Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.custodea.com CUSTODEA iniciatíva a open source platforma pr e kultúrny sektor Ivan Hanzlík , EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, M...
Čo je Custodea <ul><li>Iniciatíva </li></ul><ul><li>Architektúra </li></ul><ul><li>Sada Open source komponentov </li></ul>...
Motivacia a východiská <ul><li>Europeana </li></ul><ul><li>Europeana local </li></ul><ul><li>Project Caspar </li></ul><ul>...
Europeana = iniciátor <ul><li>The Rhine release – 11/2010 > 10 mil . záznamov </li></ul><ul><li>ESE - > EDM </li></ul...
Europeana - Obsah <ul><li>Europeana bude spolupracovať s agregátormi obsahu - národnými/doménovými </li></ul><ul><li>Sp...
CASPAR <ul><li>Pr o jekt, iniciat íva (2006-2009 ) – uchovávanie a prístup k digitálnym objektom (aktívam) </li></ul><ul>...
CASPAR – Princípy <ul><li>T echnology-neutral </li></ul><ul><ul><li>Definícia „interfaces“ umožňujúca r ôzne implementáci...
Princípy Custodea <ul><li>Úzka spolupráca a kompatibilita s Europeana </li></ul><ul><ul><li>Europeana Local </li></ul></ul...
Pokrytie - aktuálne <ul><li>zber digitálnych dát a reprezentácií </li></ul><ul><li>transformácia dát, prevod medzi formátm...
Architektúra
Komponent: Enterprise Cultural Content Repository <ul><li>Centrálne úložište </li></ul><ul><li>Konceptuálny model, archite...
Komponent: OAI-PMH Provider <ul><li>Plne kompatibilný s OAI-PMH </li></ul><ul><li>Oddelený konektor do úložišťa (JCR) od O...
Komponent: Harvester <ul><li>Metadata – transformácie dát, indexovanie </li></ul><ul><ul><li>Cieľový formát definovaný cez...
Komponent: Evidenčný systém <ul><li>Tvorba a správa metadát a obsahu (digitálnej knižnice). </li></ul><ul><li>Ukladanie d...
Komponent: Evidenčný systém <ul><li>Podpora procesov - workflow </li></ul><ul><ul><li>Akvizícia </li></ul></ul><ul><ul><l...
Komponent: Prezentácia dát <ul><li>Browsovanie </li></ul><ul><li>Vyhľadávanie </li></ul><ul><li>Pohľady </li></ul><ul><ul>...
<ul><li>Liferay </li></ul><ul><li>User management </li></ul><ul><li>Komunity, wiki </li></ul><ul><li>Sociálne siete </li><...
Custodea - Ref erencie <ul><li>CEDVU </li></ul><ul><ul><li>Collection Management System, OAI-PMH Provider </li></ul></ul>...
Na záver <ul><li>Využite komponenty Custodea </li></ul><ul><li>Zapojte sa do Custodea </li></ul><ul><li>Poskytnite svoje r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Praha, 1.12.2010

502 views

Published on

Presentation in Slovak language about Custodea - open source initiative and platform for the sector of Culture

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Praha, 1.12.2010

 1. 1. www.custodea.com CUSTODEA iniciatíva a open source platforma pr e kultúrny sektor Ivan Hanzlík , EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2010 Praha 1.12.2010
 2. 2. Čo je Custodea <ul><li>Iniciatíva </li></ul><ul><li>Architektúra </li></ul><ul><li>Sada Open source komponentov </li></ul><ul><li>Pre „pam ä ťové inštitúcie “ </li></ul><ul><li>Komunitný portál www.custodea.com </li></ul>
 3. 3. Motivacia a východiská <ul><li>Europeana </li></ul><ul><li>Europeana local </li></ul><ul><li>Project Caspar </li></ul><ul><li>Projekty: Slovakiana-MKDIS-DISK, CEDVU, CEDVU-WEB, Europeana Local, Axiell, .... od 2006 </li></ul>
 4. 4. Europeana = iniciátor <ul><li>The Rhine release – 11/2010 > 10 mil . záznamov </li></ul><ul><li>ESE - > EDM </li></ul><ul><li>Open source - EUPL2 Open Source License </li></ul><ul><li>EuropeanaLabs.eu </li></ul><ul><li>API [Application Programming Interface] k dispozícii pre partnerov </li></ul>
 5. 5. Europeana - Obsah <ul><li>Europeana bude spolupracovať s agregátormi obsahu - národnými/doménovými </li></ul><ul><li>Spolupráca všetk ých súvisejúcich projektov </li></ul><ul><li>Plán akvizície obsahu – prioritné krajiny – aj ČR a SR </li></ul><ul><li>Data license agreement, The Europeana Public Domain Charter, Europeana Policy on User Generated Content... </li></ul>
 6. 6. CASPAR <ul><li>Pr o jekt, iniciat íva (2006-2009 ) – uchovávanie a prístup k digitálnym objektom (aktívam) </li></ul><ul><ul><li>Metodika, architektúra, technológia </li></ul></ul><ul><li>Open Archival Information System (OAIS) – referenčný model </li></ul><ul><ul><li>Terminológia, funkčný model, informačný model </li></ul></ul><ul><li>Publikované ako Open source </li></ul>
 7. 7. CASPAR – Princípy <ul><li>T echnology-neutral </li></ul><ul><ul><li>Definícia „interfaces“ umožňujúca r ôzne implementácie </li></ul></ul><ul><li>Architektúra: distribuovaná, asynchrónna, komponentová </li></ul><ul><ul><li>„ loosely coupled “ kde každý komponent je „čierna skrinka“ </li></ul></ul><ul><li>Doménovo nezávislé </li></ul><ul><li>Zrozumitelnosť </li></ul><ul><li>Integrita a identita dát </li></ul>
 8. 8. Princípy Custodea <ul><li>Úzka spolupráca a kompatibilita s Europeana </li></ul><ul><ul><li>Europeana Local </li></ul></ul><ul><li>Založená na princípoch, ktoré definuje projekt CASPAR </li></ul><ul><ul><li>Terminol ógia, štandardy, kompatibilný funkčný a informačný model </li></ul></ul><ul><li>O pen source </li></ul><ul><ul><li>EuropeanaLabs .eu , D elving .eu(Open Europeana) </li></ul></ul>
 9. 9. Pokrytie - aktuálne <ul><li>zber digitálnych dát a reprezentácií </li></ul><ul><li>transformácia dát, prevod medzi formátmi, mapovanie </li></ul><ul><li>tvorba a ukladanie metadát </li></ul><ul><li>vyhľadávanie - v dátach a metadátach </li></ul><ul><li>práca so slovníkmi autorít, správa slovníkov </li></ul><ul><li>ukladanie a sprístupňovanie dát (digitálna knižnica, digital repository) </li></ul><ul><li>harvesting digitálneho obsahu </li></ul><ul><li>poskytovanie dát (provider) - napr. pre Europeana, či pre iné inštitúcie </li></ul><ul><li>správa zbierok </li></ul><ul><li>prezentácia dát, portál </li></ul>
 10. 10. Architektúra
 11. 11. Komponent: Enterprise Cultural Content Repository <ul><li>Centrálne úložište </li></ul><ul><li>Konceptuálny model, architektúra, integračné a konfiguračné komponenty, štruktúry dát </li></ul><ul><li>Metadata: JCR Repo - Fedora Commons repo. </li></ul><ul><li>Digitálne reprezentácie: Image a streaming server </li></ul><ul><li>Vyhľadávanie: SOLR </li></ul><ul><li>Relačná DB </li></ul><ul><li>Resolver – spolupráca so slovníkmi </li></ul>
 12. 12. Komponent: OAI-PMH Provider <ul><li>Plne kompatibilný s OAI-PMH </li></ul><ul><li>Oddelený konektor do úložišťa (JCR) od OAI-PMH vrstvy </li></ul><ul><li>Úložište: ECCR, Fedora, JCR API </li></ul><ul><li>DC, CIDOC CRM, EAD ... </li></ul>
 13. 13. Komponent: Harvester <ul><li>Metadata – transformácie dát, indexovanie </li></ul><ul><ul><li>Cieľový formát definovaný cez XSLT </li></ul></ul><ul><li>Abstrakcie – indexovanie </li></ul><ul><li>Transformation Editor </li></ul><ul><ul><li>definovanie transformácie (zo vstupného formátu do spoločného formátu, napr. CDM, ESE, DublinCorem CIDOC CRM atď.) </li></ul></ul><ul><li>Online aj offline </li></ul><ul><li>Agregácia metadát v spolupráci so slovníkom </li></ul>
 14. 14. Komponent: Evidenčný systém <ul><li>Tvorba a správa metadát a obsahu (digitálnej knižnice). </li></ul><ul><li>Ukladanie digitálnych objektov a meta-dát, </li></ul><ul><ul><li>vrátane relácií (RDF) s použitím riadených slovníkov (číselníky, tezaury), generovanie odvodenín (zmenšeniny) </li></ul></ul><ul><ul><li>watermarking, na ukladanie a správu dát využíva centrálny repozitár (ECCR) </li></ul></ul><ul><li>Správa zbierok viacerých zbierkotvorných organizácií </li></ul><ul><li>Vytváranie a sprístupňovanie kolekcií (výstavy, udalosti, sprístupňovanie kolekcií pomocou portálu) </li></ul><ul><li>Robustný a otvorený systém oprávnení – role </li></ul><ul><li>Riadené slovníky </li></ul>
 15. 15. Komponent: Evidenčný systém <ul><li>Podpora procesov - workflow </li></ul><ul><ul><li>Akvizícia </li></ul></ul><ul><ul><li>Pohyb diel – výpožičky </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces reštaurovania </li></ul></ul><ul><li>Ukladanie digitálnych objektov (dokumenty, zmluvy, fotky..) </li></ul><ul><ul><li>aj k pohybom, reštaurátorským zásahom </li></ul></ul><ul><li>Pokročilé vyhľadávanie (full text, komplexné filtre) </li></ul><ul><li>CCO, CDWA </li></ul>
 16. 16. Komponent: Prezentácia dát <ul><li>Browsovanie </li></ul><ul><li>Vyhľadávanie </li></ul><ul><li>Pohľady </li></ul><ul><ul><li>tab uľka </li></ul></ul><ul><ul><li>map a </li></ul></ul><ul><ul><li>časová os </li></ul></ul><ul><ul><li>thumbnail </li></ul></ul><ul><ul><li>detail </li></ul></ul><ul><ul><li>graf </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Liferay </li></ul><ul><li>User management </li></ul><ul><li>Komunity, wiki </li></ul><ul><li>Sociálne siete </li></ul><ul><li>Portlety </li></ul>
 18. 18. Custodea - Ref erencie <ul><li>CEDVU </li></ul><ul><ul><li>Collection Management System, OAI-PMH Provider </li></ul></ul><ul><li>CEDVU WEB </li></ul><ul><ul><li>Community Portal, ECCR </li></ul></ul><ul><li>Slovakiana </li></ul><ul><ul><li>Harvester, Portal, ECCR </li></ul></ul><ul><li>Custodea4ESE </li></ul><ul><ul><li>Harvester, OAI-PMH Provider, Browser, ECCR </li></ul></ul>
 19. 19. Na záver <ul><li>Využite komponenty Custodea </li></ul><ul><li>Zapojte sa do Custodea </li></ul><ul><li>Poskytnite svoje riešenia ako open source </li></ul><ul><li>Open source, Opan data = cesta pre kultúrny sektor, verejnú správu </li></ul><ul><li>Tel: 604 133 113 </li></ul><ul><li>Mail: hanzlik @eea.cz </li></ul>

×