Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Přednáška Virtualizace, clustery a cloud computing (V3C)

3,993 views

Published on

Prezentace přednášky Virtualizace, clustery a cloud computing pořádané společností OldanyGroup pro vysoké školy po celé ČR.

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s úvodem do virtualizace v oblasti informačních technologiích, dále rozvíjí téma nativní virtualizace na platformě x86. Druhým tématem přednášky jsou clustery v prostředí virtualizace a nakonec se dotýká aktuálního tématu a trendu v IT - cloud computingu.

Posluchači se v průběhu přednášky seznámí s typy virtualizace, jejími základními vlastnostmi, možnostmi a funkcemi. Nechybí ani zmínka o výběru vhodné virtualizační platformy, srovnání platforem a postup co udělat před nasazením virtualizace v prostředí libovolné organizace. Dojde i na krátkou zmínku o virtualizaci aplikací a virtuálních desktopech.

V druhé části přednášky jsou vysvětleny základní pojmy a principy z oblastí clusterů a jejich využití ve spojení s virtualizací.

Na závěr je uvedena zmínka o cloud computingu. Jedná se o informaci o tom, co vlastně cloud computing je, jak jej definovat, jaké jsou typy cloudů a kde najdou své uplatnění.

Prezentace obsahuje také odkazy na informační zdroje, ze kterých lze čerpat další informace.

Video z přednášky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a další informace o pořádané sérii přednášek si můžete prohlédnout na adrese http://goto.ogservices.cz/v3c/.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Přednáška Virtualizace, clustery a cloud computing (V3C)

 1. 1. [V3C] VIRTUALIZACE,clustery a cloudcomputing<br />Jaroslav Prodělal, solutionconsultant, OldanyGroup<br />jprodelal@oldanygroup.cz, 777 23 22 21<br />
 2. 2. Housekeeping<br />dotazy možno klást v průběhu<br />vyplnění a odevzdání dotazníků (2 strany)<br />upozornění na chybu<br />
 3. 3. Virtualizace<br />Clustery<br />Cloudcomputing<br />Agenda<br />
 4. 4. Specifikace hlavních témat přednášky<br />Virtualizace <br />SW vX na platformě x86<br />VMware ESX, CitrixXenServer, MSFT Hyper-V<br />Clustery <br />obecné informace o clusterech<br />využití s/ve virtulizací<br />Cloudcomputing<br />základní charakteristika<br />směr vývoje<br />
 5. 5. Představení společnosti<br />česká společnost založená v roce 2005<br />zaměření<br />virtualizace (specializací na VDI)<br />externí správa linux/windows serverových systémů<br />správa Cisco sítí<br />konzultace v oblastech ICT<br />klademe důraz na vysokou odbornost a správnou komunikaci<br />
 6. 6. Naše řešení a partneři<br />
 7. 7. Přednášející<br />Jaroslav Prodělal (*1982)<br />začátek 90. let – první počítač (Atari 800XE Video Game System)<br />1994 – první PC (80386DX – 40Mhz, 4MB RAM)<br />1997 – začátky programování v ASP na platformě Windows NT, brigáda u lokání providera internetu (doma wifi 64Mbit/s s limitem 100MB/měs., potom 8Kč/MB)<br />2000 – první zkušenosti s OpenBSD, začátky programování v PHP<br />2001 – malá internetová kavárna<br />2003 – přechod z OpenBSD na Linux (server) a z Windows na Linux (desktop, NTB); zaměstnán jako PHP programátor s částečnou údržbou linux serverů<br />2004 – odklon od programování v PHP ke správě linux serverů<br />2005 – založení společnosti (OldanyGroup)<br />2006 – první přednáška na konferenci LinuxAlt na téma vysoké dostupnosti - první informace o virtualizaci<br />do současnosti – linux server administrator, profesionalizace v oblasti virtualizace a cloudcomputingu<br />
 8. 8. Video<br />VMware Virtualized Hardware Hotel<br />
 9. 9. Slovník pojmů<br />vX ~ virtualizace<br />VMM ~ hypervisor<br />virtuální infrastruktura (VI, kompletní infrastruktura)<br />IOMMU (input/outputmemorymanagement unit)<br />transparent memorysharing<br />consolidation<br />containment(~ochranná nádoba)<br />storage<br />LUN (logical unit number)<br />FC (fibrechannel)<br />iSCSI(internet smallcomputersystem interface)<br />DAS/NAS/SAN<br />cluster<br />cluster FS<br />SPOF (single point offailure)<br />failover<br />HA (highavailibility)<br />LB (loadbalancing)<br />DRS (distributedresourcescheduling)<br />VMFS (VirtualMachineFileSystem)<br />vMotion<br />
 10. 10. Co je to virtualizace?<br />obecně (když řekneme, že je něco virtuální)<br />něco co „existuje“ (abstraktně), ale nemůžeme si na to fyzicky „šáhnout“<br /> v pojetí přednášky<br />Virtualizace je uspořádání dostupných zdrojů (software, hardware) tak, aby bylo možné je využít pro více než jeden operační systém ...<br />...na jednom fyzickém serveru lze provozovat více serverů virtuálních při současném zlepšení:<br />efektivity<br /> dostupnosti<br /> flexibility<br /> správy<br />IT infrastruktury<br />
 11. 11. Typy virtualizace (SW)<br />partial~ částečná (parciální)<br />virtuální paměť, základy ve všech moderních OS<br />os-level ~ vyhrazení prostoru na úrovni jednoho jádra<br />chroot (linux), jail (bsd), Linux-VServer, Virtuozzo, OpenVZ<br />paravirtualizace ~SW rozhraní VM (API), nutná modifikace guest OS<br />Xen (patří i do full), Oracle VM, Sun xVM, VMware Workstation (WMI, i fullvX), MS Hyper-V <br />plná (full, platform) ~ simulace HW, bez nutnosti modifikace guest OS<br />VMware ESX, Xen, KVM<br />HW-assisted~podpora fullvX ze strany CPU (pomocné instrukce VMM a izolace)<br />většina z fullvX používá; Xen<br />
 12. 12. Typy virtualizace (SW)<br />para full HW-assisted<br />virtualizace<br />bare-metal (native, type-1)<br />host-based (type-2)<br />~ vX na HW ~<br /><ul><li> VMware ESX
 13. 13. CitrixXen Server
 14. 14. MS Hyper-V
 15. 15. Oracle VM</li></ul>~ vX nad existujícím OS ~<br /><ul><li> VMware Workstation (Server)
 16. 16. Sun VirtualBox
 17. 17. Parallels Workstation
 18. 18. Microsoft Virtual PC</li></li></ul><li>Historie a současnost<br />1960’s - IBM CP-40 (dnes z/VM)<br />pouze IBM až do 1985<br />do 1998 - několik pokusů a nástrojů o SW virtualizaci<br />1998 – založení VMware – patent technologie<br />1999 – VMware VirtualPlatform(později VMware Workstation)<br />2001 – VMware ESX v1.0<br />2003 – Xen, VMware vMotion<br />2005-2006 – Intel-VT, AMD-V<br />2007 – KVM (Kernel-basedVirtualMachine) <br />2008 – Microsoft Hyper-V<br />
 19. 19. Virtualizace v běžném životě (ajťáka)<br />virtuální pamět<br />storage<br />disk partitioning<br />RAID<br />network<br />VLAN<br />channelbonding<br />kamarádi (chat)<br />
 20. 20. Tradiční vs. virtuální infrastruktura<br />
 21. 21. Základní vlastnosti vX<br />oddělení OS od HW (abstrakce HW)<br />kompatibilita napříč x86 servery<br />nezávislost na HW<br />zapouzdření (encapsulation) systémů <br />SW kontejner<br />VM je reprezentována několika málo soubory na pevném disku, včetně souboru reprezentující pevný disk VM<br />izolace<br />malý overhead výkonu<br />dnes kolem 5%<br />
 22. 22. Základní funkce vX<br />škálovatelnost<br /><ul><li>snapshoty
 23. 23. klonování
 24. 24. datová deduplikace (TMS)</li></li></ul><li>Proč virtualizovat?<br />využití existujících zdrojů<br />větší utilizace serverů<br />získání operační flexibility<br />rychlejší reakce na požadavky trhu a uživatelů<br />snadné nasazování nových systémů<br />testování nových aplikací<br />zlepšení a zjednodušení správy systémů<br />centrální management<br />zjednodušení BC/DR a zvýšení dostupnosti<br />snižování nákladů <br />investičních (CAPEX) i operačních (OPEX)<br />
 25. 25. Storage ve světě vX<br />velmi důležitá součást virtuální infrastruktury<br />velký význam diskových polí<br />různé možnosti propojení DAS/NAS/SAN<br />možnost využití více metod přístupu k datům v jedné VI<br />použití různých druhů filesystémů<br />lokální (NTFS, ext3)<br />síťové (NFS)<br />clusterové (VMFS, GFS)<br />možnost RDM (Raw Device Mapping)<br />propojení VM přímo na konkrétní LUN<br />thin-provisioning<br />prodávám víc než mám<br />Storage Pool<br />
 26. 26. Sítě ve světě vX<br />obdobně jako storage velmi důležitá součást VI<br />propustnost a redundance prvků<br />podpora VLANs<br />TCP offloadengines<br />řeší (bez nutnosti extra driverů)<br />balancing<br />failover<br />distribuované switche<br />Cisco Nexus 1000V<br />
 27. 27. Bezpečnost ve světě vX<br />nový pohled na bezpečnost a rizika ve VI<br />možná chyba ve VMM<br />fyzická bezpečnost zvyšuje svůj význam<br />zapouzdření a izolace umožňuje spuštění potencionálně nebezpečných aplikací ve VM<br />webový prohlížeč<br />VMsafe<br />bezpečnostní rozhraní, které je součástí VI od VMware<br />
 28. 28. Video<br />VMware VMsafe<br />
 29. 29. Virtualizace aplikací<br />zapouzdření aplikací do běhové prostředí umožňující jejich spouštění bez instalace<br />výhody<br />vyšší bezpečnost<br />snadná správa a distribuce aplikací<br />úspora místa na disku (využíváno ve VDI)<br />nevýhody<br />není možné virtualizovat všechny aplikace (např. ty, které vyžadují instalaci ovladačů)<br />
 30. 30. Virtualizace aplikací – ThinApp I.<br />
 31. 31. Virtualizace aplikací – ThinApp II.<br />
 32. 32. Co (ne)virtualizovat?<br />ANO<br />NE<br />tchýně a nadřízené<br />vše ostatní<br />přátele, rodinu a přítelkyně, pejska<br />systémy se speciálním HW, který není podporován<br />zálohovací servery<br />systémy s vysokými nároky na CPU (?)<br />systémy na zpracování obrazu (CPU, 3D)<br />
 33. 33. Výzvy při adaptaci virtualizace<br />dimenzování výkonu při návrhu virtuální infrastruktury<br />capacityplanning (capacityassesment)<br />cpu, paměť, storage, networking<br />sdílení zdrojů<br />resourcemgmt, pooling<br />P2V konverze<br />eliminace SPOF<br />pokud je pouze 1 server<br />nasazení HA nebo DR je i věcí risk mgmt<br />licencování OS<br />Microsoft <br />VDI<br />
 34. 34. Green IT<br />iniciativa, která velmi pokročila kupředu díky vX<br />úspora energií díky<br />konsolidaci prostředí<br />používání tenkých klientů a LCD panelům<br />technologiím DRS, DPM, vMotion<br />nutno však také přispět jiným způsobem<br />zbytečně netisknout<br />třídit odpady<br />šetřit s vodou a energií obecně<br />
 35. 35. Porovnávání dostupných řešení<br />výkon hypervisoru<br />dnes velmi srovnatelné<br />celkové funkce<br />stále velké rozdílu<br />správa (management)<br />velmi důležité kritérium<br />cena<br />ne vždy je nejnižší cena řešení ta nejvýhodnější (TCO/ROI)<br />POZOR na:<br />podporu HW jednotlivými hypervisory (HCL)<br />stanovení potřeb subjektu, pro který hledám řešení (SMB vs. Enterprise)<br />marketing (hledejte nezávislá porovnání)<br />porovnávání neporovnatelného (2 edice různých dodavatelů, které mají odlišnou sadu fcí)<br />
 36. 36. Porovnání architektury VMMs<br />VMware ESX<br />CitrixXenServer /<br />MSFT Hyper-V<br />
 37. 37. ESX vs. ESXi<br />VMware ESX<br />VMware ESXi<br />
 38. 38. VMware ESXi vs. MSFT Hyper-V<br />* informacerelevantní k 05/2009.<br />
 39. 39. VMware ESXi vs. CitrixXenServer<br />* informacerelevantní k 05/2009.<br />
 40. 40. Virtual Desktop Infrastructure<br />využívání desktopů z prostředí VI<br />přistupuje se přes protokol pro vzdálenou plochu<br />každý uživatel má k dispozici svůj desktop a vyhrazené výpočetní zdroje<br />výhody<br />jednodušší správa<br />vyšší flexibilita prostředí<br />testovací prostředí<br />výukové prostředí<br />zajištění BC/DR, snažší zálohování<br />jednodušší přístup uživatelů k systémům<br />vyšší zabezpečení<br />úspora energií<br />nevýhody<br />nelze takto provozovat všechny aplikace s ohledem na technologii přístupu (RDP)<br />připojování periférii (USB vyřešeno)<br />problematické licencování<br />cena licencí pro virtuální prostředí<br />
 41. 41. Virtual Desktop Infrastructure II.<br />
 42. 42. Clustery<br />
 43. 43. Clustery<br />sdílený storage<br />clusterový FS<br />skládá se z nodů (jeden nod)<br />
 44. 44. Typy clusterů<br />výpočetní<br />aplikační<br />vysoce dostupné (HA)<br />
 45. 45. Centrální management cluster<br />pro správné fungování clusterů potřebujeme, aby byly nějak spravovány, monitorovány a aby někdo nebo něco inicioval potřebené akce<br />jedná se o tzv. mgmt server<br />
 46. 46. Výpočetní cluster<br />
 47. 47. Aplikační cluster<br />
 48. 48. Vysoce dostupný cluster<br />
 49. 49. Vysoce dostupný cluster - HA2<br />
 50. 50. DPM<br />
 51. 51. Cloudcomputing<br />
 52. 52. Druhy cloudů<br />SaaS - applicationandinformationcloud<br />PaaS – development (platform) cloud<br />IaaS – infrastructurecloud<br />
 53. 53. Cloudcomputingfeatures<br /><ul><li>zdroje na vyžádání (resource on-demand)
 54. 54. platím jen za to, co používám
 55. 55. snadná a rychlá dostupnost aplikací
 56. 56. škálovatelný a elastický
 57. 57. úspora nákladů – sdílením zdrojů</li></li></ul><li>Praktická ukázka<br />VMware Workstation<br />
 58. 58. Začínáme s virtualizací - ZDARMA<br />VMware Server<br />VMware ESXi free<br />Running on Windows andLinuxOSes.<br />http://www.vmware.com/products/esxi/<br />HCL: http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/cshwsw<br />http://www.vmware.com/products/server/<br />
 59. 59. Začínáme s virtualizací – ZDARMA II.<br />VMware VirtualApplianceMarketplace(VAM)<br />http://www.vmware.com/appliances/<br />VMware Player<br />http://www.vmware.com/products/player/<br />Running on Windows andLinuxOSes.<br />
 60. 60. Informační zdroje<br />Google<br />govirtual.org<br />Wikipedie<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Platform_virtualization<br />Virtualization.info<br />blogy<br />BrianMadden.com<br />MikeDiPetrillo.com<br />VirtualFuture.info<br />vŠkola.cz<br />článek o přednášce V3C<br />http://goto.ogservices.cz/v3c/<br />OldanyGroup <br />http://www.oldanygroup.cz<br />http://goto.ogservices.cz/twitter<br />http://goto.ogservices.cz/fb<br />
 61. 61. Projekt „Virtuální škola“ (vŠkola)<br />http://www.vskola.cz<br />
 62. 62. Projekt BeeScale.com<br />http://beescale.com<br />
 63. 63. Možnosti spolupráce se studenty<br />bakalářské a diplomové práce<br />konzultace v oblasti vX<br />
 64. 64. Odevzdejte prosím vyplněné dotazníky!<br />Děkuji za pozornost.Dotazy?<br />

×