Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual Open Erp School

1,186 views

Published on

Published in: Education, Technology • <b>[Comment posted from</b> http://www.iesquercus.com/moodle4/mod/forum/discuss.php?d=95&parent=187]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Manual Open Erp School

 1. 1. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP IES QUERCUS Manual d'ús del mòdul de control de faltes basat en Pere Erro Mas Pau Gangonells Simon 1/22
 2. 2. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Índex de continguts Introducció............................................................................................................................................4 Modes de connexió...............................................................................................................................4 Configuració dels programes clients....................................................................................................4 Descarregar el programa..................................................................................................................4 Instal·lació........................................................................................................................................4 Accés al servidor..............................................................................................................................4 Pantalla Inicial - Menú Principal..........................................................................................................6 Àrees de la pantalla..........................................................................................................................6 Àrea superior esquerra................................................................................................................6 Àrea superior dreta......................................................................................................................6 Àrea de treball.............................................................................................................................7 Operativa de treball..............................................................................................................................7 Configuració....................................................................................................................................7 Sessions per tancar...........................................................................................................................8 Tipus de vistes.............................................................................................................................8 Edició de sessions.......................................................................................................................9 Tancar sessions..........................................................................................................................11 Editar els registres successius ..................................................................................................11 Configuració de les participacions des del client d'escriptori............................................................13 Acció tutorial......................................................................................................................................22 Faltes per justificar.........................................................................................................................22 Vista en forma de llistat............................................................................................................23 Vista en forma de Formulari.....................................................................................................24 Incidències dels alumnes...............................................................................................................26 Consulta.........................................................................................................................................27 Informe assistència -resum per grup..............................................................................................27 Informe assistència -detall per grup...............................................................................................29 2/22
 3. 3. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Introducció OpenERP és una aplicació que està formada per un paquet bàsic i un conjunt de mòduls addicionals i que està orientada a poder gestionar de manera integral qualsevol tipus d'organització. Permet el desenvolupament de mòduls a mida o modificar els existents de forma molt ràpida. I és una aplicació lliure, sense costos de llicències. El mòdul School s'ha fet a mida de les necessitats del IES Quercus, de manera inicial, com a sistema de Gestió de faltes, però amb la possibilitat de poder-se ampliar a altres àrees de gestió. Modes de connexió Per accedir a l'aplicació de control de faltes ho podem fer de dues maneres: Utilitzant el programa client: • Per a Windows • Per a Linux Utilitzant un navegador web: • Mozilla Firefox • Internet Explorer Configuració dels programes clients Descarregar el programa http://www.openerp.com/download/stable/win32/openerp-client-setup-5.0.6.exe (Windows) htttp://www.openerp.com/download/stable/source/openerp-client-5.0.6.tar.gz (Linux) Si s'utilitza Ubuntu es pot descarregar i instal·lar el paquet directament del repositori: ▪ sudo aptitude install openerp-client Instal·lació Només cal seguir els passos de l'assistent i en el punt on es demanen les dades per registrar-nos, ens podem saltar el pas prement el botó de cancel·lar. Accés al servidor En la finestra de connexió seleccionarem el botó “Canvia” i introduirem l'adreça de connexió. 3/22
 4. 4. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Servidor: faltes.iesquercus.com Port: 8070 Un cop configurat li donarem al botó “D'acord” per confirmar els canvis. Aquesta configuració només s'haurà de fer la primera vegada que utilitzem el programa, ja que les dades quedaran enregistrades per a futures sessions. Tot seguit introduirem el nostre nom d'usuari i la nostra contrasenya i això ens donarà accés a l'aplicació. Si el que volem és accedir des del nostre navegador web, l'únic que ens caldrà fer és introduir a la barra de navegació la següent adreça: http://faltes.iesquercus.com:8080 I ens apareixerà la pantalla de validació per a poder accedir a l'aplicació. Introduirem el nom d'usuari i la contrasenya i això ens permetrà accedir a l'aplicació. 4/22
 5. 5. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Pantalla Inicial - Menú Principal Àrees de la pantalla Àrea superior esquerra Cal destacar la opció MAIN MENU que, des de qualsevol lloc a on ens trobem situats, ens portarà al Menú principal. Just a sota tenim el Títol del Menú que ens indica en quin menú o submenú estem situats, en aquest cas Menu perque estem en el Menú Principal. Àrea superior dreta A la part esquerra tenim, amb el fons de color gris fosc, el nom de l'usuari que s'ha connectat, en aquest cas JOSEP RIBALTA Just a la dreta tenim l'enllaç Home que ens porta també al Menú 5/22
 6. 6. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Principal. Al seu costat tenim la opció Preferences que ens mostra la pantalla que ens permetrà algunes opcions de personalització com ara canviar la nostra contrasenya, l'idioma i la zona horària (que en el nostre cas no cal configurar). Finalment a la dreta del tot hi tenim la opció Logout que ens permet sortir de l'aplicació, deixant- nos a la pantalla de validació (Login). Àrea de treball A la part esquerra tenim la barra d'eines (Toolbar). Si cliquem sobre lo opció Gestió de faltes, ens apareixerà a la dreta el menú a on tenim les principals eines de treball. Operativa de treball Configuració Conjunt de dades bàsiques i opcions per a treballar amb l'aplicació. En principi no cal accedir-hi ja que les diferents opcions estan pre-configurades. 6/22
 7. 7. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Sessions per tancar Mostra un llistat de les sessions formatives, del propi usuari, que ja s'han impartit i de les quals no se n'ha portat a terme el control d'assistència. Si triem aquesta opció ens apareix la següent pantalla En aquest cas, podem observar que se n'han acumulat 28 de pendents. En circumstàncies normals aquest fet no s'hauria de donar, ja que tan sols ens hauria de sortir la sessió actual (si fem el control de faltes a la pròpia aula) o les que s'hagin pogut acumular al llarg del dia, (si ho fem fora de classe). Cal destacar que en aquesta pantalla podem ordenar les sessions pel criteri que nosaltres decidim, de manera molt fácil. Per a fer-ho, tan sols haurem de clicar sobre el concepte que triem de la barra de títols que encapçala el llistat. Per exemple, si el que volem és que se'ns ordeni per Data clicarem a sobre del concepte i automàticament s'ens ordenaran els registres de manera ascendent. Si cliquem de nou, se'ns tornaran a ordenar però de manera descendent. Tipus de vistes A la part superior dreta podem distingir un conjunt de botons, que serveixen per triar el tipus de 7/22
 8. 8. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP vista amb que volem que se'ns mostri la informació: Search => Vista en forma de llistat (Mostra tots els registres) Form => Vista en forma de formulari (Només ens mostrarà un únic registre però amb més detall). Calendar => Vista en forma de calendari (Mensual, setmanal o diari). Gantt => Vista en forma de gràfic de Gantt (Molt utilitzat per al seguiment de projectes). Graph => Vista que ens fa apareixer gràfics obtinguts a partir de la nostra base de dades. Per defecte les Sessions per tancar es mostren en mode de llista. Si volem, podem fer la edició amb el formulari individual, seleccionant un o varis registres i prement el botó Form . Per a que un altre cop ens aparegui el llistat de sessions haurem de prèmer el botó Search . Edició de sessions Si, per exemple, volem editar la sessió E3B TE 09-15, tan sols hem de seleccionar-la i prémer el botó Form tot seguit se'ns mostrarà el detall de la mateixa, en mode de vista formulari. Si la sessió sobre la que hem de portar el control ha estat exempta de qualsevol tipus de falta o incidència, només caldria tancar la sessió prement sobre el botó 8/22
 9. 9. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Si, per contra, hem d'introduir algun tipus d'informació, caldrà fer un clic sobre el llapis que es trobi situat a l'esquerra de l'alumne que ha comès la falta. D'aquesta manera veurem com el llapis es transforma en un disquet i entrem en mode edició. Podrem triar entre dos possibles tipus de falta: A més, tindrem la opció de senyalar si hi ha hagut incidència i/o expulsió i disposarem d'un requadre per afegir-hi un comentari. Un cop hàgim introduït la informació haurem d'acceptar els canvis, per això haurem de prémer la tecla [Intro] o bé clicar sobre la imatge del disquet situada a l'esquerra del registre. D'aquesta manera els canvis ens quedaran guardats. Si editem un segon registre i li afegim una nota més llarga, veurem que en guardar els canvis ens mostra tota la informació. 9/22
 10. 10. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Tancar sessions Un cop hàgim introduït tota la informació relativa a la sessió, la tancarem prement el botó i se'ns mostrarà un missatge de confirmació En acceptar, podrem veure com s'ha modificat l'estat de la sessió i el que abans es trobava en Realitzat ara es troba en Tancat. Editar els registres successius Arribats a aquest punt, disposem de dues opcions: 1. Prémer el botó Search que ens mostrarà el llistat de les sessions. . Això ens farà aparèixer de nou el llistat de les sessions realitzades però, a més, ens mostrarà la sessió tancada. En aquest punt podem tornar a seleccionar una altra sessió i tancar-la o editar-la segons convingui. 2. Des de la mateixa vista Form (Formulari), passar de manera seqüencial per les diferents sessions. Per a fer-ho, clicarem a sobre del navegador de registres situat a la part superior dreta. 3. << First Ens portarà a la primera sessió que tenim pendent de tancar. 10/22
 11. 11. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP < Previous Ens portarà a la sessió anterior a la que acabem de tancar Next > Ens portarà a la sessió posterior Last >> Ens portarà a la darrera sessió que tenim pendent de tancar. 11/22
 12. 12. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Configuració de les participacions des del client d'escriptori Usuari: coord Passwd: coord Gestió del Centre / Configuració / Classes 12/22
 13. 13. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Seleccionem el registre que volem editar en el nostre cas B1A TI (o bé fem doble click o seleccionem i premem el botó de vista Formulari. Cliquem sobre la pestanya Participacions. 13/22
 14. 14. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Premem sobre el botó [ + Afegeix] Filtrem pel grup que ens interessa (en aquest cas B1A) i seleccionem els diferents registres mantenint pulsada la tecla Control. 14/22
 15. 15. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Un cop acceptem, ens apareix la pantalla amb els alumnes seleccionats. Premem el botó [Desa] i esperem que a la part inferior ens surti com a estat “Document desat”. A partir d'aquest moment ja podrem treballar amb aquest grup. 15/22
 16. 16. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Acció tutorial Dins el menú de Gestió del Centre existeixen dos submenús destinats a l'acció tutorial. Faltes per justificar En aquesta pantalla apareixeran les faltes d'assistència i els retards dels alumnes tutoritzats. Accedirem a la pantalla clicant sobre l'icona “Faltes per justificar” i tot seguit es mostraran les faltes i/o retards pendents de justificar. La justificació la podem fer de dues maneres: • Vista en forma de llistat • Vista en forma de formulari Per alternar entre els dos modes ho farem clicant sobre els botons situats a la part superior dreta Search i Form . Vista en forma de llistat Search => Ens mostrarà tots els registres. És la opció que ens apareix per defecte. 16/22
 17. 17. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP En aquest a pantalla podem destacar els següents camps: • Sessio: Nom de la sessió • Data de la sessió: La data • Professor: Professor que impartia la classe • Alumne: Alumne que va faltar o va arribar amb retard • Falta: Tipus de Falta (Total o Retard) • Nota: Nota que el professor va introduir quan es va produir la falta. • Justificat: Si la falta es justificada o no • Justificar: Anotacions introduïdes pel tutor en relació a la justificació de la falta Per editar qualsevol de les faltes que ens apareixen, tan sols haurem de clicar a sobre del llapís situat a la part esquerra del registre i automàticament entrarem en mode edició. Si ha transcurregut un temps prudencial des de la data en que es va produir la falta o retard i l'alumne no ha portat la corresponent justificació, podem donar la falta com a tancada. Per fer això només caldrà clicar sobre el la imatge del disquet (situada a l'alçada d'on hi havia el llapis). Automàticament aquesta falta desapareixerà de la llista. Si, es dóna el cas contrari i l'alumne ens ha portat una justificació introduirem el corresponent comentari en el requadre situat a l'extrem dret del registre. I si creiem que el justificant és correcte, activarem la casella de “Justificat”. D'aquesta manera la falta ens desapareixerà del llistat. Vista en forma de Formulari Form => Només ens mostrarà un únic registre però amb més detall. Per accedir a aquest vista clicarem el botó situat a la part superior dreta. Tot seguit obtindrem la següent vista. 17/22
 18. 18. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Com podem comprovar es disposa de molt més espai per poder afegir els comentaris. Un cop introduïda la informació, premerem el botó “Save” per guardar els canvis, amb la qual cosa el registre es mostrarà en mode de consulta (Només lectura). Si vulguessim editar-lo de nou hauríem de prémer el botó Edit i de nou passaríem a mode Edició. Si el que volem fer és anar avançant o retrocedint pels diferents registres, sense haver de canviar a la Vista en mode de Llistat, ho podem fer clicant a sobre de les fletxes de desplaçament situades a la part superior dreta, les quals ens permetran navegar entre els diferents registres. Quan finalment haguem introduït tota la informació podem passar de nou a la Vista en mode de Llistat prement el botó Search , i d'aquesta manera podrem obtenir una vista global de les justificacions. És important destacar que, malgrat les justificacions introduïdes ens apareguin en aquesta vista, la següent vegada que accedim a aquesta opció aquestes justificacions hauran desaparegut, perque ja no constaran com a pendents. Això ho podem comprovar anant al menú principal MAIN MENU i a continuació tornant a accedir al menú de Faltes per Justificar. 18/22
 19. 19. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Incidències dels alumnes Amb aquesta opció podem fer una consulta sobre els diferents tipus d'infraccions que els alumnes poden haver comès (Falta, Retard, Incidència o Expulsió). Per a fer la consulta disposarem d'un seguit de filtres. Els quals podem ampliar si accedim a la pestanya de Cerca Avançada (Advanced Search). Per que els filtres s'apliquin haurem de clicar sobre el botó Filter situat a la part esquerra. D'aquesta manera se'ns mostrarà un llistat amb les incidències que reuneixin els criteris que haguem seleccionat. 19/22
 20. 20. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Consulta Dins del menú consulta trobem dos submenus: Informes per grup i informes detallats per grup. Informe assistència -resum per grup Serveix per treure un informe de tot un grup 20/22
 21. 21. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP 1. Si busquem un grup de ESO, però no sabem el nom exacte del grup ( E4ESO, 4ESO...?), doncs posem un 4. 2. Cliquem + i ens apareix el llistat de tots els grups que tenen un 4 en el seu nom, i el seleccionem 3. Marquem la data d'inici de la consulta ( normalment posarem la data d'inici del trimestre) 4. Marquem la data final de la consulta 5. Cliquem print i ens apareix el full de faltes, retards, i incidències del grup. 21/22
 22. 22. Manual d'ús del control de faltes basat en OpenERP Informe assistència -detall per grup Serveix per treure un informe filtrant per professor i/o grup i/o curs( hauria de dir classe) 1. Marquem la data d'inici de la consulta ( normalment posarem la data d'inici del trimestre) Marquem la data final de la consulta 2. Si busco les faltes d'un grup de 4art, clico 4 i + (igual que en la consulta de resum per grup) Si busco totes les faltes que ha posat un professor, poso el nom del professor, o be l'inici del nom i + per seleccionar el professor. Si busco les faltes d'una assignatura en concret, poso l'inici del nom i + Puc fer servir els 3 criteris de consulta alhora , o bé nomes 2. Un cas pràctic: Si vull saber les faltes d'assistència d'un grup classe en concret en una assignatura. 3. I finalment cliquem Print per obtenir el resultat en fitxer PDF. 22/22

×