđólà:
Móngcứng,MóngmềmMóngkếthợp.
Xétvềcấutạotheophuongthìchialàm2loại:
Móng1phương:Ápdụngkhitadùngtheo1phươngduynhấttheochiềunganghoặcchiềurộngcủacôngtrìnhgiốngnhưnhữngđườngthẳngsongsong.Contact us
Khoảngcáchgiữacácđườngsẽđitheodiệntíchcủangôinhà.Móng2phương:lànhữngđườngmónggiaonhưnhưôbàncờ.
Móngbăngthườngđượcsửdụngtrongcôngtrìnhnào?Tuycónhiềuưuđiểm,nhưngmóngbăngchỉthựcsựphùhợpvớiviệcthicôngnhàphố.Vìvậynóthườngápdụngchocáccôngtrìnhtầmtrung,tức3tầngtrởlên.
Cònđốivớicácnhàcấp4(1,2tầng)thìngườitasửdụngmóngcốc.Ngoàiracóthểápdụngchocáccôngtrìnhkhácnhưthiếtkếbiệtthự,biệtthựnhàvườn,…
Thamkhảo:TưvấnthiếtkếnhàđẹptạiĐàNẵng– KiếntrúcBigFive
ƯuvànhượcđiểmcủamóngbăngƯuđiểmNhưđãđềcậpởtrên,cácđơnvịxâydựngsửdụngmóngbăngkháphổbiếnbởinócótácdụnggiúptườngvàcộtđứngthẳngtrongsuốtquátrìnhthicông.
Vớicấutạođặcbiệt,móngbănggiúplàmgiảmáplựcởdướivịtríđáymóng.Từđótruyềntảiđềutrọnglượngcảcôngtrìnhxuốngcáccâycọcbêtôngởphíadưới.
NhượcđiểmMóngbăngthuộcloạimóngnông,vớichiềusâuchônmóngnhỏ.Chonênđộổnđịnhvềchốnglật,trượtcủamóngkhôngcao(chịumômenlàlựcngang).
Theonhiềukinhnghiệm,cáclớpđấtphíatrênmóngcósứcchịutảikhônglớn.Vìthếchỉnêndùngchocáccôngtrìnhnhỏ.
Nếucácbạnthicôngnhàởcaotầngcótảitrọngcỡlớn,hoặcnềnđấtyếuthìnêndùngphươngphápépcọcbêtôngnhé.
QuytrìnhthicôngmóngbăngtiêuchuẩnContact us
GiảiphóngmặtbằngLàcôngtácđầutiênvàcũngkháquantrọng,nhàthầuxâydựngcầngiảiphóngmặtbằngchokhuđấtmìnhcầnxây.
Sanphẳngmặtbằngsaochođềuchínhlàyêucầumàchúngtacầnhướngđến.Kèmtheođólàchuẩnbị,tậpkếtđầyđủcácmáymóc,trangthiếtbị,nguyênvậtliệuđểphụcvụcôngtácthicôngxâydựng.
Sanlấpmặtbằng
Tùytheokhuđấtmàcôngtácsanlấpmặtbằngnhanhhaychậm.Bởimặtbằngđấtcóđịahìnhtựnhiêncaothấpkhácnhau.
Cáccôngnhânsẽsanđấtởvịtrícaođểlấpchocácvịtríthấp,trũngtheoýđồhoặcbảnvẽcủakiếntrúcsưxâydựng.
Côngtácchuẩnbịcốtthép
Contact us
Khitiếnhànhgiacôngcốtthép,chúngtôikhuyêncácbạnnênưutiêntheođúngthiếtkế.
Chúýkiểmtrachấtlượngkỹcàng,phảicóđộdẻodaiđểdễdànguốnnắn.Thépcầnphảiđượcuốnnắnlạichothẳngthớm.
Trướckhilắpdựngthanhnàobịgỉ,bámbẩnphảiđượccạogỉ,vệsinhsạchsẽ.
Lắpđặtcốtthépđúngvịtrí,đúngsốlượng,quycáchtheothiếtkếcụthểchotừngkếtcấu.Đảmbảokhoảngcáchgiữacáclớpcốtthép.
CôngtáclắprápcốpphaĐâyđượcxemlàcôngđoạncựckỳquantrọng,ảnhhưởngđếnđộbềnchắccủacôngtrình.Ởbướcnày,cáccôngnhâncầnphảiưutiênsựcẩntrọng,tỉmỉtrongquátrìnhlắpđặtcốtpha.
Cáccâygỗchống,tấmgỗcốpphacầnphảiđượccốđịnhchắcchắn,đểtránhtìnhtrạngxêdịchtrongquátrìnhđổbêtông.
CôngtácđổbêtôngSaukhiđãlắpđặtcốtthépvàcốtpha.Chúngtatiếnhànhcôngđoạncuốicùnglàđổbêtôngchomóngbăng.
Contact us
Vềkỹthuật,chúngtamênđổmóngbêtôngtừxađếngần.Cácbạncầnnhắcnhởcôngnhânkhôngđứngtrênthànhcốtphadùchonócócứngcáphayđichăngnữa.
Cầnthiếtthìbắcsàngỗđểhọđứngchoantoàn,đồngthờitránhlàmsailệchkếtcấuđãlắpđặt.
MẫubảnvẽmóngbăngthamkhảoBảnvẽkếtcấumóngbăngnhà1tầng
Bảnvẽkếtcấumóngbăngnhà2tầngContact us
Bảnvẽkếtcấumóngbăngnhà3tầng
LờikếtNhưvậylàCôngtythiếtkếthicôngnhàđẹpĐàNẵngBigFiveđãgiớithiệuxongđếncácbạnvềmóngbăngvànhữnggìliênquanđếnnó.
Hyvọngquabàiviếtnày,cácbạnđãcóđượccáinhìntổngquátvàkỹcàngnhất.Nhằmlựachọnđượcloạimóngnhàphùhợpvớicôngtrìnhcủamình.
Nếubạncầntưvấnkỹthuật,xinvuilòngliênhệvớichúngtôiquaHotline:0943101315.Rấthânhạnhđượctưvấn.Xincảmơn!
5.0 21
Chiasẽ:  Facebook  Twitter  Pinterest
KTSAnhTrungContact us
AdministratorTôilàKTSNguyễnĐứcAnhTrung,làCo-FoundercủaCôngTyTNHHMTVKiếntrúc&XâydựngBigFive.Vớiniềmđammêvôhạnvềlĩnhvựcthiếtkếnhàở.Tôiluônsẵnsàngchiasẻnhữngthôngtin,xuhướngthiếtkế,hìnhảnhđẹpnhấtvềkiếntrúcxâydựng,nộithấtđếnvớicộngđồng.
BÌNHLUẬNBÀIVIẾT:
Youremailaddresswillnotbepublished.Requiredfieldsaremarked*
Comment
Savemyname,email,andwebsiteinthisbrowserforthenexttimeIcomment.
POST COMMENT
Name
Email
Website
Search 
Contact us
Danhmục
 Thiếtkếkiếntrúc
 Thiếtkếnộithất
 DựánBigFive
 Mẫunhàđẹp
Bàiviếtmới
Xemngay35mẫuthiếtkếnhàvệsinhnhỏđẹpcựcchấtĐăngbởi:KTSAnhTrung
[Móngbăng]Cấutạo,phânloại,ưuđiểmvànhượcđiểmĐăngbởi:KTSAnhTrung
ThaotáclệnhDimtrongCAD– ĐokíchthướccựcchuẩnĐăngbởi:KTSAnhTrung
[Tầngtumlàgì?]Côngdụng,bảnvẽvàmẫuđẹpthamkhảoĐăngbởi:KTSAnhTrung
[Bảnvẽhoàncông]– Quyđịnhpháplý,vaitròvàphânloạicụthểĐăngbởi:KTSAnhTrung
Bàiviếtliênquan
Contact us
Xemngay35mẫuthiếtkếnhàvệsinhnhỏđẹpcựcchấtMơướcxâydựngđượcmộtngôinhàđầyđủtiệnnghi,ấmcúngđượcrấtnhiềungườiấpủ.Tuynhiênkhôngphảiaicũngcóthểxâycho...
[Móngbăng]Cấutạo,phânloại,ưuđiểmvànhượcđiểmHiệnnaymậtđộdânsốViệtNamđangcóxuhướngtănglênrấtnhanh.Vìvậymànhucầuxâydựngnhàởtheođócũngtănglên...
Contact us
ThaotáclệnhDimtrongCAD– ĐokíchthướccựcchuẩnỞphầntrước,chúngtôiđãgiớithiệuđếncácbạnlệnhbogóctrongCAD.Đâylànhữnglệnhphổbiếnsửdụngnhiềutrongcácbảnvẽthiếtkế...
CôngtyTNHHKiếntrúc&XâydựngBigFive
 MST:0401816229– PĐKKDSởKHĐTĐàNẵng Trụsởcôngty:75BìnhThái4,quậnCẩmLệ,thànhphốĐàNẵng Vănphòng:12HoàngNgọcPhách,ĐàNẵng Điệnthoại:0943101315 Email:bigfivedanang@gmail.com
   
Tintứcmớicậpnhật
 Xemngay35mẫuthiếtkếnhàvệsinhnhỏđẹpcựcchất [Móngbăng]Cấutạo,phânloại,ưuđiểmvànhượcđiểm ThaotáclệnhDimtrongCAD– Đokíchthướccựcchuẩn [Tầngtumlàgì?]Côngdụng,bảnvẽvàmẫuđẹpthamkhảo [Bả ẽhà ô ] Q địh há lý itò à hâ l i thể
Contact us
 [Bảnvẽhoàncông]– Quyđịnhpháplý,vaitròvàphânloạicụthể Gợiý35mẫuthiếtkếquáncàphêcựchotkhôngbaogiờlỗithời
BigFiveonGoogleMap
©2019CopyrightbyBIGFIVEĐÀNẴNG.Allrightsreserved.MST:0401816229
Contact us

More Related Content

More from Thiết kế nhà Big Five

More from Thiết kế nhà Big Five (7)

Top 35 mẫu thiết kế quán cà phê đẹp chất
Top 35 mẫu thiết kế quán cà phê đẹp chấtTop 35 mẫu thiết kế quán cà phê đẹp chất
Top 35 mẫu thiết kế quán cà phê đẹp chất
 
Tham khảo top 10 ý tưởng thiết kế sân thượng đẹp nhất
Tham khảo top 10 ý tưởng thiết kế sân thượng đẹp nhấtTham khảo top 10 ý tưởng thiết kế sân thượng đẹp nhất
Tham khảo top 10 ý tưởng thiết kế sân thượng đẹp nhất
 
30 mẫu phòng ngủ đẹp
30 mẫu phòng ngủ đẹp30 mẫu phòng ngủ đẹp
30 mẫu phòng ngủ đẹp
 
lệnh bo tròn trong cad
lệnh bo tròn trong cadlệnh bo tròn trong cad
lệnh bo tròn trong cad
 
Top 38 mẫu phòng ngủ đẹp cho bé gái
Top 38 mẫu phòng ngủ đẹp cho bé gáiTop 38 mẫu phòng ngủ đẹp cho bé gái
Top 38 mẫu phòng ngủ đẹp cho bé gái
 
top 20 giải pháp chống nóng và làm mát nhà ở
top 20 giải pháp chống nóng và làm mát nhà ởtop 20 giải pháp chống nóng và làm mát nhà ở
top 20 giải pháp chống nóng và làm mát nhà ở
 
Sơn nhà
Sơn nhàSơn nhà
Sơn nhà
 

Móng băng là gì?