Skapelsesberetningen

4,635 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skapelsesberetningen

 1. 1. Skapelsesberetningen Denne presentasjonen er basert på: Innføring i boka om Evas ætt. En innføring. Bibelkunnskap. Carl Smith-Gharsen og Thor Vegge Høyskoleforlaget 2000
 2. 2. Oversikt <ul><li>En smaling fortellinger i mytesjangeren </li></ul><ul><li>Urhistorien må leses som forhistoie til fortellingene om Israels stamfedre </li></ul>
 3. 3. Skapelsen <ul><li>Lyset </li></ul><ul><li>Vannet – og himmelen </li></ul><ul><li>Jorden – trær og planter </li></ul><ul><li>Sol og måne </li></ul><ul><li>Sjødyrene og fuglene </li></ul><ul><li>Dyrene og menneskene </li></ul><ul><li>Velsignet den 7 dag, og gjorde den hellig </li></ul>
 4. 4. Den første: 1,1-2,3 Gud skaper verden <ul><li>Gud utaler et skaperord </li></ul><ul><li>Det blir som Gud sier </li></ul><ul><li>Skapelsen innebærer ordnede skiller mellom ting og arter </li></ul><ul><li>Gud navngir det han har skapt </li></ul><ul><li>Gud erklærer at det skapte er godt </li></ul><ul><li>Slutter med høytidelig telling av hver skapelses dag </li></ul><ul><li>Urhistorien begynner med skapelsen 1,1-2,3, og er en beretning (skjematisert fortelling uten spenningskurve etc.) som regnes til P-kilden, og har fått sin nåværende form i eksilsk tid eller etter eksilsk tid. </li></ul>
 5. 5. Den andre: 2,4-3,24 Mennesket i Guds hage/Syndefallet <ul><li>Jorda får livgivende vann og Gud skaper mannen </li></ul><ul><li>Gud planter en hage i Eden og setter mannen til å dyrke den </li></ul><ul><li>Gud skaper dyr og fugler </li></ul><ul><li>Gud skaper kvinnen, mannens make </li></ul><ul><li>Slangen frister kvinnen til å spise av kunnskapstreet, og menneskene faller for fristelsen </li></ul><ul><li>Gud forhører dem </li></ul><ul><li>Gud dømmer dem </li></ul><ul><li>Mannen kaller kvinnen Eva, Gud lager klær til dem </li></ul><ul><li>Mennesket vises ut av hagen </li></ul><ul><li>Tradisjonelt regnes kap. 2, 3 og 4 til J-kilden i Mosebøkene. </li></ul><ul><li>Mye symbolikk </li></ul><ul><li>Slangen – magisk kunnskap osv. </li></ul><ul><li>Mennesket utfordrer Gud </li></ul>
 6. 6. Noah og flommen <ul><li>Regnes som menneskehetens andre far </li></ul><ul><li>Gud slutter en pakt med Noah, og alle jordens skapninger…aldri skal det komme en flom som legger jorden øde… </li></ul><ul><li>Pakten med Noah er Guds arbeid med å skape orden og løse konflikter. </li></ul><ul><li>Regnbuen blir et tegn på pakten som inngås. </li></ul><ul><li>Den eldste parallellen til historien er funnet i Nippur, en fragmentarisk sumerisk versjon, fra 3000 f. Kr. </li></ul><ul><li>Den mest berømte er det mesopotamiske Gilgamesjeposet, oppdaget i 1878. Handler om en helt Utnapisjtim, som oppdager hemmeligheten om et evig liv. Historien inneholder en versjon om den samme fortellingen. </li></ul>
 7. 7. Fedrehistorien - Patriarkene <ul><li>Gud kaller Abraham 11,27-12,9 og han forlater Ur og drar til det lovede land. </li></ul><ul><li>Sønn i 10. ledd etter Noah, som tilhørte 10. slektsledd fra skapelsen. </li></ul><ul><li>Fortellingene beskriver forholdet til Gud før pakten på Sinai </li></ul><ul><li>Antas å være datert til år 1000 f. Kr. En gang mellom kongetiden og det babylonske eksilet 6. århundre f. Kr. </li></ul>
 8. 8. Abraham <ul><li>Markerer begynnelsen på fortellingen om Israel </li></ul><ul><li>Hans måte og møte Guds kall på er modell for hvordan menneskene skal leve </li></ul><ul><li>Ofringen av Isak, handler om Gudsfrykt – den rette holdning overfor Gud. Villighet til å gi opp det mest dyrebare – om det kreves. </li></ul><ul><li>I Islam er Abraham kjent som Guds venn – en ubetinget underkastelse </li></ul><ul><li>I jødedommen – et eksempel på en som var lydig </li></ul><ul><li>I kristendommen – et forbilde for en som tror </li></ul><ul><li>Felles for alle er at Abraham er en modell for hvordan mennesker bør leve </li></ul>
 9. 9. Slektstre Noah – 10 ledd - bakover Sara Abraham Hagar Ismael Isak Jakob Esau Rebekka 12 sønner som danner stammene i Israel Islamske slekter
 10. 10. Josef <ul><li>En selvstendig fortelling bygd opp omkring symbolske drømmer </li></ul><ul><li>Sønn av Jakop og Rakel </li></ul><ul><li>Blir solgt av sine brødre som slave </li></ul><ul><li>Får en viktig stilling i huset til Potifar, sjef for den kongelige livvakt. </li></ul><ul><li>Tolker drømmer som viser seg å bli oppfylt </li></ul><ul><li>Blir satt i fengsel for voldtekt, uforskylt – etter hevn fra Potifars kone som gjør tilnærmelser, men blir avvist. </li></ul><ul><li>Drømmer, og spår syv gode og syv onde år. </li></ul><ul><li>Får ansvar for å forberede landet på de vanskelige år, en viktig stilling. </li></ul><ul><li>Ser på sin sjebne som guds plan for å skåne familien </li></ul><ul><li>Ukjent datering. </li></ul><ul><li>Noen har sett på den som en visdoms-fortelling. </li></ul><ul><li>Andre som moralsk under-holdning. </li></ul>

×