Kadaster - Infrastructuur

866 views

Published on

Presentatie geeft een beschrijving van dienstverlening Kadaster Ruimte en Advies inzake infrastructurele projecten.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kadaster - Infrastructuur

 1. 1. Kadaster Ruimte en Advies drs. Jene van der Heide Senior projectmanager Infrastructuur en openbare orde en veiligheid
 2. 2. <ul><li>biedt data, informatie, analyses en advisering rond ruimtelijke ordeningvraagstukken en infrastructuur </li></ul><ul><li>is een vanzelfsprekende, onafhankelijk partner bij alle initiatieven rond de (her)inrichting van Nederland </li></ul>Ruimte en Advies...
 3. 3. Bij infrastructuur: <ul><li>In beeld brengen grondposities </li></ul><ul><li>Doorrekenen tracéscenario’s: o ptimale tracévorming </li></ul><ul><li>Analyse en advisering grondverwerving binnen en buiten het tracé </li></ul><ul><li>Kavelruil realiseren om onteigening zoveel mogelijk voorkomen: zonder vertraging! </li></ul><ul><li>Integrale benadering mogelijk van weg, landschap, natuur, water: combineren en stapelen van functies </li></ul><ul><li>Beperking aankoop- en vervolgschade </li></ul><ul><li>Natuurcompensatie e.d. </li></ul><ul><li>Efficiënt gebruik van middelen bij betere eindresultaten </li></ul>
 4. 4. Waarom het Kadaster? <ul><li>Bevordering rechtszekerheid: bij alle grondtransactie kom je het Kadaster tegen </li></ul><ul><li>Tijdwinst, geldbesparing, goodwill en draagvlak </li></ul><ul><li>Gebieds- en tracéoverschrijdende informatie: meer mogelijk </li></ul><ul><li>Objectieve projectmanagers </li></ul><ul><li>Onafhankelijke positie </li></ul><ul><li>Levering data, informatie en advies op maat (mogelijkheid om alle datasets te koppelen tot een z.g. informatiefundament) </li></ul><ul><li>kostenbesparend </li></ul>
 5. 5. Kavelruil als instrument <ul><li>Beter eindresultaat mogelijk </li></ul><ul><li>Beperking van gebruik onteigeningsinstrument (ligt bestuurlijk goed) </li></ul><ul><li>Kan snel door ruilplan maken met klein aantal belanghebbenden en alle beslissers bijeen te brengen in enkele “snelkookpan”-sessies. </li></ul><ul><li>parallel hieraan, onteigeningsprocedure starten </li></ul><ul><li>Het Kadaster heeft ruime ervaring met deze processen </li></ul>Aanbeveling: Overweeg altijd om parallel aan de vrijwillige kavelruil de onteigeningsprocedure alvast te starten; dit houdt de partijen bij de les
 6. 6. Tracébepaling weg Naar advies op maat bij infrastructuur: b.v. wegaanleg
 7. 7. Klassiek: bepaal tracé en onteigen
 8. 8. G. Jelles H. Kampstra D. Egberts B.Veen Situatie percelen op eigenarenniveau : tracé doorsnijdt delen van percelen en eigendommen: dit kan beter Gemeente
 9. 9. Nieuwe situatie eigenaren plus weg: beter resultaat, minder kosten, meer tevredenheid
 10. 10. Voorbeeld A15 <ul><li>Doortrekking A15 / verbreding A12/A50, in opdracht van RWS </li></ul><ul><li>In beeld brengen grondposities </li></ul><ul><li>Leveren informatiefundament (alle informatie gekoppeld) </li></ul><ul><li>Tracéstudie meerdere varianten A15 </li></ul><ul><li>Gevolgen voor EHS opgave </li></ul><ul><li>In beeld brengen compensatie mogelijkheden </li></ul>
 11. 11. Tracé A15 Case: doortrekking A15 naar A12 (omgeving Zevenaar)
 12. 12. Onderbouwing Advies via 5 onderdelen: <ul><li>Vergelijk alternatieven </li></ul><ul><li>Potentiële bedrijfsbeëindigers </li></ul><ul><li>Ruilverkaveling Overbetuwe Oost </li></ul><ul><li>Potentiële ruilmogelijkheden </li></ul><ul><li>Strategisch ingenomen grondposities </li></ul>
 13. 13. Advies naar aanleiding van analyse Kadaster: <ul><li>vanuit eigenarenperspectief: Doortrekkingsalternatief West de beste keuze </li></ul><ul><li>bij verwerving van de gronden binnen dit tracé zijn de minste problemen te verwachten </li></ul>
 14. 14. Voorbeeld 1: kaveltypes binnen tracé A15 veldkavels huiskavels gebouwen
 15. 15. Voorbeeld 2: inzicht in agrarische grondprijzen € 18,50 € 15,34 € 36,79 Agrarische grondprijzen ?????
 16. 16. RWS: <ul><li>“ Analyse brengt waardevolle extra bouwstenen tbv communicatie, afweging en verantwoording” </li></ul><ul><li>Bij meer RWS-projecten standaard meenemen </li></ul><ul><li>Vervolgopdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek natuurcompensatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek verbreding bestaande delen A12/A50 </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalisatie via informatiefundament/tracéplanner </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Direct doorrekenen van alle mogelijke tracévarianten en direct inzicht in mogelijke varianten op basis van eigendom, aantallen aan te kopen hectares, kosten en grondprijs </li></ul>Nieuw: De tracéplanner ©
 18. 18. Tracéplanner bij de A15: snelle analyses van zakelijke rechten, omvang en mogelijke kosten per m2
 19. 19. Inzoomen op percelen
 20. 20. Aanpassen (b.v. een oprit erbij) en (opnieuw) doorrekenen...
 21. 21. Ook toepasbaar voor: <ul><li>Waterwegen </li></ul><ul><li>Hoogspanningsleidingen </li></ul><ul><li>Buisleidingen </li></ul><ul><li>Spoorverbindingen </li></ul><ul><li>fietspaden </li></ul><ul><li>Zonering (koppeling omgevingsaspecten) </li></ul><ul><li>Gebiedsanalyses met meerdere thema’s </li></ul>

×