Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Colloquium 20101005

750 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Colloquium 20101005

 1. 1. cultural tourism storytelling in Flanders the story behind the stories prof. dr. J. Bryon, 05.10.2010
 2. 2. de “gids”
 3. 3. wat is een gids? ambassador, animator, actor, buffer, catalyst, caretaker, communication link, companion, concierge, conduit, culture broker, demonstrator, director, disciplinarian, dragoman, educator, edutainer, entertainer, expert, facilitator, group integrator, host, informal educator, information-giver, infotainer, instructor, interactor, intermediary, interpreter, introducer, leader, manager, mediator, mentor, middleman, moderator, navigator, organiser, pathfinder, presenter, public relations representative, shaman, surrogate parent, teacher, translator…
 4. 4. mediator toegang ontmoetingen © N. Salazar verteller van verhalen informatie
 5. 5. wat is een gids? “De rol van de gids bestaat er in groepen of individuele bezoekers te begeleiden bij een bezoek aan monumenten, sites, musea, een stad of regio en/of de natuur. Hij geeft hen op een interactieve manier informatie over het cultureel, sociaal, historisch, artistiek en natuurlijk erfgoed en dit op een begrijpbare, inspirerende en onderhoudende manier, in de taal van de bezoeker.” (SERV april 2002) codes of conduct (soft law) formal training awards of excellence professional associations kwaliteit professional certification licensing (Black and Weiler, 2005)
 6. 6. Interactive Guided tours Formal Informal Mice •City sounds •Leuven university •Natural exclusive •Couch Surfing •Faculty Club •Cameleon events city sports •Filocafé •Cameleon events •WetenStappen •Vizit •Green Michelin •Facebook •Congres facilities •I Challenge •Cultuurweb Belgium •I explore KUL •… •Koninklijke •Geogids Leuven •Hospitality club •… Leuvense •Communication •… Gidsenbond department KUL •… •… Individual Groups Official tourism organisations •WetenStappen •Vizit •Toerisme Leuven •Green Michelin •Koninklijke •Toerisme Vlaams-Brabant Belgium Leuvense •Vlaanderen Vakantieland •7CQ Gidsenbond •In & uit •Childrens •Pasar Oud •… university Heverlee •“Blijf bij de les” •I Challenge package •…
 7. 7. Vooronderzoek Sectorscan o.b.v. internet, geschreven bronnen, radio- en TV-programma’s, mond-tot-mond Malta: 25 DI, 11PO Expertenpanel + 2 DI  selectie van 23 representatieve organisaties Exploratief onderzoek: 65 SGI organisatoren begeleide tours 78 PO begeleide tours Korte interviews met + observaties van toeristen op tour Analyse van publiekelijk beschikbare informatie (websites, brochures, …) Validiteit en betrouwbaarheid: Saturatieniveau, negatieve cases Methoden- en bronnentriangulatie Nota’s en opnames Peer debriefing en member checking
 8. 8. een veelheid aan gidsen(organisaties)
 9. 9. Groups Individuals Commercial Alternative Domestic guiding guiding Event Official Residential guiding guiding guiding Coach Independent Private International guiding guiding guiding 1. Organisatie: opleiding&selectie&herkomst, bronnen, motieven, … 2. Doelgroepen: binnen/buitenlands, groep/individuen, niches, herhaalbezoekers, … 3. Verhalen: romantisch/naturalistisch, (boven)lokaal, persoonlijke, thematisch, actualiteit,kritisch, gelaagdheid, … 4. Beleving: kennis&feiten, anekdotes, infotainment/geschiedenisles, interactie, authenticiteit, front/backstage, …
 10. 10. Official tour guiding FTG and related associations Groups Individuals Commercial Alternative Domestic guiding guiding Event Official Residential guiding guiding guiding Coach Independent Private International guiding guiding guiding
 11. 11. vernieuwde opleiding: van kennis naar vaardigheden voor • belevingsgerichte tours • verhaal- en verteltechnieken • interculturele communicatie weinig beeldsturing, maar wel gewenst door lokale overheden certificaat + gidskaart, maar geen beschermd beroep  “piraatgidsen”: copycats, buitenlandse gidsen, iedereen wel beeldsturing gebrek aan innovatie “silent guides”
 12. 12. Official tour guiding Alternative tour guiding FTG and related associations AA, BB, MB, … Groups Individuals Commercial Alternative Domestic guiding guiding Event Official Residential guiding guiding guiding Coach Independent Private International guiding guiding guiding
 13. 13. Official tour guiding Alternative tour guiding FTG and related associations AA, BB, MB, … Groups Individuals Commercial Alternative Domestic guiding guiding Event Official Residential guiding guiding guiding Coach Independent Private International guiding guiding guiding Entrepeneurial tour guiding VIZIT – In&Out – Quasimodo
 14. 14. Official tour guiding Alternative tour guiding FTG and related associations AA, BB, MB, … Groups Individuals Commercial Alternative Domestic guiding guiding Event Official Residential guiding guiding guiding Coach Independent Private International guiding guiding guiding Entrepeneurial tour guiding Relational tour guiding VIZIT – In&Out – Quasimodo CouchSurfing – Guideal – Private Guides
 15. 15. een sector in verandering
 16. 16. verhalen romantisch naturalistisch neutraal kritisch diepgaand oppervlakkig algemeen thematisch overschouwend anekdotisch geschiedenis actualiteit eenlagig meerlagig beleving tonen ontmoeten luisteren & kijken alle zintuigen frontstage backstage storytelling storysharing
 17. 17. doelgroepen nationaal internationaal groepen individuen nieuwe bezoekers ‘meerwaardezoekers’ hits niches marketing bestemming autonoom aanbodsgestuurd vraaggestuurd geen veel budget bronnen opleiding autodidact officieel persoonlijk
 18. 18. een veelgelaagde belevingsbestemming, maar niet voor de internationale “meerwaardezoeker”
 19. 19. een sector in verandering… die zich aanpast?
 20. 20. officiële gidsen nieuwe gidsen passie voor het gidsen & liefde voor de passie voor het gidsen & liefde voor de bestemming bestemming + emancipatie, winst, relaties beeld over de andere beeld over de andere niet gekend/geïnteresseerd ontevreden bedreiging ‘andere’, ‘authentieke’, ‘echte’ kwaliteit ‘saaie geschiedenisles’ nestbevuilers marketing/communitystrategie sterke linken met toeristische industrie beperkte linken met toeristische industrie en beleidsmakers en beleidsmakers aanwezig in communicatie- en niet gekend/geïnteresseerd doorverwijzingsbeleid bedreiging, wantrouwen onwetendheid weinig innovatie, creativity drain exogene bottom-up innovatie
 21. 21. een tastbare mentale breuklijn
 22. 22. een sector die zal blijven veranderen!
 23. 23. de gidsensector is een woeste zee en de horizon is nog niet in zicht
 24. 24. Wat is de toegevoegde waarde van een (officieel erkende) gids?
 25. 25. “Menselijke gidsen zijn gewoon overbodig.” “De erkenning van een gids door de overheid, is een kwaliteitslabel. Maar of de consumenten daar wakker van liggen?” “Als alles en iedereen een storyteller wordt, zie ik het nut niet in waarom we nog een erkenning zouden uitreiken, en de opleiding met overheidsgeld financieren.” “Officiële gidsen zijn een uitstervend ras, en dat is goed zo… hun tijd is voorbij! Jonge toeristen willen nu echt iets anders!”
 26. 26. “overtref de verwachtingen van een toerist” Interculturele Duurzaam Storytelling & bemiddeling toerisme beleving • Reaching into the • Goede voorbeelden • Emoties community • Delen van ervaringen • Behind-the-scenes • Getting in touch • Betrokkenheid creëren • Multisensorieel • Betekenis geven • Innovatie en • Participatief, hands-on, • Authenticiteit ondernemerschap interactief • Relationeel toerisme • Strategische coalities • Leren en ontdekken vormen
 27. 27. Welk beleid moet de overheid voeren t.o.v. gidsen?
 28. 28. “De overheid moet ook andere gidsenorganisaties aanbieden op haar websites, of op een andere manier de marketing van deze organisaties ondersteunen.” “Het is logisch dat de overheid het beeld dat gidsen uitsturen, controleert en bijstuurt.” “Het gidsenbeleid moet geïntegreerd zijn in een breder onthaalbeleid.” “Aan copycats en pirate guides kan je niets doen. Een verstrenging van de regels, door bijvoorbeeld een echte diplomering in te voeren, zou alleen maar tot minder innovatie leiden.” “Samenwerking moet gestimuleerd worden; de overheid zou daar beter middelen voor vrij maken dan voor de opleiding.” “De overheid moet nieuwe initiatieven actief opsporen en een kans geven – ook financieel.” “Het opsporen van trends en consumentenvoorkeuren moet niet door de overheid gebeuren, maar door de organisaties zelf of door de universiteit.”
 29. 29. Een beelddiversiteitsbeleid 1. Voer een beelddiversiteitsbeleid dat aandacht heeft voor de veelheid aan dynamische verhalen en beelden. Zoek daarbij naar nieuwe, boeiende verhaallijnen. 2. Ontwikkel een gefaseerd communicatiebeleid, waarbij de veellagigheid van een bestemming binnen bepaalde fases aan bod kan komen. Integreer daarbij een mond- tot-mond- en een mond-tot-muis-strategie. Bouw storytellerportalen waarop de huidige gefragmenteerde informatie over begeleide gidsentours wordt gebundeld, gethematiseerd en ontsloten. 3. Pas de processen, budgetten en structuren aan aan de veellagigheid van de verhalen die de bestemming Vlaanderen vormen. Zorg tevens voor ruimtelijke strategieën waarbij toeristen die dat willen “off the beaten track” kunnen gaan.
 30. 30. Een geïntegreerd innovatiebeleid 4. Voer een geïntegreerd innovatiebeleid, waarbij getalenteerde, innovatieve en gepassioneerde trekkers worden geïdentificeerd, gefaciliteerd en gestimuleerd. Kijk daarbij verder dan de officiële gidsen: spoor zoveel mogelijk talentvolle storytellers op en begeleid hen (talent spotting and coaching). 5. Neem als overheid de rol op van coördinator van de sector en intervenieer wanneer nodig, bijvoorbeeld door in overleg met de sector regels op te stellen zodat alle spelers het spel eerlijk spelen. 6. Ontwikkel een instrumentarium dat kwaliteit controleert maar niet de boodschap van een verhaal: quality control without message control. Zorg er ook voor dat regulering en kwaliteitscontrole de creativiteit, spontaneïteit en ondernemingszin niet fnuiken. 7. Moedig ondernemerschap en een attitude van innovatie aan, o.a. door hieraan meer belang te hechten binnen de (gidsen)opleidingen. 8. Monitor (inter)nationale trends in de toeristische storytellingsector en consumentenvoorkeuren.
 31. 31. Stimuleren van strategische coalities 9. Stimuleer wederzijds begrip en een model van co-opetitie binnen de storytellingsector. Creëer daartoe een bewustzijn over dynamieken in de industrie en faciliteer (kennis)uitwisseling zodat (vrijwillige) capacity- buildingnetwerken en partnerschappen kunnen onstaan. Gebruik ook het Internet voor het aanleggen van online databases over en platformen voor toeristische storytellers. 10. Stimuleer nieuwe strategische coalities tussen de storytellingsector en de toeristische industrie, niet-toeristische sectoren en internationale netwerken. Creëer daartoe innovatie- en creativiteitsplatformen waar sleutelactoren elkaar kunnen ontmoeten.

×