Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Source verdient beter?!

830 views

Published on

presentatie Geodandag januari 2004.

 • Be the first to like this

Open Source verdient beter?!

 1. 1. Open Source verdient beter?! Jan Willem van Eck [email_address] ESRI Nederland
 2. 2. Boekenkast <ul><li>Wat is GIS? Hoe werkt GIS? Topologie, dataflow modelleren, 3D visualisatie, … </li></ul>
 3. 3. Boekenkast <ul><li>Wat kan je met GIS doen? Wie kan je met GIS verder nog helpen? Hoe breng je GIS naar …. </li></ul>
 4. 4. Overzicht <ul><li>Standaard GIS software </li></ul><ul><li>Relatie met OpenGIS </li></ul><ul><li>Relatie met OpenSource </li></ul><ul><li>Stelling </li></ul>
 5. 5. Juist of niet juist? <ul><li>“ Nu voldoet Oracle Spatial (bijna geheel) aan specificaties van het Open GIS Consortium”. </li></ul>OGH Visie, dec 03, pag 18 Niet juist
 6. 6. Juist of niet juist? <ul><li>“ Autodesk, mede-oprichter van OGC, was vooral betrokken bij….”. </li></ul>GIS Magazine 03 nr 4 pag 21 Niet juist
 7. 7. Juist of niet juist? <ul><li>“ Sterker nog, het bedrijf [Intergraph] is een van de initiatiefnemers en de oprichter van het OpenGIS Consortium”. </li></ul>GIS Magazine 03 nr 4 pag 11 Juist...
 8. 8. Juist of niet juist? <ul><li>ESRI was NIET betrokken bij de oprichting van het Open GIS Consortium! </li></ul>
 9. 9. Juist of niet juist? <ul><li>“ ESRI heeft het voortouw genomen (principle editor) in de recent door OGC geaccepteerde OpenGIS Location Services specificaties” </li></ul>Persbericht ESRI Inc. Jan 2004 Juist!
 10. 10. Juist of niet juist? <ul><li>“ Met OpenSource software compenten beschikken we dus ook over OpenGIS” </li></ul>Niet juist
 11. 11. Overzicht <ul><li>Standaard GIS software </li></ul><ul><li>Relatie met OpenGIS </li></ul><ul><li>Relatie met OpenSource </li></ul><ul><li>Stelling </li></ul>
 12. 12. Behoefte <ul><li>Van A naar B </li></ul><ul><ul><li>Gemak </li></ul></ul><ul><ul><li>Snelheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortste, mooiste, snelste route? </li></ul></ul><ul><li>Mogelijke keuzes </li></ul><ul><ul><li>Te voet </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>Motor </li></ul></ul><ul><ul><li>Auto </li></ul></ul><ul><ul><li>Trein </li></ul></ul>Product-space map, Kotler, marketing management
 13. 13. Behoefte <ul><li>Geografische informatie voorziening </li></ul><ul><ul><li>Ontsluiting geodata </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperabiliteit en standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortste, mooiste, snelste route? </li></ul></ul><ul><li>Mogelijkheden </li></ul><ul><ul><li>Analoog? </li></ul></ul><ul><ul><li>CAD </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf een oplossing (laten) bouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaard GIS applicatie aanschaffen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eiland automatisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Enterprise GIS </li></ul></ul>
 14. 14. Standaard GIS software <ul><li>Wereldwijd luisteren naar klanten </li></ul><ul><li>Leveren wat klanten wensen </li></ul><ul><li>Optimaliseren van kennis en functionaliteit </li></ul><ul><li>Compensatie door nieuwprijs en onderhoud van software </li></ul><ul><li>Kennisoverdracht mbt nieuwe ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Geen verschil met andere (ICT) sectoren </li></ul>
 15. 15. Online marktonderzoek <ul><li>www.google.com </li></ul><ul><li>GIS 4.670.000 GIS voluit 2.030.000 </li></ul><ul><li>OpenSource 1.300.000 </li></ul><ul><li>GRASS GIS 137.000 </li></ul><ul><li>OpenGIS 73.000 </li></ul><ul><li>Geo-ICT 516 </li></ul><ul><li>Geo-OSS 83 </li></ul><ul><li>www.google.nl </li></ul><ul><li>40.700 </li></ul><ul><li>6270 </li></ul><ul><li>5500 </li></ul><ul><li>113 </li></ul><ul><li>430 </li></ul><ul><li>326 </li></ul><ul><li>2 </li></ul>dd, 22 jan 03
 16. 16. Beleidsplan Geoinformatisering gemeente <ul><li>Periode van drie jaar </li></ul><ul><li>Gemeente van 20.000 inwoners </li></ul><ul><li>Investering </li></ul><ul><ul><li>Eenmalig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opleiding, installatie, geodata, sw / it infrastructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jaarlijks </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personeel, onderhoud, advisering </li></ul></ul></ul><ul><li>Opbrengsten </li></ul>AG, 3-10-03
 17. 17. Beleidsplan Geoinformatisering gemeente
 18. 18. Beleidsplan Geoinformatisering gemeente
 19. 19. Overzicht <ul><li>Standaard GIS software </li></ul><ul><li>Relatie met OpenGIS </li></ul><ul><li>Relatie met OpenSource </li></ul><ul><li>Stelling </li></ul>
 20. 20. Relatie met OpenGIS <ul><li>OpenGIS is van belang </li></ul><ul><li>OpenGIS stelt de geodata van de gebruiker centraal </li></ul><ul><li>Stelt ‘de markt’ in staat om het ‘beste’ product met de beste ondersteuning te kiezen </li></ul><ul><li>Helaas is het thema totaal over-gecommuniceerd </li></ul><ul><ul><li>Bewust zijn de bomen in het bos niet meer te onderscheiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Kijk eens op www.opengis.org of stuur een email! </li></ul></ul>
 21. 21. Overzicht <ul><li>Standaard GIS software </li></ul><ul><li>Relatie met OpenGIS </li></ul><ul><li>Relatie met OpenSource </li></ul><ul><li>Stelling </li></ul>
 22. 22. Relatie met OpenSource <ul><li>Geen </li></ul><ul><li>MySQL en FOSS? </li></ul><ul><li>Oracle en OpenSource </li></ul><ul><li>Bouwen ipv kant-en-klare software? </li></ul><ul><li>Broncode vrijgeven, dus bouwtraject duurder? </li></ul><ul><li>Samenwerking idee spreekt aan! </li></ul>
 23. 23. Relatie met OpenSource <ul><li>OpenSource: jaar vol tegenstellingen </li></ul><ul><ul><li>SCO klaagt alle Linux distributeurs aan </li></ul></ul><ul><ul><li>IBM, Novel, Linuxtag, Red Hat slaan terug </li></ul></ul><ul><li>Belangrijkste reden lijkt ‘kostenbesparing’ </li></ul><ul><li>Onderzoekers verschillen van mening over ‘kostenbesparing’ </li></ul><ul><li>OpenSource, ook al is het een grotere investering? </li></ul>Bron: www.webwereld.nl
 24. 24. OpenSource <ul><li>constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; </li></ul><ul><li>voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; </li></ul><ul><li>van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; </li></ul><ul><li>MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. </li></ul><ul><li>Voorgesteld 20 november 2002 </li></ul>
 25. 25. OpenSource <ul><li>verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet; </li></ul><ul><li>verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, </li></ul>MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002
 26. 26. “Software, open u !” <ul><li>Onderschatting van strategisch belang van software…. </li></ul><ul><ul><li>Ook Geo-informatie wordt onderschat </li></ul></ul><ul><li>Heeft de overheid overgeleverd aan een handjevol leveranciers… </li></ul><ul><ul><li>Er zijn veel leveranciers van GIS toepassingen </li></ul></ul><ul><li>Met nadelige gevolgen voor kwaliteit, innovatie, toegankelijkheid en kosten. </li></ul><ul><ul><li>Is dit ook zo bij geo-informatie? </li></ul></ul>TK, noot, 19nov03
 27. 27. Nadelige gevolgen <ul><li>Kwaliteit </li></ul><ul><ul><li>De markt bepaalt welke oplossing de ‘beste’ is </li></ul></ul><ul><li>Innovatie </li></ul><ul><ul><li>Er zijn voldoende innovatieve geo-initiatieven </li></ul></ul><ul><li>Toegankelijkheid </li></ul><ul><ul><li>Denk hierbij aan OpenGIS en de RAVI activiteiten </li></ul></ul><ul><li>Kosten </li></ul><ul><ul><li>De markt bepaalt de juist prijs/prestatie verhouding </li></ul></ul><ul><li>OpenSource lijkt minder van toepassing voor geo-informatie </li></ul>
 28. 28. Behoefte <ul><li>Geografische informatie voorziening </li></ul><ul><ul><li>Beschikbare geodata </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperabiliteit en standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortste, mooiste, snelste route? </li></ul></ul><ul><li>Mogelijkheden </li></ul><ul><ul><li>Analoog? </li></ul></ul><ul><ul><li>CAD </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf een component (laten) bouwen met OpenSource </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaard GIS applicatie kopen </li></ul></ul><ul><ul><li>Enterprise GIS </li></ul></ul>
 29. 29. Samenvatting <ul><li>Standaard GIS optimaliseert kennis door te luisteren naar de markt </li></ul><ul><li>OpenGIS is van belang voor gebruikers van geo-informatie </li></ul><ul><li>OpenSource verdient een beter communicatie-traject dan OpenGIS </li></ul>
 30. 30. Stelling <ul><li>Zonder OpenHeid zou GIS nooit zo succesvol zijn geworden…. </li></ul><ul><li>… . de volgende stap is niet hoe we ‘het’ doen, maar wat we doen met geo-informatie! </li></ul>

×