Nieuwe media, nieuwe energie<br />	Bert Vermeij<br />	Jeroen van Winden<br />
Onzeleefomgeving is een complex systeem<br />
Nieuwebronnen van geografischeinformatie<br />Social media<br />Volunteered Geographic Information (VGI)<br />Crowd sourci...
Complementaireenergiebronnen<br />Gebruikers geo-informatie<br />Oplossingenvoormaatschappelijkevraagstukken<br />Formelei...
ArcGIS.com<br />
Eigen content…<br />
…en vananderen…<br />Publiek en in Groepen<br />Doorzoekbaar<br />
…met elkaar delen<br />
Het ArcGIS platform<br />Cloud<br />Web<br /><ul><li>Ontdekken
Creëren
Beheren
Visualiseren
Analyseren
Samenwerken</li></ul>Organisatie<br />Mobiel<br />Lokaal<br />Desktop<br />
	Desktop<br />
ArcGISforiOSiPhone, iPad, iPod Touch<br />	Mobiel<br />ArcGISfor Windows Phone 7Met dank aan Maarten Struysvan AltenPTS<br />
	Web<br />ArcGIS Explorer Online<br />ArcGIS Viewer forFlex<br />HTML Embedding<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GIS Conferentie 2010 Nieuwe Media Nieuwe Energie Bert Vermeij En Jeroen Van Winden

1,056 views

Published on

We need your data for our Global Topographic Community Basemap!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Eigenlijk maar 1 punt makenDoe mee met ArcGIS.com en de community basemap
 • Verhaal:ArcGIS gebruikerscommunityGemeenschappelijkeinteresse fietsenVeel ‘energie’ in R’damvanwegetourstartMet 35 ArcGIS mensenfietsen – energieGPS logsAnalyse in ArcGISTracksTijdVerschillenGeografieverbindttijd en ruimte…Je kunt op de fietsoveralkomen; alles is op loopafstand…als je de tijdhebt
 • Van ‘le tour de rotterdamnaar social media’ GemeenschappelijkeinteressesbrengtmensensamenCommunitiesFietsen cyclingcols, hardfietsen.nl. Kuitenbijters, climbybikeJulliezijnallemaalactief in deze communitiesOmdat het leukOmdat het leerzaam isOmdat het nuttig is
 • Wiezitten op twitter, hyves, facebook, linkedin, ArcGIS.comWiekentCommunityBasemapIkzou je willenvragenomtijdensonzepresentatieeensnatedenken over de volgendevraag: Waaromzou je meedoenaan ArcGIS.comAntwoorden:ProfileringIdentiteit. De identiteit van organisatieswordtbepaald door de consument (watdenkenmensen van / over eenorganisatie)Klantgerichtdenken onderscheidtussen ‘binnen’ en ‘buiten’ valtweg. GeenmurenmeerombedrijfOpen Innovatie = kennisdelen. Als je echtdeel wilt zijn van een community, van eensamenlevingwaaringezamenlijk de schouderswordengezetonder het oplossen van maatschappelijkevraagstukken
 • ArcGIS.comWiekentCommunityBasemapIkzou je willenvragenomtijdensonzepresentatieeensnatedenken over de volgendevraag: Waaromzou je meedoenaan ArcGIS.comIkdenkdat ArcGIS.com in elk geval van betekenis is voorsamenwerking. Voor het samenaanpakken van vraagstukkenrondinrichting, gebruik en beheer van ons land.
 • Klimaatverandering, mobiliteit, de grotedruk op schaarseruimte, leefbaarheid van de steden en veiligheidzijn maar eenpaar van de geografischevraagstukken die we moetenoplossen. Denkookaanschoneenergie, behoud van ecosystemen, de relatietussen de omgeving en gezondheid. En daarzijnnogwelwatstappentezetten. Daar is iedereenbijnodig. NietalleenGIS professionals, Julliehebben al heel veelkennis, heel veelgeografischeinformatiegeorganiseer in GIS. Nu moeten we de slag makenomalleanderentehelpen, omalleswat we wetenteintegreren in alleswat we doen.Julliewerk, de manierwaaropjulliesamenwerkendemonstreertdat ‘communities’, een van de antwoordenvoor de toekomstzijn. Het gaat het bouwen van verbingingentussenorganisaties en vakdisciplines. Dezevisiekanwerkelijkheidworden. Onzegemeenschappelijkegeografischekennis,onzegezamenlijkeinvesteringen in professionele data, informatie en kaartenkunnen we vooriedereenbeschikbaarmaken.GIS software evolueertmee;meergeavanceerd, in staatomtegaan met tijd, met 3D, makkelijker in gebruik.Zodatruimtelijkdenken, het doorgronden van relaties en patronenoveralingezetkanworden.Daarstaatnogeeninteressanteontwikkelingnaast. Overheidsorganisatiesgaanmeer en meerhundatabronnenpubliceren. Via trajectenals INSPIRE en PDOK komtinformatiesamen. Zoontstaateensoortcolletiefgeografischbegrip.GIS professionals—JULLIE— makeninformatiebeschikbaar.Julliedelen je data, publiceren services, publicerenkaarten. Om burgers teinformeren, om burgers tebetrekken. Met alsdoel die complexewereldwaarinwijlevenbeterleefbaartemaken.
 • Tegelijkzien we de boeiendeontwikkelingdatallerleid ‘Communities’ zijnuitgegroeid tot eenintegraaldeel van onskennissysteemwiegebruiktergeennuttigefilmpjes op youtubeWiemaaktergeengebruik van socialenetwerkenomantwoorden op vragentekrijgenNaastbestaandeprofessioneleinformatiesystemen en formeleinfrastructurenals de basisregistraties en INSPIRE zijnerdusallerleinieuwebronnenom het complexesysteemdatonzeleefomgeving is temanagenen.Het Internet is het platform dat aldezebronnen van informatie, al dezebronnen van GIS energiesamenbrengt tot eengedistribueerdnetwerk van services; gemakkelijktevinden, open en eenvoudig in gebruik.
 • Nieuwe energieEen nieuw soort GISCommunitiesDelenInnovatieJulliegaranderen de kwaliteitNietalleenvoor de ESRI CommunityOpen interfaces Javascript, Geoservices REST specificatieBijvoorbeeld: eenvoudigemeldingenapplicatieomaantegevendateen boom gesnoeidmoetworden: wijsecht de boom aanipvergens in eenstraatprikken
 • Ik had julliegevraagdeensnatedenken over de vraag: Waaromzou je meedoenaan ArcGIS.comAntwoorden:ProfileringIdentiteit. De identiteit van organisatieswordtbepaald door de consument (watdenkenmensen van / over eenorganisatie)Klantgerichtdenken onderscheidtussen ‘binnen’ en ‘buiten’ valtweg. GeenmurenmeerombedrijfOpen Innovatie = kennisdelen. Als je echtdeel wilt zijn van een community, van eensamenlevingwaaringezamenlijk de schouderswordengezetonder het oplossen van maatschappelijkevraagstukken
 • GIS Conferentie 2010 Nieuwe Media Nieuwe Energie Bert Vermeij En Jeroen Van Winden

  1. 1. Nieuwe media, nieuwe energie<br /> Bert Vermeij<br /> Jeroen van Winden<br />
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8. Onzeleefomgeving is een complex systeem<br />
  9. 9. Nieuwebronnen van geografischeinformatie<br />Social media<br />Volunteered Geographic Information (VGI)<br />Crowd sourcing<br />Twitter<br />User generated content<br />
  10. 10. Complementaireenergiebronnen<br />Gebruikers geo-informatie<br />Oplossingenvoormaatschappelijkevraagstukken<br />Formeleinfrastructuren<br />User Generated Content <br />Professionele communities<br />INSPIREBasisregistratie<br />PDOK<br />OSM<br />ArcGIS.com<br />“De kracht van geografie ligt naar mijn mening in het kunnen verbinden van het totale spectrum aan beschikbare informatie. Ontwikkelingen als PDOK, INSPIRE, social media en (digitale) communities als ArcGIS.com versterken elkaar.” <br />Ries Bode, Programmamanager PDOK<br />
  11. 11. ArcGIS.com<br />
  12. 12. Eigen content…<br />
  13. 13. …en vananderen…<br />Publiek en in Groepen<br />Doorzoekbaar<br />
  14. 14. …met elkaar delen<br />
  15. 15.
  16. 16. Het ArcGIS platform<br />Cloud<br />Web<br /><ul><li>Ontdekken
  17. 17. Creëren
  18. 18. Beheren
  19. 19. Visualiseren
  20. 20. Analyseren
  21. 21. Samenwerken</li></ul>Organisatie<br />Mobiel<br />Lokaal<br />Desktop<br />
  22. 22. Desktop<br />
  23. 23. ArcGISforiOSiPhone, iPad, iPod Touch<br /> Mobiel<br />ArcGISfor Windows Phone 7Met dank aan Maarten Struysvan AltenPTS<br />
  24. 24. Web<br />ArcGIS Explorer Online<br />ArcGIS Viewer forFlex<br />HTML Embedding<br />
  25. 25. Basemaps<br />
  26. 26. Samen de basis bouwenCommunityBasemaps<br />
  27. 27. Nieuweenergie<br />Bouwsamen de basemap<br />Met elkaar, voorelkaar<br />De meestwaardevolle basis basiskaart<br />Deel je professionele content<br />Voorelkaar<br />Vraag je nietafwateenanderermeezoukunnendoen …. Datweet die anderbeterdanwieook<br />
  28. 28. ArcGIS.com<br />ArcGIS.community<br />

  ×