Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jaroslav Prodělal, OldanyGroup
consultant
Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí
nástroje Veeam Backup & Replication
2...
Agenda
1. Představení společnosti
2. Náplň webináře
– …viz. další slide…
3. Něco navíc – důleţité info
4. Pozvánka na dalš...
Náplň webináře
1. Představení společnosti Veeam
2. Představení produktu Veeam Backup &
Replication
3. Základní vlastnosti ...
Představení společnosti¨
• česká společnost zaloţená v roce 2005
• moderní a inovativní technologie v oblasti ICT
• vize d...
Naše stěžejní služby
• implementační a konzultační sluţby
(oblast virtualizace a správy OS systémů, tvorba ZD)
• externí s...
Co ještě děláme
• synergický vývoj aplikací
(pro naše projekty TiCtOG, BeeScale)
• vzdělávání a školení
• příprava podklad...
Působnost společnosti
Česká republika s regionálním
zastoupením
http://oldanygroup.cz/kontakty/
Slovenská republika se
zas...
Vybrané reference
O Veeam
• zaloţeno v roce 2006
• lídr v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí
• stále sbírá ocenění za své produkty ...
Na co se zaměřit při výběru
zálohovacího řešení pro VMware nebo Hyper-V?
1. Celková doba zálohování (zálohovací okno a RPO...
Představení Veeam B&R
Základní vlastnosti Veeam B&R
• 2-v-1: zálohování a replikace
• bez agentů
• vPower
– Instant VM Recovery
– virtuální labo...
Vlastnost Popis
Přímý přístup do SAN
Dosaţení lepšího výkonu a kratšího
zálohovacího okna díky přesunu zátěţe z
ESX server...
Ověření obnovitelnosti
 Ověří obnovitelnost každé zálohy
– Kaţdého virtuálního stroje
– Kaţdého bodu obnovy (restore poin...
1 Publish 2 Start 3 Verify
Backup Repository
1 Publish 2 Start 3 Verify
VM
OS
App
Report
Verification Job
Jak funguje Sure...
Obnova / Restore
Okamžitá obnova VM
 Rychle: Spuštění VM přímo ze souboru zálohy
 Snadno dostupné: Vyuţívá existujících záloh a zařízení
...
U-AIR
 Žádné speciální licence pro aplikační agenty
 Bez nutnosti kupovat další produkt
 Ţádné další speciální zálohy
...
On-demand sandbox
 Okamţité spuštění skupiny produkčních VMs v
Izolovaném (lab) prostředí
 Spuštění z libovolné zálohy
...
Vlastnost Popis
Okamţitá obnova VM Nejlepší RTO a nejvyšší SLA pro kaţdou VM
U-AIR (univerzální obnova poloţek
aplikací) R...
Replikace
Vlastnost Popis
2-in-1: zálohování a replikace Ušetřete náklady, sniţte komplexnost,
dosáhněte lepších RTOs a RPOs,
vyuţij...
Centralizovaná správa
 Sdruţování zálohovacích serverů pro
neomezenou škálovatelnost
 Konsolidované výstrahy a reporty
...
Veeam Backup &
Replication v7
Nové vlastnosti v7
Odstraňte překáţky pro ukládání
dat do vzdálené lokality
Built-in WAN acceleration
Získejte více z vaše...
Unikátní funkce a novinky ve Veeam
Backup & Replication verze 7
27.8. 14:00
https://oldanygroup.webex.com
http://goo.gl/zN...
Dostupné edice a
licencování
Edice
Tři edice, abyste si mohli vybrat tu, která vyhovuje jejím potřebám a rozpočtu.
Produkt Standard Enterprise Enterpri...
Licencování a ceny
Licencování:
• Licencuje se „per socket„= licencuje se kaţdý obsazenýsocketv serveru,na
kterémběţí virt...
Informace a služby
Dostupné zdroje informací
• Produktová stránka – www.oldanygroup.cz/go/vbr
• Web výrobce - www.veeam.com/cz
• Release note...
Naše služby v oblasti Veeam produktů
• konzultace / předprodejní i poprodejní podpora
• analýza prostředí
• návrhy řešení
...
Alternativy k Veeam
Backup & Replication
Alternativy k Veeam Backup & Replication
Nakivo
www.nakivo.com
… a celá řada dalších, zejména z řad tzv.
„legacy― zálohova...
Promo akce
Aktuální promo akce a zvýhodnění
1/ Získejte Veeam Backup Essentials pro Hyper-V s 5%
slevou
2/ Obnovte maintenance na Vee...
Vyhrajte vstupenku na VMworld 2013 / Barcelona / 15.-17.10.
Za vyplnění krátkého formuláře moţnost vyhrát
vstupenku na VMw...
Vzdělávejte se formou našich
webinářů a vyhrajte tablet
Samsung Galaxy Tablet 2
Aktuální informace
něco navíc
Konec podpory Windows XP
• ohlášený konec podpory MS
Windows XP a Office 2003 na
8.4.2014
• od tohoto data se nebudou vydá...
Vhodné zdroje
informací a pozvánka
na další webináře
Newsletter
• snadná registrace
• moţnost kdykoli se
odhlásit
• výběr okruhů, které
vás zajímají
• moţná změna okruhů
http:...
RSS
• čtení informací „na přání―
• snadná dostupnost
informací i z mobilu
• doporučujeme RSS čtečku
feedly.com
http://olda...
Vyberte si sami téma webinářů
• dotazník pro výběr témat
webinářů
• na základě zpětné vazby
budeme připravovat témata
webi...
Pozvánka na další webináře
1. Unikátní funkce a novinky ve Veeam Backup &
Replication verze 7
27.8. 14:00
2. Uţivatelská z...
http://twitter.com/oldanygroup
http://facebook.com/oldanygroup
Váš primární kontakt
Jaroslav Prodělal
777 23 22 21
jprodel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & Replication

287 views

Published on

Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností, kterou musí IT oddělení zajistit nad rámec samotného provozu. Z příchodem virtualizace se změnil i způsob jakým lze data chránit a na trhu se objevily nástroje, které jsou pro tyto účely přímo navrženy.

V tomto webináři bych vás rád seznámil s produktem Veeam Backup & Replication a zároveň vám nabídnul alternativy a jejich jednoduché srovnání.

Zúčastněte se webináře a zajistěte si tak informace, které vám pomohou při ochraně dat ve vašem virtuálním prostředí. Platí pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V virtuální infrastruktury.

Agenda:
-------------
* ochrana dat ve virtuálním prostředí
* představení Veeam backup & Replication
* zálohování
* obnova
* replikace
* dostupné edice a jejich srovnání
* licencování
* alternativy k Veeam Backup & Replication
* aktuální nabídky a promo akce

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & Replication

 1. 1. Jaroslav Prodělal, OldanyGroup consultant Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & Replication 27.8.2013
 2. 2. Agenda 1. Představení společnosti 2. Náplň webináře – …viz. další slide… 3. Něco navíc – důleţité info 4. Pozvánka na další webináře 5. Kontaktní informace
 3. 3. Náplň webináře 1. Představení společnosti Veeam 2. Představení produktu Veeam Backup & Replication 3. Základní vlastnosti VBR 4. Zálohování 5. Obnova 6. Replikace 7. Verze 7 8. Dostupné edice a licencování 9. Alternativy 10. Aktuální promo akce a zvýhodnění 11. Dostupné zdroje informací
 4. 4. Představení společnosti¨ • česká společnost zaloţená v roce 2005 • moderní a inovativní technologie v oblasti ICT • vize dosaţení maximální efektivity při vyuţívání ICT prostředků • profesionalita, odbornost a snaha naleznout individuální řešení
 5. 5. Naše stěžejní služby • implementační a konzultační sluţby (oblast virtualizace a správy OS systémů, tvorba ZD) • externí správa serverových systémů Linux, Windows, VMware • virtualizace serverů a desktopů (a související technologie) • budování a správa cloudových systémů • dodávky hardware a software • dodávky komplexních projektů „na klíč― (předprodejní podpora, analýza, návrh řešení, nabídka, pilotní projekty, dodávka, implementace, (za)školení, správa)
 6. 6. Co ještě děláme • synergický vývoj aplikací (pro naše projekty TiCtOG, BeeScale) • vzdělávání a školení • příprava podkladů pro technickou specifikaci zadávací dokumentace VŘ • řízení projektů (IT management) (krátkodobý, dlouhodobý) • zajištění financování projektů
 7. 7. Působnost společnosti Česká republika s regionálním zastoupením http://oldanygroup.cz/kontakty/ Slovenská republika se zastoupením v Bratislavě
 8. 8. Vybrané reference
 9. 9. O Veeam • zaloţeno v roce 2006 • lídr v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí • stále sbírá ocenění za své produkty – zejména Veeam B&R • silné postavení na trhu – záruka kontinuálního vývoje • dostupný obchodní i technický tým pro ČR
 10. 10. Na co se zaměřit při výběru zálohovacího řešení pro VMware nebo Hyper-V? 1. Celková doba zálohování (zálohovací okno a RPO) 2. Obnovitelnost zálohy 3. Celková doba obnovy z existující zálohy (RTO) 4. Moţnosti obnovy 5. Škálovatelnost a snadné ovládání
 11. 11. Představení Veeam B&R
 12. 12. Základní vlastnosti Veeam B&R • 2-v-1: zálohování a replikace • bez agentů • vPower – Instant VM Recovery – virtuální laboratoř (on-deman sandbox) – SureBackup – U-AIR • deduplikace a komprese • podpora VMware vSphere a Microsoft Hyper-v
 13. 13. Vlastnost Popis Přímý přístup do SAN Dosaţení lepšího výkonu a kratšího zálohovacího okna díky přesunu zátěţe z ESX serverů a LAN Integrace vSphere a vStorage API (Changed Block Tracking, CBT) Kompletní zálohy včas, moţnost zálohovat častěji Rozšířená integrace VSS a integrita dat aplikací Obnova kritických Windows aplikací (Microsoft Exchange, Active Directory, SQL Server, etc.) SmartDedupe™ a Komprese Razantní sníţení poţadavků na úloţiště Ověření obnovitelnosti zálohy Jistota obnovy ze zálohy Zálohování / Backup
 14. 14. Ověření obnovitelnosti  Ověří obnovitelnost každé zálohy – Kaţdého virtuálního stroje – Kaţdého bodu obnovy (restore point)  Neprodluţuje zálohovací okno ani nevyţaduje další hardware a obsluhu Check all Check some Checksum
 15. 15. 1 Publish 2 Start 3 Verify Backup Repository 1 Publish 2 Start 3 Verify VM OS App Report Verification Job Jak funguje SureBackup  Veeam Backup Server Fenced-off Environment Read-only
 16. 16. Obnova / Restore
 17. 17. Okamžitá obnova VM  Rychle: Spuštění VM přímo ze souboru zálohy  Snadno dostupné: Vyuţívá existujících záloh a zařízení  Dává Vám více času: Uţivatelé mohou pracovat, zatímco Vy řešíte problém
 18. 18. U-AIR  Žádné speciální licence pro aplikační agenty  Bez nutnosti kupovat další produkt  Ţádné další speciální zálohy  Podporuje všechny virtualizované aplikace  Robustní — neváţe se na specifická rozhraní aplikací  Podporuje administrátorem i uživatelem řízenou obnovu – Průvodce pro administrátorem řízenou obnovu poloţek z Microsoft Exchange, Active Directory a SQL Server – Uţivatelem řízená obnova všech aplikací a databází  Udržuje oddělení oprávnění mezi backup administrátory a vlastníky aplikací
 19. 19. On-demand sandbox  Okamţité spuštění skupiny produkčních VMs v Izolovaném (lab) prostředí  Spuštění z libovolné zálohy  Spuštění přímo ze souboru zálohy, bez jakýkoli změn na něm  Nová a snazší cesta, jak dosáhnout: – Ladění chyb – Testování nových řešení – Testování záplat a updatů – Testování bezpečnosti – Modelování databází nebo získávání dat – Testování automatizace (skriptování pro sloţité úlohy) Využijte investice, které jste provedli do zálohování — nechte Vaše zálohy pracovat pro Vás.
 20. 20. Vlastnost Popis Okamţitá obnova VM Nejlepší RTO a nejvyšší SLA pro kaţdou VM U-AIR (univerzální obnova poloţek aplikací) Rychlá a jednoduchá obnova souborů nebo poloţek aplikací, niţší náklady v IT, ţádná další zálohy Okamţitá obnova souboru pro kaţdý file system Patent-pending Instant indexing Splnění poţadavku na zdokumentování zálohy souborů z Windows systémů bez prodluţování doby zálohy Vyhledávání souborů uvnitř VM Najděte a obnovte soubory Windows rychleji k zajištění rychlejší odezvy sluţeb uţivatelům On-demand sandbox Zbavte se nákladů na dedikovaný test lab a další zátěţi kvůli extra snapshotům VM Obnova / Restore
 21. 21. Replikace
 22. 22. Vlastnost Popis 2-in-1: zálohování a replikace Ušetřete náklady, sniţte komplexnost, dosáhněte lepších RTOs a RPOs, vyuţijte dalších moţností virtualizace On-site replikace Vysoká dostupnost (High availability) Off-site replikace Disaster recovery Zlomek ceny tradičních CDP řešení Není nutno kupovat drahý specializovaný produkt nebo deduplikační úloţiště Selektivní replikace (konkrétní VM vs. LUN) Lepší výkon, niţší nároky na pásmo linky WAN akcelerace Replikace přes pomalé WAN linky Replica Rollbacks Rollback k předchozímu stavu při nutnosti spuštění repliky Replikace / SmartCDP
 23. 23. Centralizovaná správa  Sdruţování zálohovacích serverů pro neomezenou škálovatelnost  Konsolidované výstrahy a reporty  Vyhledávání napříč všemi VM a existujícími soubory  Automatizace pomocí SDK, RESTful API
 24. 24. Veeam Backup & Replication v7
 25. 25. Nové vlastnosti v7 Odstraňte překáţky pro ukládání dat do vzdálené lokality Built-in WAN acceleration Získejte více z vašeho virtuálního prostředí Záloha ze snaphostů diskového pole Vylepšené zálohování a obnova pro vCD Nativní podpora pásek Virtual lab pro repliky vSphere Web Client plug-in Obnovte přesně co potřebujete během minut, ne hodin Veeam Explorer for Microsoft SharePoint Samoobsluţná obnova VMs a souborů uţivateli Virtual Lab for Hyper-V MDP Další úroveň s v7 Benefit pro zákazníky
 26. 26. Unikátní funkce a novinky ve Veeam Backup & Replication verze 7 27.8. 14:00 https://oldanygroup.webex.com http://goo.gl/zNQe5n Vzdělávejte se formou našich webinářů a vyhrajte tablet Samsung Galaxy Tablet 2
 27. 27. Dostupné edice a licencování
 28. 28. Edice Tři edice, abyste si mohli vybrat tu, která vyhovuje jejím potřebám a rozpočtu. Produkt Standard Enterprise Enterprise Plus Veeam Backup & Replication    Veeam Backup Management Suite    Veeam Backup Essentials    Veeam Backup & Replication Cloud Edition   
 29. 29. Licencování a ceny Licencování: • Licencuje se „per socket„= licencuje se kaţdý obsazenýsocketv serveru,na kterémběţí virtuálnístroje, které chci chránit (zálohovatnebo replikovat) • Jiţ se nerozlišuje počet jader • Speciálníbalíčky • V ceně licence je 1 rok maintenance,následně třeba dokupovatpro moţnost update/upgrade a technické podpory Ceny jsou bez DPH.
 30. 30. Informace a služby
 31. 31. Dostupné zdroje informací • Produktová stránka – www.oldanygroup.cz/go/vbr • Web výrobce - www.veeam.com/cz • Release notes - http://www.veeam.com/veeam_backup_7_0_release_notes_rn.pdf • v7 FAQ - http://forums.veeam.com/viewtopic.php?f=2&t=17633 • Knowledge base - http://www.veeam.com/kb • Licensing portal - http://www.veeam.com/manage_licenses.html Správa licenčních klíčů na licenčním portále http://goo.gl/7hQj5L
 32. 32. Naše služby v oblasti Veeam produktů • konzultace / předprodejní i poprodejní podpora • analýza prostředí • návrhy řešení • předběţné kalkulace • nabídka • zadávací dokumentace • pilotní projekty • dodávka SW • implementace • (za)školení • správa
 33. 33. Alternativy k Veeam Backup & Replication
 34. 34. Alternativy k Veeam Backup & Replication Nakivo www.nakivo.com … a celá řada dalších, zejména z řad tzv. „legacy― zálohovacích software.
 35. 35. Promo akce
 36. 36. Aktuální promo akce a zvýhodnění 1/ Získejte Veeam Backup Essentials pro Hyper-V s 5% slevou 2/ Obnovte maintenance na Veeam Backup Essentials výhodně! 3/ Výhodné ceny modelů Dell EqualLogic 4/… Detailní informace a další promo akce http://oldanygroup.cz/go/promo
 37. 37. Vyhrajte vstupenku na VMworld 2013 / Barcelona / 15.-17.10. Za vyplnění krátkého formuláře moţnost vyhrát vstupenku na VMworld 2013 v Barceloně. Podle dostupných informací i pro stávající zákazníky. http://go.veeam.com/trial-key-vmworld-barcelona-2013/#cz http://goo.gl/WPNUyt
 38. 38. Vzdělávejte se formou našich webinářů a vyhrajte tablet Samsung Galaxy Tablet 2
 39. 39. Aktuální informace něco navíc
 40. 40. Konec podpory Windows XP • ohlášený konec podpory MS Windows XP a Office 2003 na 8.4.2014 • od tohoto data se nebudou vydávat bezpečnostní záplaty • předpoklad zneuţívání chyb v systému Chcete-li pomoc s přechodem na Windows 7 nebo 8, obraťte se na nás.
 41. 41. Vhodné zdroje informací a pozvánka na další webináře
 42. 42. Newsletter • snadná registrace • moţnost kdykoli se odhlásit • výběr okruhů, které vás zajímají • moţná změna okruhů http://oldanygroup.cz/go/NL
 43. 43. RSS • čtení informací „na přání― • snadná dostupnost informací i z mobilu • doporučujeme RSS čtečku feedly.com http://oldanygroup.cz/go/rss
 44. 44. Vyberte si sami téma webinářů • dotazník pro výběr témat webinářů • na základě zpětné vazby budeme připravovat témata webinářů http://oldanygroup.wufoo.com/forms/z7x1z5/ http://goo.gl/MBqknz
 45. 45. Pozvánka na další webináře 1. Unikátní funkce a novinky ve Veeam Backup & Replication verze 7 27.8. 14:00 2. Uţivatelská zařízení ve firemním prostředí, jejich správa a provoz WiFi LAN 28.6. 9:00 3. Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace 28.6. 14:00 4. Provozujte datacentrum v kanceláři (Dell VRTX) 29.6. 9:00 5. …další webináře každý měsíc… https://oldanygroup.webex.com
 46. 46. http://twitter.com/oldanygroup http://facebook.com/oldanygroup Váš primární kontakt Jaroslav Prodělal 777 23 22 21 jprodelal@oldanygroup.cz / www.oldanygroup.cz Děkuji za pozornost!

×